***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Hazır Değerlerin Dönem Sonu Uygulaması:
KASA HESABI
Türk Lirasının Değerleme ve Envanteri:
Örnek 1: İşletmenin yapılan sayımında işletmenin kasasında 7500,- TL bulunmasına rağmen kasa
hesabının kalanı 8800,- TL dir. Aradaki farkın nedeni yapılan araştırmaya rağmen
a)bulunamamış ve araştırılmak üzere ilgili hesabı alınmıştır.
Kayıtlı Olan
8800 TL
Mevcut Olan 7500 TL
Fark
1300 TL (NOKSANLIK)
197 SAYIM VE TES.NOKSANI
197 01 Kasa Noksanı
1300,00
100 KASA
1300,00
b)satıcı Can Alır a yapılan ödemenin kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
Kayıtlı Olan
8800 TL
Mevcut Olan 7500 TL
Fark
1300 TL (NOKSANLIK)
320 SATICILAR
320 01 Can Alır
1300,00
100 KASA
1300,00
c)işletmenin bankaya yatırdığı paranın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
Kayıtlı Olan
8800 TL
Mevcut Olan 7500 TL
Fark
1300 TL (NOKSANLIK)
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
1300,00
100 KASA
1300,00
Örnek 2: İşletmenin yapılan sayımında işletmenin kasasında 8800,- TL bulunmasına rağmen kasa
hesabının kalanı 7500,- TL dir. Aradaki farkın nedeni yapılan araştırmaya rağmen
a)bulunamamış ve araştırılmak üzere ilgili hesabı alınmıştır.
Kayıtlı Olan
7500 TL
Mevcut Olan 8800 TL
Fark
1300 TL (FAZLALIK)
100 KASA
1300,00
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLASI
397 01 Kasa Fazlası
1300,00
b)Alıcı Veli Vermez tahsil edilen paranın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
Kayıtlı Olan
7500 TL
Mevcut Olan 8800 TL
Fark
1300 TL (FAZLALIK)
100 KASA
1300,00
120 ALICILAR
120 01 Veli Vermez
c)işletmenin bankadan çektiği paranın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
Kayıtlı Olan
7500 TL
Mevcut Olan 8800 TL
Fark
1300 TL (FAZLALIK)
1300,00
***NSBMYO/İşletme Yönetimi Programı***
100 KASA
1300,00
102 BANKALAR
102 01 Ziraat bankası
1300,00
Örnek 3: işletmenin yapılan kasa sayımında 10.500,- TL para bulunduğu tespit edilmiştir. Kasa hesabının
kalanı ise 10.250,- TL dir. Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda bulunamamış yıl sonu olması
nedeniyle sonuç hesabına devredilmiştir.
Kayıtlı Olan
10250 TL
Mevcut Olan 10500 TL
Fark
250 TL (NOKSANLIK)
689 DİĞER OL.DIŞI GİDER VE
ZARAR
250,00
100 KASA
250,00
Örnek 4: işletmenin yapılan kasa sayımında 10.250,- TL para bulunduğu tespit edilmiştir. Kasa hesabının
kalanı ise 10.500,- TL dir. Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda bulunamamış yıl sonu olması
nedeniyle sonuç hesabına devredilmiştir.
Kayıtlı Olan
10500 TL
Mevcut Olan 10250 TL
Fark
250 TL (FAZLALIK)
100 KASA
250,00
679 DİĞ.OL.DIŞI GELİR VE KARLAR
250,00
Örnek 5: İşletmenin yapılan kasa sayımında 6.750,- TL paranın bulunduğu tespit edilmiştir. Kasa
hesabının kalanı ise 4.980,- TL dir. Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda bulunamamış
araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır. 15 gün sonra farkın nedeni;
a)%18 kdv dahil satın alınan malın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
b)işletmenin bankaya olan kredi borcuna karşılık yaptığı ödemenin kayıtlara alınmamasından
kaynaklanmıştır.
c)yıl sonuna kadar bulunamadığından sonuç hesabına devredilmiştir.
Kayıtlı Olan
6750 TL
Mevcut Olan 4980 TL
Fark
1770 TL (NOKSANLIK)
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 01 Kasa noksanı
1770,00
100 KASA
1770,00
a)
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
1500,00
270,00
197 SAYIM VE TES. NOKSANLARI
197 01 Kasa noksanı
1770
b)
300 BANKA KREDİLERİ
300 01 Ziraat Bankası
1770,00
197 SAYIM VE TES. NOKSANLARI
197 01 Kasa Noksanı
1770,00
c)
689 DİĞ.OL.DIŞI GİDER VE ZAR.
1770,00
197 SAYIM VE TES. NOKSANLARI
197 01 Kasa Noksanı
1770,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 6: işletmenin yapılan sayımında kasasında 7.700,- TL para bulunmasına rağmen kasa hesabının
borç toplamı 17.750,- TL, alacak toplamı ise 8.430,-TL dir. Yapılan araştırmaya rağmen farkın nedeni
bulunamamış ve araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır. 15 gün sonra farkın nedeni;
a)İşletme tarafından satın alınan %8 kdv dahil ticari malın kayıtlara alınmamasından kaynaklanmıştır.
b)Satıcı Can Alıra olan borcun ödenme kaydının yapılmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
c)Satıcı Can Alıra olan senetli borcun ödenme kaydının yapılmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
d)Yıl sonu olması nedeniyle sonuç hesabına devredilmiştir.
e)İşletme personelinden Ali tembel’in açık vermesi nedeniyle hesabına borç kaydedilmiştir.
Borç toplamı: 17.750,- - Alacak Toplamı: 8.430,- = 9.320,- TL kasa hesabının kalanı (kayıtlı olan)
Kayıtlı Olan
9320 TL
Mevcut Olan 7700 TL
Fark
1620 TL (NOKSANLIK)
Aradaki farkın nedeninin bulunmaması nedeniyle araştırılmak üzere ilgili hesaba alınması
197 SAYIM VE TESEL. NOKSANI
197 01 Kasa Noksanı
1620,00
100 KASA
1620,00
a)
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
1500,00
120,00
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANI
197 01 Kasa Noksanı
1620
b)
320 SATICILAR
320 01 Can Alır
1620,00
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANI
197 01 Kasa Noksanı
1620,00
c)
321 BORÇ SENETLERİ
1620,00
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANI
197 01 Kasa Noksanı
1620,00
d)
689 DİĞER OL.DIŞI GİDER VE
ZARARLAR
1620,00
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANI
197 01 Kasa Noksanı
1620,00
e)
135 PERSONELDEN
ALACAKLAR
135 01 Ali Tembel
1620,00
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANI
197 01 Kasa noksanı
1620,00
***NSBMYO/İşletme Yönetimi Programı***
Örnek 7: işletmenin yapılan sayımda kasasında 9.898,- TL para bulunduğu tespit edilmiştir. Kasa
hesabının borç tarafı toplamı 14.780,- TL, alacak tarafı toplamı ise 5.791,- TL dir. Yapılan araştırmaya
rağmen farkın nedeni bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır. 20 gün sonra fark nedeni;
a)İşletmenin %1 kdv dahil sattığı ticari malın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
b)Alıcı Veli Can’ın borcuna karşılık ödeme yapmasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
c)Bankadaki kredi hesabımızdan çekilen paradan kaynaklandığı belirlenmiştir.
d)Nedeni bulunamadığı için yıl sonu olması nedeniyle sonuç hesabına aktarılmıştır.
e)Ziraat bankasından tahsil edilen çekin kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
f) Senetli alacağın tahsil edilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
g)İade edilen tüpler için tahsill edilen depozito bedelinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
Borç toplamı: 14.780,- - Alacak Toplamı: 5.791,- = 8.989,- TL kasa hesabının kalanı (kayıtlı olan)
Kayıtlı Olan
8989 TL
Mevcut Olan 9898 TL
Fark
909 TL (FAZLALIK)
Aradaki farkın nedeninin bulunmaması nedeniyle araştırılmak üzere ilgili hesaba alınması
100 KASA
909,00
397 SAYIM VE TESEL. FAZLALARI
397 01 Kasa Fazlası
909,00
a)
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 01 Kasa Fazlası
909,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
900,00
9,00
b)
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 01 Kasa Fazlası
909,00
120 ALICILAR
120 01 Veli Can
909
c)
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 01 Kasa Fazlası
909,00
300 BANKA KREDİLERİ
300 01 Ziraat Bankası
909,00
d)
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 01 Kasa Fazlası
909,00
679 DİĞER OL. DIŞI GELİR VE KAR.
909,00
e)
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 01 Kasa Fazlası
909,00
101 ALINAN ÇEKLER
909,00
f)
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 01 Kasa Fazlası
909,00
121 ALACAK SENETLERİ
121 01 Cüzdandaki Sntler
909,00
g)
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 01 Kasa Fazlası
909,00
126 VERİLEN DEP. VE TEMİNATLAR
126 01 Tüp depozitosu
909,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Yabancı Paraların Değerleme ve Envanteri:
Örnek 8: işletmenin bilanço gününde kasasında 1$= 1,80 kuruştan alınmış 2000$ para bulunmaktadır.
Bilanço gününde 1$= 1,75 kuruş olarak belirlenmiştir. Yıl sonu değerleme kaydını yapınız.
656 KAMBİYO ZARARLARI
100,00
100 KASA
100 50 Yabancı Paralar
100 50 01 $ hesabı
100,00
(1,80-1,75)x2000= 100,-
Örnek 9: İşletmenin bilanço gününde kasasında 1 Avro= 2,20 kuruştan kayıtlara alınmış 3000 Avro
bulunmaktadır. Bilanço gününde 1 Avro = 2,30 kuruş olarak belirlenmiştir. Yıl sonu değerleme kaydını
yapınız.
100 KASA
100 50 Yabancı paralar
100 50 02 Avro hesabı
300,00
646 KAMBİYO KARLARI
300,00
(2,30-2,20)x 3000 = 300,-
Örnek 10: İşletmenin kasasında 1$= 1,70 kuruştan kayıtlara alınmış 2500$ ile bir Avro=2,40 kuruştan
kayıtlara alınmış 2.200 Avro bulunmaktadır. Bilanço gününde 1$= 1,80 kuruş, 1 Avro ise 2,25 kuruş
olarak belirlenmiştir. Yıl sonu değerleme kaydını yapınız.
656 KAMBİYO ZARARLARI
330,00
100 KASA
100 50 Yabancı paralar
100 50 02 Avro hesabı
330,00
(2,40-2,25)x2200 = 330,-
100 KASA
100 50 Yabancı paralar
100 50 01 $ hesabı
250,00
646 KAMBİYO KARLARI
250,00
(1,80-1,70)x 2500 = 250,-
Örnek 11: işletmenin yapılan sayımda kasasında 3.600,-TL olarak kayıtlı 2000$ ile 5.500,- TL kayıtlı 2.500
Avro bulunmaktadır. Bilanço gününde ise bir dolar 1,75 kuruş, 1 avro ise 2,35 kuruştur. Yıl sonu
değerleme kayıtlarını yapınız.
3600/2000 = 1,80 kuruş 1 doların değeridir. Değer düşüklüğü olduğu için zarar ortaya çıkmıştır.
