YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ
Güncelleme Tarihi: 16.07.2014
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma
Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca
Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.
Diğer Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Herhangi bir yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS veya YDS’ye eşdeğer olarak kabul
edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan
kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmî dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul
edilmesine karar verilmiştir.
Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005
ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.
Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları KPDS, ÜDS
veya YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan
Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara
yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.
İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE
Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları Tablo 1, 2, 3, ve 4’te verilmiştir.
Tablo 1. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı CAE
CAE
ÜDS/KPDS/YDS
A
80
B
70
C
60
Tablo 2. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı CPE Sınavı
CPE
ÜDS/KPDS/YDS
A
100
B
90
C
80
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 16.07.2014, Sayfa
1
Tablo 3. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı TOEFL iBT
TOEFL iBT
ÜDS/KPDS/YDS
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
100
99
98
97,5
97
96
95
94
93
92,5
92
91
90
89
88
87,5
87
86
85
84
83
82,5
82
81
80
79
78
77,5
77
76
75
74
73
72,5
72
71
TOEFL iBT
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
ÜDS/KPDS/YDS
70
69
68
67,5
67
66
65
64
63
62,5
62
61
60
59
58
57,5
57
56
55
54
53
52,5
52
51
50
49
48
47,5
47
46
45
44
43
42,5
42
41
40
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 16.07.2014, Sayfa
2
Tablo 4. Eşdeğer Kabul Edilen İngilizce Sınavı PEARSON PTE Akademik Sınavı
PTE Akademik ÜDS/KPDS/YDS
90
100
87
95
84
90
81
85
78
80
75
75
71
70
67
65
55
60
50
55
45
50
38
45
30
40
Almanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Almanca için eşdeğerliği kabul edilen TELC Deutsch, Goethe Institut ve TestDaF sınavlarının
eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları, sırası ile Tablo 5, 6, 7’ de verilmiştir.
Tablo 5. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Sınavı TELC Deutsch
TELC Deutsch
ÜDS/KPDS/YDS
telc Deutsch B2
60
telc Deutsch C1
80
Tablo 6. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Sınavı Goethe Institut
GOETHE INSTITUT
ÖSYM
Goethe-Zertifikat B2
Puan Aralığı
ÜDS/KPDS/YDS
Ausreichend
60 - 69
45
Befriedigend
70 - 79
50
Gut
80 - 89
55
Sehr Gut
90 - 100
60
Goethe-Zertifikat C1
Ausreichend
Befriedigend
Gut
Sehr Gut
Goethe-Zertifikat Großes
Deutsches Sprach Diplom C2
Befriedigend
Gut
Sehr Gut
Puan Aralığı
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 100
ÜDS/KPDS/YDS
65
70
75
80
Puan Aralığı
ÜDS/KPDS/YDS
78 - 103
104 - 129
130 - 156
90
95
100
Tablo 7. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Sınavı TestDaF
TestDaF
Seviye
ÜDS/KPDS/YDS
TND
3
75
TND
4
80
TND
5
85
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 16.07.2014, Sayfa
3
Fransızca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF & DALF sınavının seviye ve puan denklikleri
Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Eşdeğer Kabul Edilen İtalyanca Sınavı DELF & DALF
DELF & DALF
ÜDS/KPDS/YDS
DELF B2
60
DALF C1
80
DALF C2
100
İtalyanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İtalyanca için eşdeğerliği kabul edilen CELI sınavının seviye ve puan denklikleri Tablo 9’da
verilmiştir.
Tablo 9. Eşdeğer Kabul edilen İtalyanca Sınavı CELI
CELI
ÜDS/KPDS/YDS
CELI 3
60
CELI 4
80
CELI 5
100
İspanyolca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İspanyolca için eşdeğerliği kabul edilen CELI sınavının seviye ve puan denklikleri Tablo
10’da verilmiştir.
Tablo 10. Eşdeğer Kabul Edilen İspanyolca Sınavı CELI
CELI
ÜDS/KPDS/YDS
Diploma de Español (DELE) Nivel B2
60
Diploma de Español (DELE) Nivel C1
80
Diploma de Español (DELE) Nivel C2
100
Rusça Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Rusça için eşdeğerliği kabul edilen TORFL sınavının seviye ve puan denklikleri Tablo 11’de
verilmiştir.
Tablo 11. Eşdeğer Kabul Edilen Rusça Sınavı TORFL
TORFL
KPDS/ÜDS/YDS
93 – 100
100
84 – 92
95
Level 4
75 – 83
90
66 – 74
85
93 – 100
80
84 – 92
75
Level 3
75 – 83
70
66 – 74
65
93 – 100
60
84 – 92
55
Level 2
75 – 83
50
66 – 74
45
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 16.07.2014, Sayfa
4
YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma
Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca
Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.
KPDS-ÜDS-YDS’nin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri ile Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS) arasında Tablo 1’de verilen eşdeğerlik geçerlidir.
Tablo 1. Eşdeğerlik Tablosu
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
A1
A2
B1
B2
C1
C2
KPDS-ÜDS-YDS
Puanı
30
45
60
75
95
100
Diğer Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Herhangi bir yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS veya YDS’ye eşdeğer olarak kabul
edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan
kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmî dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul
edilmesine karar verilmiştir.
Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005
ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.
Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları KPDS, ÜDS
veya YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan
Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara
yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.
İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT,
IELTS, CPE, CAE, FCE) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları Tablo 2’de verilmiştir.
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 17 Temmuz 2013, Sayfa
1
Tablo 2: Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları
TOEFL – IBT
TOEFL - CBT
120
297-300
119
293-296
118
290-292
117
287-289
116
283-286
115
280-282
114
279
113
277-278
112
273-276
111
271-272
110
270
109
267-269
108
263-266
107
262
106
261
105
260
104
257-259
103
254-256
102
253
101
251-252
100
250
99
247-249
98
244-246
97
243
96
241-242
95
240
94
238-239
93
237
92
234-236
91
233
90
231-232
89
230
88
228-229
87
227
86
224-226
85
223
84
221-222
83
220
82
217-219
81
214-216
80
213
79
211-212
78
210
77
208-209
76
207
TOEFL - PBT
674-677
670-673
667-669
660-666
657-659
650-656
648-649
647
640-646
638-639
637
630-636
623-629
622
621
617-620
613-616
611-612
607-610
604-606
600-603
597-599
594-596
590-593
588-589
587
584-586
580-583
578-579
577
574-576
570-573
568-569
567
564-566
563
561-562
557-560
553-556
551-552
550
548-549
547
544-546
540-543
ÜDS/KPDS/YDS
100
99
98
97,5
97
96
95
94
93
92,5
92
91
90
89
88
87,5
87
86
85
84
83
82,5
82
81
80
79
78
77,5
77
76
75
74
73
72,5
72
71
70
69
68
67,5
67
66
65
64
63
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 17 Temmuz 2013, Sayfa
2
Tablo 2 (Devam): Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları
TOEFL - IBT
TOEFL - CBT
TOEFL - PBT
75
203-206
537-539
74
201-202
534-536
73
200
533
72
198-199
531-532
71
197
527-530
70
193-196
523-526
69
191-192
521-522
68
190
520
67
187-189
517-519
66
184-186
514-516
65
183
513
64
180-182
507-512
63
177-179
503-506
62
174-176
501-502
61
173
500
60
170-172
497-499
59
168-169
494-496
58
167
493
57
163-166
487-492
56
160-162
483-486
55
157-159
480-482
54
154-156
478-479
53
153
477
52
150-152
470-476
51
147-149
467-469
50
143-146
463-466
49
141-142
461-462
48
140
460
47
137-139
457-459
46
133-136
450-456
45
131-132
448-449
44
130
447
43
127-129
443-446
42
123-126
437-442
41
121-122
434-436
40
120
433
39
117-119
430-432
38
113-116
423-429
37
110-112
420-422
36
108-109
418-419
35
107
417
ÜDS/KPDS/YDS
62,5
62
61
60
59
58
57,5
57
56
55
54
53
52,5
52
51
50
49
48
47,5
47
46
45
44
43
42,5
42
41
40
39
38
37,5
37
36
35
34
33
32,5
32
31
30
29
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 17 Temmuz 2013, Sayfa
3
Tablo 2 (Devam): Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları
TOEFL - IBT
TOEFL - CBT
TOEFL - PBT
34
103-106
410-416
33
100-102
407-409
32
97-99
400-406
31
93-96
397-399
30
91-92
394-396
29
90
390-393
28
87-89
387-389
27
83-86
380-386
26
81-82
378-379
25
80
377
24
77-79
370-376
23
73-76
363-369
22
70-72
357-362
21
67-69
353-356
20
63-66
347-352
19
61-62
344-346
18
60
340-343
17
57-59
333-339
16
53-56
330-332
15
50-52
323-329
14
47-49
317-322
13
43-46
313-316
12
40-42
310-312
11
37-39
9
33-36
8
30-32
7
27-29
6
23-26
5
20-22
4
17-19
3
13-16
2
10-12
1
7-9
0
0-6
ÜDS/KPDS/YDS
28
27,5
27
26
25
24
23
22,5
22
21
20
19
18
17,5
17
16
15
14
13
12,5
12
11
10
9
8
7,5
7
6
5
4
3
2,5
2
0
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 17 Temmuz 2013, Sayfa
4
Tablo 3. Eşdeğer Kabul Edilen IELTS Sınavları
IELTS
ÜDS/KPDS/YDS
9
100
8,5
95
8
90
7,5
85
7
80
6,5
75
6
70
5,5
65
5
60
4,5
55
4
50
3.5
45
3
40
Tablo 4. Eşdeğer Kabul Edilen CAE Sınavları
CAE
ÜDS/KPDS/YDS
A
100
B
95
C
92
Tablo 5. Eşdeğer Kabul Edilen FCE Sınavları
FCE
ÜDS/KPDS/YDS
A
92
B
86
C
75
Tablo 6. Eşdeğer Kabul Edilen CPE Sınavları
CPE
ÜDS/KPDS/YDS
A
100
B
98
C
95
Tablo 7. Eşdeğer Kabul Edilen PEARSON PTE Sınavları
PEARSON
ÜDS/KPDS/YDS
PTE
90
100
87
95
84
90
81
85
78
80
75
75
71
70
67
65
55
60
50
55
45
50
38
45
30
40
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 17 Temmuz 2013, Sayfa
5
Almanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Almanca için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ile bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak
Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 8’de verilmiştir. Tabloda bulunan sınavlara ait sonuç
belgelerinde, adayın puanına karşılık gelen Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri (A1, A2,
B1, B2, C1, C2) belirtilmesi zorunludur. Belgelerin puanlaması Tablo 1’e göre yapılacaktır.
Tablo 8. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Sınavları
Start Deutsch 1
Start Deutsch 2
Zertifikat Deutsch (ZD)
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
Goethe Zertifikat
Deutsches Sprachdiplom (DSD Stufe ll)
TELC Deutsch GmbH
Zentrale Mittelstufenprüfung (PWD)
Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD)
Deutsches Sprachprüfung für den Hochschulzugang
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)
Großes Deutsches Sprachdiplom
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Fransızca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF ve DALF sınavları ile bu sınavların karşılık
geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Eşdeğer Kabul Edilen Fransızca Sınavları
Avrupa Ortak Dil
Sınav Adı
Çerçevesi Seviyeleri
A1
DELF A1
A2
DELF A2
B1
DELF B1
B2
DELF B2
C1
DALF C1
C2
DALF C2
İtalyanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İtalyanca için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar (CELI1, CELI2, CELI3, CELI4 ve CELI5) ve
bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Eşdeğer Kabul Edilen İtalyanca Sınavları
Avrupa Ortak Dil
Sınav Adı
Çerçevesi Seviyeleri
A1
A2
CELI1
B1
CELI2
B2
CELI3
C1
CELI4
C2
CELI5
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 17 Temmuz 2013, Sayfa
6
İspanyolca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İspanyolca için eşdeğerliği kabul edilen DELE sınavları ve bu sınavların karşılık geldiği
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Eşdeğer Kabul Edilen İspanyolca Sınavları
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi
Sınav Adı
Seviyeleri
A1
Diploma de Español (DELE) Nivel A1
A2
Diploma de Español (DELE) Nivel A2
B1
Diploma de Español (DELE) Nivel B1
B2
Diploma de Español (DELE) Nivel B2
C1
Diploma de Español (DELE) Nivel C1
C2
Diploma de Español (DELE) Nivel C2
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 17 Temmuz 2013, Sayfa
7
YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma
Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca
Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
KPDS-ÜDS Eşdeğerliği
ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)
ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) birbirlerine çift yönlü olarak
denktir/eşdeğerdir.
KPDS-ÜDS’nin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri ile Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) arasında Tablo 1’de
verilen eşdeğerlik geçerlidir.
Tablo 1. Eşdeğerlik Tablosu
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
A1
A2
B1
B2
C1
C2
KPDS-ÜDS
Puanı
30
45
60
75
95
100
Diğer Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS Eşdeğerliği
Herhangi bir yabancı dil sınavının KPDS veya ÜDS’ye eşdeğer olarak kabul edilmesinde
öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece
bağlı olduğu ülkenin resmî dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar
verilmiştir.
Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005
ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.
Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları KPDS veya
ÜDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite,
Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan
seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.
İngilizce Dili KPDS-ÜDS Eşdeğerliği
İngilizce dili için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFLPBT, IELTS, CPE, CAE, FCE) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS puanları Tablo 2-6’da verilmiştir.
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 6 Ocak 2012, Sayfa
1
TOEFL - IBT
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
Tablo 2: Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları
TOEFL - CBT
TOEFL - PBT
297-300
674-677
293-296
670-673
290-292
667-669
287-289
660-666
283-286
657-659
280-282
650-656
279
648-649
277-278
647
273-276
640-646
271-272
638-639
270
637
267-269
630-636
263-266
623-629
262
622
261
621
260
617-620
257-259
613-616
254-256
611-612
253
607-610
251-252
604-606
250
600-603
247-249
597-599
244-246
594-596
243
590-593
241-242
588-589
240
587
238-239
584-586
237
580-583
234-236
578-579
233
577
231-232
574-576
230
570-573
228-229
568-569
227
567
224-226
564-566
223
563
221-222
561-562
220
557-560
217-219
553-556
214-216
551-552
213
550
211-212
548-549
210
547
208-209
544-546
207
540-543
ÜDS/KPDS
100
99
98
97,5
97
96
95
94
93
93
92
91
90
89
88
87,5
87
86
85
84
83
82,5
82
81
80
79
78
77,5
77
76
75
74
73
72,5
72
71
70
69
68
67,5
67
66
65
64
63
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 6 Ocak 2012, Sayfa
2
TOEFL - IBT
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
Tablo 2 (Devam): Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları TOEFL - CBT
TOEFL - PBT
ÜDS/KPDS
203-206
537-539
62,5
201-202
534-536
62
200
533
61
198-199
531-532
60
197
527-530
59
193-196
523-526
58
191-192
521-522
57,5
190
520
57
187-189
517-519
56
184-186
514-516
55
183
513
54
180-182
507-512
53
177-179
503-506
52,5
174-176
501-502
52
173
500
51
170-172
497-499
50
168-169
494-496
49
167
493
48
163-166
487-492
47,5
160-162
483-486
47
157-159
480-482
46
154-156
478-479
45
153
477
44
150-152
470-476
43
147-149
467-469
42,5
143-146
463-466
42
141-142
461-462
41
140
460
40
137-139
457-459
39
133-136
450-456
38
131-132
448-449
37,5
130
447
37
127-129
443-446
36
123-126
437-442
35
121-122
434-436
34
120
433
33
117-119
430-432
32,5
113-116
423-429
32
110-112
420-422
31
108-109
418-419
30
107
417
29
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 6 Ocak 2012, Sayfa
3
Tablo 2 (Devam): Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL Sınavları
TOEFL - IBT
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TOEFL - CBT
103-106
100-102
97-99
93-96
91-92
90
87-89
83-86
81-82
80
77-79
73-76
70-72
67-69
63-66
61-62
60
57-59
53-56
50-52
47-49
43-46
40-42
37-39
33-36
30-32
27-29
23-26
20-22
17-19
13-16
10-12
7-9
0-6
TOEFL - PBT
410-416
407-409
400-406
397-399
394-396
390-393
387-389
380-386
378-379
377
370-376
363-369
357-362
353-356
347-352
344-346
340-343
333-339
330-332
323-329
317-322
313-316
310-312
ÜDS/KPDS
28
27,5
27
26
25
24
23
22,5
22
21
20
19
18
17,5
17
16
15
14
13
12,5
12
11
10
9
8
7,5
7
6
5
4
3
2,5
2
0
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 6 Ocak 2012, Sayfa
4
Tablo 3. Eşdeğer Kabul Edilen IELTS Sınavları IELTS
ÜDS/KPDS
9
100
8
97,5
7,5
95
7
92
6,5
85
6
78
5,5
72,5
5
70
4,5
66
4
60
Tablo 4. Eşdeğer Kabul Edilen CAE Sınavları CAE
ÜDS/KPDS
A
100
B
95
C
92
Tablo 5. Eşdeğer Kabul Edilen FCE Sınavları FCE
ÜDS/KPDS
A
92
B
86
C
75
Tablo 6. Eşdeğer Kabul Edilen CPE Sınavları
CPE
ÜDS/KPDS
A
100
B
98
C
95
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 6 Ocak 2012, Sayfa
5
Almanca Dili KPDS-ÜDS Eşdeğerliği
Almanca için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ile bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak
Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Dil Sınavları
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
A1
A2
B1
Sınav Adı
Zertifikat Deutsch (ZD) B1
B2
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) B2
Goethe Zertifikat B2
Deutsches Sprachdiplom (DSD Stufell) B2
TELC Deutsch GMBH B2
C1
Goethe Zertifikat C1 Zentrale Mittelstufe-Prüfung (PWD)
Prüfung Wirtschaftdeutsch (PWD)
Deutchs Sprachprüfung für den Hochschulzugang C1
Test Deutsch als Fremdsprache (testdaf) C1
Deutchs Sprachdiplom (DSD Stufe II) C1
TELC Deutch GMBH C1
C2
Große Deutsches Sprachdiplom C2
Das Goethe Zertifikat C2
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) C2
Fransızca Dili KPDS-ÜDS Eşdeğerliği
Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF ve DALF sınavları ile bu sınavların karşılık
geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Eşdeğer Kabul Edilen Fransızca Dil Sınavları
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Sınav Adı
DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2
DALF C1
DALF C2
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 6 Ocak 2012, Sayfa
6
İtalyanca Dili KPDS-ÜDS Eşdeğerliği
İtalyanca için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar (CELI1, CELI2, CELI3, CELI4 ve CELI5) ve
bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Eşdeğer Kabul Edilen İtalyanca Dil Sınavları
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Sınav Adı
CELI1
CELI2
CELI3
CELI4
CELI5
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 6 Ocak 2012, Sayfa
7
Download

Yabancı Dil Dönüşüm Tablosu