DİGER AMAÇLAR İÇİN TOPLAMA VE İŞLEME TESİSLERİ
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
EU*
GÜNCELLEME TARĠHĠ:
Kayıt No
İşletme Adı
İşletme Adresi
05.01.2015
İli
TR-47-OG-001
TR-43-DT(w)-001
TR-64-DT(w)-001
TR-64-DT(w)-002
TR-36-DT(w)-001
TR-42-DT(w)-001
TR-43-DT(w)-002
TR-64-DT(w)-004
TR-64-DT(w)-003
TR-43-DT(w)-003
TR-64-DT(w)-005
TR-35-DT(w)-001
TR-64-DT(w)-006
TR-09-DT(w)-001
TR-09-DT(w)-002
TR-09-DT(w)-003
TR-44-DT(w)-001
TR-09-DT(w)-004
TR-43-DT(w)-004
TR-42-DT(w)-002
TR-06-DT(w)-001
TR-43 DT-(w)-005
TR-42-DT(w)-003
Nak DıĢ Tic. San. Ve Tic. Ltd. ġti
Natural Yün-Ġplik Ġmalat
Akel Tekstil Ürünleri Yıkama Ltd.ġti.
Pozitif Tekstil Pazarlama San. ve Tic. Ltd. ġti.
Kaf-kaz Tüyü Ticaret Ġthalat Ġhracat
Soydemir Toptan Yün ve Yapağı Tic.
Mehmet KUZU
Ömer ÇINAR-ġahlan ÇINAR
Özsevil Yün Yıkama San. ve Tic. Ltd.ġti.
Yünisan yün iplik ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti
Net Yün Yıkama ve Tek. Deri San.ve DıĢ T.A.ġ
Özsevil Yün San. ve Tic.Ltd.ġti
Asya Çadır Tek.deri ve Orman Ür. San. T.L.ġti.
Depo Tar. Ür: Deri Yün Kıl ve Tarama Ġh.Ġt.ĠĢl.
Oğuzhan Tarım Ür.Yün Deri Kıl ve Dokuma Ltd.
Dönmezler Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ
Özarslan Yün Ġth.Ġhr.San. ve Tic.Ltd.ġti
Mehmet AYDIN-MEYġET
ÖZYURTLAR Yün Ġplik Tav. Gıd. Köm.
Evliyalı Tarım ve Hayvan Ürünleri Tic. Ltd. ġti.
Günhan Grup Hay. San. ve Tic. Ltd. ġti
Özyurt Ticaret-Nurullah ÖZYURT
Konya Yapağıcılık Tic. ve San. Ltd. ġti.
Yıldırım Mah. Selman’ı Pak Sok. No:2/A-NUSAYBĠN
Hüsum Mah. Çitgöl Kaplıcaları KarĢısı -SĠMAV
Karma Organize Sanayi Bölgesi 5.Cad. No:5
Karma Organize Sanayi Bölgesi 5.Cad. No:7
Ġstasyon Mah. Faikbey Cad. No:214
1.Organize Sanayi BayrampaĢa Cad. No:3 Selçuklu
Hüsum Mevkii Kanal boyu Eynal Kaplıcaalrı No.90-SĠMAV
OSB 102. Cad. No: 95
OSB 13. Cad. No: 9
Eynal Mevki No:91-Simav
Karma OSB 4.Cad. No:2
Çanakkale Yolu No: 78 Koyundere-MENEMEN
Karma OSB 10.Cad. No: 20
OlukbaĢı Köyü-BOZDOĞAN
Cumhuriyet Mah.Esat Ergüler Bul.No:59 Arslanlı-NAZĠLLĠ
OlukbaĢı Köyü-BOZDOĞAN
2.OSB 2.cadde197 Ada 5 nolu parsel
OlukbaĢı Köyü-BOZDOĞAN
Eynal Kaplıcaları kar. SĠMAV
Organize sanayi Bölgesi 19 Nolu Sok. No:16 Selçuklu
Bozkaya köyü No:180 Nallıhan
Eynal Mevkii No:3 Simav
Organize Sanayi Bölgesi T. Ziyaeddin Cad. No:30 Selçuklu
MARDĠN
KÜTAHYA
UġAK
UġAK
KARS
KONYA
KÜTAHYA
UġAK
UġAK
KÜTAHYA
UġAK
ĠZMĠR
UġAK
AYDIN
AYDIN
AYDIN
MALATYA
AYDIN
KÜTAHYA
KONYA
ANKARA
KÜTAHYA
KONYA
EU* : Avrupa Birliği Traces Sistemine giren iĢletmeler.
Kat.*: ĠĢletmede iĢlenen ürün kategorisi (sınıflandırma)
Kat.
*
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
İzin Tarihi
01.06.2012
28.12.2012
03.01.2013
03.01.2013
09.01.2013
07.01.2013
21.01.2013
06.02.2013
04.02.2013
21.03.2013
13.03.2013
22.02.2013
20.03.2013
16.05.2013
16.05.2013
24.05.2013
26.06.2013
26.06.2013
28.02.2013
30.12.2013
31.12.2013
13.03.2014
12.09.2014
Download

Biyoloji 5 - İhtiyaç Yayıncılık