***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
120 ALICILAR HESABI
Değerleme ve Envanteri:
Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımda Alıcılar hesabının borç kalanı 8800,- TL olmasına rağmen yapılan
kontrolde alacağımızın 7700,- TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni alıcıların adımıza bankaya
yaptığı ödemenin kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
102 BANKALAR
1100,00
120 ALICILAR
1100,00
Örnek 2: işletmenin Alıcılar hesabının borç toplamı 7500,- TL alacak toplamı ise 4400,- TL dir. Yapılan
kontrolde alıcılardan olan alacağımız 3000,- TL olarak belirlenmiştir. Farkın nedeni yapılan
araştırmaya rağmen bulanamamış, araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
197 SAYIM VE TESEL. NOKS.
197 04 Alacak noksanı
100,00
120 ALICILAR
100,00
Örnek 3: işletmenin alıcı ali can dan olan 2000,- TL lik alacağının değersiz hale geldiği tespit edilmiştir.
659 DİĞER OL. GİDER VE ZAR.
2000,00
120 ALICILAR
120 01 Ali Can
2000,00
Örnek 4: İşletmenin alıcı veli demir den olan 2500,- TL lik alacağının tahsilinin şüpheli hale geldiği
tespit edilmiş ve %60’ı için karşılık ayrılmıştır.
128 ŞÜPHELİ TİC. ALACAK.
128 01 Veli Demir
2500,00
120 ALICILAR
120 01 Veli demir
654 KARŞILIK GİDERLERİ
2500,00
1500,00
129 ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
1500,00
2500 X 0,60 = 1500,-
Örnek 5: işletmenin Alıcı Can Gezerden 1 dolar 1,75 kuruştan kayıtlara alınmış 2500,- Dolar, alıcı Ali
Uyur’dan ise 1 avro 2,45 kuruştan kayıtlara alınmış 1500,- avro alacağı bulunmaktadır. Bilanço
gününde bir dolar 1,80 kuruş, 1 avro ise 2,30 kuruştur. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız.
120 ALICILAR
120 01 Can Gezer
120 01 01 Dolar
125,00
646 KAMBİYO KARLARI
(1,80-1,75)X2500=125,656 KAMBİYO ZARARLARI
225,00
120 ALICILAR
120 02 Ali Uyur
120 02 02 Avro hs.
(2,45-2,30)x1500=225,-
125,00
225,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 6: işletmenin bilanço gününde yapılan kontrolde alıcı veli gezer’in hesabının borç toplamının
5500,- TL, alacak toplamının ise 2400,- TL olduğu, ancak alıcı veli gezer’in 2000,- TL borcunun
bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni işletmenin alıcı veli gezer üzerine, satıcı can alır lehine
düzenlenen poliçenin kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Alıcı hasan uçar’ın ise
hesabının borç toplamı 4500,- TL, alacak toplamı ise 2200,- TL dir. Hasan uçar’ın 1500,- TL borcunun
bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni hasan uçar’ın yaptığı ödemenin yanlışlıkla alıcı Ayşe
Uyur’un hesabına kaydedilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Alıcı ayşe uyur’un hesabının borç
toplamı 4750,-TL, alacak toplamı ise 2250,- TL dir. Yapılan kontrolde alıcı ayşe uyur’un borcunun
4550,- TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere satılan ticari
malın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca veli gezer’in 1 dolar 1,70
kuruştan kayıtlara alınmış 1500 dolar, alıcı hasan uçar ın ise 1 avro 2,40 kuruştan kayıtlara alınmış
1800 avro borcu bulunmaktadır. bilanço gününde bir dolar 1,85 kuruş, 1 avro ise 2,30 kuruştur. Yıl
sonu muhasebe kayıtlarını yapınız.
320 SATICILAR
320 01 Can Alır
1100,00
120 ALICILAR
120 00 Tl alacaklar
120 00 01 Veli Gezer
120 ALICILAR
120 00 Tl alacaklar
120 00 03 Ayşe Uyur
1100,00
800,00
120 ALICILAR
120 00 TL alacaklar
120 00 02 Hasan Uçar
100 KASA
120 ALICILAR
120 00 TL Alacaklar
120 00 03 Ayşe Uyur
800,00
100,00
1250,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
120 ALICILAR
120 50 Yabancı Par.alacak
120 50 01 Dolar
1250,00
100,00
225,00
646 KAMBİYO KARLARI
225,00
(1,85-1,70)X1500=225,656 KAMBİYO ZARARLARI
180,00
120 ALICILAR
120 50 Yabancı paralı Alacaklar
120 50 02 Avro hesabı
(2,40-2,30)x1800=180,-
180,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
121 ALACAK SENETLERİ
122 ALACAK SENETLERİ REESKONT HESABI
Değerleme ve Envanteri:
Örnek 1: işletmenin alacak senetleri hesabının borç toplamı 10000,- TL, alacak toplamı ise 4500,- TL
dir. Yapılan sayımda işletmenin elinde 4000,- TL lik alacak senedinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Yapılan araştırma sonucunda tahsil edilen alacak senedinin kayıtlara alınmasının unutulmasından
kaynaklandığı belirlenmiştir. İlgili muhasebe kaydını yapınız.
100 KASA
1500,00
121 ALACAK SENETLERİ
121 01 Cüzdandaki senetler
1500,00
Örnek 2: işletmenin yapılan sayımda alıcı mehmet yılmaz’dan olan 1250,- TL senetli alacağının
değersiz alacak haline geldiği tespit edilmiştir.
659 DİĞ. OLAĞAN GİD.ZARAR
1250,00
121 ALACAK SENETLERİ
121 01 Cüzdandaki senetler
1250,00
Örnek 3: işletmenin alıcı mehmet can’dan olan 1500,- TL lik senetli alacağının tahsili şüpheli hale
gelmiş ve %40’ı için karşılık ayrılmıştır.
128 ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR
128 01 Alacak senetleri
1500,00
121 ALACAK SENETLERİ
121 01 Cüzdandaki senetler
654 KARŞILIK GİDERLERİ
1500,00
600,00
129 SÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
600,00
Örnek 4: işletmenin yapılan sayımda alacak senetleri hesabının kalanı 4750,- TL olmasına rağmen
elinde bulunan alacak senedi miktarının 3000,- TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni
bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 05 Alacak snt. noksanı
1750,00
121 ALACAK SENETLERİ
121 01 Cüzdandaki senetler
1750,00
Örnek5: işletmenin yapılan sayımda alacak senetleri hesabının kalanı 3750,- TL olmasına rağmen
elinde bulunan alacak senedi miktarının 5000,- TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni
bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
121 ALACAK SENETLERİ
121 01 Cüzdandaki senetler
1250,00
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 05 Alacak snt. Fazlaları
1250,00
Örnek 6: işletmenin alacak senetleri hesabının kalanı 3300,- TL olmasına rağmen yapılan sayımda
işletmenin elinde 2000,- TL lik alacak senedi bulunmuştur. Farkın nedeni satıcı can alır’a olan
borcumuza karşılık ciro edilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
320 SATICILAR
320 01 Can Alır
1300,00
121 ALACAK SENETLERİ
121 01 Cüzdandaki senetler
1300,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 7: işletmenin elinde bir dolar 1,90 kuruştan kayıtlara alınmış 2000,- dolar ile 1 avro 2,15
kuruştan kayıtlara alınmış 1500,- avro bulunmaktadır. bilanço gününde bir dolar 1,80 kuruş, 1 avro ise
2,30 kuruştur.
656 KAMBİYO ZARARLARI
200,00
121 ALACAK SENETLERİ
121 50 Yabancı paralı senetler
121 50 01 Dolar
200,00
(1,90-1,80)x2000= 200,121 ALACAK SENETLERİ
121 50 Yabancı paralı senetler
121 50 02 Avro hesabı
225,00
646 KAMBİYO KARLARI
225,00
(2,30-2,15)X1500=225,-
Örnek 8: işletmenin bilanço gününde elinde 1 kasım tarihinde alınmış 30 ocak ödeme tarihli 4000,- TL
lik alacak senedi bulunmaktadır. Uygulanan reeskont faiz oranı %12 dir.
