BlackBerry Z3 STJ100-1 Smartphone
Güvenlik ve Ürün Bilgileri
SWD-20140910092518656 | STJ100-1
Güvenlik bilgileri
Patlamaya ve buna bağlı olarak ciddi yaralanma, ölüm veya maddi kayıplara neden olabileceğinden akıllı
telefonunuzu ateşe atmayın.
BlackBerry akıllı telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce (bundan sonra akıllı telefon olarak adlandırılacaktır), bu belgede sağlanan
güvenlik bilgileri ve yasal bilgileri inceleyin. Bu belgeyi güvenli bir yerde saklayın, böylece ihtiyacınız olduğunda başvurabilirsiniz.
Bazı ülkelerde Bluetooth özellikli ve kablosuz, şifreleme yazılımlı cihazların kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki kısıtlamalar
için yerel yetkililere başvurun.
En son güvenlik ve ürün bilgileri için www.blackberry.com/docs/smartphones adresini ziyaret edin.
Uçağa bindiğinizde akıllı telefonunuzu kapatın. Akıllı telefonunuzun uçakta kullanılması, uçuş ekipmanlarını,
iletişimi ve performansı etkileyebilir, şebekeyi bozabilir; uçak, uçuş ekibi ve yolcular için başka tehlikeler ortaya
çıkarabilir ve yasa dışı olabilir.
Önemli güvenlik tedbirleri
Akıllı telefonunuzla birlikte sadece onaylanan pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. BlackBerry tarafından
onaylanmayan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması ciddi yaralanmalara, ölüme veya maddi kayıplara neden
olabilecek yangın veya patlama riski oluşturabilir.
Yalnızca BlackBerry tarafından onaylanan tutucuları kullanın. BlackBerry tarafından onaylanmamış tutucuların
kullanılması akıllı telefonunuzun radyo frekansına maruz kalma standartlarının aşılmasına neden olabilir.
Akıllı telefonu vücudunuzdan en az 1,5 cm (0,59 inç) uzakta tutun. akıllı telefonu üzerinizde taşırken, yalnızca
entegre kemer klipsli aksesuarları kullanın ve aksesuar BlackBerry tarafından sağlanmamışsa aksesuarın metal
içermediğinden emin olun. Bu kurallara uymazsanız akıllı telefonunuz radyo frekansına maruz kalma standartlarını
aşabilir. Radyo frekansına maruz kalma standartlarının aşılmasının uzun vadeli sağlık etkilerinin olup olmadığı hala
sürmekte olan bir bilimsel çalışmanın konusudur.
Akıllı telefonunuz, 0 ve 35°C (32 ve 95°F) arasındaki sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Akıllı
telefonunuzun önerilen sıcaklık aralığının dışında kullanılması akıllı telefonunuza veya lityum iyon pile zarar verebilir.
Acil durum aramaları için akıllı telefonunuza güvenmeyin. Acil durum aramaları yapmak veya mesaj göndermek için
gereken kablosuz ağlar her bölgede bulunmaz ve 911, 112 veya 999 gibi acil durum numaraları her bölgedeki acil
servislerine ulaşmanızı sağlayamayabilir.
Akıllı telefonunuz ve akıllı telefon aksesuarlarınız çocuklar için uygun değildir. Bir çocuğun akıllı telefonunuzu veya
akıllı telefon aksesuarlarınızı kullanmasına veya bunlarla oynamasına izin verirseniz, çocuğu mutlaka gözetim
altında tuttuğunuzdan emin olun. Akıllı telefon, çocuklar için yutma tehlikesi olan küçük parçalar içerir.
PRINTSPEC-151
MAT-60159-018
Akıllı telefonunuzu güvenle kullanma
• Akıllı telefonunuzun üzerine ağır nesneler koymayın.
• Akıllı telefonunuzu sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın.
• BlackBerry tarafından sağlanan akıllı telefon belgelerinde belirtilmediği sürece akıllı telefonunuzun açıklıklarını kapatmayın veya
buralardan hiçbir nesne sokmayın. Böyle bir hareket kısa devreye, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Ekran üzerinde yabancı cisimler kullanmayın.
• Ekran üzerinde aşırı güç kullanmayın.
• Akıllı telefonunuzu veya akıllı telefon aksesuarlarınızı suya yakın yerlerde (örneğin küvetin ya da lavabonun yanında, rutubetli bodrumlarda
ya da yüzme havuzu yakınında) kullanmayın.
• Akıllı telefonunuzu veya akıllı telefon aksesuarlarınızı dengesiz yüzeylere koymayın. Akıllı telefonunuz veya akıllı telefon aksesuarlarınız
düşebilir, kişiye ve akıllı telefona veya akıllı telefon aksesuarlarına ciddi zarar gelebilir.
• Akıllı telefonunuzun ekranı camdan yapılmıştır. Akıllı telefonunuz yere düşerse veya cama güç uygulanırsa bu cam çatlayabilir ya da
parçalanabilir. Cam çatlarsa veya parçalanırsa ekran onarılana kadar cama dokunmayın.
• Akıllı telefonunuzu kullanırken sık sık ara verin. Akıllı telefonunuzu kullanırken boyun, omuz, kol, bilek ve ellerinizde (başparmak ve
parmaklar dahil) ve vücudunuzun diğer bölgelerinde rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı hemen bırakın. Rahatsızlık devam ederse
doktora danışın.
Akıllı telefonu yalnızca BlackBerry tarafından sağlanan ya da özel olarak bu akıllı telefonla kullanım için BlackBerry tarafından onaylanan şarj
aksesuarlarını kullanarak şarj edin. Diğer aksesuarların kullanılması yangın, patlama, pil sızıntısı veya ciddi yaralanmalara, ölüme ya da
maddi kayıplara neden olabilecek diğer tehlikelere neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
BlackBerry Z3 akıllı telefon için onaylanan şarj aksesuarı modelleri
Kısa devreye, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden akıllı telefonunuzun sıvılarla temas etmesini
engelleyin.
Akıllı telefonunuzun hoparlörünü kullanırken, akıllı telefonunuzu asla kulağınıza tutmayın. Ciddi ve kalıcı işitme
hasarları meydana gelebilir.
Akıllı telefonunuzun flaş ışıklarına maruz kalınması sara krizine ya da bayılmaya neden olabilir ve kendiniz ve
çevrenizdekiler için tehlike yaratabilir. Akıllı telefonunuzun kullanımının sizde veya başkalarında denge sorunu,
bilinç kaybı, seğirme, kasılma veya diğer istem dışı hareketlere neden olması durumunda, akıllı telefonunuzu
kullanmayı hemen bırakın ve bir doktora danışın. LED bildirim ışığı akıllı telefonunuzun ön yüzünde, sağ üst köşede
yer alır. Akıllı telefon modelinizde kamera varsa, kamera flaşı LED diyaframı akıllı telefonunuzun arka tarafında veya
kamera objektifinin üst veya sağ tarafında yer alır. Sara krizi geçirmeye ya da bayılmaya eğilimliyseniz, akıllı
telefonunuzu kullanmadan önce doktorunuza danışın.
Yasa tarafından akıllı telefonu eller serbest modunda kullanmanıza izin verilmediği sürece, araç kullanırken akıllı
telefonunuzu kullanmayın. Araç kullanırken akıllı telefonunuzu kullanmanız, sizi ve başkalarını ciddi yaralanma,
ölüm veya maddi kayıplara neden olabilecek risklere maruz bırakabilir.
Yangın ve patlama riski bulunduğundan, gaz dumanı bulunan yerlerde akıllı telefonunuzu kullanmayın.
Pili sökmeye çalışmayın. Diğer pillerin kullanılması yangın, patlama, pil sızıntısı veya başka tehlike riski ortaya çıkabilir. Lütfen kullanılmış
pilleri bu belgede belirtilen talimatlara uygun şekilde attığınızdan emin olun.
Akıllı telefonunuzda bu simgelerden herhangi biri göründüğünde, pilde veya pil bağlantısında
bir hata oluşmuştur. Akıllı telefonunuzu onarım için uzman servis personeline iade edin.
Akıllı telefonlar doğası gereği güvenli olmadığından, patlayıcı duman, patlayıcı toz veya diğer patlayıcı kimyasallar
bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır. Bu tür ortamlardaki kıvılcımlar ciddi yaralanma, ölüm veya maddi kayıpla
sonuçlanabilecek patlama ve yangına neden olabilir.
Elektrik güvenliği
Arızalanması halinde sizin ve başkalarının ciddi şekilde yaralanmasına veya ölümüne neden olabileceğinden, akıllı
telefonunuzu kalp pili ve işitme cihazı gibi tıbbi cihazlardan uzakta tutun.
Pile yabancı nesneler sokmaya çalışmayın. Pili yeniden üretmeyin, parçalamayın, ezmeyin, delmeyin, bükmeyin veya
pilde değişiklik yapmayın. Pil yeniden üretilmiş, sökülmüş, ezilmiş, delinmişse veya pilde herhangi bir şekilde değişiklik
yapılmışsa pili kullanmayı derhal bırakın.
Pili kısa devre yaptırmayın veya pilin kutuplarına metal veya iletken nesnelerin değmesine izin vermeyin.
Şarj kabloları: HDW-50071-001, HDW-51800-001, HDW-53513-001
AC şarj cihazı: HDW-46445-001, HDW-46446-001, HDW-46447-001, HDW-46449-001
Akıllı telefonla birlikte verilen şarj aksesuarlarını ya da BlackBerry tarafından onaylanmış, yalnızca üzerlerindeki bilgi etiketlerinde belirtilen
güç kaynağı tipindeki diğer şarj aksesuarlarını kullanın. Herhangi bir güç kaynağını kullanmadan önce şebeke geriliminin, güç kaynağı
üzerinde belirtilen gerilime uygun olduğunu doğrulayın.
Prizlere, uzatma kablolarına ya da grup prizlerine fazla yüklenmeyin; aksi takdirde yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloya
ya da fişe zarar gelmesini önlemek için şarj cihazını elektrik ya da grup prizinden çıkarırken kablodan değil fişten çekin.
Elektrik kablolarının özellikle grup prizlerine ve akıllı telefona bağlandığı noktalarda ezilmemesine ya da üzerine basılmamasına dikkat edin.
İnsanların takılarak düşmesine ya da kablonun boyunlarına dolanmasına yol açmamak için elektrik kablosunu hiçbir zaman ortada
bırakmamaya dikkat edin. Şarj cihazlarını fırtınalı havalarda ya da kullanılmadığında prizden çıkarın. Şarj cihazlarını dışarıda ya da dış etkilere
maruz kalabilecekleri alanlarda kullanmayın.
Güç kaynağının bağlanması gibi konularda daha fazla bilgi için akıllı telefonunuzla birlikte verilen belgelere bakın.
Akıllı telefonunuza aksesuar satın almak için kablosuz iletişim servis sağlayıcınızla görüşün ya da www.shopblackberry.com adresini ziyaret
edin.
Pil güvenliği
Akıllı telefonunuzda, çıkarılamayan bir lityum iyon pil bulunmaktadır. Pili sökmeye çalışmayın. Pilin çıkarılması akıllı telefonunuzun Sınırlı
Garantisi'ni geçersiz kılar ve pilin hasar görmesine neden olabilir.
Pilin kullanılmasında ve atılmasında kurallara uyulmaması yangına, patlamaya, kimyasal yanıklara veya başka tehlikelere neden olabilir.
Pilinizi sıvılarla temas ettirmeyin. Pili 60°C'den (140°F) yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Pilin 60°C'den (140°F) yüksek sıcaklığa maruz
kalması pilin alev almasına veya patlamasına yol açabilir.
Yangına veya patlamaya sebep olabileceğinden, akıllı telefonu ve pilini ateşe veya sıcak plaka, soba üstü, mekan
ısıtıcısı veya fırın gibi harici ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Güvenli sürüş ve yürüme
Araç kullanırken akıllı telefonunuzu kullanmayın. Tüm dikkatinizi sürüşe verin; güvenli sürüş her zaman öncelikli sorumluluğunuzdur.
Aracınızla seyahat ettiğiniz bölgelerde kablosuz cihazların kullanımıyla ilgili yasa ve yönetmelikleri bilmek ve uygulamak sizin
sorumluluğunuzdadır.
Aracınızı sürmeye başlamadan önce akıllı telefonu güvenli bir yere yerleştirin. Aracınızda hava yastığı varsa, akıllı telefonunuzu ya da diğer
aksesuarları hava yastığının üzerine ya da yastığın açılma alanına yerleştirmeyin. Hava yastığı açıldığında ciddi yaralanmalar meydana
gelebilir.
Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlardaki yanlış monte edilmiş ya da yeterli koruması olmayan elektronik sistemleri etkileyebilir.
Taşıtınızın üreticisi veya temsilcisi ile görüşün. Aracınıza sonradan herhangi bir cihaz eklenmişse, radyo frekansı sinyalleriyle etkileşimi
hakkında daha fazla bilgi almak için de bu cihazın üreticisiyle görüşmelisiniz.
Yürürken ya da tüm dikkatinizi vermeniz gereken herhangi bir etkinlik sırasında akıllı telefonunuzu kullanmayın. Trafiği veya diğer yayaları
tehlikeye atan dikkatsiz davranışlar, ciddi yaralanmalara, ölüme veya maddi kayıplara yol açabilir.
Aksesuarlar
Bu akıllı telefon modeli ile birlikte yalnızca BlackBerry tarafından onaylanmış aksesuarları kullanın. Onaylanmamış herhangi bir aksesuarın
kullanılması, verilen onay ve garantileri geçersiz kılabilir, akıllı telefonun çalışmamasına neden olabilir ve tehlike yaratabilir.
Taşıma çözümleri: Akıllı telefonunuz ile birlikte tutucu (vücutta taşınan aksesuar) verilmeyebilir. Akıllı telefonunuzu üzerinizde taşırken, akıllı
telefonunuzu her zaman BlackBerry tarafından onaylanmış entegre kemer klipsli bir akıllı telefon tutucusuna koyun. Akıllı telefonunuzu
üzerinizde taşırken kullandığınız entegre kemer klipsli tutucu BlackBerry tarafından sağlanmamış veya onaylanmamış ise akıllı telefonunuz
aktarım işlemi yapıyorken vücudunuzdan en az 15 mm (0,59 inç) uzakta tutun. Akıllı telefonunuzun veri aktarma özelliklerinden birini
kullanırken (örneğin e-posta mesajları, PIN mesajları, MMS mesajları veya tarayıcı servisi) USB kablosu olsun veya olmasın akıllı telefonunuzu
vücudunuzdan en az 15 mm (0,59 inç) uzakta tutun. BlackBerry tarafından sağlanmayan veya onaylanmayan aksesuarların kullanımı, akıllı
telefonunuzun radyo frekansına maruz kalma limit değerlerinin aşılmasına neden olabilir. Radyo frekansına maruz kalma standartlarının
aşılmasının uzun vadeli sağlık etkilerinin olup olmadığı hala sürmekte olan bir bilimsel çalışmanın konusudur. Radyo frekansına maruz kalma
hakkında daha fazla bilgi için bu belgenin "Uygunluk bilgileri" bölümüne bakın.
Akıllı telefonları için tutucu, kılıf ve askılı kılıf gibi çoğu BlackBerry onaylı taşıma çözümünün yapısında mıknatıs bulunur. ATM kartları, kredi
kartları, otel anahtar kartları, telefon kartları ve benzer eşyalarınız gibi manyetik şerit bileşenleri içeren öğeleri taşıma çözümlerinin yakınına
yerleştirmeyin. Mıknatıs manyetik şeritte saklanan verileri bozabilir veya silebilir.
Ortam
Akıllı telefonunuzun bazı özellikleri çeşitli yargı bölgelerinde yasak veya kısıtlama altında olabilir. Resim çeker, işler veya kullanırken;
bulunduğunuz yargı bölgesinde yürürlükte olabilecek her türlü telif hakkı, kişisel gizlilik, ticari sır veya güvenlik kuralları dahil olmak üzere,
ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm yasa, yönetmelik, usul ve yönergelere uymalısınız. Başkalarının kişisel haklarına saygılı davranın.
Telif hakkıyla korunmaları nedeniyle bazı resim, müzik (zil sesleri dahil) öğelerini ve diğer içeriği kopyalamanız, değiştirmeniz veya
aktarmanız yasak olabilir.
Ses dosyaları: Ses dosyalarını özellikle kulaklıkla yüksek ses düzeylerinde dinlerseniz kalıcı işitme kaybına uğrayabilirsiniz. Ses dosyalarını
kulaklıkla dinlerken dış gürültüyü bastırmak için ses seviyesini artırmaktan kaçının. Kulaklarınızda çınlama ya da konuşulanları duymakta
zorlanma yaşarsanız, bir doktora danışın.
Kamera: Akıllı telefonunuzun kamerası varsa kamerayı doğrudan güneşe veya başka bir parlak ışığa yöneltmeyin. Bunu yapmanız gözlerinize
ciddi zararlar verebilir veya akıllı telefonunuzda hasara neden olabilir. Kamera flaşını kullanırken, kamera flaşı LED diyaframını hedefin
gözlerinden en az 50 cm (19,69 inç) uzakta tutun.
Anten
Sadece ürünle birlikte verilen entegre anteni kullanın. Anten üzerinde yapılacak izinsiz değişiklikler veya eklentiler akıllı telefona zarar
verebilir.
Elektronik cihazlarda parazit
Modern elektronik cihazların çoğu radyo frekansı sinyallerine karşı korumalıdır. Bununla birlikte, bazı elektronik cihazlar, akıllı telefonun
yaydığı radyo frekansı sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.
Kalp pilleri: Radyo frekansı sinyallerinin kalp piliniz üzerindeki etkileriyle ilgili sorularınız varsa bir hekime ya da kalp pilinizin üreticisine
danışın. Akıllı telefonunuzu, kalp pilinizin özel güvenlik gereksinimlerine uygun biçimde kullandığınızdan emin olun; bu güvenlik
gereksinimleri şunları içerebilir: akıllı telefonunuz açık olduğunda akıllı telefonunuzu daima kalp pilinden en az 20 cm (7,88 inç) uzakta
tutun, akıllı telefonunuzu giysinizin göğüs cebinde taşımayın, gelen aramaları yanıtlar ya da arama yaparken girişim riskini olabildiğince
azaltmak için, cihazı kalp pilinin bulunduğu tarafın tam aksi tarafındaki kulağınıza tutun. Parazit olduğundan kuşkulanmanızı gerektirecek
nedenler varsa, akıllı telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim bağlantılarını derhal kapatın, akıllı telefonunuzu kullanmayı bırakın ve bir doktora
danışın.
İşitme cihazları: Bazı dijital kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarında parazite neden olabilir. Böyle bir parazit oluşması durumunda,
kablosuz iletişim servis sağlayıcınız ile görüşün veya alternatifleri değerlendirmek için işitme cihazınızın üreticisine danışın.
Diğer tıbbi cihazlar: Bunlar dışında herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, tıbbi cihazınızın harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterince
korumalı olup olmadığını öğrenmek için üretici firmayla görüşün. Bu bilgileri edinmenizde doktorunuz size yardımcı olabilir.
Sağlık kuruluşları: Sağlık kuruluşlarında, bu tür cihazları kapatmanızı bildiren uyarılar varsa, akıllı telefonunuzdaki tüm kablosuz iletişim
bağlantılarını kapatın. Hastanelerde ya da sağlık kuruluşlarında, harici radyo frekansı enerjisine karşı hassas cihazlar kullanılıyor olabilir.
Uçak: Uçağa binmeden önce akıllı telefonunuzdaki tüm kablosuz bağlantıları kapatın. Uçakta akıllı telefonu kablosuz bağlantıları açıkken
kullanmanın etkileri bilinmemektedir. Böyle bir kullanım uçuş ekipmanlarını, iletişimi ve performansı etkileyebilir, ağı engelleyebilir, uçağın
kullanımı için tehlike oluşturabilir ve yasadışı olabilir. Akıllı telefonunuzdaki tüm kablosuz bağlantılar kapalıyken yalnızca hava yollarının
elektronik cihaz yönetmeliklerine uygun olarak kablosuz iletişim gerektirmeyen cihaz uygulamalarını kullanın.
