Adli Muhasebe
SELÇUK GÜLTEN
S.M.MALİ MÜŞAVİR
Adli Muhasebe Nedir?-1



Adli kelimesi Türkçe’ de adaletle ilgili olan, adaletle ilişkili olay, nesne,
olgu, husus veya kavram anlamlarına gelmektedir. Adli kelimesi günlük
hayatta çok sık kullanılması da adaletle ilgili anlamında cümle içerisinde
yer aldığı görülmektedir.
Muhasebe, işletmelerin yaşamış oldukları parayla ölçülebilen mali olayları
kayıtlayan, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yorumunu yapan bir bilimdir.
Adli muhasebe, mahkemeye intikal etmiş veya edecek muhasebe ağırlıklı
hukuksal ihtilafların çözümüne yönelik mağdurlara, mağdur olduğunu
düşünen kişilere veya avukatlara kendi savunmalarını yapacak veya karşı
tarafın savunmasını çürütecek muhasebesel bilgiler sunan, mahkemelerde
yazdığı raporu sözlü olarak sunup, hakim, savcı veya diğer ilgililerin
sorularını yanıtlayan ve şirketlerdeki yolsuzluk, hile olaylarını araştıran
yeni bir bilim dalıdır.
2
Adli Muhasebe Nedir?-2
Adli Muhasebe üç çalışma alanından oluşur.
 A) Dava Destekleri
 B) Uzman Tanıklık (Bilirkişi Tanıklığı)
 C) Hile Yolsuzluk Suistimal Denetimi
(Araştırmacı (Dedektif) Muhasebecilik)
3
Adli Muhasebe
Satıcı/Alıcı
Hileleri
Çalışan /
Yönetici
Hileleri
4
Dava
Hile,
savunma
Yolsuzluk
hazırlama Soruşturması
Destekleri
Kara para
ile
mücadele
Şirket
Suçları/
Yolsuzlukları
Mahkemede
Uzman
Tanıklık
Hile Denetimi Nedir?-1

Şirketlerde veya kamu kurum ve kuruluşlarında
görülen hile, yolsuzluk, suistimal gibi olumsuz
davranışları delil ve belgeleri ile ortaya çıkarmak,
olası şüphelileri tespit etmek, muhasebesel yönü
ağırlıklı olan bu tip olayların bağımsız, objektif ve
uzman görüşü niteliğinde yazılı bir rapora
bağlanması ve gerekirse raporun mahkemelerde
sözlü sunumun yapılması sürecine hile denetimi adı
verilir.
5
Hile Denetimi Nedir?-2


Hile denetiminde klasik denetim tekniklerine ek
olarak yazı analizleri, soruşturma gibi kaynağını
hukuk ve kriminoloji bilimlerinden alan çok daha
geniş teknikler kullanılmaktadır.
Çoğu zaman kredi kartı yolsuzlukları veya
bilgisayar suçlarıyla ilgili durumlarda adli
muhasebeci
ileri
bilişim
tekniklerini
kullanmaktadır.
6
Hile Denetimi
Hile
Önleme
Hile
Caydırıcılığı
Hile
Tespiti
Hile
Soruşturma
Hilenin Mali
Boyutunun
Tespiti
Hileye Karşı
Önlemler
Almak
Hile Eğitimi
ve
Farkındalığı
7
Hile Denetimi
Hile
Önleme
Hile
Caydırıcılığı
Hile
Tespiti
Satıcı/Alıcı
Hileleri
Çalışan/
Yönetici
Hileleri
Muhasebe
Denetim
Kriminoloji
Grafoloji
Psikoloji
Sosyoloji…
8
Dava
savunma
Hile
hazırlama Soruşturma
Destekleri
Hilenin Mali
Boyutunun
Tespiti
Hileye Karşı
Önlemler
Almak
Hile Eğitimi
ve
Farkındalığı
Adli Muhasebe
Kara para Şirket
ile
Suçları/
mücadele Yolsuzlukları
Mahkemede
Uzman
Tanıklık
Download

Adli Muhasebe - dt