T.C.
§iLE K A Y M A K A M L I G I
§ile Oya - Ali Osman Ke^ici Sosyal Bilimler Lisesi Miidiirlugii
2014-2015 E G i T i M O G R E T I M Y I L I E R K E K PANSIYONU Y E R L E ^ T I R M E L I S T E S i
ADI/SOYADI
Y E R . PUANI
DURUMU
Mustafa YILDIRIM
AraSmif(10. Smif)
Parali Yatili
Ahmethan DOGU
AraSmif(lO.Smif)
Parali Yatili
Omer Faruk B A L L I
Ara Smif(10. Smif)
Parali Yatili
Mert Cihan OZDEMIR
AraSmif(10. Smif)
Parasiz Yatili
Mustafa Can TURAN
AraSinif(lO.Sinif)
Parasiz Yatili
Yunus BEYAZIT
AraSinif(10. Sinif)
Parasiz Yatili
Yasin CEYLAN
Ara Sinif(lO.Sinif)
Parasiz Yatili
Said Emre YILDIRIM
452.048
Parasiz Yatili
Cihat Ahmet ORHAN
444.758
Parasiz Yatili
Kaan OZMEN
429.499
Parali Yatili
E§ref Can TURAN
425.624
Parali Yatili
Yusuf Dursun ALDEMIR
424.197
Parasiz Yatili
Arafat DURMAZ
419.498
Parasiz Yatili
Ercan BARI$
417.146
Parasiz Yatili
Ahmet Enes BAYDAR
416.131
Parali Yatili
Burak ELIK
416.108
Parasiz Yatili
Bedirhan SULEYMENOGLU
415.567
Parasiz Yatili
Bora SAVA§
414.284
Parali Yatili
Izzet Omer A K M A N
409.406
Parasiz Yatili
Anil Ali SOYLU
407.779
Parasiz Yatili
Doganay KOC
405.723
Parah Yatili
Ismail Hakki SEZGIN
405.162
Parali Yatili
Hamza SEZGIN
402.325
Parah Yatili
Burak YILMAZ
400.726
Parasiz Yatili
Kaan MUSLU
397.912
Parah Yatili
Serhat BULUT
397.844
Parasiz Yatih
Enver TEMUR
392.547
Parasiz Yatili
2014-2015 Egitim Ogretim yilmda okulumuz erkek pansiyonunda yatili kalmak iizere
ba§vuruda bulunan 27 (yirmiyedi) erkek ogrencinin evraklari incelermii§tir. Ba§vuruda bulunan
7(Yedi) ara sinif ogrencisi ve 20 (yirmi) hazirlik sinifi ogrencisi oldugu tespit edilmisJir. B u
ogrencilerden l l ( o n b i r ) ogrencinin parali yatih 16(onalti) ogrenci parasiz
Egitim Bakanligi Ilkogretim ve Orta Ogretim Kurumlari Parasiz Yatililik B u r s l u l i j f y ^ ^ ^ / ^ y a l
Yardimlar Yonetmeligi'ne gore erkek pansiyonunda kalmaya hak kazanmi
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
)UMAN
lisyon Ba§kani
Uygundur.
!^./6./2014
Gulfin O R T A K g i
Okul Mudiir V .
Kurum
Adres
Telefon & Faks No
Web Adresi
e-mail
§ile Oya - Ali Osman Ke?ici Sosyal Bilimler Lisesi { 757906 )
Baki Sok. No:l A/A Ahmetli Koyii 34983 §ile / ISTANBUL
0 216 731 20 65 & 0 216 731 22 37
http://siIeaol.meb.kl2.tr
[email protected]
Download

T.C. §iLE KAYMAKAMLIGI §ile Oya