Geçiş Dönemi Eğitimi Ön Başvuru Formu
Adı
Soyadı
T.C. Kimlik No
e-Posta Adresi
Cep Telefonu
İş Telefonu
İletişim Adresi
Eğitim Durumu
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Üniversite
Fakülte
Bölüm
Mezuniyet Tarihi
Meslek Unvanı
Bağlı Olduğu Oda
YMM
SMMM
Oda Sicil No
Mesleğe Başlama Tarihi
Eğitim Almak İstenen İl
Bağımsız Denetim Geçiş Dönemi Eğitim Programının başvuru koşullarını öğrendim. Bu koşulları
karşıladığımı taahhüt ederim.
Tarih
:
Adı Soyadı :
İmza
Ek
:
: Ücretin yatırıldığına dair banka dekontu,
( Gerekli hallerde, KGK uygulamaları çerçevesinde başka belgelerde,
eğitim süresi içerisinde teslim alınmak üzere istenebilir. )
Ödeme Bilgileri : YMM unvanlı meslek mensupları eğitim ücreti (3 Eğitim Konusu);
KDV Dahil 2.538 TL
SMMM unvanlı meslek mensupları eğitim ücreti (4 Eğitim Konusu); KDV Dahil 2.916 TL
T.C. Ziraat Bankası
Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şube
IBAN: TR05 0001 0025 3207 0641 1250 10
( Ödemede; Ad Soyad, TC Kimlik No ve KGK Geçiş Dönemi
Eğitim Ücreti ibaresinin dekontta yer alması sağlanacaktır. )
( Not : Eğitim başvurularının alınmasını takiben başvurular değerlendirilecek ve eğitime kabul edilenler için
eğitim programı ve eğitim yerleri ayrıca duyurulacaktır. On-line eğitimler için portal adresi ile portal erişim
şifreleri meslek mensuplarının ön başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine bildirilecektir. )
Download

Geçiş Dönemi Eğitimi Ön Başvuru Formu