Sylabus kurzu
RUŠTINA – falešní začátečníci – II.
2. ze 2 částí kurzu
Tento kurz odpovídá úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a
připravuje Vás na úspěšné zvládnutí mezinárodně uznávané zkoušky TORFL A2.
POPIS KURZU






osvojíte si základy ruské gramatiky
gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je
budete plynně ovládat
vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů vládnete
jednoduchá konverzační témata
budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích
lektor s vámi bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit
co nejvíce ruštiny, navíc bude české věty často opakovat také v ruském překladu
budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech)
UČEBNICE A UČEBNÍ MATERIÁLY

Klass! Ruština pro střední školy 2 – Učebnice a pracovní sešit (ISBN: 978-80-7397-032-1)
PODROBNÝ ROZVRH
Týden 1
Týden 2
Týden 3
Týden 4
Týden 5
Představení lektora a přivítání studentů
Představení studijního plánu na tento semestr
Lekce 10 (str. 12, 13, 19, 20, 108)
Téma: Práce s textem. Výslovnost
Lekce 10 (str. 13, 14, 15, 20, 109, 110, 111)
Téma: Charakteristika osoby
Gramatika: Přídavná jména ve 4. pádě
Témata pro mluvení a poslech: Můj kamarád
Lekce 10 (str. 15, 16, 17, 18, 20, 112, 113, 114)
Gramatika: Podstatná jména v 7. pádě
Psaní: Krátká anketa
Lekce 11 (str. 22, 23, 24, 29, 30, 115, 116)
Téma: Výslovnost
Gramatika: Časové údaje
Témata pro mluvení a poslech: Můj den
Lekce 11 (str. 24, 25, 26, 27, 28, 30, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122)
Týden 6
Týden 7
Týden 8
Týden 9
Týden 10
Týden 11
Týden 12
Týden 13
Týden 14
Týden 15
Týden 16
Téma: Denní režim
Gramatika: 1., 2., a 3. osoba jednotného čísla sloves
Lekce 12 (str. 32, 33, 34, 36, 41, 42)
Téma: České svátky. Výslovnost. Vánoce v Rusku
Témata pro mluvení a poslech: Činnosti, které můžeme dělat
Lekce 12 (str. 35, 37, 38, 42, 123, 124, 125, 126)
Téma: České svátky. Vánoce
Gramatika: 1., 2., a 3. osoba množného čísla sloves
Lekce 12 (str. 39, 40, 42, 127, 128, 129, 130)
Téma: Poslech
Gramatika: Data
Témata pro mluvení a poslech: Konverzace zaměřená na data a čísla
Lekce 13 (str. 44, 45, 46, 55, 56, 131, 132, 133)
Téma: Výslovnost. Místa a budovy ve městě – slovíčka
Témata pro mluvení a poslech: Dopravní prostředky
Lekce 13 (str. 46, 47, 48, 49, 56, 133, 134, 135, 136)
Téma: Ve městě
Gramatika: 2. a 6. pád podstatných jmen. Předložky
Psaní: Významné budovy ve městě
Lekce 13 (str. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 137, 138, 139)
Gramatika: Rozkazovací způsob
Témata pro mluvení a poslech: Plánek města, popis cesty
Lekce 14 (str. 58, 59, 62, 140, 141, 142)
Téma: Poslech s porozuměním
Gramatika: Opakování přídavných jmen, podstatných jmen v 7. pádě, sloves
v přítomném čase
Psaní: Popis dne
Lekce 14 (str. 60, 61, 63, 64, 143, 144)
Téma: Čtení textu s porozuměním
Gramatika: Opakování sloves v přítomném čase, rozkazovacího způsobu, dat
a hodin
Témata pro mluvení a poslech: Popis mapky. Můj všední den a víkend
Konverzace o tématech probraných v lekcích 10-14
Opakování pro souhrnný test
Souhrnný test z veškerého probraného učiva + společné vyhodnocení.
Zhodnocení souhrnného testu. Vysvětlení veškerého učiva, se kterým měli
studenti problémy v souhrnném testu.
Zafixování probrané mluvnice a slovní zásoby.
Doporučení na pokračující kurz.
Doporučení materiálů a zdrojů na samostudium.
Download

Sylabus kurzu RUŠTINA – falešní začátečníci – II.