Yıl sonunda yapılacak kayıt
657 REESKONT FAİZ GİDERİ
31/12/
39,45
122 ALACAK SNT.REESKONT HS.
39,45
(4000X30X12)/36500=39,45
İzleyen yıl açılıştan sonra
122 ALACAK SENETLERİ
REESKONT HESABI
01/01
39,45
647 REESKONT FAİZ GELİRİ
39,45
4000X30X12)/36500=39,45
Örnek 9: işletmenin bilanço gününde elinde 1 ekim tarihinde 1 dolar 1,75 kuruştan kayıtlara alınmış
1000 dolarlık bir alacak senedi bulunmaktadır. senedin tahsil tarihi 15 şubat olup uygulanan reeskont
faiz oranı %12 dir. Bilanço gününde 1 dolar 1,80 kuruş olarak tespit edilmiştir.
121 ALACAK SENETLERİ
121 50 Yabancı paralı senetler
121 50 01 Dolar
50,00
646 KAMBİYO KARLARI
50,00
(1,80-1,75)X1000=50,657 REESKONT FAİZ GİDERİ
27,22
122 ALACAK SNT. REESKONT
27,22
(1800X46X12)/36500=27,22
İzleyen yıl
122 ALACAK SENETLERİ
REESKONT HESABI
27,22
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
(1800X46X12)/36500=27,22
27,22
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
Değerleme ve Envanteri:
Örnek 1: işletmenin verilen depozito ve teminatlar hesabının teminatlar yardımcı hesabının kalanı
1200,- TL olmasına rağmen yapılan kontrolde 1000,- TL lik teminat miktarı belirlenmiştir. Farkın
nedeni yapılan araştırma sonucunda;
a) Teminat bedelinin tahsil edilmesine rağmen kaydının unutulmasından kaynaklanmıştır.
b) Teminat bedelinin işin alınmasına yapılmaktan vazgeçilmesine karşılık gider yazılmasının
unutulmasından kaynaklanmıştır.
a)
100 KASA
200,00
126 VERİLEN DEP. VE TEMİNAT
126 01 Teminat Bedeli
200,00
b)
659 DİĞ. OLAĞAN GİD. ZAR.
200,00
126 VERİLEN DEP. VE TEMİNAT
126 01 Teminat Bedeli
200,00
Örnek 2: işletmenin verilen depozito ve teminatlar hesabının depozito yardımcı hesabının kalanı 750,TL olmasına rağmen yapılan kontrolde 1000,- TL lik depozito bedelinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda; Ödenen tüp depozitosunun kayıtlara alınmamasından
kaynaklandığı belirlenmiştir.
126 VERİLEN DEPOZİTO VE
TEMİNATLAR
126 02 Depozito bedeli
250,00
100 KASA
250,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
Değerleme ve Envanteri:
Örnek 1: işletmenin diğer ticari alacaklar hesabının kredi kartı alacakları yardımcı hesabının borç
toplamı 4500,- TL alacak toplamı ise 1200,- TL dir. Bankadan gelen dekontta ise işletmenin kredi kartı
alacağı olarak 1680,- TL bildirilmektedir. Farkın nedeni vadesi gelen alacağın işletmeni ticari mevduat
hesabına aktarılmasının kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
102 BANKALAR
1620,00
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
127 01 Kredi kartı alacakları
1620,00
Örnek 2: işletmenin yasal takipteki alacaklarının borç toplamı 3700,- TL alacak toplamı ise 2000,- TL
olarak kayıtlıdır. Yapılan kontrolde ise hesabın kalanının bulunmadığı tespit edilmiştir. Farkın nedeni
alıcı veli vermezden olan ve mahkemeye verilen 1500,- TL lik alacak ile, 200,- TL lik mahkeme ve
avukat giderleri ve 200,- TL gecikme zammının tahsil edilmesine rağmen kayıtlara alınmamasından
kaynaklandığı belirlenmiştir.
100 KASA
1900,00
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
127 03 Yasal takipteki senetler
642 FAİZ GELİRLERİ
1700,00
200,00
Örnek 3: işletmenin diğer ticari alacaklar hesabının komisyonculardan alacaklar yardımcı hesabının
borç toplamı 5500,- TL, alacak toplamı ise 1670,- TL dir. Yapılan kontrolde komisyonculardan olan
alacağımız 2330,- TL olarak tespit edilmiştir. Farkın nedeni komisyoncu firmanın sattığı mal bedeli
üzerinden 100,- TL komisyon kestikten sonra ziraat bankasındaki hesabımıza yatırdığı paradan
kaynaklanmıştır.
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 03 Dış. Sağ. Fayda ve hiz.
1400,00
100,00
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
127 04 Komis. Alacaklar
1500,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
Değerleme ve Envanteri:
Örnek 1: işletmenin dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %25’ine karşılık ayrılan 2500,- TL lik
alıcı Ali Vermez’den olan senetsiz alacağına karşılık aynı yıl içerisinde;
a) Tamamı için 1875,- TL tahsil edilmiştir.
b) Tamamı için 1700,- TL tahsil edilmiştir.
c) Tamamı için 2000,- TL tahsil edilmiştir.
d) Tamamı için 2500,- TL tahsil edilmiştir.
e) Tamamı için 2600,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK
128 01 Ali vermez
2500,00
120 ALICILAR
120 01 Ali Vermez
654 KARŞILIK GİDERLERİ
2500,00
625,00
129 ŞÜPHELİ TİC. ALACAK KARŞ.
625,00
2500 X 0,25 = 625,a)
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI
1875,00
625,00
128 ŞÜP. TİCARİ ALACAK KARŞ.
128 01 Ali Vermez
2500,00
b)
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI
659 DİĞ. OLAĞAN GİD. ZAR.
1700,00
625,00
175,00
128 ŞÜP. TİCARİ ALACAK KARŞ.
128 01 Ali Vermez
2500,00
c)
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI
2000,00
625,00
128 ŞÜP. TİCARİ ALACAK KARŞ.
128 01 Ali Vermez
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
2500,00
125,00
d)
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI
2500,00
625,00
128 ŞÜP. TİCARİ ALACAK KARŞ.
128 01 Ali Vermez
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
2500,00
625,00
e)
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI
2600,00
625,00
128 ŞÜP. TİCARİ ALACAK KARŞ.
128 01 Ali Vermez
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
649 DİĞ. OLAĞAN GELİR VE KAR.
2500,00
625,00
100,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 2: işletmenin dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %60’ine karşılık ayrılan 2500,- TL lik
alıcı Ali Vermez’den olan senetli alacağına karşılık aynı yıl içerisinde;
a)
Tamamı için 1000,- TL tahsil edilmiştir.
b)
Tamamı için 800,- TL tahsil edilmiştir.
c)
Tamamı için 1250,- TL tahsil edilmiştir.
d)
Tamamı için 2500,- TL tahsil edilmiştir.
e)
Tamamı için 2600,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK
128 02 Senetli Alacaklar
2500,00
121 ALACAK SENETLERİ
121 01 Cüzdandaki senetler
654 KARŞILIK GİDERLERİ
2500,00
1500,00
129 ŞÜPHELİ TİC. ALACAK KARŞ.
1500,00
2500 X 0,60 = 1500,a)
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI
1000,00
1500,00
128 ŞÜP. TİCARİ ALACAK KARŞ.
128 02 Senetli Alacaklar
2500,00
b)
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI
659 DİĞ. OLAĞAN GİD. ZAR.
800,00
1500,00
200,00
128 ŞÜP. TİCARİ ALACAK KARŞ.
128 02 Senetli Alacaklar
2500,00
c)
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI
1250,00
1500,00
128 ŞÜP. TİCARİ ALACAK KARŞ.
128 02 Senetli Alacaklar
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
2500,00
250,00
d)
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI
2500,00
1500,00
128 ŞÜP. TİCARİ ALACAK KARŞ.
