ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ VİZE SORULARI
GRUP B
ABC LTD. ŞTİ. NİN dönem sonu bilgileri aşağıdaki gibidir:
1) 690 DÖNEM KAR ZARAR HS.
-------------------------------------12 000
20 000
Okul No:
İmza:
500 SERMAYE HS.
-----------------------15 000
İstenen: Kurumlar Vergisi, Kanuni Yedekler, temettüleri hesaplayınız, muhasebeleştiriniz. (40
puan)
2) DCB KOLLEKTİF ŞİRKETİ Tasfiye Öncesi bilançosu aşağıdaki gibidir:
100 KASA HS.
153 TİC. MALLAR HS.
254 TAŞITLAR HS.
257 BİRİK. AMORTİS.
A)
B)
C)
D)
E)
5 000
20 000
10 000
(5 000)
320 SATICILAR
500 SERMAYE HS.
590 D. NET KARI
4 000
10 000
16 000
------------
-------------
30 000
30 000
======
======
Ticari mallar 25 000 + 4 500 KDV. Peşin satıldı.
Taşıt, 4 000 + 720 KDV. Peşin satıldı.
Tasfiye giderleri 1 000 + 100 KDV. Peşin ödendi.
Satıcılara erken ödeme nedeniyle 3 500 tl. ödendi.
Sermaye ve kar ortaklar arasında (iki ortaklı ve eşit paylı) paylaştırıldı.
İstenen: Muhasebeleştiriniz. (Sadece yevmiyeleri yazıp, yevmiyelerin genel toplamını alınız)
Başarılar. Süre 1 saat.
C E V A P L A R
Yard. Doç. Dr. Alaettin İMAMOĞLU
Download

Sorular (B) - Yrd.Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU