Yatırımcı Bilgi Özeti
(Bilgi özetinde sunulan parasal değerler aksi belirtilmediyse Amerikan Dolar kuru cinsinden ifade edilmektedir)
Şirket Profili
Eldorado Gold 20 yılı aşkın maden arama, inşası ve işletimi konusundaki deneyimiyle
düşük maliyetlerle çalışan Kanadalı bir altın üreticisidir. Şirket bünyesinde; Türkiye, Çin,
Yunanistan, Brezilya ve Romanya’da işletilmekte olan yedi maden ile her biri inşaat,
hazırlık ve maden arama aşamalarının farklı dönemlerinde olan projeler bulunmaktadır.
Eldorado sorumlu olduğu projelerde en yüksek iş güvenliği ve çevresel standartları
sağlayarak ve paydaşlar ile birlikte çalışarak faaliyet gösterdiği yerleri ve içinde
bulunduğu toplulukları geliştirmeye odaklanmıştır.
Hisse Senedi Fiyatı (2 Mayıs 2014)
52-Hafta
En Yüksek
Değer
Kapanış
Fiyatı
TSX: ELD
(2 Mayıs 2014)
52-Hafta
En Düşük
Değer
C$6,81
C$10,08
C$5,73
$6,19
$9,59
$5,35
NYSE: EGO
Hisse Senedi Sermayesi (31 Mart 2014)
Tedavülde Bulunan Hisse Senedi- Temel
716,3M
Tedavülde Bulunan Hisse Senedi- Seyreltilmiş
738,6M
Finansal Gelişmeler (milyon)
Gelir (tüm metallerden)
2014 yılı 1. çeyreği 2013 yılı 1. çeyreğine oranla %20 yükselerek 196.523 ons altın
üretimiyle Eldorado için bir diğer güçlü dönem olmuştur. Ons başına nakit işletme
maliyeti 519 $ olup tüm maliyetlerin ons başına değeri 786 $ olarak belirlenmiştir.
Elde edilen bu performans için 730.000-800.000 ons altın için tüm maliyetlerle birlikte
ortalama olarak yaklaşık 950$/ons değerindeki 2014 yılı hedefini desteklemektedir.
Bağlantılı Kar Payı Formülü
Eldorado gerçekleşen ortalama altın fiyatları
ve Eldorado tarafından ons olarak satılan altın
miktarına dayanan sürdürülebilir bir kar payı
formülüne sahiptir. Bu yöntem ortalama altın
fiyatlarının artmasıyla dolar olarak sabitlenmiş
kar payı miktarlarının da artması şeklinde
geliştirilmiş bir yaklaşım olup sermaye disiplinini
ve gelişmiş sermaye dönüş öngörülebilirliğini
desteklemektedir.
Kar payı ödemeleri Yönetim Kurulu takdirine
ve onayına tabidir. Eldorado altı aylık kar payı
ödemelerini 2011 yılından bugüne dek ödemiştir.
279,9
231,7
95,4
76,9
Net Gelir (Kayıp)
31,3
(687,5)
Hisse Başına Kazanç (Kayıp) - Temel
0,04
(0,96)
Güncel Net Kazanç
37,3
5,6
Tüm Maliyetlerin Değeri ($/ons)
786
-
Toplam Nakit Maliyeti ($/ons)
577
577
Nakit İşletme Maliyeti ($/ons)
519
526
Nakit ve Vadeli Teminatlar
619
624
Toplam Borç
602
601
Mevcut Kredi
375,0
375,0
G+M
Eldorado’nun bugüne değin elde ettiği başarılarının temeli; düşük maliyetle çalışma
stratejisi, sorumlu olduğu projelerde yüksek kalitede iş gücü ve iş güvenliğine
odaklanmasına ve faaliyet gösterilen yerlerdeki topluluklarla yapılan uzun dönemli
ortaklıklara dayanmaktadır. Şirket; yatırım harcamalarındaki esnekliğini korurken
karlılık oranı yüksek olan projelere odaklanma ve büyüme hedefine yönelik yaklaşımını
kararlılıkla sürdürmektedir. Şirketin şeffaf kar payı dağıtım politikası, altın fiyatına ve ons
olarak satılan altın miktarına bağlıdır.
Altın Fiyatı
Kar Payı
(31 Aralık 2013)
Ö+G
Tenör
(x1,000)
(x1,000)
Tenör
Altın
27.728 oz
1,17 g/t
36.418 oz
1,04 g/t
Gümüş
97.046 oz
39 g/t
122.589 oz
27 g/t
Bakır
767 t
0,51 %
1.234 t
0,43 %
Kurşun
767 t
4,5 %
844 t
5,1 %
Çinko
1.028 t
6,0 %
1.125 t
Demir
9.245 t
58,7 %
13.966
t
6,8 %
58,7 %
Gerçekleşen Üretim Performansımız
Geçen 5 yıl içinde:
•  Üretimimizi 2 kat arttırdık
•  Rezerv ve kaynaklarımızı iki kat arttırdık
•  Bakım onarım harcamalarını en düşük çeyrekte
gerçekleştirdik
•  Marjlarımızı genişlettik
Ons Başına Güçlü Marjlar
(US$/ons)
(CDN$/ons)
$1.251 - $1.399
$25
1,600
$1.400 - $1.549
$50
1,400
$1.550 - $1.599
$75
1,200
$1.600 - $1.649
$100
$1.650 - $1.699
$125
$1.700 - $1.749
$150
$1.750 - $1.849
$175
$1.850 - $1.999
$225
Kar payları gerçekleşen altın fiyatları üzerinden Kanada Doları
olarak ödenmiştir.
2013 1.
Çeyreği
Brüt Kar (altın madeni işletmelerinden)
Rezervler & Kaynaklar
Disiplinli Dağılım
2014 1.
Çeyreği
1,800
1,000
800
600
400
200
0
2009
2010
Nakit İşletme
Maliyeti
Cash Operating
2011
Costs
2012
2013
Kar Marjı
Profit
Margin
Kışladağ
İşletilen Altın Madenleri – Gelecekteki Gelişimler için Temel Sağlanması
Çeyrek / Yıl
Altın Üretimi (ons)
Nakit İşletme
Maliyeti ($/ons)
Toplam Nakit
Maliyeti ($/ons)
Sermaye Harcaması
(Milyon $)
Kışladağ (Türkiye)
100%
2014 1. Çeyreği
67.075
456
473
-
2014 Tahmini
300.000 - 335.000
470 - 485
490 - 505
70,0
Efemçukuru (Türkiye)
100%
2014 1. Çeyreği
26.969
526
547
-
2014 Tahmini
90.000 - 100.000
575 - 590
595 - 610
20,0
Jinfeng (Çin)
82%
2014 1. Çeyreği
41.295
626
709
-
2014 Tahmini
145.000 - 155.000
650 - 670
730 - 750
35,0
White Mountain (Çin)
95%
2014 1. Çeyreği
26.473
607
646
-
2014 Tahmini
70.000 - 75.000
685 - 715
720 - 750
25,0
Tanjianshan (Çin)
90%
2014 1. Çeyreği
28.379
422
592
-
2014 Tahmini
95.000 - 100.000
450 - 465
620 - 635
20,0
Olympias (Yunanistan)
95%
2014 1. Çeyreği
6.332*
-
-
-
2014 Tahmini
30.000 - 35.000
975 - 1050
995 - 1070
-
196.523
519
577
-
730.000 - 800.000
550 - 590
600 - 640
170,0
Maden
*Satışı gerçekleşmemiş
İlk Çeyrek Toplam
Toplam Hedef
2014 Tahmini
Hazırlık Aşamasındaki Projeler
Olympias Kapasite Artışı
(Yunanistan) - 95%
Perama Hill (Yunanistan) - 100%
• Saçılımlı epitermal damar tipinde altın-gümüş • Sülfürlü polimetalik altın, gümüş, kurşun ve çinko cevheri
• Açık ocak madeni; 8 yıl maden ömrü
karışımı cevher yapısındadır
• ÇED raporu yetkili makama sunulmuş olup 2014 • Yeraltı madeni; 25 yıl maden ömrü
yılı ikinci yarısında onaylanması beklenmektedir
• Çevresel izinlerin tümü tamamlanmıştır
• Çok iyi bir alt yapıya sahiptir (yollar, elektrik, liman • 2016 yılında üretim yapılması beklenmektedir
• Tahmini üretim: 288$/ons nakit işletme maliyetiyle bağlantısı)
yıllık 104.000 ons Au ve 85.000 ons Ag (net yan Skouries (Yunanistan) - 95%
ürün geliri hariç)
• Altın-bakır porfiri cevher yatağı
• Açık ocak ve yeraltı madeni; 27 yıl maden ömrü
Certej (Romanya) - 80%
• Çevresel izinlerin tümü tamamlanmıştır
• Epitermal altın-gümüş yatağı
• Çok iyi bir alt yapıya sahiptir (yollar, elektrik, liman • Açık ocak madeni
bağlantısı)
• Çevresel İzin alınmış olup fizibilite çalışmaları • Üretimin 2016 yılında başlaması beklenmektedir.
tamamlanmıştır
• Tahmini üretim: Açık ocak üretimi 500$/ons nakit işletme maliyetiyle yıllık 140.000 ons Au ve 30.000 ton Cu. (net yan ürün geliri hariç)
Tocantinzinho (Brezilya) - 100%
•
•
•
•
Sığ, intrüzif kayaç içinde gelişen, refrakter olmayan bir altın yatağı
Açık ocak madeni
Ön Çevre Lisansı alınmıştır
Fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır, ekonomik çalışmalar revize edilmektedir
Eastern Dragon (Çin) - 95%
•
•
•
•
Yüksek tenörlü, epitermal damar tipinde altın-
gümüş cevheri
Açık ocak ve yeraltı madeni; 11 yıl maden ömrü
Proje izinlerinin alınması beklenmekte olup bu
süreçte proje alanında bakım ve onarım
çalışmaları devam etmektedir
Tahmini üretim: ~180$/ons nakit işletme maliyetiyle yıllık 70.000 ons Au (net yan ürün geliri hariç)
Arama Faaliyetleri
Tüm izin alanlarındaki arama faaliyetlerimiz; maden sahalarında ve ileri safhadaki projelerde kaynak
geliştirme amaçlı yapılan sondaj çalışmalarını, başlangıç aşamasındaki projelerimizde test-sondaj
uygulamalarını ve yeni kaynak bulmaya yönelik çalışmaları içermektedir. 2014 yılı için ayrılan maden
arama bütçemiz 45 Milyon Dolardır.
Informações
para contato
İletişim Bilgileri
Kurumsal Merkez Ofis
1188 - 550 Burrard Street
Vancouver, BC, Canada V6C 2B5
Tel: (604) 687-4018
Fax: (604) 687-4026
Ücretsiz hat: 1-888-353-8166
E-posta: [email protected]
Aracı Kurum
Valiant Trust
600-750 Cambie Street
Vancouver, BC, Canada V6B 0A2
Ücretsiz hat: 1-866-313-1872
E-posta: [email protected]
Burada yapılan beyanların bazıları bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler ve diğer
faktörlerle ilgili geleceğe yönelik ifadeleri içerebilir, ki bunlar şirketin ya da sektörün gerçek
sonuçlarının, performansının ya da başarılarının, bu tür geleceğe yönelik olarak açıklanan
veya ima edilen, sonraki sonuçlardan, performanstan ya da başarılardan önemli ölçüde
farklılık göstermesine neden olabilir.
www.eldoradogold.com
Download

Yatırımcı Bilgi Özeti