™ PARABOL
3.
1. b pozitif tam sayı ve
y=
x2
5.
− 2bx + 3b
y = x 2 + mx + m + 3
6.
y = x 2 + 2mx + m + 6
7.
y = x 2 − (m + 1)x + 2m − 1
parabolü x eksenine teğet olduğuna göre, teğet
noktasının apsisinin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
parabolü x eksenine negatif tarafta teğet olduğuna göre, m kaçtır?
4.
y = x 2 − 4x + c
parabolü x eksenine teğet olduğuna göre, teğet
noktasının apsisi kaçtır?
parabolü x eksenine pozitif tarafta teğet olduğuna göre, m kaçtır?
3.
y = x 2 − mx + m + 8
parabolü x eksenine teğet olduğuna göre, m
nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır?
parabolü x eksenine teğet olduğuna göre, b
kaçtır?
2.
ANTRENMAN
y = x 2 − 2mx + m + 12
8.
parabolü x eksenine teğet olduğuna göre, m
nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
y = x 2 − (k + 3)x + 9
parabolü x eksenine negatif tarafta teğet olduğuna göre, teğet noktasının apsisi kaçtır?
161
™ PARABOL
3.
ANTRENMAN
9. Aşağıdaki ifadelerden hangileri x in her reel
13. Her x reel sayı değeri için
sayı değeri için (daima) pozitiftir?
x 2 + 6x > 2a − 1
I. x 2 − 3 x + 4
eşitsizliği doğru olduğuna göre, a nın alabileceği değerlerin aralığı nedir?
II. − 2 x 2 + x + 3
III. 2 x 2 + x + 1
IV. − x 2 + 7 x − 1
10. Aşağıdaki ifadelerden hangileri x in her reel
14. Her x reel sayı değeri için
sayı değeri için (daima) negatiftir?
−x2 + 4x < m + 2
I. − 3 x 2 + 5 x − 6
eşitsizliği doğru olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin aralığı nedir?
II. − 4 x 2 + 3 x + 1
III. 3 x 2 − 2 x + 5
IV. − 2x 2 + 8 x − 3
15. x > 0 olmak üzere,
11. Her x reel sayı değeri için
2
f(x) = x + mx + 4 > 0
x
f(x) = x2 + 6x + m
fonksiyonu pozitif olduğuna göre, m nin alabileceği en küçük tamsayı kaçtır?
olduğuna göre, m kaç farklı tam sayı değer alabilir?
12. Her x reel sayı değeri için
16. x > 0 olmak üzere,
f(x) = −x2 + mx − 4
f(x) = − x + 2m − 9
x
fonksiyonu negatif olduğuna göre, m nin alabileceği değerlerin kümesi nedir?
fonksiyonu daima negatif olduğuna göre, m
kaç farklı tam sayı değer alabilir?
162
Download

PARABOL - Antrenmanlarla Matematik