GENEL MUHASEBE DERSİ GRUP A Cevap Anahtarı (11 Kasım 2014 G. Muh. Vize)
I GRUP:
1----------------5.1. 2014 -------------100 KASA
50 000
500 SERMAYE
50 000
2------------------6.1.2014 -------------102 BANKALAR HS.
30 000
100 KASA HS.
30 000
3------------------7.1.2014-----------------153 TİC. MALLAR HS.
22 000
191 İNDİR. KDV. HS.
3 960
100 KASA HS.
25 960
4----------------9.1.2014 --------------------153 TİC. MALLAR HS.
800
191 İNDİR. KDV. HS.
144
100 KASA HS.
944
5-----------------11.1.2014 ----------------101 AL. ÇEKLER HS.
3 000
100 KASA HS.
5 000
120 ALICILAR HS.
6 160
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
12 000
391 HESAPL. KDV. HS.
2 160
6------------------15.1.2014 ------------------100 KASA HS.
2 360
153 TİC. MALLAR HS.
391 HESAPL. KDV. HS.
7-------------------16.1.2014 --------------------
2 000
360
100 KASA HS.
10 000
102 BANKALAR HS.
10 000
8-------------------20.1.2014 -------------------102 BANKALAR HS.
4 000
120 ALICILAR HS.
4 000
9--------------------22.1.2014 -----------------153 TİC. MALLAR HS.
10 000
191 İND. KDV. HS.
1 800
320 SATICILAR HS.
11 800
10----------------------25.1.2014 --------------100 KASA HS.
18 880
600 Y. İ. SATIŞLAR HS.
16 000
391 HES. KDV. HS.
2 880
11--------------------26.1.2014 -----------------320 SATICILAR HS.
6 800
102 BANKALAR HS.
6 800
12---------------------/ ----------------------------621 SATILAN TİC. MALLAR MALİYETİ
16 800
153 TİC. MALLAR HS.
16 800
SMM HESAPLAMASI:
22 000 + 800 + 10 000 -2 000 = SMM + 14 000
16 800 = SMM
GRUP II
Alac. Senet Sorusu:
1--------------------15.6.2014 ----------------121 ALACAK SENETLERİ
5 000
Tahsile Verilen
121 ALACAK SENETLERİ
5 000
Cüzdandaki Snt.
2----------------18.7.2014 --------------121 ALACAK SENETLERİ
2 040
Protestolu Sn.
121 ALACAK SENETLERİ
2 000
Tahsile Veri. Sn.
102 BANKALAR HS.
40
3-------------------17.9.2014 -----------------102 BANKALAR HS.
3 000
121 ALACAK SENETLERİ
3 000
Tahsile Ver. Sn.
4----------------------25.9.2014 --------------100 KASA HS.
2 040
121 ALACAK SENETLERİ
2 040
Prot. Alac. Snt.
-------------------+
-
Bu sembol, aktifin ve giderlerin muhasebeleştirilmesini düzenleyen işaretlerdir. Aktif arttığında sola (
borçlu taraf) yazılır. Aktif azaldığında yevmiye m addesinde sağa (alacaklı) yazılır. Giderler
gerçekleştiğinde sola ( borçlu taraf) yazılır. Örnekler:
GRUP B Cevap Anahtarı (11 Kasım 2014 G. Muh. Vize)
I GRUP:
1----------------5.1. 2014 -------------100 KASA
40 000
500 SERMAYE
40 000
2------------------6.1.2014 -------------102 BANKALAR HS.
20 000
100 KASA HS.
20 000
3------------------7.1.2014-----------------153 TİC. MALLAR HS.
20 000
191 İNDİR. KDV. HS.
3 600
320 SATICILAR HS.
23 600
4----------------9.1.2014 --------------------153 TİC. MALLAR HS.
800
191 İNDİR. KDV. HS.
144
100 KASA HS.
944
5-----------------11.1.2014 ----------------101 AL. ÇEKLER HS.
3 000
100 KASA HS.
5 000
120 ALICILAR HS.
6 160
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
12 000
391 HESAPL. KDV. HS.
2 160
6------------------15.1.2014 ------------------320 SATICILAR HS.
1 180
153 TİC. MALLAR HS.
391 HESAPL. KDV. HS.
7-------------------16.1.2014 --------------------
1 000
180
100 KASA HS.
7 500
102 BANKALAR HS.
7 500
8-------------------20.1.2014 -------------------102 BANKALAR HS.
4 000
120 ALICILAR HS.
4 000
9--------------------22.1.2014 -----------------153 TİC. MALLAR HS.
191 İND. KDV. HS.
10 000
1 800
100 KASA HS.
11 800
10----------------------25.1.2014 --------------120 ALICILAR HS.
18 880
600 Y. İ. SATIŞLAR HS.
16 000
391 HES. KDV. HS.
2 880
11--------------------26.1.2014 -----------------320 SATICILAR HS.
7 000
102 BANKALAR HS.
7 000
12---------------------/ ----------------------------621 SATILAN TİC. MALLAR MALİYETİ
17 800
153 TİC. MALLAR HS.
17 800
SMM HESAPLAMASI:
20 000 + 800 + 10 000 -1 000 = SMM + 12 000
17 800 = SMM
II GRUP SORULAR
1) Alac Snt. Sorusu:
1----------------------15.6.2014 -----------------121 ALACAK SENETLERİ
2 000
Tahsile Ver. Snt.
121 ALACAK SENETLERİ
2 000
Cüzdandaki Snt.
2--------------18.7.2014 ------------------------121 ALACAK SENETLERİ
2 040
Protestolu Sn.
121 ALACAK SENETLERİ
2 000
Tahsile Ver.
102 BANKALAR HS.
40
3--------------------31.7.2014 -------------------100 KASA HS.
2 500
780 FİNANSMAN GİDER.
500
121 ALACAK SENETLERİ
3 000
Cüzdandaki s.
4---------------------25.9.2014 -----------------100 KASA HS.
2 040
121 ALACAK SENETLERİ
2 040
Prot. Snt.
2. Bu sembol, pasifin ve gelirlerin muhasebeleştirilmesi kurallarını belirtmektedir. Pasif
hesapta artış olduğunda sağ (alacaklı) tarafa, azalış olduğunda sol (borçlu ) tarafa kaydedilir,
yevmiye maddesinde. Gelirler için de aynı kurallar geçerlidir. Gelir arttığında sağ (alacaklı)
tarafa kaydedilir.
Download

Çocuk Nörolojisi.pdf