D.Ü. SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
GENEL MUHASEBE DERSİ VİZE SORULARI
Adı Soyadı:
GRUP B
l GRUP SORULAR / MONOGRAFİ (70 puan)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Okul No:
İmza:
İşletme sahibi Bay A, 5.1.2014 te sermaye olarak işletme kasasına 40 000 tl. teslim etti.
İşletme, 6.1. 2014’te bankaya 20 000 tl. yatırdı.
İşletme 7.1. 2014’te Satıcı C’den veresiye /kredili mal aldı: 20 000 + 3 600 KDV.
İşletme, 9.1.2014 te 7.1.2014 te aldığı malın taşınması için 800 + 144 KDV. Ödedi.
İşletme, 11.1.2014’te mal sattı: 12 000 + 2160 KDV. 3 000 tl. hazır değer çek aldı, 5 000 tl.
nakit/para aldı, kalan veresiye. (Alıcı A)
İşletme, 15.1.2014’te (7.1.2014’te) veresiye / kredili aldığı malın 1 000 + 180 KDV. Kısmını
arızalı olması nedeniyle iade etti.
İşletme, 16.1.2014’te bankadan 7 500 tl. çekti.
İşletme, 20.1.2014’te daha önce (11.1.2014’te) veresiye sattığı mal için Alıcı A’dan bankadaki
hesabına 4 000 tl. havale geldi.
İşletme, 22.1.2014’te 10 000 + 1 800 KDV. peşin mal aldı.
İşletme, 25.1.2014’te veresiye/ kredili mal sattı: 16 000 + 2 880 KDV.
İşletme, 26.1.2014’te Satıcı C’ye banka hesabından 7 000 tl. havale gönderdi.
Dönem sonu mal mevcudu 12 000 tl.dir. Satılan malın maliyetini belirleyiniz.
İstenen: İlgili yevmiyeleri yazınız, SMM. Ni hesaplayın muhasebeleştiriniz. Yevmiyelerin genel
toplamını yazınız.
II GRUP SORULAR (30 puan)
1. İşletmenin alacak senetleri ile ilgili bilgiler aşağıdadır:
121 01 Cüzdandaki Alacak Senetleri
-----------------------------------------------------------------15.7.2014 tarihli 2 000
15.9.2014 tarihli 3 000
İşletme, elinde bulunan 2 000 tl. seneti 15.6.2014 te bankaya tahsile verdi.
18.7.2014 te 2 000 tl.lik senet protesto oldu. Protesto masrafı 40 tl. banka hesabından
ödendi.
31.7.2014 te 3 000 tl. lik senet kırdırılarak 2 500 tl olarak tahsil edildi.
25.9.2014 te, protestolu senet protesto masrafı ile birlikte elden tahsil edildi.
2. -------------------+
Yukarıdaki sembol size neyi ifade etmektedir. En az üç örnek vererek açıklayınız.
11 Kasım 2014 Süre 1 saattir. Başarılar Dilerim.
C E V A P L A R
Yard. Doç. Dr. Alaettin İMAMOĞLU
Download

Sorular (B Grubu) - Yrd.Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU