Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi (KORA)
Kafkasya, Orta Asya, Doğu ve Orta Avrupa Ülkeleri üzerine araştırmalar yapan KORA, 1992 yılında
kurulmuştur. Merkez bünyesinde gerçekleştirilen araştırma projelerinde; sosyoloji, siyaset bilimi,
uluslararası ilişkiler, ekonomi, işletme, eğitim ve fen bilimlerinden akademisyenler bulunmaktadır. KORA
bünyesinde; Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Kırım, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya,
Rusya, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan üzerine araştırma projeleri yapılmıştır. Merkez, bu projeler
ile elde edilen bulgular ile çeşitli araştırma özeti, proje raporu, monografi, yüksek lisans ve doktora tezi
hazırlamıştır. 1996 yılından bu yana, KORA her yıl en az iki karşılaştırmalı araştırma projesi ve bir bölge
çalışması gerçekleştirmiştir. KORA gerçekleştirdiği aktivite ve araştırma projelerinde çeşitli ulusal ve
British Council, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNESCO ve NATO gibi uluslararası örgütlerle
işbirliği içerisinde çalışmakta ve faaliyetlerine finansal destek sağlamaktadır. Ayrıca, British Petroleum ve
Rio Tinto gibi çok uluslu şirketlerle de işbirliği yapmıştır.
Download

Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi (KORA)