ice
Budějov
ŽELEZNIČNÍ
PŘ EJEZDY
VRÁBČE - KOROSEKY
UZAVŘ ENY
IP22
České
POZOR
KŘ EMŽE
PŘ ÍSEČNÁ
KŘ EMŽE
PŘ ÍSEČNÁ
IS11a
IS11a
6 km
E3a
a
11
IS
IP10b
E3
a
10
IP
0a
E3a
IP 1
km
5, 5
0a
E3a
IP 1
km
5, 2
4,4 km
I/3
Č. BUDĚ
JOVICE
KŘ EMŽE
b
R
P O ZO
ŽEL EZN
IČN
VRÁ BČEPŘ EJE ZDY Í
UZAVŘKOR OSE KY
ENY
5
ŽEL EZN
IČN
VRÁ BČEPŘ EJE ZDY Í
UZAVŘKOR OSE KY
ENY
KŘ EM
HOLU ŽE
BOV
IP22
E3 a
R
P O ZO
III/1
432
IP22
IS 11
b
IS 11
b
IP 10
VRÁB
ČE
KŘ EM
ŽE
IS 11
b
b
IS 11
IP1 0b
E3 a
m
b
12 00
IS 11
5 km
a
E3 a
m
IP 10
12 00
0a
0a
a
IP 1
IP 10
B2
E3 a
5
5 km
Z2
30
IS
11 b
DĚJO
VICE
b
3
b
ŽE
KŘ EMŽE
b
E3 a
IP 10
Č. BU
KŘ EM
IS 11
IS 11
b
ČE
5 km
IS 11
VRÁB
E1
0a
IS 11c
Z2
IP10 a
3,4 km
ČE
ÁB
VR
Z2
MIMO EL
VOZID BY
STAV
ŽELEZNIČ NÍ
PŘ EJEZDY
VRÁBČE - KOROSEK
Y
UZAVŘ ENY
14
32
5
B1
MIMO L
DE
VOZI BY
STAV
IP 1
b
III/14317
IS 11
b
VICE
DĚJO
Č. BU
ŽE
KŘ EM
IS 11
A1
E3a
E3a
IP10a
a
E3
a
m
10
00
IP
22
a
E3
a
m
10
00
IP
17
a
11
IS
ŽE
M
KŘE
b
11
IS
1200 m
IP10a
30
E3a
IP10a
50
ČE
ÁB
VR
B
3
E1
0a
30
3
m
KŘ
a
5
E3
A1
0m
40
0a
B2
1a
70
B2
20a
5
A1
a
IS 11c
0a
E3
m
b
B2
50
B2
00
KŘ EM
HOLU ŽE
BOV
0a
B1
22
IS 11
IP10b
5
B2
A1
70
E1
c
0a
B1
IS 11
0m
B2
1a
40
O
MIM DEL
ZI
VO AVBY
ST
6k
EM
a
ŽE
ČE
ÁB
VR
IS 11b
B2
a
NOVÉ
HOMOLE
IS
BORŠOV
n. Vlt.
11
c
VČELNÁ
III/1
E3a
VRÁBČE
4332
7
III/1432
IS 11b
Č. BUDĚJOVICE
IP10 b
B1
IS 11c
IS 11c
IS 11b
O
MIM DEL
ZI
VO AVBY
ST
IP22
POZOR
E1
3
I/3
ŽELEZNIČNÍ
PŘ EJEZDY
VRÁBČE - KOROSEKY
UZAVŘ ENY
Z2
A1
5
B2
0a
E3a
IP10b
b
b
IP10a
2500 m E3a
IS 11
IS 11
IP22
431
7
VRÁ BČE
OVICE
N. HOMOLE
HOMOLE
Č. BUDĚJ
VRÁ BČE
VKA
ZASTÁ
IP22
OR
c
ŽEL EZN
IČN Í
VR ÁB PŘ EJE ZDY
ČE UZ AV KO RO SE
ŘE NY KY
b
IS 11
ZOR
IS 11
POZ
IS 11b
PO
KŘ EM
HOLU ŽE
BOV
IS 11b
NÁ
IS11a
PŘ ÍSEČ
4
III/1431
HO
HO MOLE
IS 11
MO
LE
b
N.
UD
ĚJO
VR VICE
ÁB
ČE
III/1
4310
POZO
R
IS 11
IS 11
b
III/1
439
b
IP22
ŽEL EZN
IČN Í
VR ÁB PŘ EJE ZDY
ČE UZAVŘKO RO SEK
Y
EN Y
11
c
I/3
9
IS
c
IS
11
c
11
IS
11
c
IS
11
c
11
c
ŽE LE
ZN
VR ÁB PŘ EJ EZ IČN Í
ČE - DY
UZ AV KO RO SE
ŘE NY KY
POZ
Č. BU
c
OR
DĚ JO
VICE
VR
c
IS 11
IP22
IS
11 b
Á BČ
E
N. HO
M
HOM OLE IS 11
OLE
b
III/1439
IS
IS 11
ZLATÁ KORUNA
I/3
9
III/1596
III/1597
IS
11
c
IS 11
IS
11
c
c
IS 11c
b
11
IS
ŽE V
EM BO
KŘ LU
HO
9
III/143
OLE
OM E
N. H OMOL
H
VICE
DĚ JO BČE
Č. BU VRÁ
IS
IS 11
b
b
PŘÍSEČNÁ
KŘ
VR
PO
ČESKÝ
KRUMLOV
I
POZOR
b
detail DZ IP22
ZO
ŽELEZNIČNÍ
PŘ EJEZDY
VRÁBČE - KOROSEKY
UZAVŘ ENY
EM
ŽE
ŽE
VR ÁB PŘ LE ZN IČ
ČE EJ EZ NÍ
UZ AV - KO DY
ŘE NYRO SE
KY
/39
11
VR
HO Á BČ
MO E
LE
IS 11
IS 11
b
Č. B
2
IP2
Č. BU
VRÁ DĚ JOVI
BČE
CE
N. HO
HOM MOLE
OLE
HOLUBOV
IS
ŽE LE
VR ÁB PŘ ZN IČ
ČE EJ EZ NÍ
UZ AV- KO RODY
ŘE NY SE KY
439
KŘ EM
HOLU ŽE
BOV
IS 11b
Č. BUDĚJOVICE
VRÁ BČE
IS 11b
IP22
NÍ
ŽELE ZNIČDY
PŘ EJEZ SEKY
- KORO
VRÁB ČE Ř ENY
UZAV
PO ZO R
IS11a
PŘ ÍSEČNÁ
IS 11b
E3a
IP1 0b
VRÁ BČE
OVICE
250 0 m
Č. BUDĚJ
VRÁ BČE
VKA
ZASTÁ
III/1
POZ OR
IP10b
IP10a
III/1
E
ĚJOVIC
Č. BUD
VRÁ BČE
LE
N. HOMO
LE
HOMO
KŘEMŽE
30
IP1 0a
1700 m
IP10b
E3a
IS 11c
1700 m
POZ OR
IP22
ŽELEZN IČNÍ
PŘ EJEZDY
VRÁBČE - KOROSE
UZAVŘ ENY KY
IP10a
KŘ EMŽE
HOLUBOV
b
KŘEMŽE
II/143
2500 m E3a
b
IP 10
IS 11c
5
E3
A1
III/1435
VRÁ BČ
E
N. HO
HOMO MOLE
LE
IS 11
3
II/14
HOMOLE
III/
IP10b
2000m
VRÁBČE
ZASTÁVKA
Brloh
43
II/1
ŽE
KŘ EM BOV
HOLU
3
4
II/1
PLANÁ
Á BČ
E
IS1
1a
KŘ
R
IP2
2
EM
ŽE
VR
ÁB
ČE
IS1
1a
Termín úplné uzavírky: 2.4.2015 - 11.4.2015
Situace objízdných tras při úplné uzavírce železničních přejezdů
na sil. II/143 „Koroseky - Vrábče”
uzavřené úseky sil. II/143
objízdná trasa Planá u ČB - Křemže
objízdná trasa N. Homole - Vrábče
Dopravně inženýrské opatření
Revitalizace trati České Budějovice - Volary
Rekonstrukce železničního přejedu na sil. III/00354 obce Včelná, km 2,123
Zadavatel: EDIKT a.s.
Zpracoval: Jiří Kubeš
Dne: 4.2.2015
Email:
[email protected]
Poznámka:
Telefon:
602 403 383
výtisk č.2.
Download

Mapa - Vrábče