Tehlikeli alanlar
Akıllı telefonunuz doğası gereği güvenli bir cihaz değildir ve gaz buharları bulunan veya patlama tehlikesi olan tozlar içeren ortamlar, nükleer
tesisler, uçak navigasyon ve iletişim hizmetleri, hava trafik kontrolü ve yaşam destek veya silah sistemleri gibi, ancak bunlarla sınırlı
olmaksızın, bu tür güvenli cihazların gerekli olduğu tehlikeli alanlarda kullanıma uygun değildir.
Patlama tehlikesi olan ortamlar: Patlama tehlikesi olan ortamlarda akıllı telefonunuz üzerindeki tüm kablosuz iletişim bağlantılarını kapatın,
tüm işaretlere ve talimatlara uygun hareket edin. Bu gibi ortamlarda çakan kıvılcımlar, yaralanmalara, hatta ölüme neden olabilecek
patlamalara ya da yangınlara yol açabilir.
Patlama tehlikesi olan ortamlar her zaman olmasa da genellikle açıkça belirtilir. Bu ortamlar arasında benzin istasyonları; teknelerin alt
güverteleri; yakıt ya da kimyasal madde taşıma ya da depolama tesisleri; LPG (propan ya da bütan) ile çalışan araçlar; havada kimyasal
maddelerin ya da toz, toprak, metal tozu gibi parçacıkların bulunduğu yerler ve genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen diğer
yerler sayılabilir.
Bir gaz sızıntısını haber vereceğiniz zaman, akıllı telefonun telefon özelliğini sızıntının yakınında kullanmayın. Bulunduğunuz yeri terk edin ve
akıllı telefonunuzda telefon özelliği mevcut ve etkinse, aramayı güvenli bir yerden yapın.
Patlayıcı madde alanları: "Patlayıcı madde alanında" veya iki yönlü telsizlerin kapatılmasını gerektiren bir alandayken, patlayıcı maddeler
kullanılan alanlarda parazitlere yol açmamak için akıllı telefonunuz üzerindeki tüm kablosuz iletişim bağlantılarını kapatın, tüm işaretlere ve
talimatlara uygun hareket edin.
Çalışma ve saklama sıcaklıkları
Akıllı telefonunuz ve akıllı telefonunuzun şarj cihazı, aşağıda gösterilen sıcaklık aralıklarında çalışmak ve saklanmak üzere tasarlanmıştır:
Akıllı telefon kullanımı: 0 - 35°C (32 - 95°F)
Akıllı telefonun saklanması (3 aydan az): -20 - 35°C (-4 - 95°F)
Akıllı telefonun saklanması (3 ay veya daha fazla): 22 - 28°C (71,6 - 82,4°F)
Seyahat şarjının çalışması: 0 - 35°C (32 - 95°F)
Seyahat şarjının saklanması: -30 - 75°C (-22 - 167°F)
Akıllı telefonunuzun veya akıllı telefon aksesuarlarının önerilen sıcaklık aralıkları dışında kullanımı ve saklanması akıllı telefonunuzun çok
ısınmasına ve sonucunda ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açmasına neden olabilir veya akıllı telefonunuza, aksesuarlara veya lityum iyon
pile zarar verebilir.
Akıllı telefonunuzu ya da akıllı telefon aksesuarlarını kalorifer, ısıtıcı, ocak ya da ısı açığa çıkaran diğer cihazlardan (amplifikatörler de dahil)
uzak tutun. Akıllı telefonunuzu iki haftadan uzun bir süre kullanmayacaksanız, akıllı telefonu kapatın ve pili çıkarın.
Akıllı telefon temizleme ve onarımı
Temizleme: Akıllı telefonunuzun ya da pil dahil akıllı telefon aksesuarlarınızın yakınında ya da yüzeylerinde sıvı, aerosol temizleyiciler veya
solventler kullanmayın. Yalnızca yumuşak ve kuru bezle temizleyin. Akıllı telefonunuzu ya da şarj aksesuarını temizlemeden önce
bilgisayardaki tüm kabloları ve prize takılı tüm şarj aksesuarlarını çıkarın.
Onarım: Akıllı telefonunuzu ya da şarj cihazını sökmeye, parçalamaya veya onarmaya çalışmayın. Çıkarılamayan pilinizi değiştirmeye
çalışmayın. Akıllı telefonunuzdaki veya şarj aksesuarlarındaki onarımlar veya pil değişiklikleri yalnızca yetkili servis personeli tarafından
yapılmalıdır ve sadece akıllı telefon modelinizle kullanım için BlackBerry tarafından belirtilen pili kullanılmalıdır.
Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, elektrik kablolarını bilgisayardan ya da elektrik prizinden çıkarın ve akıllı
telefonu ya da şarj cihazını bakım için yetkili servis personeline götürün:
• Güç kaynağı kablosu, priz ya da konektör hasar görmüşse.
• Akıllı telefonun ya da şarj cihazının üzerine sıvı dökülür ya da bir nesne düşerse.
• Akıllı telefon ya da şarj cihazı yağmurda ya da suyla ıslanırsa.
• Akıllı telefon ya da şarj cihazı dokunulmayacak kadar ısınırsa.
• Akıllı telefon ya da şarj cihazı yere düşürülür ya da başka bir şekilde zarar görürse.
• Kullanıcı belgelerindeki talimatlar uygulandığında akıllı telefon ya da şarj cihazı normal biçimde çalışmazsa.
• Akıllı telefonun ya da şarj cihazının performansında önemli bir değişiklik olduysa.
Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için yalnızca akıllı telefonunuzun kullanıcı belgelerinde belirtilen kontrolleri ayarlayın. Diğer
kumandaların yanlış ayarlanması akıllı telefonunuzda hasara yol açabilir; ayrıca, yetkili bir teknisyenin cihazı, şarj cihazını ya da başka bir
aksesuarı normal çalışma durumuna getirmek için genellikle çok uğraşması gerekir.
Akıllı telefonunuzun kullanıcı belgelerindeki tüm güvenlik talimatlarına uyulmaması Sınırlı Garanti'yi geçersiz kılabilir ve kuralları çiğneyen
kullanıcıya verilen hizmetlerin kesilmesine ya da reddine yol açabilir, yasal işlem yapılabilir veya her iki yaptırım birlikte uygulanabilir.
İsimler, adresler, telefon numaraları veya servis istasyonlarının çağrı merkezleri ve yedek parçaların bulunabileceği yerler gibi diğer iletişim
bilgilerine http://tr.blackberry.com/teknikservis/ adresinden ulaşılabilir.
Akıllı telefonun ve pilin atılması
Akıllı telefonunuzu veya pili ev çöpüne veya ateşe atmayın.
Akıllı telefonunuz ve pili, uygun tesislerde geri dönüşüme uygundur. Bu simge, geri dönüşümlü malzemelerin
kullanıldığını belirtmemektedir.
Bu akıllı telefon, Türkiye'nin AEEE Yönetmeliğine uygundur.
Daha fazla Tür Onayı bilgisi için lütfen akıllı telefonunuzun Hakkında ekranındaki Ayarlar uygulamasında Yasal Onaylar açılır listesini
görüntüleyin.
Bu akıllı telefonun ömrü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından beş (5) sene olarak belirlenmiş ve bildirilmiştir.
This equipment may be operated in below countries:
Geri dönüşüm ve güvenli biçimde atılması amacıyla akıllı telefonunuzu ve aksesuarlarını BlackBerry şirketine geri göndermeye ilişkin daha
fazla bilgi için, bilgisayarınızdaki bir tarayıcıdan www.blackberry.com/recycling veya https://tradeup.blackberry.com adresini ziyaret edin. Geri
dönüşüm ve takas programları yalnızca belirli alanlarda mevcuttur.
Bu programlar sizin bulunduğunuz alanda mevcut değilse, elektrik ürünlerin uygun biçimde atılmasına ilişkin düzenlemeler için yerel
yöneticinizle görüşün.
Akıllı telefonunuzu ve pilini, bu pil türlerinin atılmasıyla ilgili bulunduğunuz yerdeki yasalara ve düzenlemelere uygun biçimde imha edin.
Uygunluk bilgileri
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
IS
LI
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
Radyo frekansı sinyallerine maruz kalma
Akıllı telefon kablosuz iletişimi, düşük güçte bir kablosuz iletişim vericisi ve alıcısıdır. Akıllı telefon, Avrupa Birliği Konseyi kurallarına ve
sınırlarına ve aynı zamanda kablosuz cihazlar için radyo frekansına maruz kalma güvenlik seviyelerine ilişkin diğer ilgili uluslararası kurallara
uygun olarak tasarlanmıştır. Bu kurallar bağımsız bilimsel uzmanlar, hükümetler ve İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası
Komisyonu (ICNIRP) gibi kurumların da içinde bulunduğu kurumlar tarafından geliştirilmiştir.
AB ve diğer ilgili uluslararası radyo frekansına maruz kalma kuralları ve sınırlarına uyabilmek için akıllı telefonu vücudunuzdan en az 1,5 cm
(0,59 inç) uzakta tutun. Akıllı telefonu üzerinizde taşırken sadece BlackBerry tarafından sağlanan ya da onaylanan entegre kemer klipsli
aksesuarları kullanın. BlackBerry tarafından sağlanmayan bir vücutta taşınan aksesuar kullanıyorsanız aksesuarın metal içermediğinden
emin olun ve akıllı telefonu vücudunuzdan en az 1,5 cm (0,59 inç) uzakta tutun.
Radyo frekansına maruz kalma oranını azaltmak için: (i) akıllı telefonu kablosuz sinyalinin güçlü olduğu yerlerde kullanın; (ii) eller serbest
seçeneklerini kullanın ve (iii) arama yaparken harcadığınız zamanı azaltın ya da aramaya alternatif olarak e-posta, metin mesajı ya da BBM
mesajı gönderin.
Özgül soğurma oranı verileri
BU KABLOSUZ CİHAZ, BU BÖLÜMDE VERİLEN TALİMATLARA UYGUN OLARAK KULLANILDIĞINDA, RADYO DALGALARINA MARUZ
KALMAYLA İLGİLİ YASAL GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR.
Akıllı telefon, önceki bölüme uygun olarak kullanıldığında Avrupa Birliği Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisi emisyon
limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, geniş kapsamlı bir kurallar çerçevesi içinde yer alır ve genel olarak
insanlar için izin verilen RF enerjisi düzeylerini belirtir. Kurallar, bağımsız bilimsel kurumlar tarafından yürütülen düzenli ve kapsamlı bilimsel
çalışmaların değerlendirilmesiyle geliştirilmiş standartları temel alır. Kablosuz cihazlara ilişkin maruz kalma standartlarında Özgül Soğurma
Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçü birimi kullanılır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından önerilen SAR limiti 2,0 W/kg'dır**. SAR testleri, cihazı,
test edilen tüm frekans bantları için onaylanmış en yüksek düzeyde güç yayarken standart çalıştırma konumlarında çalıştırarak yapılır. SAR
değeri en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine rağmen cihazın çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında
olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca ağa erişim için gereken düzeyde güç kullanabilmesi amacıyla birden çok güç düzeyinde çalışacak
biçimde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, kablosuz baz istasyonu antenine ne kadar yakınsanız cihazınızın güç çıkışı o kadar düşüktür.
Bu akıllı telefonun kulakta kullanım için test edilen en yüksek SAR değeri:
Uygunluk beyanı
2300 University Avenue East, Waterloo, Ontario, N2K 0A2 adresinde bulunan BlackBerry Limited adına ve sorumluluk tarafımıza ait olmak
üzere, işbu beyanın ilgili olduğu aşağıdaki ürünün aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normlara uygun olduğunu beyan ederiz:
Ürün adı: BlackBerry Z3 akıllı telefon (model numarası STJ100-1)
Sağlık (Madde 3.1(a) - R&TTE Yönetmeliği)
EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013
EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
Emniyet (Madde 3.1(a) - R&TTE Yönetmeliği)
EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003
Elektromanyetik uygunluk (Madde 3.1 (b) - R&TTE Yönetmeliği)
EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
EN 55022:2010/ AC:2011 Class B, EN55024: 2010
EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009, EN 61000-3-3:2008
Radyo frekansı spektrum kullanımı (Madde 3.2 - R&TTE Yönetmeliği)
EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1, EN 301 908-2 V5.4.1
EN 300 328 V1.8.1
EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
EMC Yönetmeliği (2004/108 /EC)
EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN55020: 2007/A11:2011
1 g için SAR (W/kg) (Hindistan)
10 g için SAR (W/kg) (R&TTE)
BlackBerry Z3 STJ100-1 akıllı telefon
0.778
0.582
BlackBerry onaylı entegre kemer klipsli tutucu ile kullanılırken ve vücuttan 1,5 cm (0,59 inç) uzaklıktayken test edildiğinde bu akıllı telefon
için en yüksek SAR değeri:
Akıllı telefon
1 g için SAR (W/kg) (Hindistan)
10 g için SAR (W/kg) (R&TTE)
BlackBerry Z3 STJ100-1 akıllı telefon
0,850
0,634
Vücuda takılı halde yapılan ölçümler (önerilen uzakta tutma mesafeleri), sağlanan ya da mevcut aksesuarlara ve geçerli Avrupa Birliği
Konseyi gerekliliklerine bağlı olarak akıllı telefonlar dahil olmak üzere kablosuz cihazlar arasında farklılık göstermektedir.
SAR hakkında daha fazla bilgi almak için www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) adresini yada www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm
(Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications) adresini ziyaret edin.
___________________________________
* Avrupa'da yaygın olarak kullanılan mobil cihazların SAR limiti, vücut ve baş bölgesinde 10 gram doku kütlesi için ortalama 2,0 watt/kg'dır
(W/kg) (el, ayak ve bilekler gibi uzantılarda 10 gram doku kütlesi için ortalama 4,0 W/kg). Araştırmalar, standartlarda, halkı daha fazla
korumak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için büyük çapta güvenlik payı bulunduğunu ileri sürmektedir.
AB yasal uygunluğu
BlackBerry bununla, bu akıllı telefonun 1999/5/EC Telsiz ve Telekomünikasyon Temel Ekipmanları (R&TTE) Yönetmeliğinin temel şartlarına
ve ilgili diğer koşullarına uygun olduğunu bildirir.
BlackBerry Z3 STJ100-1 akıllı telefon:
1999/5/EC (HG no.88/2003) Yönetmeliği uyarınca yapılan Uygunluk Beyanı şu adreste görülebilir: www.blackberry.com/go/
declarationofconformity.
Wi-Fi özellikli bir akıllı telefonunuz varsa, akıllı telefonunuz Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamındaki Wi-Fi ağlarında kullanılabilir. Bu cihaz
Türkiye'de çalıştırılabilir.
Ek yasal uygunluk
Akıllı telefonunuzun standartlara ve yönetmeliklere uygunluğu hakkında özel bilgiler kaynağından alınabilir:BlackBerry
Bu akıllı telefon, ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürüm kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürüm kodu) teknik
özelliklerinde belirtilen Türkçe SMS karakterlerini destekler.
Yukarıda adı verilen ürünün şu Yönetmeliklerin tüm temel şartlarına uygun olduğunu beyan ederiz: R&TTE Yönetmeliği (1999/5/EC), EMC
Yönetmeliği (2004/108/EC), RoHS Yönetmeliği (2011/65/EU).
Uygulanan tüm standartların raporları üzerinde Onaylanmış Kuruluşun Olumlu Fikri bulunmaktadır: CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 –
10 66117 Saarbruecken.
Tanımlama işareti:
Yukarıdaki cihazlarla ilgili teknik belgeler şurada tutulacaktır: BlackBerry Limited, 2300 University Ave E., Waterloo, ON, CAN. N2K0A2
17 Nisan 2014
(tarih)
(yetkili kişinin imzası)
Ürün bilgisi: BlackBerry Z3 STJ100-1 akıllı telefon
Mekanik özellikler:
•Ağırlık: lityum iyon pil dahil yaklaşık 5,8 ons (164 g)
•Boyut (U x G x Y): 5,5 x 2,9 x 0,4 inç (140 x 72,8 x 9,26 mm)
•1,5 GB bellek, 8 GB uygulama depolama alanı, microSD kart yuvası
Güç özellikleri:
•Çıkarılamaz, şarj edilebilir lityum iyon pil
•3V, 1,8V mikro SIM kartları destekler
•Veri senkronizasyonu ve şarj için bağlantı noktası uyumluluğu: Mikro USB 2.0
Mobil ağ kablosuz iletişim özellikleri:
•Dört bant GSM desteği: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz bant
•Üç bant HSPA+ desteği: UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 2100 MHz bant
•Güç sınıfı: Sınıf 1 (DCS 1800, PCS 1900), Sınıf 4 (GSM 850) GSM 5.05 içinde tanımlandığı haliyle, Sınıf 4 (GSM 900) GSM 02.06 içinde
tanımlandığı haliyle, Sınıf E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), Sınıf 3 (UMTS)
•Gönderme frekansı: 824 - 849 MHz, 880 - 915 MHz, 1710 - 1785 MHz, 1850 - 1910 MHz, 1920 - 1980 MHz
•Alma frekansı: 869 - 894 MHz, 925 - 960 MHz, 1805 - 1880 MHz, 1930 - 1990 MHz, 2110 - 2170 MHz
Wi-Fi ağı kablosuz iletişim özellikleri:
Bluetooth kablosuz iletişim özellikleri:
•Tek bant desteği: ISM 2.4 GHz
•Gönderme ve alma frekansı: 2402 - 2480 MHz
•Bluetooth Sınıf 1,5
Yasal bildirim
©2014 BlackBerry. Tüm hakları saklıdır. BlackBerry® ve ilgili ticari markalar, adlar, logolar; BlackBerry Limited'in mülkiyetinde olup ABD ve
dünya genelindeki diğer ülkelerde tescillidir ve/veya kullanılmaktadır. ANSI American National Standards Institute'un ticari markasıdır.
Bluetooth Bluetooth SIG'in ticari markasıdır. CTIA - The Wireless Association CTIA - The Wireless Association'ın ticari markasıdır. GSM GSM
MOU Association'ın ticari markasıdır. , IEEE, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü, Inc'nin ticari
markalarıdır. UMTS Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün (ETSI) ticari markasıdır. Wi-Fi Wi-Fi Alliance'ın ticari markasıdır.
Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu belge, www.blackberry.com/go/docs adresinde sağlanan veya kullanılabilir hale
getirilen belgeler gibi burada başvurulan tüm belgeler de dahil olmak üzere "olduğu gibi" ve yargı bölgenizde yürürlükte olan yasaların izin
verdiği en geniş sınırlar dahilinde, BlackBerry Limited ve bağlantılı şirketleri tarafından hiçbir koşul, onay, beyan, garanti veya sorumluluk
olmaksızın sağlanmıştır.
Herhangi bir BlackBerry ürününün veya hizmetinin kullanım koşulları, BlackBerry ile ilgili ayrı bir lisans veya diğer sözleşmede belirtilir. BU
BELGEDEKİ HİÇBİR ŞEY, BU BELGE DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR BlackBerry ÜRÜNÜ VE HİZMETİNİN PARÇALARI İÇİN SAĞLANAN AÇIK
YAZILI SÖZLEŞME VEYA GARANTİNİN YERİNİ ALMAYI AMAÇLAMAZ.
BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7
Telefon: 1 (519) 888-7465
Faks: 1 (519) 888-7884
Web sitesi: www.blackberry.com
BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Birleşik Krallık
Telefon: +44 (0)1753 667000
Faks: +44 (0)1753 669970
Web sitesi: www.blackberry.com
Kanada'da Basılmıştır
RoHS Yönetmeliği (2011/65/EU)
EN 50581: 2012
Akıllı telefon
•Kablosuz LAN standardı: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
•Gönderme ve alma frekansı: 2,412 - 2,472 GHz
Download

BlackBerry Z3 STJ100-1 Smartphone