SİLİFKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2015 YILI NİSAN AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
NÖBET
TUTULACAK AİLE
SAĞLIĞI MERKEZİ
09:00-17:00
AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠNĠN AÇIK ADRESĠ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
EROL AYDIN
HATĠCE KARAYEL
AKSEL TOL
ĠSMĠHAN ÖZGAN
EKREM ÜġENMEZ
MENEKġE ÜSTÜNER
MUKADDEM ASM
ERDĠNÇ ġAHĠN
SONGÜL KILINÇ
Mukaddem Mah. Mut Yolu Üzeri 182.Sok.Silifke /Mersin
SAYAĞZI ASM
ÖMER DERYA GÜLSOY
MERAL OĞUR
Gazi Mah. Ġlhan Akgün Cad. 55 Sok Silifke/Mersin
ATAKENT ASM
ALĠ MURAT KILIÇ
HURĠYE ġENCAN
Atakent Mah.Koçaklar Petrol ArkasıSilifke /Mersin
TAŞUCU ASM
KADĠR ERHAN
SEVĠM ÇINAR
TaĢucu Mah.Yeniket Sok.NO:25 Silifke /Mersin
YEŞİLOVACIK
ÖMER ġAMĠL GÜVEN
EMĠNE EREN
YeĢilovacık Mah.Hacıbekir Cad.Silifke/Mersin
KENAN BEREKET
AYġE UĞURLUEL
MUSTAFA KARABURUN
SEBĠHA AKAR
BEDRĠYE AÇIKGÖZOĞLU
SELIME GÖKAY
ĠRFAN METĠN
ZEHRA AÇIKGÖZ
SAMĠ GÜZEL
ĠFFET ġENER USLAN
Uzuncaburç Mah.Sağlık Cad. Silifke/Mersin
NAMIK KEMAL ULUDAĞ
ADALET BOZDAĞ
TaĢucu Mah.Yeniket Sok.NO:25Silifke /Mersin
SERĠFE YAVUZ
FATMA GÜNEġ YURT
SĠBEL DOLAR
AYġE ARMAN
MUSTAFA DOĞANER
RABĠA DOĞANER
GAZİ MAH ASM
MUKADDEM ASM
11 Nisan 2015
Cumartesi
NÖBETÇİ PERSONELLER
AİLE HEKİMİ
GAZİ MAH ASM
04 Nisan 2015
Cumartesi
* NÖBET
TUTULACAK
AHB NO
(Not: Kendi
ASM'si dışında
nöbet tutacak
Aile Hekimleri
için)
09:00-17:00 UZUNCABURÇ ASM
TAŞUCU ASM
SAYAĞZI ASM
ATAKENT ASM
Gazi Mah. Celal Bayar Cad.No:7
Silifke/Mersin
Gazi Mah. Celal Bayar Cad.No:7 Silifke/Mersin
Mukaddem Mah. Mut Yolu Üzeri 182.Sok.Silifke /Mersin
Gazi Mah. Ġlhan Akgün Cad. 55 Sok Silifke/Mersin
Atakent Mah.Koçaklar Petrol Arkası Silifke /Mersin
MUSTAFA KOÇ
MERYEM KÜRKÇÜ
FĠKRETTĠN KUL
SAKĠNE KAVUN
AHMET ERKAL
DÜRDANE KUġCU
SELEN ESEN ġENDAġ
EMĠNE GÖK
ATAYURT ASM
HAKAN KARADUMAN
HAVVANA YILDIRIM
SAYAĞZI ASM
A.OĞUZ UYSAL
DUYGU ASMA DEMĠR
Atayurt Mah.OlukbaĢı Mevkii Aktepe Cad.No:23
Silifke/Mersin
Gazi Mah. Ġlhan Akgün Cad. 55 Sok Silifke/Mersin
ATAKENT ASM
AYHAN KOġAR
ZEHRA KOġAR
Atakent Mah.Koçaklar Petrol Arkası Silifke /Mersin
YEŞİLOVACIK
ASM
YUSUF GENÇ
SEMRA TANRIVERDĠ
YeĢilovacık Mah.Hacıbekir Cad.Silifke/Mersin
HASAN ġĠMAY
AYġE YÜKSEK
HASAN DENĠZ KAYAM
IKBAL GEZER
FEYĠT YILMAZ
NURHAYAT AKER
AHMET AÇIKGÖZ
HATĠCE BOLAÇ
AHMET KĠLĠSLĠ
AYġEGÜL BÜYÜK
TAŞUCU ASM
NEMĠDE NUR ULUDAĞ
RUKĠYE GÜLTEKĠN
TaĢucu Mah.Yeniket Sok.NO:25 Silifke /Mersin
ATAYURT
HĠKMET TEKAĠT
EMĠNE TEKAĠT
KEBEN
EROL YILMAZ
NURAN GEZER
Atayurt Mah.OlukbaĢı Mevkii Aktepe Cad.No:23
Silifke/Mersin
Keben Mahallesi Silifke/Mersin
GAZİ MAH ASM
MUKADDEM ASM
18 Nisan 2015
Cumartesi
09:00-17:00
GAZİ MAH ASM
GÖKSU ASM
25 Nisan 2015
Cumartesi
09:00-17:00
MUKADDEM ASM
Gazi Mah. Celal Bayar Cad.No:7 Silifke/Mersin
Mukaddem Mah. Mut Yolu Üzeri 182.Sok.Silifke /Mersin
Gazi Mah. Celal Bayar Cad.No:7 Silifke/Mersin
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
Göksu Mah 19 Mayıs Sok.TaĢkınçay apt. Silifke/Mersin
Mukaddem Mah. Mut Yolu Üzeri 182.Sok.Silifke /Mersin
Download

Silifke - Mersin Sağlık Müdürlüğü