FİRMA SİCİL BİLGİLERİ
İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI
Sicil No
907356/0
Ünvan
RABOBANK ANONİM ŞİRKETİ
15/4/2014
Takyidat bulunmamaktadır!
Eski Ünvan
İş Adresi
BÜYÜKDERE CD.KIRGÜLÜ SK.N.4 METROCİTY AVM D BL.K4 D.26..30 LEVENT
Şube Adresi
Telefon No
Faks
Web Sayfası
Odaya Kayıt
Tarihi
31/01/2014
Ana Sözleşme
Tescil Tarihi
31/01/2014
Vergi No
Mevcut
Sermaye
743.400.000,00
Meslek Grubu
18 FİNANS KURULUŞLARI
Nace Kodu
64.19.01 (Rev.2)-Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç)
Firmanın İş
Konusu
Banka'nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak bu
tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık alanınan giren tüm
faaliyetleri icra etmektir....ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler
TL.
Sayfa 1 /2
15/4/2014
İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI
TESCİL VE GAZETE BİLGİLERİ
Tescil bilgileri 11.06.1996 tarihinden itibaren verilmiştir. Ayrıca ilan olunan Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesiyle ilgili bilgilere http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
YAPILAN İŞLEM
TESCİL EDİLEN
BELGENİN TÜRÜ
BELGENİN
TARİHİ
TESCİL TARİHİ
TTSG TARİHİ
BELGE SAYI
SAYFA
SAYI
YK İstifa At.
GKK
10/03/2014
18/03/2014
24/03/2014
0
195-197
8534
İç Yönerge
GKK
10/03/2014
18/03/2014
24/03/2014
0
195-197
8534
Kuruluş
Kayıt
31/01/2014
06/02/2014
0
433-436
8502
Temsil
YKK
31/01/2014
06/02/2014
1
323-324
8502
İŞLEM YOK
Alac.Çağ.İla.
12/03/2014
0
243
8526
İŞLEM YOK
Alac.Çağ.İla.
19/03/2014
0
243
8531
İŞLEM YOK
Alac.Çağ.İla.
26/03/2014
0
243
8536
31/01/2014
YÖNETİM KURULU
AD
SOYAD
GÖREVİ-TEMSİL ŞEKLİ
SERMAYE
PAUL GİJSBERT
BEİBOER
Yönetim Kurulu Başkanı
0,00
TL
F.JOHANNES
S.VAN BİJSTERVELD
Yön.Kur.Başkan
0,00
TL
MEHMET GÜRAY
ALPKAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
0,00
TL
ROSSELLA
SCHİAVİNİ
Yönetim Kurulu Üyesi
0,00
TL
MARY KATHERİNE
PARSONS
Yönetim Kurulu Üyesi
0,00
TL
J.CORNELIS
PAPE
Yönetim Kurulu Üyesi
0,00
TL
AD
SOYAD
GÖREVİ
PAUL GİJSBERT
BEİBOER
Müştereken
F.JOHANNES
S.VAN BİJSTERVELD
Müştereken
MEHMET GÜRAY
ALPKAYA
Müştereken
ROSSELLA
SCHİAVİNİ
Müştereken
MARY KATHERİNE
PARSONS
Müştereken
YETKİLİLER
GÖREV SÜRESİ
Sayfa 2 /2
Download

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