128 02 Senetli Alacaklar
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
2500,00
1500,00
e)
100 KASA
129 ŞÜP.TİCARİ AL. KARŞILIĞI
2600,00
1500,00
128 ŞÜP. TİCARİ ALACAK KARŞ.
128 02 Senetli Alacaklar
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
649 DİĞ. OLAĞAN GELİR VE KAR.
2500,00
1500,00
100,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 3: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan
4000,- TL lik senetsiz alacağının tamamına karşılık izleyen yıl içinde 1750,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK.
128 01 Senetsiz alacak
4000,00
120 ALICILAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
4000,00
2000,00
129 ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
2000,00
4000 X 0,50 = 2000,İZLEYEN YIL TAHSİL KAYDI
100 KASA
129 ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ.
681 ÖNCEKİ DÖN. GİD.ZAR.
1750,00
2000,00
250,00
128 ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK
128 01 Senetsiz alacak
4000,00
Örnek 4: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan
4000,- TL lik senetli alacağının yarısına karşılık izleyen yıl içinde 900,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK.
128 02 senetli alacaklar
4000,00
120 ALICILAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
4000,00
2000,00
129 ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
2000,00
4000 X 0,50 = 2000,İZLEYEN YIL TAHSİL KAYDI
100 KASA
129 ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ.
681 ÖNCEKİ DÖN. GİD.ZAR.
900,00
1000,00
100,00
128 ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK
128 02 senetli alacaklar
2000,00
Örnek 5: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan
4000,- TL lik senetsiz alacağının ¼ ünekarşılık izleyen yıl içinde 450,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK.
128 01 Senetsiz alacak
4000,00
120 ALICILAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
4000,00
2000,00
129 ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
2000,00
4000 X 0,50 = 2000,İZLEYEN YIL TAHSİL KAYDI
100 KASA
129 ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ.
681 ÖNCEKİ DÖN. GİD.ZAR.
450,00
500,00
50,00
128 ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK
128 01 Senetsiz alacak
1000,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 6: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan
4000,- TL lik senetsiz alacağının tamamına karşılık izleyen yıl içinde 2250,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK.
128 01 Senetsiz alacak
4000,00
120 ALICILAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
4000,00
2000,00
129 ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
2000,00
4000 X 0,50 = 2000,İZLEYEN YIL TAHSİL KAYDI
100 KASA
129 ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ.
2250,00
2000,00
128 ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK
128 01 Senetsiz alacak
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
4000,00
250,00
Örnek 7: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan
4000,- TL lik senetli alacağının yarısına karşılık izleyen yıl içinde 1100,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK.
128 02 senetli alacaklar
4000,00
120 ALICILAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
4000,00
2000,00
129 ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
2000,00
4000 X 0,50 = 2000,İZLEYEN YIL TAHSİL KAYDI
100 KASA
129 ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ.
1100,00
1000,00
128 ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK
128 02 senetli alacaklar
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
2000,00
100,00
Örnek 8: işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %50 sine karşılık ayrılan
4000,- TL lik senetsiz alacağının ¼ ünekarşılık izleyen yıl içinde 550,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK.
128 01 Senetsiz alacak
4000,00
120 ALICILAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
4000,00
2000,00
129 ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
2000,00
4000 X 0,50 = 2000,İZLEYEN YIL TAHSİL KAYDI
100 KASA
129 ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ.
550,00
500,00
128 ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK
128 01 Senetsiz alacak
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
1000,00
50,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 9 : işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %20 sine karşılık ayrılan
2000,- TL lik senetsiz alacağın tamamına karşılık izleyen yıl içerisinde 2200,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK.
128 01 Senetsiz alacak
2000,00
120 ALICILAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
2000,00
400,00
129 ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
400,00
2000 X 0,20 = 400,İZLEYEN YIL TAHSİL KAYDI
100 KASA
129 ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ.
2200,00
400,00
128 ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK
128 01 Senetsiz alacak
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
681 ÖNCEKİ DÖN. GELİR VE KAR.
2000,00
400,00
200,00
Örnek 10 : işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %30 sine karşılık ayrılan
2000,- TL lik senetİ alacağın yarısına karşılık izleyen yıl içerisinde 1100,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK.
128 01 Senetsiz alacak
2000,00
120 ALICILAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
2000,00
600,00
129 ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
600,00
2000 X 0,30 = 600,İZLEYEN YIL TAHSİL KAYDI
100 KASA
129 ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ.
1100,00
300,00
128 ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK
128 01 Senetsiz alacak
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
681 ÖNCEKİ DÖN. GELİR VE KAR.
1000,00
300,00
100,00
Örnek 10 : işletmenin önceki dönem içerisinde tahsili şüpheli hale gelen ve %30 sine karşılık ayrılan
2000,- TL lik senetİ alacağın ¼ üne karşılık izleyen yıl içerisinde 600,- TL tahsil edilmiştir.
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK.
128 01 Senetsiz alacak
2000,00
120 ALICILAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
2000,00
600,00
129 ŞÜP.TİC. ALACAK KARŞILIĞI
600,00
2000 X 0,30 = 600,İZLEYEN YIL TAHSİL KAYDI
100 KASA
129 ŞÜP. TİC.ALACAK KARŞ.
600,00
150,00
128 ŞÜPHELİ TİCARI ALACAK
128 01 Senetsiz alacak
644 KONUSU KALMAYAN KARŞ.
681 ÖNCEKİ DÖN. GELİR VE KAR.
500,00
150,00
100,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Uygulama Soruları:
1. İşletmenin alıcılar hesabında alıcı veli vermezden olan alacağı 5500,- TL olmasına rağmen
yapılan mutabakat sonucunda 3200,- TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni alıcı veli
vermez in banka hesabımıza yatırdığı paranın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı
belirlenmiştir.
2. İşletmenin alıcılar hesabın ali can yardımcı hesabının borç toplamı 7700,- TL , alacak toplamı
ise 4400,- TL olarak kayıtlıdır. Yapılan mutabakat sonucunda ise alıcılardan olan alacağımızın
5000,- TL olduğu belirlenmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda %8 kdv dahil ve
peşin olarak satılan ticari malın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
3. İşletmenin alıcı hasan kaçar dan olan 1500,- TL lik alacağının değersiz alacak haline geldiği
tespit edilmiştir.
4. İşletmenin alıcı can yücelden olan 1800,- TL lik alacağının tahsili şüpheli hale gelmiş, %25’i için
karşılık ayrılmıştır.
5. İşletmenin alıcılar hesabında alıcı isa kaya yardımcı hesabının borç toplamı 4400,- TL, alacak
toplamı ise 1800,- TL dir. Yapılan mutabakat sonucunda 2000,- TL alacağımız olduğu tespit
edilmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırmaya rağmen bulanamamış araştırılmak üzere ilgili
hesaba alınmıştır.
6. İşletmenin alıcılar hesabında alıcı kadir kaçan’ın hesabının borç toplamı 5800,- TL, alacak
toplamı ise 2200,- TL dir. Yapılan mutabakat sonucunda 4000,- TL lik alacağımız olduğu tespit
edilmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırmaya rağmen bulunamamış araştırılmak üzere ilgili
hesaba alınmıştır.
7. İşletmenin alıcı ali uyurdan 1 dolar 1,65 kuruştan kayıtlara alınmış 2000,- dolar ve alıcı veli
can dan 1 avro 2,20 kuruştan kayıtlara alınmış 1500,- avro alacağı bulunmaktadır. Bilanço
gününde bir dolar 1,8 kuruş, bir avro ise 2,3 kuruştur. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız.
8. İşletmenin alıcı mehmet gezer den 1 dolar 1,9 kuruştan kayıtlara alınmış 1800,- dolar ve alıcı
yılmaz kaçar dan 1 avro 2,35 kuruştan kayıtlara alınmış 2200,- avro bulunmaktadır. bilanço
gününde bir avro 2,3 kuruş, 1 dolar ile 1,8 kuruş olarak belirlenmiştir. Yıl sonu değerleme
kayıtlarını yapınız.
9. İşletmenin alıcı veli vermez den olan alacağının 4500,- TL kayıtlı olmasına rağmen yapılan
mutabakat sonucunda 2900,- TL olduğu tespit edilmiştir. Yapılan kontrol sonucunda
işletmeden satın aldığı %18 kdv dahil ve peşin 3776, TL lik ticari malın yarısını bozuk olması
nedeniyle iade etmesi ve kdv sinin ödenmesinden kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı
tespit edilmiştir.
10. İşletmenin alıcı hasan uzun 1 dolar 1,65 kuruştan kayıtlara alınmış 1500,- dolar, ve alıcı fatma
uçar dan 1 avro 2,45 kuruştan kayıtlara alınmış 2250,- avro alacağı bulunmaktadır. Bilanço
güünnde 1 dolar 1,8 kuruş, 1 avro ise 2,3 kuruş olarak belirlenmiştir. Yıl sonu değerleme
kayıtlarını yapınız.
11. İşletmenin alacak senetleri hesabının kalanı 4000,- TL olmasına rağmen yapılan sayımda
işletmenin elinde 5500,- TL lik alacak senedi bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni
yapılan araştırma sonucunda %18 kdv dahil ve peşin 1770,- TL lik senet karşılığı satılan ticari
malın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
12. İşletmenin alacak senetleri hesabının kalanı 5000,- TL olmasına rağmen yapılan sayımda
işletmenin elinde 3500,- TL lik alacak senedinin bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni
yapılan araştırma sonucunda satın alınan %8 kdv dahil ve peşin mal karşılığında ciro edilen
senedi kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
13. İşletmenin elinde bulunan 1250,- TL lik alacak senedinin değersiz hale geldiği tespit edilmiştir.
14. İşletmenin elinde bulunan 2500,- TL lik alacak senedinin tahsili şüpheli hale gelmiş ve yarısı
için karşılık ayrılmıştır.
15. İşletmenin elinde yıl sonu yapılan sayımda 1 dolar 1,5 kuruştan kayıtlara alınmış 3500,dolarlık bir senet bulunmaktadır. bilanço gününde 1 dolar 1,8 kuruş olarak belirlenmiştir. Yıl
sonu değerleme kaydını yapınız.
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
16. İşletmenin elinde yıl sonu yapılan sayımda 1 avro 2,4 kuruştan kayıtlara alınmış 3000,avroluk bir senet bulunmaktadır. bilanço gününde bir avro 2,30 kuruş olarak belirlenmiştir. Yıl
sonu değerleme kaydını yapınız.
17. İşletmenin bilanço gününde alacak senetleri hesabının kalanı 7500,- TL olarak tespit
edilmiştir. 1 kasım tarihinde alınan Alacak senetlerinin 5000,- TL lik kısmının tahsil tarihi 30
ocak, kalan kısmı ise 15 şubat tahsil tarihlidir. Uygulanan reeskont faiz oranı ise %15 dir.
18. İşletmenin bilanço gününde alacak senetleri hesabının kalanı 8800,- TL dir.1 ekim tarihinde
alınan senetlerin 1 tanesi 1 dolar 1,70 kuruştan kayıtlara alınmış 2000,- dolarlık bir senet olup
tahsil tarihi 31 marttır. Diğer senetlerin 2500,- TL lik kısmı ise 28 şubat tahsil tarihlidir. Bilanço
gününde 1 dolar 1,8 kuruştur. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız.
19. İşletmenin bilanço gününde elinde 1 kasım tarihinde alınmış 15 mart ödeme tarihli 1 dolar
1,60 kuruştan kayıtlara alınmış 2500,- dolarlık ve 1 avro 2,50 kuruştan kayıtlara alınmış 1500
avroluk birer tane yabancı paralı senet bulunmaktadır. ayrıca işletmede 1 aralık tarihinde
alınmış 30 ocak ödeme tarihli 1500,- TL lik, 31 mart ödeme tarihli 2000,-TL lik, ve 30 nisan
ödeme tarihli 2500,- TL lik üç adet senet bulunmaktadır. yıl sonunda 1 dolar 1,8 kuruş, 1 avro
ise 2,3 kuruştur. Uygulanan reeskont faiz oranı ise %12 dir. İlgili muhasebe kayıtlarını yapınız.
20. İşletmenin alıcı veli uçar dan olan tahsili şüpheli hale gelmiş ve %50 sine karşılık ayrılmış
2000,- TL lik alacağına karşılık 750,- TL tahsil edilmiştir. Tahsill kaydını yapınız.
21. İşletmenin alıcı ahmet gezer den olan tahsili şüpheli hale gelmiş ve %40’ına karşılık ayrılmış
2500,- TL lik senetli alacağına karşılık 1750,- TL tahsil etmiştir. Tahsil kaydını yapınız.
22. İşletmenin alıcı hasan kaçardan olan tahsili şüpheli hale gelmiş ve %30’una karşılık ayrılmış
4000,- TL lik alacağının %60’ına karşılık 2200,- TL tahsil edilmiştir. Tahsil kaydını yapınız.
23. İşletmenin alıcı metin gezer den olan tahsili şüpheli hale gelmiş ve %60’ına karşılık ayrılmış
5000,- TL lik senetli alacağının %25’ine karşılık 475,- TL tahsil edilmiştir. Tahsil kaydını yapınız.
24. İşletmenini alıcılar hesabında; alıcı hasan geçer in borç toplamı 8800,- TL, alacak toplamı ise
4400,- TL dir. Yapılan kontrolde ise alıcı hasan geçer in işletme 1 dolar 1,60 kuruştan kayıtlara
alınmış 1000 dolar borcunun bulunduğu, ayrıca 2000,- TL borcunun bulunduğu konusunda
mutabakat sağlanmıştır. Aradaki farkın nedeni ziraat bankasına borcuna karşılık yatırdığı
paranın kayıtlara alınmadığından kaynaklandığı belirlenmiştir. Bilanço gününde 1 dolar 1,8
kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıcı alıcı ali can ın borç toplamı 6600,-TL, alacak toplamı ise
2200,- TL olarak kayıtlıdır. Yapılan mutabakat sonucuda ali can ın işletmeye 2900,- TL
borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. Aradaki farkın nedeni alının yaptığı ödemenin alıcı
mehmet uçar ın hesabına yazılmasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Alıcı mehmet uçar ın ise
hesabının borç toplamı 7700,-TL alacak toplamı ise 3200,- TL olarak kayıtlıdır. Yapılan
kontrolde mehmet uçar ın işletme 1 avro 2,40 kuruştan kayıtlara alınmış 2500 avro borcunun
bulunduğu belirlenmiştir. Bilanço gününde 1 avro 2,30 kuruştur. İlgili muhasebe kayıtlarını
yapınız.
25. İşletmenin bilanço gününde alacak senetleri hesabının durumu aşağıdaki gibidir. İşletmenin
kasasında 1 kasım tarihinde alınmış 20 şubat tahsil tarihli 2200,- TL lik alacak senedi, 30 ocak
tarihde tahsil edilmek üzere ziraat bankasına gönderilen 1500,- TL lik alacak senedi ile 30
nisan tahsil tarihli vakıflarbankasına teminat olarak verilen 2750,- TL lik alacak senedinin
kayıtlı bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca işletmenin elinde 1 aralık tarihinde 1 dolar 1,65
kuruştan kayıtlara alınmış 20 ocak tahsil tarihli 1200,- dolarlık ve 1 kasım tarihinde 1 avro
2,45 kuruştan kayıtlara alınmış 25 ocak tahsil tarihli 1800,- avroluk alacak senedi
bulunmaktadır. bilanço gününde 1 dolar 1,80 kuruş, 1 avro ise 2,30 kuruştur. Senetlere
uygulanan reeskont faiz oranı %18 dir. İlgili muhasebe kayıtlarını yapınız.
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Download

12 Ticari Alacakların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri