ŞİRKETLER MUHASEBESİ
GRUP A CEVAP ANAHTARI
1.) KURUMLAR VERGİSİ: 7 000 * 0.20= 1 400 (370 ve 360 kodlu hesap)
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Kar * 0.05 = 7 000 * 0.05 = 350 (540 kodlu hesap)
Birinci Temettü/ kar payı : Sermaye * 0.05 = 20 000 * 0.05 = 1 000 (331 kodlu hes.)
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Kar- Yükümlülükler =Kalan * 0.10=
7 000 – 1400-350-1000= Kalan * 0.10
7 000- 2 750 = 4 250 * 0.10 = 425 (540 kodlu hesap)
İkinci Temettü/Kar payı: Kalan tutar.
Yevmiyeler:
-------------------------/----------------------690 DÖNEM KAR ZARAR
7 000
691 DÖNEM KARI ÖDENECEK
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞ.
692 DÖNEM NET KARI ZARARI
----------------------------/----------------------691 DÖNEM KARI ÖDENECEK
1 400
YASAL YÜKÜML. KARŞIL.
370 DÖNEM KARI ÖDENECEK
YASAL YÜKÜM. KARŞ.
--------------------------/------------------------692 DÖNEM NET KARI ZARARI
5 600
590 DÖNEM NET KARI
-------------------------/--------------------------590 DÖNEM NET KARI
5 600
540 KANUNİ YEDEK AKÇE
331 ORTAKLARA BORÇLAR
1. Kar payı: 1 000
2. Kar payı: 3 825
1 400
5 600
1 400
5 600
775
4 825
/-----------------İkinci Sorunun Cevabı
1------------------------/---------------------------100 KASA HS.
5 000
153 TİC. MALLAR
20 000
254 TAŞITLAR
10 000
257 BİRİK. AMORTİS.
5 000
320 SATICILAR HS.
4 000
500 SERMAYE
10 000
590 DÖNEM NET KARI
16 000
2---------------------------/----------------------------100 KASA HS.
29 500
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
25 000
391 HESAPLANAN KDV.
4 500
3-------------------------/----------------------------621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
20 000
153 TİCARİ MALLAR
20 000
4-----------------------------/------------------------100 KASA HS.
9 440
257 BİRİKMİŞ AMORT.
5 000
254 TAŞITLAR HS.
10 000
391 HESAPL. KDV.
1 440
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
3 000
5----------------------------/--------------------------689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
2 000
191 İNDİRİLECEK KDV. HS.
300
100 KASA HS.
2 300
6----------------------------------/---------------------------320 SATICILAR HS.
4 000
100 KASA HS.
3 500
679 D. OLAĞANDIŞI GELİR.
500
7----------------------------/---------------------------500 SERMAYE HS.
331 ORTAKLARA BORÇLAR
10 000
10 000
01 ORT.a 5 000
02 ORT b. 5 000
8---------------------------/----------------------------590 D. NET KARI
16 000
570 GEÇMİŞ YIL KARLARI
16 000
9---------------------------/------------------------------570 GEÇMİŞ YIL KARLARI
16 000
331 ORTAKLARA BORÇLAR
16 000
Ort. A : 8 000
Ort B: 8 000
10-------------------------/----------------------------690 DÖNEM KAR VEYA ZARARLARI
22 000
621 SATILAN MAL MALİYETİ
20 000
689 DİĞER OL. DIŞI GİDER.
2 000
11-----------------------/---------------------------600 Yİ. SATIŞLAR
679 D. OL. DIŞI GELİR VE K.
25 000
3 500
690 D. KAR ZARAR HS.
28 500
12----------------------/----------------------------690 D. KAR ZARAR HS.
6 500
590 D. NET KARI
6 500
13------------------------/--------------------------391 HESAPLANAN KDV.
191 İNDİRİLC. KDV.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
5 940
300
5 640
------------------------------------------------------------------------------------------------
Download

Cvp.Anh. A