"Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası
Mevzuatına göre düzenlenmemiştir."
KİLER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ GEÇİCİ VERGİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
BRÜT SATIŞLAR
YURTİÇİ SATIŞLAR
YURTDIŞI SATIŞLAR
DİĞER GELİRLER
SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
SATIŞTAN İADELER(-)
SATIŞ İSKONTOLARI(-)
DİĞER İNDİRİMLER(-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ(-)
SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYET.(-)
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
FAALİYET GİDERLERİ (-)
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD.(-)
PAZ.SATIŞ VE DAĞITIM GİD. (-)
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
DİĞ.FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR
İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLE.
BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ
FAİZ GELİRLERİ
KOMİSYON GELİRLERİ
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
MENKUL KIYMETSATIŞ KARI
KAMBİYO KARLARI
REESKONT FAİZ GELİRLERİ
ENFLASYON FARK KARLARI
FAAL.İLGİLİ DİĞ.OLA.GELİR VE KARLAR
DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR(-)
KOMİSYON GİDERLERİ (-)
KARŞILIK GİDERLERİ (-)
MENKUL KIYMETSATIŞ ZARARI (-)
KAMBİYO ZARARLARI (-)
REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
ENFLASYON FARKI ZARARLARI
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
FİNANSMAN GİDERLERİ
KISA VAD.BORÇLANMA GİD.(-)
UZUN VAD.BORÇLANMA GİD.(-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
ÇALIŞMAYAN KIS.GİDER VE ZARAR.(-)
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLA.(-)
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR.(-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖN.KAR.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
61.355.899,15
25.328.613,30
0,00
36.027.285,85
0,00
0,00
0,00
61.355.899,15
(13.472.027,25)
(13.472.027,25)
0,00
0,00
0,00
47.883.871,90
(12.055.362,69)
0,00
(885.460,19)
(11.169.902,50)
35.828.509,21
17.903.190,67
0,00
0,00
3.396.439,45
0,00
0,00
0,00
14.506.751,22
0,00
0,00
0,00
(35.603.478,40)
0,00
0,00
0,00
(35.603.478,40)
0,00
0,00
0,00
(23.923.547,61)
(23.923.547,61)
0,00
(5.795.326,13)
3.753.523,48
0,00
3.753.523,48
(815.226,95)
0,00
0,00
(815.226,95)
(2.857.029,60)
0,00
(2.857.029,60)
Download

brüt satışlar 61.355.899,15 yurtiçi satışlar 25.328.613