656 KAMBİYO ZARARLARI
100,00
100 KASA
100 50 Yabancı paralar
100 50 01 $ hesabı
100,00
(1,80-1,75)x2000 = 100,-
5500/2500 = 2,20 kuruş 1 avronun değeridir. Değeri yükseldiği için kar ortaya çıkmıştır.
100 KASA
100 50 Yabancı paralar
100 50 02 Avro hesabı
375,00
646 KAMBİYO KARLARI
(2,35-2,20) x 2500 = 375,-
375,00
***NSBMYO/İşletme Yönetimi Programı***
Örnek 12: İşletmenin gün sonu kontrolünde kasa hesabının borç toplamı 22.450,- TL, alacak toplamı ise
11.175,- TL olarak tespit edilmiştir. Yapılan kasa sayımında ise 10.122,31 kuruş paranın bulunduğu
belirlenmiştir. Aradaki farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda;
a)Bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
b)İşletmenin bankaya yatırdığı paranın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
c)İşyerinde çalışan bekar işçi Ali tembel’e brüt 1.000,- TL ödemenin kayıtlara alınmamasından
kaynaklanmıştır. İşyeri tehlike derecesi 2 dir. (7a ve 7b seçeneğine göre)
a)
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 01 Kasa Noksanı
1152,69
100 KASA
1152,69
b)
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
1152,69
100 KASA
c)
7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDERİ
770 01 İşçi Ücret ve Gider
770 01 01 Brüt Ücret
770 01 02 Sgk İşv. Payı
770 01 03 Sgk İşv. İs. Payı
1152,69
1755,00
1500
225
30
100 KASA
360 ÖD. VERGİ VE FONLAR
360 01 Gelir Ver. 110,92
360 02 Damga ver. 11,39
361 ÖD. SOS.GÜV. KESİNTİLERİ
361 01 Sgk İşv. Payı
225,361 02 Sgk işv.is.payı
30,361 03 Sgk işçi payı
210,361 04 Sgk işçi isz. Payı
15,-
d)
7/b seçeneğine göre
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDER.
791 01 Brüt Ücret
791 02 Sgk İşv. Payı
791 03 Sgk İşv. İs. Payı
1152,69
122,31
480,00
1755,00
1500
225
30
100 KASA
360 ÖD. VERGİ VE FONLAR
360 01 Gelir Ver. 110,92
360 02 Damga ver. 11,39
361 ÖD. SOS.GÜV. KESİNTİLERİ
361 01 Sgk İşv. Payı
225,361 02 Sgk işv.is.payı
30,361 03 Sgk işçi payı
210,361 04 Sgk işçi isz. Payı
15,-
1152,69
122,31
480,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
ALINAN ÇEKLER HESABI
Türk Lirası Üzerinden Düzenlenen Çeklerin Dönem Sonu İşlemleri
Örnek 1: İşletmenin yapılan kontrolde Alınan çekler hesabının kalanı 6.600,- TL olmasına karşılık,
kasasında 4.240,- TL lik çek bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni;
a)Yapılan araştırma sonucunda bulunamamış, araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
b)Yapılan araştırma sonucunda ziraat bankasından tahsil edilen çekin kayıtlara alınmamasından
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
c)Yapılan araştırma sonucunda ziraat bankası tarafından tahsil edilerek hesabımıza kaydedilmesinden
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
d)Yapılan araştırma sonucunda Satıcı Can Alır a olan borcumuza karşılık ciro edilmesinden kaynaklandığı
tespit edilmiştir.
e)Yapılan araştırma sonucunda Satıcı Can Alır dan %18 kdv dahil satın alınan mal karşılığında ciro
edilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
a)
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 02 Çek Noksanı
2360,00
101 ALINAN ÇEKLER
2360,00
b)
100 KASA
2360,00
101 ALINAN ÇEKLER
2360,00
c)
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
2360,00
101 ALINAN ÇEKLER
2360,00
d)
320 SATICILAR
320 01 Can Alır
2360,00
101 ALINAN ÇEKLER
2360,00
e)
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
2360,00
101 ALINAN ÇEKLER
2360,00
Örnek 2: İşletmenin yapılan sayımında Alınan çekler hesabının kalanı 5.750,- TL olarak tespit edilmesine
rağmen kasasında 4.400,- TL lik çek bulunmuştur. Farkın nedeni;
a)Yapılan araştırmaya rağmen bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
b)20 gün sonra farkın nedeni %8 kdv dahil satın alınan mal karşılığında ciro edilmesinden kaynaklandığı
belirlenmiştir.
c)20 gün sonra farkın nedeni satıcı Can Alır a olan borcumuza karşılık ciro edilmesinden kaynaklanmıştır.
a)
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 02 Çek noksanı
1350,00
101 ALINAN ÇEKLER
1350,00
b)
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
1250,00
100,00
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 02 Çek noksanı
320 SATICILAR
320 01 Can Alır
1350,00
1350,00
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 02 Çek noksanı
1350,00
***NSBMYO/İşletme Yönetimi Programı***
Örnek 3: İşletmenin yapılan kontrolde Alınan çekler hesabının kalanı 6.600,- TL olmasına karşılık,
kasasında 9.550,- TL lik çek bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni;
a)Yapılan araştırma sonucunda bulunamamış, araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
b)Yapılan araştırma sonucunda Alıcı Veli vermez den borcuna karşılık alınan çekin kayıtlara
alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
c)Yapılan araştırma sonucunda alıcı Veli vermez’e %18 kdv dahil çek karşılığı mal satışından
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
d)Yapılan araştırma sonucunda Satıcı Can Alıra ciro ettiğimiz çekin iade edilmesinden kaynaklandığı
tespit edilmiştir.
a)
101 ALINAN ÇEKLER
2950,00
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 02 Çek Fazlası
2950,00
b)
101 ALINAN ÇEKLER
2950,00
120 ALICILAR
120 02 Çek fazlası
2950,00
c)
101 ALINAN ÇEKLER
2950,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
2500,00
450,00
d)
101 ALINAN ÇEKLER
2950,00
320 SATICILAR
320 01 Can Alır
2950,00
Örnek4: İşletmenin yapılan sayımında Alınan çekler hesabının kalanı 5.750,- TL olarak tespit edilmesine
rağmen kasasında 7.370,- TL lik çek bulunmuştur. Farkın nedeni;
a)Yapılan araştırmaya rağmen bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
b)20 gün sonra farkın nedeni %8 kdv dahil satılan mal karşılığında alınan çekin kayıtlara alınmamasından
kaynaklandığı belirlenmiştir.
c)20 gün sonra farkın nedeni alıcı ali can’ın borcuna karşılık verdiği çekten kaynaklanmıştır.
d)Farkın nedeni bulunamamış yıl sonu olması nedeniyle sonuç hesabına devredilmiştir.
a)
101 ALINAN ÇEKLER
1620,00
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 02 Çek fazlası
1620,00
b)
397 SAYIM VE TES. FAZLASI
397 02 Çek Fazlası
1620,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
1500,00
120,00
c)
397 SAYIM VE TES. FAZLASI
397 02 Çek Fazlası
1620,00
120 ALICILAR
120 01 Ali Can
1620,00
d)
397 SAYIM VE TES. FAZLASI
397 02 Çek Fazlası
1620,00
679 DİĞ. OL.DIŞI GELİR VE KARLAR
1620,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Çeklerin Dönem Sonu İşlemleri
Örnek 5: İşletmenin dönem sonunda yapılan sayımında kasasında 1 Dolar =1,90 kuruştan kayıtlara
alınmış 1500 Dolarlık çek ile 1 Avro 2,50 kuruştan kayıtlara alınmış 2000 Avroluk çek bulunmaktadır.
Bilanço gününde ise 1 Dolar 0 1,80 kuruş, 1 Avro ise 2,30 kuruştur. Yıl sonu değerleme kayıtlarını
yapınız.
656 KAMBİYO ZARARLARI
550,00
101 ALINAN ÇEKLER
101 50 Yabancı paralı Çekler
101 50 01 Dolar Çek.
150,101 50 02 Avro Çek.
400,-
550,00
(1,90-1,80) x 1500 = 150,(2,50-2,30) x 2000 = 400,-
Örnek 6: İşletmenin dönem sonunda yapılan sayımında kasasında 1 Dolar =1,75 kuruştan kayıtlara
alınmış 1500 Dolarlık çek ile 1 Avro 2,15 kuruştan kayıtlara alınmış 2000 Avroluk çek bulunmaktadır.
Bilanço gününde ise 1 Dolar 0 1,80 kuruş, 1 Avro ise 2,30 kuruştur. Yıl sonu değerleme kayıtlarını
yapınız.
101 ALINAN ÇEKLER
101 50 Yabancı Paralı Çekler
101 50 01 Dolar Çek.
75,101 50 02 Avro Çek.
300,-
375,00
646 KAMBİYO KARLARI
375,00
Örnek 7: işletmenin dönem sonunda yapılan sayımında kasasında 1 dolar 1,60 kuruştan kayıtlara alınmış
2500,- Dolarlık bir çek ile 1 avro 2,40 kuruştan kayıtlara alınmış 3000,- avroluk bir çek bulunmaktadır.
Bilanço gününde ise 1 dolar 1,80 kuruş, 1 avro ise 2,30 kuruştur. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız.
dolar
101 ALINAN ÇEKLER
101 50 Yabancı Paralı Çekler
101 50 01 Dolar Çek
500,-
500,00
646 KAMBİYO KARLARI
avro
656 KAMBİYO ZARARLARI
500,00
300,00
101 ALINAN ÇEKLER
101 50 Yabancı Paralı Çekler
101 50 02 Avro Çek.
300,-
300,00
Örnek 8: İşletme alıca Veli vermez den olan 5.250,- TL lik alacağına karşılık 3.000,- dolarlık bir çek
almıştır. Bilanço gününde ise bir dolar 1,80 kuruş olarak tespit edilmiştir. İlgili yevmiye kayıtlarını yapınız.
Çek alınma kaydı
101 ALINAN ÇEKLER
101 50 Yabancı Paralı Çekler
101 50 01 Dolar Çek.
5250,-
5250,00
120 ALICILAR
120 01 Veli Vermez
Yıl sonu kaydı
101 ALINAN ÇEKLER
101 50 Yabancı Paralı Çekler
101 50 01 Dolar Çek.
5250,-
150,00
646 KAMBİYO KARLARI
(1,80-1,75) X 3000 = 150,-
5250,00
150,00
***NSBMYO/İşletme Yönetimi Programı***
BANKALAR HESABI
Türk Lirası Üzerinden Düzenlenen Hesapların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Örnek 1: İşletmenin bankalar hesabının kalanı 6.850,- olmasına rağmen ziraat bankasından gelen hesap
özetinde işletmenin hesabında 5.335,- TL kayıtlı bulunduğu bildirilmektedir. Farkın nedeni;
a)Yapılan araştırmaya rağmen bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
b)Yapılan araştırma sonucunda satın alınan %1 kdv dahil malın bedelinin bankadan ödenmesinden
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
c)Yapılan araştırma sonucunda Satıcı Can Alır’a bankadan yapılan ödemeden kaynaklandığı
belirlenmiştir.
d)Yapılan araştırma sonucunda Satıcı Can Alır’a borcumuza karşılık verilen çekin bankadan
ödenmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
e)Yapılan araştırma sonucunda işletmenin senetli borcunun bankadan ödenmesinden kaynaklandığı
belirlenmiştir.
f)Yapılan araştırma sonucunda bankadan nakit çekilen paranın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı
belirlenmiştir.
a)
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 03 Banka hesap noksanı
1515,00
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
1515,00
b)
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
1500,00
15,00
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
1515,00
c)
320 SATICILAR
320 01 Can Alır
1515,00
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
1515,00
d)
103 VERİLEN ÇEK VE ÖD.EMİR.
1515,00
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
1515,00
e)
321 BORÇ SENETLERİ
1515,00
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
1515,00
f)
100 KASA
1515,00
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
1515,00
Örnek 2: İşletmenin bankalar hesabının kalanı 4.800,- TL olmasına rağmen ziraat bankasından gelen
dekontta hesabında 3.300,- TL paranın bulunduğu bildirilmektedir. Farkın nedeni;
a)Bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
b)Araştırılmak üzere ilgili hesaba alınan farkın nedeni 20 gün sonra Satıcı Can Alır a yapılan ödemenin
kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
a)
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 03 Banka Hesap Noksanı
1500,00
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
1500,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
b)
320 SATICILAR
320 01 Can Alır
1500,00
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 03 Banka Hesap Noksanı
1500,00
Örnek 3: İşletmenin bankalar hesabının kalanı 8.500,- TL olmasına rağmen ziraat bankasından gelen
dekontta ise 6.541,- TL paranın bulunduğu bildirilmektedir. Farkın nedeni yapılan araştırma sonucunda
işletmenin hesabına brüt 50,- TL faiz tahakkuk ettirilmesi (gelir vergisi oranı %18) ve işletmenin
bankadaki kredi borcuna karşılık hesabından mahsup edilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. İlgili
muhasebe kayıtlarını yapınız.
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
193 PEŞİN ÖD. VERGİ VE FON.
193 01 Gelir ver.
9,00
41,00
9,00
642 FAİZ GELİRLERİ
300 BANKA KREDİLERİ
300 01 Ziraat Bankası
50,00
2000,00
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
2000,00
Örnek 4: işletmenin bankalar hesabının kalanı 7.750,- TL olmasına rağmen ziraat bankasından gelen
dekontta ise 9.874,- TL paranın bulunduğu bildirilmektedir. Farkın nedeni;
a)Yapılan araştırmaya rağmen bulunamamış, araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
b)Yapılan araştırma sonucunda işletmenin yatırdığı paranın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı
belirlenmiştir.
c)Yapılan araştırma sonucunda Alıcı veli vermez’in borcuna karşılık para yatırmasından kaynaklandığı
belirlenmiştir.
d)Yapılan araştırma sonucunda Alıcı veli vermez’in senetli borcuna karşılık para yatırmasından
kaynaklandığı belirlenmiştir.
e)Yapılan araştırma sonucunda işletmenin tahsil edilmek üzere gönderilen çekin bedelinin hesabımıza
yatırılmasının kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
f)%18 kdv dahil satılan mal karşılığında alınan çekin aynı gün bankaya gönderilerek hesabımıza
kaydedilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
a)
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
2124,00
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 03 Banka Hesap Fazlası
2124,00
b)
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
21240,00
100 KASA
2124,00
c)
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
2124,00
120 ALICILAR
120 01 Veli Vermez
2124,00
d)
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
2124,00
121 ALACAK SENETLERİ
121 01 Cüzdandaki senetler
2124,00
***NSBMYO/İşletme Yönetimi Programı***
e)
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
2124,00
101 ALINAN ÇEKLER
2124,00
f)
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
2124,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
1800,00
324,00
Örnek 5: İşletmenin bankalar hesabının kalanı 3.750,- TL olmasına rağmen ziraat bankasından gelen
dekontta ise hesabında 5.520,- TL bulunduğu bildirilmektedir. Farkın nedeni;
a)Yapılan araştırma sonucunda bulunamamış araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
b)Araştırılmak üzere ilgili hesaba alınan farkın nedeni 20 gün sonra bankaya tahsile gönderilen senedin
tahsil edilerek hesabımıza kaydedilmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
a)
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
1770,00
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 03 Banka Hesap Fazlası
1770,00
b)
397 SAYIM VE TES. FAZLALARI
397 03 Banka Hesap Fazlası
1770,00
121 ALACAK SENETLERİ
121 02 Tahsildeki senetler
1770,00
Örnek 6: İşletmenin bankalar hesabının kalanı 9.900,- TL olmasına rağmen ziraat bankasından gelen
dekontta ise hesabında 12.482,- TL paranın bulunduğu bildirilmektedir. Farkın nedeni yapılan araştırma
sonucunda işletmenin hesabına brüt 100,- TL faiz tahakkuk ettirilmesi ve Alıcı Veli Vermez’in borcuna
karşılık hesabımıza para yatırmasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
İki kayıt halinde yapılırsa
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
193 PEŞİN ÖD. VER.VE FON.
193 01 Gelir Ver.
18,-
82,00
18,00
642 FAİZ GELİRLERİ
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
100,00
2500,00
120 ALICILAR
120 01 Veli Vermez
Tek kayıt halinde yapılırsa
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
2500,00
2582,00
193 PEŞİN ÖD. VERGÖ VE FON.
193 01 Gelir Ver.
18,-
18,00
120 ALICILAR
120 01 Veli Vermez
2500,00
642 FAİZ GELİRLERİ
100,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 6: Dönem Sonunda ziraat bankasından gelen dekontta hesabımıza brüt 40,- TL; Vakıflar
bankasındaki hesabımıza ise brüt 60,- TL faiz tahakkuk ettirildiği bildirilmektedir.
102 BANKALAR
102 01 Ziraat Bankası
32,80
102 02 Vakıfbank
49,20
193 PEŞİN ÖD. VERGİ VE FON.
193 01 Gelir ver
18,-
82,00
18,00
642 FAİZ GELİRLERİ
100,00
Yabancı Paralı Hesapların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Örnek 7: İşletmenin yıl sonunda yapılan sayımda ziraat bankasındaki hesabında 5000 dolarlık bir hesabı
bulunmaktadır. 1 dolar 1,85 kuruştan kayıtlara alınmıştır.
a)Yıl sonunda 1 dolar = 1,80 kuruştur.
b)Yıl sonunda 1 dolar = 2,00 kuruştur. İlgili muhasebe kayıtlarını yapınız.
a)
656 KAMBİYO ZARARLARI
250,00
102 BANKALAR HESABI
102 50 Yabancı Paralar
102 50 01 Dolar hesabı
250,00
(1,85-1,80) X 5000 = 250,b)
102 BANKALAR HESABI
102 50 Yabancı Paralar
102 50 01 Dolar hesabı
750,00
646 KAMBİYO KARLARI
750,00
(1,85-2,00)X 5000 = 750,-
Örnek 8: işletmenin yıl sonunda yapılan sayımda vakıflar bankasındaki hesabında 4000 avroluk bir hesap
bulunmaktadır. 1 avro 2,25 kuruştan kayıtlara alınmıştır.
a)Bilanço gününde 1 avro = 2,40 kuruştur.
b)Bilanço gününde 1 avro = 2,15 kuruştur.
c)Bilanço gününde 1 avro = 2,25 kuruştur. İlgili muhasebe kayıtlarını yapınız.
a)
102 BANKALAR
102 50 Yabancı Paralar
102 50 02 Avro hesabı
600,00
646 KAMBİYO KARLAR
600,00
(2,40-2,25) X 4000 = 600,b)
656 KAMBİYO ZARARLARI
400,00
102 BANKALAR
102 50 Yabancı Paralar
102 50 02 Avro hesabı
(2,25-2,15) x 4000 = 400,c)
KAYIT YAPILMAZ.
DEĞER DEĞİŞİKLİĞİ OLMADIĞI
İÇİN.
400,00
***NSBMYO/İşletme Yönetimi Programı***
Örnek 9: 1 kasım tarihinde alıcı Veli vermez işletmeye olan borcuna karşılık ziraat bankasındaki
hesabımıza 2000 dolar karşılığında 3.500,- TL ve 2000 avro karşılığında 4.500,- TL para yatırmıştır.
Bilanço gününde ise 1 dolar 1,80 kuruş, 1 avro ise 2,10 kuruştur. İşletmenin ilgili muhasebe kayıtlarını ve
yıl sonu değerleme kaydını yapınız.
Alacağın döviz olarak tahsili
102 BANKALAR
102 50 Yabancı Paralar
102 50 01 Dolar hesabı 3500,102 50 02 Avro hesabı 4500,-
8000,00
120 ALICILAR
120 01 Veli Vermez
3500 / 2000 = 1,75 1 dolar
4500 / 2000 = 2,25 1 avro
Yıl sonu dolar değerlemesi
102 BANKALAR
102 50 Yabancı paralar
102 50 01 Dolar hesabı
8000,00
100,00
646 KAMBİYO KARLARI
(1,80-1,75) X 2000 = 100,Yıl sonu avro değerlemesi
656 KAMBİYO ZARARLARI
100,00
200,00
102 BANKALAR
102 50 Yabancı paralar
102 50 02 Avro hesabı
200,00
(2,25-2,15) x 2000 = 200,-
Örnek 10: işletmenin ziraat bankasındaki hesabında 1 dolar 1,75 kuruştan kayıtlara alınmış 2500
dolarlık, ve 1 avro 2,40 kuruştan kayıtlara alınmış 1500 avroluk hesabı bulunmaktadır. Bilanço gününde
1 dolar 1,80 kuruş, 1 avro ise 2,30 kuruştur. Ayrıca işletmenin dolar hesabına brüt 25 dolar, avro
hesabına ise brüt 30 avro faiz tahakkuk ettirilmiştir. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız.
Doların değerlemesi
102 BANKALAR
102 50 Yabancı Paralar
102 50 01 Dolar Hesabı
125,00
KAMBİYO KARLARI
(1,80-1,75) X 2500 = 125,Avronun değerlemesi
656 KAMBİYO ZARARLARI
125,00
150,00
102 BANKALAR
102 50 Yabancı Paralar
102 50 02 Avro hesabı
(2,40-2,30) x 1500 = 150,Faiz tahakkuku
102 BANKALAR
102 50 Yabancı Paralar
102 50 01 Dolar Hes. 29,52
102 50 02 Avro Hes. 56,58
86,10
193 PEŞİN ÖD. VERGİ VE FON.
193 01 Gelir Ver.
18,90
18,90
642 FAİZ GELİRLERİ
20 X 1,80 = 36 X 0,18 = 6,48
30 X 2,30 = 69 X 0,18 = 12,42
150,00
105,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
DİĞER HAZIR DEĞERLER
Örnek 1: işletme işyerinde kullanılmak üzere 400,- TL lik posta pulu, 500,- TL lik damga pulu satın
almıştır. Yıl sonunda yapılan sayımda ise işletmenin kasasında 150,- TL lik posta pulu, 200,- TL lik damga
pulu bulunduğu tespit edilmiştir.
a)Pulların alış kaydını yapınız.
b)Maliyet gider hesaplarından 7/a seçeneğine göre gider kaydını yapınız.
c)Maliyet gider hesaplarından 7/b seçeneğine göre gider kaydını yapınız.
a)
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
108 01 Posta pulu 400,108 02 Damga pulu 500,-
900,00
100 KASA
b)
7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 03 Dış. Sağ. Fayda ve hiz.
770 05 Vergi Resim ve Harçlar
900,00
550,00
250,300,108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
108 01 Posta pulu
250,108 02 Damga pulu
300
c)
7/b seçeneğine göre
793 DIŞ. SAĞ. FAYDA VE HİZM.
795 VERGİ RESİM HARÇLAR
550,00
250,00
300,00
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
108 01 Posta Pulu
250,108 02 Damga Pulu
300,-
550,00
Örnek 2: işletme işyerinde kullanılmak üzere 300,- TL lik posta pulu, 400,- TL lik damga pulu satın
almıştır. Yıl sonunda yapılan sayımda ise işletmenin kasasında 150,- TL lik posta pulu, 200,- TL lik damga
pulunun kullanıldığı tespit edilmiştir.
a)Pulların alış kaydını yapınız.
b)Maliyet gider hesaplarından 7/a seçeneğine göre gider kaydını yapınız.
c)Maliyet gider hesaplarından 7/b seçeneğine göre gider kaydını yapınız.
a)
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
108 01 Posta pulu 300,108 02 Damga pulu 400,-
700,00
100 KASA
b)
7/a seçeneğine göre
770 GENEL YÖNETİM GİDER.
770 03 Dış. Sağ. Fayda ve hiz.
770 05 Vergi Resim ve Harçlar
700,00
350,00
150,200,108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
108 01 Posta pulu
150,108 02 Damga pulu
200
c)
7/b seçeneğine göre
793 DIŞ. SAĞ. FAYDA VE HİZM.
795 VERGİ RESİM HARÇLAR
350,00
150,00
200,00
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
108 01 Posta Pulu
250,108 02 Damga Pulu
300,-
350,00
***NSBMYO/İşletme Yönetimi Programı***
Uygulama Soruları:
1. İşletmenin kasa hesabının kalanı 5750,-TL olmasına rağmen yapılan kasa sayımında 6800,- TL
para bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırmaya rağmen bulunamamıştır.
2. İşletmenin kasa hesabının kalanı 4200,- olmasına rağmen yapılan kasa sayımında 3450,- TL para
bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırmaya rağmen bulunamamıştır.
3. İşletmenin kasa hesabının borç toplamı 8800,- TL alacak tarafı toplamı ise 3300,- TL dir. Yapılan
kasa sayımında ise işletmenin kasasında 5000,- TL para bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın
nedeni işletmenin bankaya yatırdığı parayı kayıtlara almamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
4. İşletmenin kasa hesabının borç toplamı 6600,- TL alacak tarafı toplamı ise 1200,- TL dir. Yapılan
kasa sayımında ise işletmenin kasasında 6000 TL paranın bulunduğu belirlenmiştir. Farkın nedeni
işletmenin alıcılardan tahsil edilen tutarın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
5. İşletmenin kasasında 1 dolar 1,60 kuruştan kayıtlara alınmış 1800 dolar bulunmaktadır. Bilanço
gününde ise bir dolar 1,80 kuruştur. Değerleme kaydını yapınız.
6. İşletmenin kasasında 1 avro 2,45 kuruştan kayıtlara alınmış 2400 avro bulunmaktadır. Bilanço
gününde bir avro 2,25 kuruştur. Değerleme kaydını yapınız.
7. İşletmenin kasa hesabının borç toplamı 12500,- TL alacak toplamı ise 7500,- TL dir. Yapılan kasa
sayımında ise 7950,- TL paranın bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni işletmenin peşin
olarak sattığı %18 kdv dahil malın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
8. İşletmenin kasa hesabının borç toplamı 15500,- TL alacak toplamı ise 6500,- TL dir. Yapılan kasa
sayımında ise işletmenin kasasında 7112,- TL paranın bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni
işletmenin %18 kdv dahil peşin olarak satın aldığı ticari malın kayıtlara alınmamasından
kaynaklandığı belirlenmiştir.
9. İşletmenin kasa hesabındaki yabancı paralar kısmında 4250,- TL olarak kayıt altına alınmış 2500
dolar ile 5500,- TL olarak kayıt altına alınmış 2200 avro bulunmaktadır. Bilanço gününde bir dolar
1,80 kuruş 1 avro ise 2,30 kuruştur. Yıl sonu değerlerme kayıtlarını yapınız.
10. İşletmenin kasa hesabındaki yabancı paralar kısmında 1900,- TL olarak kayıt altına alınmış 1000
dolar ile 2250,- TL olarak kayıt altına alınmış 1000 avro bulunmaktadır. Bilanço gününde bir dolar
1,80 kuruş 1 avro ise 2,30 kuruştur. Ayrıcı işletmenin kasasında 5555,- para bulunmasına rağmen
kasa hesabının borç toplamı 13333,- TL, alacak toplamı ise 6428,- TL dir. Farkın nedeni
işletmenin %8 kdv dahil sattığı ticari mal karşılığında aldığı çeki bankadan tahsil etmesinden
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
11. İşletmenin yapılan kontrolde alınan çekler hesabının kalanı 4400,- TL olmasına rağmen
işletmenin kasasında 6000,- TL lik çekin bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni yapılan
araştırma sonucunda alıcı murat can dan olan alacağımıza karşılık alının çekin kayıtlara
alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
12. İşletmenin yapılan kontrolde alınan çekler hesabının borç toplamı 7500,-TL, alacak toplamı ise
2500,- TL dir. Yapılan kontrolde işletmenin kasasında 2050,- TL paranın bulunduğu tespit
edilmiştir. Farkın nedeni çek ciro edilerek alının %18 kdv dahil ticari malın kayıtlara
alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
13. Bilanço gününde işletmenin elinde 1 dolar 1,60 kuruştan kayıtlara alınmış 3000 dolarlık, ve bir
avro 2,45 kuruştan kayıtlara alınmış 1800 avroluk iki adet çek bulunmaktadır. Bilanço gününde
bir dolar 1,80 kuruş, 1 avro ise 1,30 kuruştur. Yıl sonu değerleme kaydını yapınız.
14. Bilanço gününde işletmenin alınançekler hesabının borç toplamı 8800,- TL alacak toplamı ise
4400,- TL dir. İşletmenin kasasında ise 5000,-TL lik çek bulunmuştur. Farkın nedeni bulunamamış
araştırılmak üzere ilgili hesaba alınmıştır.
15. Bilanço gününde işletmenin alınan çekler hesabının borç toplamı 7700,- TL, alacak toplamı ise
3500,- TL dir. Yapılan sayımda ise işletmeni kasasında 3250,- Tllik çekin bulunduğu tespit
edilmiştir. Farkın nedeni yapılan araştırmaya rağmen bulunamamış, araştırılmak üzere ilgili
hesaba alınmıştır.
16. İşletmenin ziraat bankasındaki hesabında 9000,- TL olduğu bildirilmesine rağmen işletmede
tutulan bankalar hesabının kalanı 10888,-TL dir. Aradaki farkın nedeni işletmenin çek karşılığında
%18 kdv dahil satılan mal bedeline ait alınan çekin işletmenin hesabına kaydedilmesinin
unutulmasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
17. İşletmenin ziraat bankasındaki hesabında 6500,- TL paranın bulunduğu bildirilmesine rağmen
işletmede tutulan bankalar hesabının borç kalanı ise 3550,- TL olarak tespit edilmiştir. Aradaki
farkın nedeni çek karşılığında %18 kdv dahil satın alınan mal bedelinin bankadan ödemesinin
kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
18. İşletmenin ziraat bankasından gelen dekontta hesabında 5541,- TL paranın bulunduğu
bildirilmektedir. İşletmede tutulan bankalar hesabının borç toplamı 12500,- TL, alacak toplamı
ise 7500,- TL dir. Farkın nedeni işletmenin hesabına brüt 50,-TL faiz tahakkuk ettirilmesi ve
işletme tarafından satıcı can alır’a verilen çekin ödenmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
19. İşletmenin ziraat bankasında 1,90 kuruştan kayıtlara alınmış 2500 dolar ve 1 avro 2,20 kuruştan
kayıtlara alınmış 2200 avroluk hesabı vardır. Bilanço gününde bir dolar 1,80 kuruş, 1 avro ise
2,35 kuruş olarak tespit edilmiştir.
20. İşletmenin ziraat bankasında 1 dolar 1,75 kuruştan kayıtlara alınmış 2000 dolarlık ve 1 avro 2,45
kuruştan kayıtlara alınmış 1500 avroluk hesabı bulunmaktadır. Yıl sonunda 1 dolar 1,80 kuruş, 1
avro ise 2,30 kuruş olarak tespit edilmiştir. Ayrıcabrüt 20 dolar ve brüt 20 avro faiz tahakkuk
ettirilmiştir.
21. İşletmenin posta pulu hesabında 500,-TL, damga pulu hesabında ise 300,- TL kayıtlıdır. Bilanço
gününde yapılan sayımda işletmenin 225,-TL lik posta pulunun 125,-TL lik damga pulunun
kullanıldığını tespit edilmiştir. Maliyet gider hesaplarından 7/a ve 7/b seçeneğine göre yıl sonu
gider kaydını yapınız.
22. İşletmenin posta pulu hesabında 350,-TL, damga pulu hesabında ise 250,- TL kayıtlıdır. Bilanço
gününde yapılan sayımda işletmenin elinde 200,-TL lik posta pulu ve 140,- TL lik damga pulunun
bulunduğu tespit edilmiştir. Maliyet gider hesaplarından 7/a ve 7/b seçeneğine göre yıl sonu
gider kaydını yapınız.
23. İşletmenin yapılan yıl sonu kontrolünde ziraat bankasındaki hesabına brüt 60,- TL, vakıfbanktaki
hesabına ise brüt 40,- TL faiz tahakkuk ettirildiği tespit edilmiştir.
24. İşletmenin alınan çekler hesabının borç toplamı 10000,-TL, alacak toplamı ise 4500,- TL dir.
Yapılan sayımda ise işletmenin elinde 7500,- TL çek bulunmuştur. Farkın nedeni satıcı Can alır a
borcumuza karşılık ciro edilen çekin iade edilmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.
25. İşletmenin TL kasa hesabının kalanı 5550,- TL olmasına rağmen yapılan sayımda ise 7100,- TL
para bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni 1500,- TL lik senetli alacağının tahsilinin
unutulduğu kalan kısmının ise nedeni bulunamamıştır. Ayrıca dolar hesabında 1700,- TL kayıtlı
1000 dolar ile 2450,- TL kayıtlı 1000 avro bulunmaktadır. Bilanço gününde bir dolar 1,80 kuruş, 1
avro ise 2,25 kuruştur.
***NSBMYO/İşletme Yönetimi Programı***
Download

10 Hazır Değerlerin Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri