KPMG TÜRKİYE
Yatırım Teşvik
Sistemi
2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar Kapsamında Sağlanan
Teşvik ve Destekler
Ağustos 2014
kpmg.com.tr
kpmgvergi.com
2012/3305 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA
KARAR KAPSAMINDA SAĞLANAN YATIRIM TEŞVİK VE DESTEKLERİ
(31.12.2014 tarihine kadar yapılan yatırımlar için)
Genel Teşvik Uygulaması
Bölgesel Yatırımlar
Öncelikli Yatırımlar
1. - 5. Bölge
6.Bölge
1.Bölge
2.Bölge
3.Bölge
4.Bölge
5.Bölge
6.Bölge
1. - 5. Bölge
6. Bölge
Gümrük V. Muafiyeti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KDV İstisnası
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yatırıma Katkı Oranı
%15
%20
%25
%30
%40
%50
%40*
%50
Vergi İndirim Oranı
%50
%55
%60
%70
%80
%90
%80
%90
%0/%100
%10/%90
%20/%80
%30/%70
%50/%50
%80/%20
%50/%50
%80/%20
2 Yıl
3 Yıl
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
10 Yıl
7 Yıl
10 Yıl
10
15
20
25
35
Sınırlama
Yok
35
Sınırlama
Yok
3/1
4/1
5/2
7/2
5/2
7/2
500.000
600.000
700.000
900.000
700.000
900.000
•
•
•
•
•
Yatırım/İşletme Döneminde
Yararlanılabilecek Vergi
Desteği Oranı
SGK İşveren Desteği
Tersane gemi inşa
yatırımları (18 ay)
SGK İşv. Dest. Sınırı
(Yatırım Tutarı X %)
Faiz Desteği Puanı
(TL / Döviz)
Kullanılan Krediler İçin
Faiz Desteği Tavanı
Yatırım Yeri Tahsisi
•
GV Stopajı Desteği
•
10 Yıl
SGK İşçi Payı Desteği
•
10 Yıl
10 Yıl
10 Yıl
10 Yıl
*1 Milyar TL ve üzeri sabit yatırım tutarı olan öncelikli yatırımlar için %50 olarak uygulanır.
Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Bölgesel Yatırımlar
Gümrük V. Muafiyeti
KDV İstisnası
Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Büyük Ölçekli Yatırımlar
1. Bölge
2.Bölge
3.Bölge
4.Bölge
5.Bölge
6.Bölge
1.Bölge
2.Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yatırıma Katkı Oranı
%20
%25
%30
%40
%50
%55
%30
%35
%40
%50
%60
%65
Vergi İndirim Oranı
%55
%60
%70
%80
%90
%90
%55
%60
%70
%80
%90
%90
%10/%90
%20/%80
%30/%70
%50/%50
%80/%20
%80/%20
%10/%90
%20/%80
%30/%70
%50/%50
%80/%20
%80/%20
3 Yıl
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
10 Yıl
12 Yıl
3 Yıl
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
10 Yıl
12 Yıl
25
35
Sınırlama
Yok
Sınırlama
Yok
Sınırlama
Yok
3/1
4/1
5/2
7/2
500.000
600.000
700.000
900.000
•
•
•
Yatırım/İşletme Döneminde
Yararlanılabilecek Vergi
Desteği Oranı
SGK İşveren Desteği
SGK İşv. Dest. Sınırı
(Yatırım Tutarı X %)
15
20
Faiz Desteği Puanı
(TL / Döviz)
Kullanılan Krediler İçin
Faiz Desteği Tavanı
Yatırım Yeri Tahsisi
•
•
•
5
8
10
11
Sınırlama
Yok
•
•
•
•
•
•
GV Stopajı Desteği
10 Yıl
10 Yıl
SGK İşçi Payı Desteği
10 Yıl
10 Yıl
Stratejik Yatırımlar
Büyük Ölçekli Yatırımlar
1. - 5. Bölge
6.Bölge
1.Bölge
2.Bölge
3.Bölge
4.Bölge
5.Bölge
6.Bölge
Gümrük V. Muafiyeti
•
•
•
•
•
•
•
•
KDV İstisnası
•
•
•
•
•
•
•
•
Yatırıma Katkı Oranı
%50
%50
%25
%30
%35
%40
%50
%60
Vergi İndirim Oranı
%90
%90
%50
%55
%60
%70
%80
%90
%50/%50
%80/%20
%0/%100
10%/90%
%20/%80
%30/%70
%50/%50
%80/%20
SGK İşveren Desteği
7 Yıl
10 Yıl
2 Yıl
3 Yıl
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
10 Yıl
SGK İşv. Dest. Sınırı
(Yatırım Tutarı X %)
15
Sınırlama Yok
3
5
8
10
11
Sınırlama Yok
•
•
•
•
•
•
Yatırım/İşletme Döneminde
Yararlanılabilecek Vergi
Desteği Oranı
Faiz Desteği Puanı
(TL / Döviz)
Kullanılan Krediler İçin
Faiz Desteği Tavanı
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi
5/2
Sabit yatırım tutarının %5’ini
geçmemek üzere 50 M TL
•
•
500 M TL ve üzeri yatırımlarda
bina inşaat harcamaları
GV Stopajı Desteği
10 Yıl
10 Yıl
SGK İşçi Payı Desteği
10 Yıl
10 Yıl
Öncelikli yatırım konuları 5’inci bölgede bulunan bölgesel desteklerden faydalanabilir, 6’ıncı bölgede
bulundukları durumda bu bölge desteklerine tabidir. (2013/4288, 2014/6058 ve 2014/6588 sayılı BKK’lar ile
yapılan değişiklikler eklenmiştir.)
• Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
• Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya
yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi
yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları
• Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal
turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek
nitelikteki turizm konaklama yatırımları
• Asgari 50 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar
yatırımları(konaklama ve AVM Üniteleri hariç)
• Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına
istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 milyon Türk Lirası
tutarındaki savunma,havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar
• Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz
bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise
eğitim yatırımları
• Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki
yatırımlar(otomotiv,uzay veya savunma sanayine yönelik
olanlar)
• Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden
gerçekleştirilecek asgari 20 milyon Türk Lirası tutarındaki
biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine
yönelik yatırımlar
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ve KOSGEB
tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen
ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar
• Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları
(4/6/1985 tarihl ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan
I. Grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde
gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç
• Motorlu kara taşıtları sanayinde gerçekleştirilecek asgari
300 milyon TL tutarındaki “ana sanayi yatırımları”; asgari 75
milyon TL tutarındaki “motor yatırımları”;asgari 20 milyon TL
tutarındaki “motor aksamları, aktarma organları ve bunların
aksamları ile otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar”
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen
geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213
sayılı Maden Kanunu’nun 2. maddesinin 4-b grubunda yer
alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı “Elektrik Üretimi
Yatırımları”
• Ek4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak
üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje
onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol)
enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde
gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında
enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5
yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
• Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım
yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı
elektrik üretim tesisleri hariç)
• Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)
yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları
• Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte
olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme
üretimine yönelik yatırımlar
Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar
• Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) gerçekleştirilecek yatırımlar
• Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ve
ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak yatırımlar
Stratejik yatırım kriterleri
Asgari Sabit Yatırım Tutarı 50.000.000 TL
Yatırım konusu ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon $’ın üzerinde olması
Belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari %40 olması
Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
Sratejik Yatırımlar için “Katma Değer Hesabı” şu şekilde yapılacaktır;
(Ürünün Satış Fiyatı - Girdi Maliyetleri)*100
Girdi Maliyetleri
Bölgeler
Bölgesel sınıflandırma kapsamında belirlenen il ve ilçeler
1. Bölge
Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla
2. Bölge
Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
3. Bölge
Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak
4. Bölge
Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize,
Sivas
5. Bölge
Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat
6. Bölge
Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Gökçeada, Bozcaada
Genel ve Bölgesel Teşvik Yatırım Tutarları
Genel Teşvik Uygulamasında asgari sabit yatırım tutarları I. ve II. bölgeler için 1 milyon TL, III,IV,V,VI. Bölgeler için 500 bin TL’dir.
Karar ek EK-2’de Bölgesel Teşvik Uygulamasında asgari sabit yatırım tutarları yatırım konuları itibariyle ayrı ayrı belirlenmiştir.
Karar Ek-4’te Teşvik edilemeyecek ve teşviki belirli şartlara bağlanmış yatırımlar belirtilmektedir.
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Sıra No
Asgari Sabit Yatırım
Tutarları
(Milyon TL)
Yatırım Konuları
1
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
1000
2
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı
200
3
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları
200
4
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:
a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları
b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları
200
50
5
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları
6
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
7
Elektronik Sanayi Yatırımları
8
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
9
İlaç Üretimi Yatırımları
10
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
11
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları
12
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik
madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar
(bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]
50
KPMG teşvik düzenlemeleri kapsamında size
nasıl yardımcı olabilir?
• Planlanan Yatırım - Teşvik Sistemi ilişkisine yönelik
İletişim:
danışmanlık
• Teşvik başvuru süreci danışmanlık işlemleri
KPMG İş ve Yönetim
Danışmanlığı A.Ş.
• Yatırım süreci yönetimi / danışmanlığı
Abdulkadir Kahraman
Şirket Ortağı, Vergi Hizmetleri
Bölüm Başkanı
İstanbul, Türkiye
T: +90 216 681 90 04
F: +90 216 681 90 00
E: [email protected]
Emrah Akın
Direktör, Vergi Bölümü
İstanbul, Türkiye
T: +90 216 681 90 40
F: +90 216 681 90 00
E: [email protected]
Daha fazla bilgi için
kpmg.com.tr
kpmgvergi.com
• Yatırımın tamamlanması ve teşvik belgesinin
kapatılması işlemleri
Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel
durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine
karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir
uzman görüşü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG
International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları
KPMG International Cooperative’e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi
bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative’e veya bir başka
üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
© 2014 KPMG İş ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. KPMG International Cooperative’in üyesi bir Türk
şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır.
Türkiye’de basılmıştır.
Download

Yatırım Teşvik Sistemi