ANTALYA KARATE ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ
(MÜSABAKA REGLEMANI )
MÜSABAKANIN ADI:
MÜSABAKANIN YERĠ:
MÜSABAKANIN TARĠHĠ:
LĠSTELERĠN ALINMASI:
MÜSABAKA BAġLAMA SAATĠ:
HAKEM BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI:
MĠNĠK YILDIZLAR KUġAK DURUMU:
MĠNĠK VE YILDIZLAR TÜRKĠYE ġAMPĠYONASI VE
ANADOLU YILDIZLARI SEÇMELERĠ.
DÖġEME ALTI SPOR SALONU
13 – 14 / ARALIK / 2014
09.00
10.00
09.30-10.00
TURUNCU KUġAK VE ÜZERĠ
MĠNĠKLER BAY-BAYAN ( 2007 ) DOĞUMLULAR KATA
(Yalnız Kata ile YarıĢacaktırlar).
BAY –BAYANLAR KATA-KUMĠTE 2007 Doğumlular Kata ile (Heian kata) yarıĢabilir.
MĠNĠKLER BAY-BAYAN KATA KUMĠTE (2006) doğumlular
MĠNĠKLER-BAY- BAYAN KATA: 2006 Doğumlular Kata.
(2006) Doğumlu MĠNĠK ERKEKLER KUMĠTE KĠLO: 25 Kg
30 Kg
35 Kg
(2006) Doğumlu MĠNĠK BAYANLAR KUMĠTE KĠLO: 25 Kg
30 Kg +35 Kg
MĠNĠKLER BAY-BAYAN KATA KUMĠTE (2005) doğumlular
MĠNĠKLER-BAY- BAYAN KATA: 2005 Doğumlular Kata.
(2005) Doğumlu MĠNĠK ERKEKLER KUMĠTE KĠLO: 30 Kg
35 Kg
40 Kg
(2005) Doğumlu MĠNĠK BAYANLAR KUMĠTE KĠLO: 35 Kg
40 Kg + 40 Kg
YILDIZLAR BAY-BAYAN KATA-KUMĠTE (2004) DOĞUMLULAR
YILDIZLAR BAY-BAYAN KATA:
2004 Doğumlular Kata.
YILDIZ ERKEKLER KUMĠTE KĠLOLARI: 30 Kg
35 Kg 40 Kg
YILDIZ BAYANLAR KUMĠTE KĠLOLARI: 25 Kg
30 Kg 35 Kg
YILDIZLAR BAY-BAYAN KATA-KUMĠTE (2003) DOĞUMLULAR
YILDIZ ERKEKLER KATA: 2003Doğumlular Kata.
YILDIZ ERKEKLER KUMĠTE KĠLOLARI: 35 Kg
40 Kg
45 Kg
YILDIZ BAYANLAR KUMĠTE KĠLOLARI: 30 Kg
35 Kg
40 Kg
40 Kg
+ 35 Kg
+ 40
45 Kg
+ 45 Kg
45 Kg
40Kg
+ 45Kg
+ 40Kg
50 Kg
45Kg
+ 50 Kg
+ 45 Kg
YILDIZLAR BAY-BAYAN KATA-KUMĠTE ( 2002 ) DOĞUMLULAR
YILDIZ BAY - BAYAN KATA:
2002 Doğumlular Kata.
YILDIZ BAYANLAR KUMĠTE KĠLOLARI:
35 Kg 40 Kg 45 Kg
50 Kg
YILDIZ ERKEKLER KUMĠTE KĠLOLARI: 40 Kg 45 Kg 50 Kg
55 Kg
+ 50 Kg
+ 55 Kg
YILDIZLAR BAY-BAYAN KATA- KUMĠTE( 2001 ) DOĞUMLULAR
YILDIZ BAY - BAYAN KATA: 2001 Doğumlular Kata.
YILDIZ ERKEKLER KUMĠTE KĠLOLARI: 40 Kg
45 Kg
50 Kg
55 Kg
YILDIZ BAYANLAR KUMĠTE KĠLOLARI: 35 Kg
40 Kg
45 Kg
50 Kg
+ 55 Kg
+ 50 Kg
GÖREV YAPACAK OLAN HAKEMLER:
1-Emin AKAR.
2-Emine AKGÜN.
3-Nejla YEREBAKAN
4-Mustafa AVCI.
5-Yunus DEMĠR.
6-Yunus BATAL.
7-Osman ÖZALTIN.
8-Burcu DARKAY.
9-Halil AKGÜN.
10-Mahmut Ünal BĠLGE.
11-BarıĢ VAROL.
12-Seda ALTAY.
13-A.Altan GEZGĠN.
14-Çiğdem ÖZTÜRK.
15-Mehmet Akif GÖKSAKAL.
16- Sami HACI.
17- Yusuf AKSOY.
18- Turan AKBAġ.
DEĞERLĠ ARKADAġLAR;
-
-
BÜYÜKLER TÜRKĠYE ġAMPĠYONASI KAFĠLE LĠSTELERĠNĠZĠ (13.12.2014)
TARĠHĠNE KADAR FEDERASYON KĠMLĠK KARTI VE SPORCU
LĠSANSLARI ĠLE BĠRLĠKTE ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠNE TESLĠM EDĠNĠZ.
Minik ve yıldız listeleri.aynı siteye.11.12.2014 tarihine kadar bildirmeniz
gerekmektedir.
[email protected] Adresine listelerinizi gönderiniz
lütfen.(dikkat:akgunkaratedo(alt tire vardır.)
Download

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE