SİLİFKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI ŞUBAT AYI 2015 YILI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
* NÖBET
TUTULACAK
NÖBET TUTULACAK AHB NO (Not:
AİLE SAĞLIĞI
Kendi ASM'si
MERKEZİ
dışında nöbet
tutacak Aile
Hekimleri için)
GAZİ MAH ASM
MUKADDEM ASM
07 Şubat 2015
09:00-17:00
Cumartesi
TAŞUCU ASM
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
HASAN DENĠZ KAYAM
FEYĠT YILMAZ
NURHAYAT AKER
IKBAL GEZER
BEDRĠYE AÇIKGÖZOĞLU SELIME GÖKAY
EROL YILMAZ
NURAN GEZER
GAZĠ MAH.CELAL BAYAR CAD.NO:7 SĠLĠFKE /MERSĠN
MUKADDEM MAH. MUT YOLU ÜZERĠ 182.SOKSĠLĠFKE /MERSĠN
NEMĠDE NUR ULUDAĞ
RUKĠYE GÜLTEKĠN
TAġUCU MAH.YENĠKENT SOK.NO:25 SĠLĠFKE /MERSĠN
ATAKENT ASM
AYHAN KOġAR
ZEHRA KOġAR
ATAKENT MAH.KOÇAKLAR PETROL ARKASI SĠLĠFKE/MERSĠN
SAYAĞZI ASM
A.OĞUZ UYSAL
GAZİ MAH ASM
14 Şubat 2015
MUKADDEM ASM
09:00-17:00
Cumartesi
TAŞUCU ASM
ATAKENT ASM
SAYAĞZI ASM
YEŞİLOVACIK ASM
GAZİ MAH ASM
21 Şubat 2015
09:00-17:00
Cumartesi
NÖBETÇİ PERSONELLER
MUKADDEM ASM
TAŞUCU ASM
ATAKENT ASM
SAYAĞZI ASM
ATAYURT
DUYGU ASMA DEMĠR
SAKĠNE KAVUN
FĠKRETTĠN KUL
KENAN
AYġE UĞURLUEL
BEREKET
SEBĠHA AKAR
MUSTAFA KARABURUN
AHMET AÇIKGÖZ
HATĠCE BOLAÇ
AHMET KĠLĠSLĠ
AYġEGÜL BÜYÜK
ĠRFAN METĠN
ZEHRA AÇIKGÖZ
KADĠR ERHAN
SEVĠM ÇINAR
MUSTAFA DOĞANER
RABĠA DOĞANER
SĠBEL DOLAR
AYġE ARMAN
YUSUF GENÇ
SEMRA TANRIVERDĠ
MUSTAFA KOÇ
MERYEM KÜRKÇÜ
HASAN ġĠMAY
AYġE YÜKSEK
AHMET ERKAL
DÜRDANE KUġCU
ERDĠNÇ ġAHĠN
SONGÜL KILINÇ
SAMĠ GÜZEL
ĠFFET ġENER USLAN
NAMIK KEMAL ULUDAĞ ADALET BOZDAĞ
ALĠ MURAT KILIÇ
HURĠYE ġENCAN
ÖMER DERYA GÜLSOY MERAL OĞUR
HAKAN KARADUMAN
HAVVANA YILDIRIM
GAZĠ MAH.ĠLHAN AKGÜN CAD.55 SOK SAYAĞZI
MEVKĠ
GAZĠ MAH.CELAL BAYAR CAD.NO:7 SĠLĠFKE /MERSĠN
MUKADDEM MAH. MUT YOLU ÜZERĠ 182.SOKSĠLĠFKE /MERSĠN
TAġUCU MAH.YENĠKENT SOK.NO:25 SĠLĠFKE /MERSĠN
ATAKENT MAH.KOÇAKLAR PETROL ARKASI SĠLĠFKE/MERSĠN
GAZĠ MAH.ĠLHAN AKGÜN CAD.55 SOK SAYĞZI
YEġĠLOVACIK MAH.HACIBEKĠR CAD.SĠLĠFKE/MERSĠN
GAZĠ MAH.CELAL BAYAR CAD.NO:7 SĠLĠFKE /MERSĠN
MUKADDEM MAH. MUT YOLU ÜZERĠ 182.SOKSĠLĠFKE /MERSĠN
TAġUCU MAH.YENĠKENT SOK.NO:25 SĠLĠFKE /MERSĠN
ATAKENT MAH.KOÇAKLAR PETROL ARKASI SĠLĠFKE/MERSĠN
GAZĠ MAH.ĠLHAN AKGÜN CAD.55 SOK SAYĞZI
ATAYURT MAH.OLUKBAġI MEVKĠ AKTEPE
GAZİ MAH ASM
28 Şubat 2015
09:00-17:00
MUKADDEM ASM
Cumartesi
ATAYURT
YEŞİLOVACIK
EROL AYDIN
AKSEL TOL
EKREM ÜġENMEZ
HATĠCE KARAYEL
GAZĠ MAH.CELAL BAYAR CAD.NO:7 SĠLĠFKE /MERSĠN
ĠSMĠHAN ÖZGAN
MENEKġE ÜSTÜNER
SELEN ESEN ġENDAġ
ġERĠFE YAVUZ
EMĠNE GÖK
MUKADDEM MAH. MUT YOLU ÜZERĠ 182.SOKSĠLĠFKE /MERSĠN
FATMA GÜNEġ YURT
HĠKMET TEKAĠT
ÖMER ġAMĠL GÜVEN
EMĠNE TEKAĠT
EMĠNE EREN
ATAYURT MAH.OLUKBAġI MEVKĠ AKTEPE
YEġĠLOVACIK MAH.HACIBEKĠR CAD.SĠLĠFKE/MERSĠN
Dr. Hülya TEKĠN
Halk Sağlığı Müdür V.
Download

Silifke İlçesi