Recenzenti příspěvků zařazených do kategorie „článek“
pro číslo 1/2013 časopisu Doktríny
Název příspěvku
NĚKTERÉ ASPEKTY SLOUČENÍ OPATŘENÍ
OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO
NIČENÍ A CHEMICKÉHO ZABEZPEČENÍ
V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY
Recenzent
mjr. Ing. Josef PAVLÍK; Centrum
výstrahy zbraní hromadného ničení,
Hostivice - Břve
Kpt. Bc. Luděk SPURNÝ; oddělení
přípravy chemického vojska
Velitelství výcviku – Vojenské
akademie, Vyškov
STRATÉGIA FRANCÚZSKA V OBLASTI OCHRANY kpt. Ing. Aneta COUFALÍKOVÁ,
A BEZPEČNOSTI INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
Ph.D.; Středisko Computer Incident
Respouse Capability, Brno
pplk. Ing. Josef KADERKA, Ph.D.;
Univerzita obrany, Brno
BEZPEČNOST ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU
Doc. MUDr. Jiří ŠULC; Ústav
V ČESKÉ REPUBLICE
leteckého zdravotnictví, Praha
pplk. Ing. Slavomír KONČÍR;
Odbor vojenského letectví
Ministerstva obrany, Praha
LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JAKO JEDNA Z
plk. MUDr. Michal MAREČEK;
FOREM SPOLUPRÁCE ARMÁDY ČESKÉ
Centrum letecké záchranné služby,
REPUBLIKY S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM
Plzeň
SYSTÉMEM
plk. gšt. Ing. Miloslav BAUER,
Ph.D.; Univerzita obrany, Brno
SPECIFICKÝ VÝCVIK DO MISÍ PRO VELITELE A
pplk. Ing. et Ing. Jaroslav
ŠTÁBY REGIONÁLNÍCH VELITELSTVÍ
MORAVČÍK; Sekce plánování sil
Ministerstva obrany, Praha
Doc. Ing. Vladimír VRÁB, CSc.;
Centrum simulačních a
trenažérových technologií, Brno
UDĚLOVÁNÍ TŘÍDNOSTÍ LOIGISTICKÝCH
npor. Ing. Martin ČECH; 73.
ODBORNOSTÍ
tankový prapor, Přáslavice
por. Ing. František SUDEK; 101.
spojovací prapor, Lipník nad Bečvou
MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ RAMSTEIN ROVER 2012 mjr. Ing. Jaroslav
MOROCHOVIČ; 221. výcviková
letka, Náměšť nad Oslavou
kpt. Ing. Jan ŠMERDA; 225. prapor
bojového zabezpečení, Náměšť nad
Oslavou
NAPLŇOVÁNÍ PŘIJATÉ DOKTRINÁLNÍ
pplk. Ing. Richard ŠTECHA; Sekce
SOUSTAVY ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
rozvoje druhů sil – operační sekce
V OBLASTI TAKTIKY A OPERAČNÍHO UMĚNÍ
Ministerstva obrany, Praha
Ing. Vladimír ZIKMUND;
Veliteľstvo pozemných síl
ozbrojených síl Slovenskej
republiky, Trenčín
Název příspěvku
PŘENOSNÝ PROTILETADLOVÝ RAKETOVÝ
KOMPLET „ROBOT SYSTÉM 70“ – ZAVEDENÍ DO
ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY A VÝCVIK
PERSPEKTIVA VÝVOJE INDICKÉHO
NÁMOŘNICTVA
Recenzent
pplk. Ing. Vlastimil HUJER;
Sekce rozvoje druhů sil – operační
sekce Ministerstva obrany, Praha
mjr. Ing. Jan SUCHÝ; 252.
protiletadlový raketový oddíl,
Strakonice
PhDr. Vít STŘÍTECKÝ; M.Phil
Ústav mezinárodních vztahů, Praha
Ing. Pavel ZŮNA, MSS., Ph.D.
Univerzita obrany, Brno
Download

Recenzenti