YARIŞMA
YARIŞMA TARİHİ
TEKNİK TOPLANTI
YARIŞMA MERKEZLERİ
AÇIKLAMALAR
BASKETBOL KÜÇÜKLER (KIZ-ERKEK) YARI FİNAL YARIŞMALARI
26-29 NİSAN 2014
25 NİSAN 2014 (17:00)
ESKİŞEHİR – GAZİANTEP – GİRESUN – ISPARTA
Yarı final grubuna katılan takımlar katılım durumuna göre teknik toplantıda yapılacak kura çekimi sonucunda
iki ayrı gruba ayrılır. Ġlk üç gün eleme müsabakaları oynanır. Eleme müsabakaları sonunda gruplarında ilk iki
sırayı alan takımlar çapraz eĢleĢir (A1-B2 ile B1-A2). Dördüncü gün oynanacak çapraz müsabakalarını
kazanan takımlar Türkiye birinciliğine gitmeye hak kazanır.
KÜÇÜK ERKEKLER YARI FİNAL YARIŞMA MERKEZLERİ VE TAKIMLARI
(4 YARIŞMA MERKEZİ 32 TAKIM)
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
ISPARTA
ĠSTANBUL ÜSKÜDAR ÖZEL
BĠLFEN ÇAMLICA ĠLKOKULU
ANKARA ÖZEL ÇANKAYA
ANAFARTALAR KOLEJĠ
ÖZEL ANTALYA KOLEJĠ
ANKARA MALTEPE ORTAOKULU
BURSA KÜKÜRTLÜ TSO
ORTAOKULU
KKTC YAKINDOĞU ĠLKOKULU
ANKARA GÖLBAġI TED KOLEJĠ
VAKFI ORTAOKULU
BURSA ÖZEL EMĠNE ÖRNEK KOLEJĠ
ZONGULDAK EREĞLĠ
CUMHURĠYET ORTAOKULU
BATMAN ÖZEL FĠNAL
ORTAOKULU
TOKAT ÖZEL BAHÇEġEHĠR
KOLEJĠ
ĠZMĠR ÖZEL GÜZELBAHÇE MEV
ORTAOKULU
MANĠSA GAZĠ ORTAOKULU
HAKKARĠ 23 NĠSAN ORTAOKULU
SAMSUN ATAKUM TED KOLEJĠ
ÇORUM 23 NĠSAN ORTAOKULU
ESKĠġEHĠR 2 EYLÜL ORTAOKULU
ġIRNAK ĠDĠL MEHMET AKĠF
ERSOY ORTAOKULU
ELAZIĞ MUSTAFA KEMAL
ORTAOKULU
AFYONKARAHĠSAR MAREġAL FEVZĠ
ÇAKMAK ORTAOKULU
ANTALYA ÖZEL BAHÇEġEHĠR
KOLEJĠ
GAZĠANTEP EMĠNE NAKIPOĞLU
ORTAOKULU
KAYSERĠ ÖZEL ATLAS
ORTAOKULU
ANTALYA ÖZEL ENVAR KOLEJĠ
ORTAOKULU
ADANA ÖZEL BAHÇEġEHĠR
ORTAOKULU
ĠSTANBUL BEġĠKTAġ ÖZEL ġĠġLĠ
TERAKKĠ ORTAOKULU
GAZĠANTEP NĠLGÜN ĠSMET AKIN
ALAN ORTAOKULU
MERSĠN BARBAROS ORTAOKULU
ĠSTANBUL ÖZEL EYÜPOĞLU
ÇAMLICA ORTAOKULU
ĠSTANBUL ÖZEL ATAġEHĠR
BĠLFEN ORTAOKULU
ĠSTANBUL BAHÇELĠEVLER ÖZEL
DOĞA ĠLKOKULU
ĠSTANBUL ÖZEL SARIYER AÇI
ĠLKOKULU
KÜÇÜK KIZLAR YARI FİNAL YARIŞMA MERKEZLERİ VE TAKIMLARI
(4 YARIŞMA MERKEZİ 32 TAKIM)
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
ISPARTA
ĠSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE
BEHĠYE-SELĠM PARS ĠLKOKULU
MERSĠN GAZĠPAġA ORTAOKULU
ÖZEL ANTALYA KOLEJĠ
ADANA YALTIR KARDEġLER
ORTAOKULU
ZONGULDAK EREĞLĠ
CUMHURĠYET ORTAOKULU
KKTC GÖNYELĠ ĠLKOKULU
SAMSUN TEVFĠK ĠLERĠ-CANĠK
KOCATEPE ORTAOKULU
KONYA AKġEHĠR BAHÇELĠEVLER
ORTAOKULU
ESKĠġEHĠR ÖZEL ÇAĞDAġ KOLEJĠ
MARDĠN NUSAYBĠN SILA
ORTAOKULU
SĠNOP GELĠNCĠK ORTAOKULU
MUĞLA DATÇA YILMAZLAR
ORTAOKULU
ÇANAKKALE AYVACIK
ÜMMÜHAN HATUN ORTAOKULU
OSMANĠYE MAREġAL FEVZĠ
ÇAKMAK ORTAOKULU
ELAZIĞ MUSTAFA KEMAL
ORTAOKULU
ĠZMĠR DOKUZ EYLÜL ORTAOKULU
BALIKESĠR ALTINOLUK NECMĠ
ġAHĠN ORTAOKULU
HATAY TED KOLEJĠ ORTAOKULU
ORDU ÜNYE FEVZĠ ÇAKMAK
ORTAOKULU
GAZĠANTEP TURGUT ÖZAL
ORTAOKULU
MERSĠN ATATÜRK ORTAOKULU
GAZĠANTEP ÖZEL SANKO
ORTAOKULU
IĞDIR ĠMKB ORTAOKULU
MERSĠN BARBAROS ORTAOKULU
ADANA MERYEM-ABDURRAHĠM
GĠZER ORTAOKULU
ANTALYA ALARA KOLEJĠ
GAZĠANTEP MEHMET TUNCAY
AYKAÇ ORTAOKULU
ĠSTANBUL SARIYER ÖZEL AÇI
ĠLKOKULU
ĠSTANBUL EYÜP ġEHĠT
ÖĞRETMENLER ORTAOKULU
ANKARA ODTÜ GELĠġTĠRME
VAKFI ORTAOKULU
ANKARA GÖLBAġI TED KOLEJĠ
VAKFI ORTAOKULU
NEVġEHĠR ALTINYILDIZ KOLEJĠ
Download

kız-erkek