YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ
Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2014
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma
Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca
Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri hususunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.
KPDS-ÜDS-YDS’nin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri ile Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS) arasında Tablo 1’de verilen eşdeğerlik geçerlidir.
Tablo 1. Eşdeğerlik Tablosu
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
A1
A2
B1
B2
C1
C2
KPDS-ÜDS-YDS
Puanı
30
45
60
75
95
100
Diğer Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Herhangi bir yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS veya YDS’ye eşdeğer olarak kabul
edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan
kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmî dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul
edilmesine karar verilmiştir.
Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005
ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.
Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları KPDS, ÜDS
veya YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan
Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara
yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.
İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (TOEFL iBT, CAE, CPE, PEARSON PTE
Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları Tablo 2, 3, 4 ve 5’de verilmiştir.
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 14 Şubat 2014, Sayfa
1
Tablo 2. Eşdeğer Kabul Edilen TOEFL iBT Sınavı
TOEFL iBT
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
ÜDS/KPDS/YDS
100
99
98
97,5
97
96
95
94
93
92,5
92
91
90
89
88
87,5
87
86
85
84
83
82,5
82
81
80
79
78
77,5
77
76
75
74
73
72,5
72
71
70
69
68
67,5
67
66
65
64
63
Tablo 2’nin Devamı
TOEFL iBT
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
ÜDS/KPDS/YDS
62,5
62
61
60
59
58
57,5
57
56
55
54
53
52,5
52
51
50
49
48
47,5
47
46
45
44
43
42,5
42
41
40
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 14 Şubat 2014, Sayfa
2
Tablo 3. Eşdeğer Kabul Edilen CAE Sınavı
CAE
A
B
C
ÜDS/KPDS/YDS
80
70
60
Tablo 4. Eşdeğer Kabul Edilen CPE Sınavı
CPE
A
B
C
ÜDS/KPDS/YDS
100
90
80
Tablo 5. Eşdeğer Kabul Edilen PEARSON PTE Akademik Sınavı
PTE Akademik ÜDS/KPDS/YDS
90
100
87
95
84
90
81
85
78
80
75
75
71
70
67
65
55
60
50
55
45
50
38
45
30
40
Almanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Almanca için eşdeğerliği kabul edilen sınav, Tablo 6’da verilmiştir. Tabloda bulunan sınava
ait sonuç belgelerinde, adayın puanına karşılık gelen Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri
(A1, A2, B1, B2, C1, C2) belirtilmesi zorunludur. Belgelerin puanlaması Tablo 1’e göre
yapılacaktır.
Tablo 6. Eşdeğer Kabul Edilen Almanca Sınavı
TELC Deutsch GmbH
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 14 Şubat 2014, Sayfa
3
Fransızca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen DELF ve DALF sınavları ile bu sınavların karşılık
geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Eşdeğer Kabul Edilen Fransızca Sınavları
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Sınav Adı
DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2
DALF C1
DALF C2
İtalyanca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İtalyanca için eşdeğerliği kabul edilen sınavlar (CELI1, CELI2, CELI3, CELI4 ve CELI5) ve
bu sınavların karşılık geldiği Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Eşdeğer Kabul Edilen İtalyanca Sınavları
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Sınav Adı
CELI1
CELI2
CELI3
CELI4
CELI5
İspanyolca Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği
İspanyolca için eşdeğerliği kabul edilen DELE sınavları ve bu sınavların karşılık geldiği
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Eşdeğer Kabul Edilen İspanyolca Sınavları
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Sınav Adı
Diploma de Español (DELE) Nivel A1
Diploma de Español (DELE) Nivel A2
Diploma de Español (DELE) Nivel B1
Diploma de Español (DELE) Nivel B2
Diploma de Español (DELE) Nivel C1
Diploma de Español (DELE) Nivel C2
ÖSYM-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri, 14 Şubat 2014, Sayfa
4
Download

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri