GRUP YARIŞMALARI GENEL AÇIKLAMALAR
Grup yarıĢmalarında iki gruplu fikstür uygulaması durumunda, grubunda 2 inci olan
takımlar yarı finale katılma hakkı kazanabilmek için eleme müsabakası yapacaktır. 4 üncü
gün yapılacak bu müsabakaya katılacak takımların mağduriyet yaĢamaması için grup
yarıĢmalarına katılan takımların onaylarını 4 gün üzerinden (yol hariç) alınması
gerekmektedir. Gençlik Hizmetleri ve Ġl Müdürlüklerimiz avans kapatma iĢlemlerinde
takımların grup merkezlerinden aldıkları ayrılıĢ yazılarında bu hususa dikkat edeceklerdir.
YARIŞMA
YARIŞMA
TARİHİ
TEKNİK
TOPLANTI
YARIŞMA
MERKEZLERİ
BASKETBOL KÜÇÜKLER KIZ-ERKEK GRUP YARIġMALARI
21-23 MART 2014
20 MART 2014 SAAT: (17:00)
BARTIN, BĠLECĠK, KIRġEHĠR, MUġ, SĠVAS, ġANLIURFA,
TEKĠRDAĞ, TOKAT, UġAK
Yıldız erkek kategorisinde; Ankara 1-2, Antalya 1, Ġstanbul 1 ve
KKTC 1,
Yıldız kız kategorisinde; Adana 1, Antalya 1, Ġstanbul 1, Mersin 1 ve
KKTC 1
doğrudan yarı finalden baĢlayacaktır.
11 takım katılırsa;
A Grubu 4, B Grubu 4 ve C Grubu 3 takım olarak belirlenir.
(Grup birincileri yarı final grubuna katılım hakkı kazanır.)
10 takım katılırsa;
A Grubu 4, B Grubu ve C Grubu 3 takım olarak belirlenir.
(Grup birincileri yarı final grubuna katılım hakkı kazanır.)
9 takım katılırsa;
AÇIKLAMALAR 3 erli 3 grup yapılır.
(Grup birincileri yarı final grubuna katılım hakkı kazanır.)
8.7.6 takım katılırsa;
2 grup oluĢturulur.
Gruplarında 1 inci olan takımlar yarı final grubuna direk katılım hakkı
kazanır. Grup 2 ncileri çapraz eleme müsabakası oynar ve kazanan
takım yarı final grubuna katılım hakkı kazanır.
5 ve daha az takım katılırsa; Tek grup ve tek devreli lig usulüne göre
müsabakalar oynanır. Ġlk üç sırayı alan takımlar yarı final grubuna
katılmaya hak kazanır.
(Yarı final grubunda yerleĢimleri ise A Grubu 1 = Grup 1 incisi, B
Grup 1= Grup 2ncisi, A grubu 2 ncisi ve B grubu 2 ncisi maçı galibi =
Grup 3 üncüsü)
2013-2014 Öğretim Yılı Basketbol Yıldız Kızlar-Erkekler Grup Yarışmaları / 07-09 Mart 2014
Sayfa 1
BASKETBOL KÜÇÜK ERKEKLER GRUP YERLERİ VE İL DAĞILIMI
BARTIN
BİLECİK
KIRŞEHİR
MUŞ
SİVAS
ANKARA 5
ANKARA 6
ANKARA 3
GAZĠANTEP 2 GAZĠANTEP 3
BURSA 2
BURSA 3
ANTALYA 4
ġIRNAK 1
DĠYARBAKIR 1
ĠSTANBUL 6
ĠSTANBUL 3
MERSĠN 2
AĞRI
SAMSUN 2
BARTIN
ĠZMĠR 2
OSMANĠYE 1
BĠNGÖL
ADANA
BOLU
MANĠSA 1
AKSARAY
BĠTLĠS
ERZĠNCAN
ÇANKIRI
MUĞLA 2
ÇORUM
HAKKARĠ
GÜMÜġHANE
DÜZCE
BALIKESĠR
KARAMAN
IĞDIR
K.MARAġ
KARABÜK
BĠLECĠK
KIRIKKALE
KARS
KAYSERĠ
KASTAMONU
ESKĠġEHĠR
NEVġEHĠR
MUġ
MALATYA
SĠNOP
KONYA
YOZGAT
SĠĠRT
NĠĞDE
ZONGULDAK
KÜTAHYA
VAN
SĠVAS
ŞANLIURFA
TEKİRDAĞ
TOKAT
UŞAK
ANTALYA 3
BURSA 1
ANKARA 4
ANTALYA 2
DĠYARBAKIR 2 ĠSTANBUL 2
ĠSTANBUL 5
ĠSTANBUL 4
GAZĠANTEP 1
ĠZMĠR 3
SAMSUN 1
ĠZMĠR 1
MERSĠN 1
ÇANAKKALE
AMASYA
MANĠSA 2
OSMANĠYE 2
EDĠRNE
ELAZIĞ
MUĞLA 1
ġIRNAK 2
KIRKLARELĠ
ERZURUM
A.KARAHĠSAR
ADIYAMAN
KOCAELĠ
GĠRESUN
AYDIN
BATMAN
SAKARYA
ORDU
DENĠZLĠ
HATAY
TEKĠRDAĞ
RĠZE
ISPARTA
MARDĠN
YALOVA
TOKAT
UġAK
ġANLIURFA
TRABZON
BASKETBOL KÜÇÜK KIZLAR GRUP YERLERİ VE İL DAĞILIMI
BARTIN
BİLECİK
KIRŞEHİR
MUŞ
SİVAS
ĠSTANBUL 3
ANKARA 2
ANKARA 1
DĠYARBAKIR 1 DĠYARBAKIR 2
SAMSUN 1
BURSA 2
ANTALYA 3
GAZĠANTEP 2 GAZĠANTEP 3
AMASYA
ĠSTANBUL 5
HATAY 2
K.MARAġ 2
HATAY 3
BARTIN
ĠZMĠR 2
ĠSTANBUL 6
ġIRNAK 1
K.MARAġ 1
ÇORUM
A.KARAHĠSAR MERSĠN 2
AĞRI
ġIRNAK 3
KARABÜK
BURDUR
OSMANĠYE 3
BĠNGÖL
ADANA 2
KASTAMONU
BOLU
SAMSUN 2
IĞDIR
KAYSERĠ
KIRIKKALE
DÜZCE
AKSARAY
MARDĠN
NEVġEHĠR
SĠNOP
ESKĠġEHĠR
KIRġEHĠR
MUġ
NĠĞDE
ZONGULDAK
KÜTAHYA
KONYA
SĠĠRT
SĠVAS
VAN
ŞANLIURFA
TEKİRDAĞ
TOKAT
UŞAK
ANTALYA 4
BURSA 1
OSMANĠYE 1
ANTALYA 2
GAZĠANTEP 1
ĠSTANBUL 2
ELAZIĞ
ĠSTANBUL 4
HATAY 1
ĠZMĠR 3
ERZĠNCAN
ĠZMĠR 1
MERSĠN 3
BALIKESĠR
ERZURUM
AYDIN
OSMANĠYE 2
ÇANAKKALE GĠRESUN
DENĠZLĠ
ġIRNAK 2
EDĠRNE
ORDU
ISPARTA
ADANA 3
KOCAELĠ
RĠZE
KARAMAN
BATMAN
SAKARYA
TOKAT
MANĠSA
HATAY
TEKĠRDAĞ
TRABZON
MUĞLA
MALATYA
YALOVA
YOZGAT
UġAK
ġANLIURFA
2013-2014 Öğretim Yılı Basketbol Yıldız Kızlar-Erkekler Grup Yarışmaları / 07-09 Mart 2014
Sayfa 2
Download

basketbol küçükler grup açıklamalar ve il dağılımı