14 MART 2015
c e z ay İ R R E s ta u r a n t
büyük topl antı
salonu
www.hrantdink.org
Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırmaları Fonu
2010-2014
I
II
III
IV
Hafıza ve
Yüzleşme
1915’in Sanata
Yansıyan Hafızası
Hayatta Kalma
Mücadeleleri
Kurtarma
Hikâyeleri
Hrant Dİnk Vakfı Danışma
Panel 1
Panel 2
Panel 3
Panel 4
Kurulu Üyesİ
11.30-12.45
13.45-15.00
15.00-16.00
16.15-17.50
Açılış Paneli
OTURUM BAŞKANI
OTURUM BAŞKANI
OTURUM BAŞKANI
OTURUM BAŞKANI
Hülya Adak
Edhem Eldem
Betül Tanbay
Melis Behlil
Omuzlarda Bir Yük:
Belgesel Sinemada Ermeni
Soykırımı ve Sonrası
Armen Marsoobian
Diğerleri Yok Olurken:
Merzifon Ermenilerinin Hayatta
Kalma Mücadelesi, 1915-1921
George N. Shirinian
Ermenileri Kurtaran Müslümanlar:
Soykırım Günlerinde İnsanlık Arayışı
Özlem Galip
Hatırlama ve Hatırlatma
Politikaları: Kürt Romanlarında
Ermeni Soykırımı
Vahé Tachjian
Soykırım Günlükleri:
İki Ermeni Ailenin Hikâyesi,
1915-1918
Wendy Hamelink
Sasunlu Ermenilerin Kültürel
Hafızası
Çay / Kahve Arası
kayıt
09.30-10.00
Açılış Konuşması
10.00-10.15
Alper Öktem
10.15-11.15
OTURUM BAŞKANI
Ayşe Gül Altınay
Fethiye Çetin
Yazar ve Avukat
Abdullah Demirbaş
Sur Beledİyesİ Eskİ Başkanı
Çay / Kahve Arası
11.15-11.30
Ayhan Aktar
Burçin Gerçek
1915’te Diyarbekir Vilayeti’nde
Emirlere Karşı Gelenler
Adnan Çelik ve
Namık Kemal Dinç
Yüz Yıllık Ah!
Kürtlerin 1915’e Dair
Anlatılarında Sembolik
Yüzleşme ve Vicdan Hikâyeleri
Öykü Gürpınar
Anadolu’nun Yitirilen Belleği:
1915’ten Günümüze Erzincan’ın
Pokr Armıdan Köyü Üzerine Bir
Monografi Çalışması
16.00-16.15
Ümit Kurt
Birecik’te Ermeni Sürgünleri
Ölümden Kurtaran
Cemil Bahri Könne
Neslihan Sarıhan
“Bana Hasret Deyin”:
Fatsa Ermenilerinin İzinde
Ishkhan Chiftjian
Hoca Çamurdan ve Garabed
Akhbar Faracyan: Süregiden Bir
Türk-Ermeni Hikâyesi
Öğle Yemeği
12.45-13.45
Hrant Dink Vakfı’nın kuruluş toplantısında alınan, geçmişe ve bugüne
‘vicdanlılar’ üzerinden de bakma kararı, Danışma Kurulu üyemiz,
sevgili Alper Öktem’in katkılarıyla hayat buldu. 2010 yılından bu yana
maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, sürekli fikir üreterek
bu çalışmayı canlı tutan Alper Öktem’e yürekten teşekkür ederiz.
Download

14 MART 2015 - Hrant Dink Vakfı