Kurban Satış Yerleri Listesi
Sıra
Birim
No
1 Adana Aladağ
2 Adana Aladağ
3 Adana Aladağ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Adana Ceyhan
Adana Ceyhan
Adana Ceyhan
Adana Ceyhan
Adana Çukurova
Adana Çukurova
Adana Çukurova
Adana Çukurova
Adana Çukurova
Adana Çukurova
Adana Çukurova
Adana Çukurova
Adana Çukurova
Adana Çukurova
Adana Feke
Adana Feke
20
21
22
23
24
25
26
27
Adana Ġmamoğlu
Adana Ġmamoğlu
Adana Ġmamoğlu
Adana Ġmamoğlu
Adana Karaisalı
Adana Karaisalı
Adana KarataĢ
Adana KarataĢ
Yer Adı
Aladağ Stadyumu Yanı
Belediye Otogar Ġçi
Mezbehane
ceyhan belediyesi hayvan satıĢ pazar
yeri
afacan oto yıkama
karaca oto yıkama
yagmur oto yıkama
BEYAZEVLER
KURTTEPE
KURTTEPE MAHALLESĠ
TOROS SEMT PAZARI
100. YIL SEMT PAZARI
GÜZELYALI SEMT PAZARI
HUZUREVLERĠ SEMT PAZARI
BEYAZEVLER MAHALLESĠ MEYDAN
KURTTEPE SEMT PAZARI
METROPARK PARKI
BELEDĠYE KURBAN SATIġ YERĠ
kurban kesım yerı yoktur
Yer Adresi
BaĢpınar Mh. Aladağ
SinanpaĢa Mh. Aladağ
Çakal Çukur Mevkii Aladağ
Bölge Trafik civarı Ceyhan ADANA
kaltakiye hahallesi ceyhan adana
fatih sultan mehmet mah. ceyhan adana
kaltakiye mah ceyhan adana
Beyazevler Mahallesi ATO alanı 75 yıl koruluğu civarı
Kurttepe Mahallesi Metopark Hastanesi Yanı
Kurttepe Mah. S. Demirel Yolu Üzeri Seyhan Uygulama Hastanesi Yolu Üzeri
Kenan Evren Bulvarı Üzeri. Mahfesığmaz Mahallesi
100. Yıl Mahallesi
Güzelyalı Mahallesi
Huzurevleri Mahallesi.
Beyazevler Mah. 80033 Sokak Miraç Camii Yanı
Kurttepe Mahallesi Eski Ġtfaiye Yanı
Kurttepe Mahallesi Metroapark hastanesi Yanı BoĢ Alan
FUTBOL SAHASI YANI
beledıye
Cumhuriyet mah yazıtepe köyü yolu üzeri çeĢme yanı karĢısı Tüp deposu yanı
imamoğlu Adana
Fatih Mah. 460 sk. No 28 Ġmamoğlu/Adana
MenteĢ mah buğday pazarı yanı imamoğlu/Adana
Cumhuriyet Mah. 12 sk. No 5 imamoğlu/Adana
Selam Pınar Mah. YeĢil evler Cad. Açık Kapalı Pazar yanı
Karapınar Mah. Abdullah Faik Çopuroğlu Cad. No: 1
Belediye Mezbahanesi KarataĢ / Adana
Belediye Mezbahanesi KarataĢ / Adana
İletişim
322 591 2024
322 591 2024
322 591 2024
0
0
0
0
3222350793
3222350793
3222350793
3222350793
3222350793
3222350793
3222350793
3222350793
3222350793
3222350793
3227412024
beledıye
28 Adana Kozan
Cumhuriyet Mah. Tüp Deposu Yanı
Ġhsaniye Öğrenci Yurdu
Belediye Mezbehanesi
imamoğlu Öğrenci Yurdu
Karaisalı Kurban SatıĢ Yeri
Karaisalı Kurban Kesiml Yeri
KarataĢ Belediyesi Mezbahanesi
KarataĢ Belediyesi Mezbahanesi
Kozan Belediye Canlı Hayvan SatıĢ
Pazarı
29 Adana Kozan
Kozan Belediye Mezbahanesi
ġevkiye Mahallesi Adana Caddesi Sebze Hali Yanı Kozan
Kozan Belediyesi
3225158412
30 Adana Pozantı
KURBAN SATIġ YERĠ
D-750 Karayolu Üzeri ġalgamcılar Sitesi Arkası POZANTI/ADANA
0(322) 581 47 51
31 Adana Pozantı
32 Adana Saimbeyli
33 Adana Saimbeyli
MEZBAHANE
kurban satıĢ yeri
Kurban Kesim Yeri
0(322) 581 47 51
0530 328 1874
0530 328 1874
34 Adana Sarıçam
35 Adana Sarıçam
Kurban SatıĢ Yeri
Kurban SatıĢ Yeri
36 Adana Sarıçam
37 Adana Sarıçam
Kurban SatıĢ Yeri
Kurban SatıĢ Yeri
38 Adana Sarıçam
39 Adana Sarıçam
Kurban Kesim Yeri
Kurban Kesim Yeri
40
41
42
43
44
45
46
Adana Sarıçam
Adana Sarıçam
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Kurban Kesim Yeri
Kurban Kesim Yeri
FATĠH MAH.BĠBERCĠLERĠN KUZEYĠ
FATĠH MAH. SEMT PAZARI
GÜRSELPAġA MAH. SEMT PAZARI
YEġĠLOBA MAH.
BAHÇEġEHĠR MH.
47
48
49
50
51
52
53
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
2000 MAH.
FEVZĠPAġA MAH.
MĠTHATPAġA MAH
MĠTHATPAġA MAH.
MEYDAN MAH.
BARBAROS MAH.
UÇAK MAH.
Hastane Yolu Üzeri POZANTI/ADANA
Kozan Yolu Sanayi Çevresi
Belediye mezbahanesi
Yeni Mahalle Ġstasyon Caddesi Fevzi Çapar Depoları ile Hemzemin geçidi arasında
bulunan boĢ alan
Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi Çelik ĠnĢaat arkasında bulunan boĢ alan...
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı (Pazartesi Pazarının Kurulduğu
yerde) Yüzme havuzunun batı tarafı
Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi Konser alanının olduğu boĢ alan...
Yeni Mahalle Ġstasyon Caddesi Fevzi Çapar Depoları ile Hemzemin geçidi arasında
bulunan boĢ alan.
Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi Çelik ĠnĢaat arkasında bulunan boĢ alan?
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı (Pazertesi Pazarının Kurulduğu
yerde) Yüzme havuzunun batı tarafı
Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi Konser alanının olduğu boĢ alan?
FATĠH MAH.BĠBERCĠLERĠN KUZEYĠ
FATĠH MAH. SEMT PAZARI SEYHAN ADANA
GÜRSELPAġA MAH. 75001 SK. ÇARġAMBA PAZARI SEYHAN ADANA
YEġĠLOBA MAH. 46180 SK. TOKĠ EVLERĠ SEYHAN ADANA
BAHÇEġEHĠR MAH. SEMT PAZARI
2000 EVLER MAH. BÜLENT ECEVĠT BLV. GÜLEN ÖZKAN CAMĠĠ KARġISI SEYHAN
ADANA
FEVZĠPAġA MAH. SEMT PAZARININ KARġISI SEYHAN ADANA
MĠTHATPAġA MAHALLESĠ MĠTHATPAġA CD. 58224 SOK. SEYHAN ADANA
MĠTHATPAġA MAH. 58064 SK. SEYHAN ADANA
MEYDAN MAH. MEYDAN CAD. 39059 SOK. SEYHAN ADANA
BARBAROS MAH. ĠTFAĠYE ARKASI SEYHAN ADANA
UÇAK MAH. HAVAALANI BĠTĠġĠĞĠ SEYHAN ADANA
ONUR MAH. 125. YIL ORTAOKULU CĠVARI. GENÇLĠK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ġAKĠRPAġA SPOR KOMPLEKSĠ SEYHAN ADANA
EMEK MAH. SEMT PAZARI SEYHAN ADANA
2000 EVLER MAH. BÜLENT ECEVĠT BLV. GÜLEN ÖZKAN CAMĠ KARġISI SEYHAN
ADANA
YEġĠLOBA MAH. 46180 SOK. TOKĠ EVLERĠ SEYHAN ADANA
PINAR MAH. 1 NOLU ÇOCUK PARKI GÜNEYĠ SEYHAN ADANA
GÜRSELPAġA MAH. SEMT PAZARI 75001 SOK. ÇARġAMBA PAZARI SEYHAN
FATĠH MAH. SEMT PAZARI BATI BLOK SEYHAN ADANA
FATĠH MAH. SEMT PAZARI DOĞU BLOK SEYHAN ADANA
Girne Caddesi Pazar Yeri Trafo Yanı Tufanbeyli
Yeni Cami Mahallesi Donluk Mevkii Polatpınar Yolu Üzeri Tufanbeyli
yumurtalık mezbahanesi
Atakent Mah.Sağlık Ocağı Arkası Futbol Sahası
Akdeniz Mah. Büyük Hayvan Pazarı
Semt Pazarı (Futbol Sahası)
S.Evler Mah.M.KemalpaĢa Bulv. MERCĠMEK petrol yanı
Regülatör Köprü ve Otobüs iĢletmesi Yanı BoĢ Alan
Levent Mah.Sulama Kanalı Boyu Pazar Kurulan Alan
Mimar Sinan Ġ.Ö.O. Yanı BoĢ Alan
KıĢla Mah.GüreĢ Alanı Batı Tarafı(Ali HoĢfikirier Spor Komleksi GiriĢi)
Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi KOZAN
54 Adana Seyhan
55 Adana Seyhan
ONUR MAH.
EMEK MAH
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Seyhan
Adana Tufanbeyli
Adana Tufanbeyli
Adana Yumurtalık
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
Adana Yüreğir
85 Adana Yüreğir
2000 EVLER MH.
YEġĠLOBA MAH.
PINAR MAH.
GÜRSELPAġA MAH.
FATĠH MAH.
FATĠH MAH.
Kurban SatıĢ Yeri
Tufanbeyli Belediye Mezbahanesi
kurban kesim yeri
ATAKENT KURBAN SATIġ YERĠ
AKDENĠZ KURBAN SATIġ YERĠ
PTT EVLERĠ KURBAN SATIġ YERĠ
SERĠNEVLER KURBAN SATIġ YERĠ
REGÜLATÖR KURBAN SATIġ YERĠ
19 MAYIS KURBAN SATIġ YERĠ
AKINCILAR KURBAN SATIġ YERĠ
KIġLA KURBAN SATIġ YERĠ
KĠREMĠTHANE MESLEK LĠS KURBAN
SATIġ YERĠ
YENIDOGAN KURBAN SATIġ YERĠ
KONUK KAPORTA
TAġKIN OTO YIKAMA
AKGÜN OTO YIKAMA
KAR ISI OTO YIKAMA
HĠKMET OTO YIKAMA
ÖZDEN OTO YIKAMA
ĠNAN OTO YIKAMA
ġAHAN OTO YIKAMA
USLU OTO YIKAMA
EMĠR OTO KAPORTA YIKAMA
YAĞLAMA
ADANA BALKAN TÜRKLERĠ YAR.
DERNEĞĠ
86 Adana Yüreğir
KARABULUT OTO YIKAMA
87 Adana Yüreğir
YUNUS GAMA OTO YIKAMA YAĞLAMA GazipaĢa Mah. Doğankent Atatürk Cad. no. 32
AHMET SINACIOĞLU OTO YIKAMA
YAĞLAMA
Sarıçam Mah. 2469 Sok. No. 8
84 Adana Yüreğir
88 Adana Yüreğir
Karacaoğlan Mah. Kiremithane Semt Pazarı Yanı
Yenidoğan Mah.Muhtarlık Binası Önü
Akıncılar Mah.0.Kemal Bul.No:60/A (PTT KarĢısı)
Serinevler Mah.ġehit M.Koksal Cad.No:29/A (Yüreğir Kapalı Spor Salonu Karsısı)
Karacaoğlan Mah.3770 Sk.No:31 (Semt Pazarı Arkası)
Yenidoğan Mah.Y.Doğu Cad.No:169/A (Polis Okulu Civarı Toki Evleri KarĢısı)
Yavuzlar Mah.4082 sok. no. 118 Belediye Yanı
YeĢilbağlar Mah.S.Vahit Cad.No:305 (Muhtarlık KarĢısı)
KıĢla Mah.M.Özsan Bulv.No:49/A-Askeri KıĢla KarĢısı)
Dadaloğlu Mah.Muhammediye Cami BitiĢiği
Kiremithane Mah.Kozan Cad.Eski Çiftlik Yolu GiriĢi 2661 Sk.No:4/B
3228921717
(0322) 892 2826
5545660045
0322 8922724
3225513280
3225513280
3226813208
3226813208
3225158412
0322 3410808
0322 3410808
0322 3410808
0322 3410808
0322 3410808
0322 3410808
0322 3410808
0322 3410808
5372513197
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
5355634384
0322 781 8407
0322 781 8407
6172013
3213758
3213758
3213758
3213758
3213758
3213758
3213758
3213758
3213758
3213758
5336568259
5326714019
5326349514
5375817214
5335925354
5382992063
5345132121
5397612465
5358985398
PTT Evleri Mah. 3683 Sk.No:50
0542 7783954
Akıncılar Mah. 3972 Sok. no. 4/A
SELAHATTĠN EYYUBĠ MAH. 75. YIL BUL. NO: 53/A (MEHMET ADĠL ĠKĠZ Ġ.Ö.O.
KARġISI)
0532 7156596
5533703535
5397883030
5321799402
Download

Kurban Satış Yerleri Listesi