Test 2 24
47
Eşitsizlik ve Eşitsizlik Sisteminin Çözüm Kümesinin Grafik Üzerinde Gösterimi
1
4
y
16
y
y  x2
m
8
O
x
4
2
x
0
f ( x)
y  x  x2
Şekildeki f ( x ) parabolü ve m doğrusu ile sınırlanan
taralı bölge aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisinin çözüm kümesidir?
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) y  x  2, y  8 x  x 2
B) y  x, y  8 x  x 2
C) y  x  2, y  8 x  x 2 D) y  x, y  4 x  x 2
E) 2 y  x  4  0, y  8 x  x 2
A) y  x 2 , y  x  x 2
B) y  x 2 , y  x  x 2
C) y  x 2 , y  x  x 2
D) y  x 2 , y  x  x 2
E) y  x 2 , y  x  x 2
2
5
y
y
3y  x
y  x2
 2
0
Ahmet YAZICI
2
x
2
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) y  x , y  2 B) y  x , y  2 C) y  x , y  2
2
2
2
D) y  x , y  2 E) y  x , y  2
2
3
2
1
0
y  x  x2
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) 3 y  x, y  x  x 2
B) 3 y  x, y  x  x 2
C) 3 y  x , y  x  x 2
D) 3 y  x, y  x  x 2
E) 3 y  x, y  x  x 2
6
y
x
y
x  y2  4
1
0
x
4
1
x
0
f ( x)  x  x 2
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) y  0, y  x  x
B) y  0, y  x  x
2
C) y  0, y  x  x
2
2
D) y  2, y  x  x 2
E) y  0, y  x  x 2
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) 2 x   y  2, x  y 2  4 B) y  x, y  x  x 2
C) y  2 x  2, x  y 2  4 D) y  2 x, x  y 2  4
E) 2 x   y  2, x  y 2  4
E C
A 
E
A E
48
ELEMENTLER
7
5.CİLT
10
y
y
x 1
y2
4
0
x
x
0
x  y2
y  4x  x2
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) 1  y  2, y  4 x  x 2
B) y  x, y  x  x 2
C) 0  y  2, y  4 x  x 2 D) y  x, y  x  x 2
E) 0  y  2, y  4 x  x 2
A) x  1, x  y 2 B) x  0, x  y 2 C) x  1, x  y 2
D) x  1, x  y 2 E) x  1, x  y 2
11
y
y2
y
1
2
4
0
Ahmet YAZICI
8
x
y  x2
x
0
y  4  x2
y  4x  x2
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) 1  y  2, y  4 x  x 2
B) y  x, y  x  x 2
C) 1  x  2, y  4 x  x 2 D) y  x, y  x  x 2
E) 1  x  2, y  4 x  x 2
9
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) y  x 2 , y  9  x 2
B) y  x, y  x  x 2
C) y  x , y  x  x 2
D) y   x, y  x  x 2
E) y  x 2 , y  4  x 2
12
y
y  2x
x
0
y
y  x2  1
yx
1
x
0
y  9  x2
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) y  x, y  9  x , x  0
B) y  x, y  x  x
2
C) y  x , y  9  x , x  0
D) y  x, y  x  x 2
E) y  x, y  9  x 2 , x  0
2
2
Şekildeki taralı bölge, aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinden hangisiyle ifade edilir?
A) y  x 2  1, y  2 x, x  0 B) y  2 x, y  x 2  1
C) y  x 2  1, y  x, x  0 D) y  2 x, y  x 2  1
E) y  x 2  1, y  2 x, 0  x  1
E C C

A E
A
Download

örnek sayfalar - Ezbersiz Matematik