2013 -2014 BAHAR DÖNEMİ
TURİZM FAKÜLTESİ
ACENTA OTOMASYONLARI II, KLAVUZU
DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Dersin Adı
: Acenta Otomasyonları II
Öğretim elemanı
: Öğr. Gör. Abdullah AKGÜN
E-Posta
: [email protected]
Web
: www.bilisimsarayi.com
Dersin Amacı
Öğrencilere, Incoming seyahat acenta programlarında kontrat, rezervasyon, tur rezervasyonu,
operasyon, muhasebe ve fatura bilgilerini girebilme ve listeleri çıkartabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Seyahat acentalarının otellerde yaptığı kontratları okumayı bilir. Kontratı, ara sezonları,
kontenjanları, alış ve satış fiyatları, aksiyonları ile birlikte otomasyon sistemine girer.
2. Otel, Ürün, Tur vb. rezervasyonlarını bilir ve bunlarla ilgili bilgileri otomasyon sistemine girer.
3. Yolcuların transfer bilgilerinin (araç, şoför, rehber, vb) otomasyon programına girişini yapar.
4. Seyahat acentasının ticari faaliyetlerde bulunduğu firmalardan gelen ve onlara gönderilen
faturaları kaydeder.
5. Muhasebe fişlerini (mahsup, tediye, tahsilat) girer ve resmi muhasebe evraklarının (bilanço,
büyük defter, yevmiye defteri) çıktısını alır.
Genel Kurallar
123456789101112131415-
Öğrenci ilk derse hocayla, diğerlerine hocadan önce girer.
Derse geç kalan öğrencilere yardım edilmez. Anlatılan konu ya da menü gösterilmez.
Derste öğrenciler diğer öğrencilere yardım edemez, yardım talebinde bulunamaz.
Öğrenciler derste sadece kendine ait bilgisayarı kullanır. Arkadaşının ekranına bakamaz.
Bilgisayar laboratuarına girmeden cep telefonu kapatılır, çıkmadan asla kullanılmaz.
Derslerde Facebook ve Skype gibi programlar açılmaz.
Derste mesajlaşan öğrenci yaptığının sınıf ortamında paylaşılmasını baştan kabul etmiş sayılır.
Sınıfta sadece bir kişi konuşma hakkına sahiptir. Diğerleri söz verilene kadar dinlemek zorundadır.
Devamsızlık gibi yönetmelikte sınırları belirlenmiş konularda pazarlık yapılmaz.
Öğrenci gelmediği derslerde arkadaşına imza attırmaz. Başkasının yerine imza atmaz.
Öğrenci devam edemediği dersi bir sonraki dersten önce telafi eder.
Dönemin ilk ve son dersi dâhil “DERS YOK MU?” sorusu sorulmaz. Dersi yönetim iptal edebilir.
Sınıfı ilgilendiren konularda öğrencilere koridorda, ofiste ve okul dışında bilgi verilmez.
Sınavlar öğrencilere açık değerlendirilir. Okuma hatası dışında not değişmez.
%30 devamsızlık sınırını geçenler ile devamsızlık durumu konuşulmaz.
1
Ders İçeriği
Ders için iki ayrı programının eğitimi verilecektir. İlk olarak SANFİNANS programında Ön Muhasebe ve
Muhasebe alanlarında çalışmalar yapıldıktan sonra seyahat acentası programlarından SİNAPS Acenta
Otomasyonu programı kullanılacaktır. Öğrenciler Acenta Otomasyonları I dersinde gördükleri kontrat,
rezervasyon, tur rezervasyonu, operasyon ve fatura menülerinde girişler yaparak acentacılık bilgilerini
pekiştirecekler ve önmuhasebe ve muhasebe kayıtlarının sisteme girilmesi ve ilgili raporları almayı
öğreneceklerdir.
Ders Kitabı
SAN FİNANS ve SİNAPS programlarına ait basılmış bir kitap bulunmadığından öğrencilerin bu iki
program ile ilgili siteleri takip etmeleri gerekmektedir. İki site ve program ile ilgili bilgiler
www.bilisimsarayi.com sitesinde mevcuttur.
Hesap Kodları
Derste öğrenciler kendi isimlerini taşıyan hesaplar kullanmak zorundadır. Hesapların ana hesapları ve
isimleri derste verilir. Detay hesap girişi yapılırken hesap kodu 4 rakamdan oluşur. Hesap kodunun ilk
rakamı öğrencinin okula giriş yılının son rakamı (9,0,1,2,3 gibi), son üç rakamının da okul numarasının
son üç rakamı olması gerekir. Örneğin, okul numarası 20111013089 olan bir öğrencinin hesap kodu
1089 olmalıdır. Eğer bu hesap 320 satıcılar hesabı ise Şube 1 için hesap kodu 320.11.01.1089 olur.
Şubelere göre alt ana hesap kodları
Şube 1 > 11
Şube 2 > 12
Şube 3 > 13
Şube 4 > 14
Otel Kodları
Derste öğrenciler kontrat ve rezervasyon girişleri için kendi isimlerini taşıyan bir oteli sisteme
tanıtmak durumundadırlar. Kendi adına oteli olmayan ya da kontrat kayıtları sorunlu olan öğrenciler
TATİLDEYDİM OTEL’ini kullanabilirler. Yalnız bu öğrenciler uygulama ödevlerini kendi isimlerini
taşıyan otellere yapmak zorundadırlar.
Otel kodu altı rakamdan oluşur. Otel kodunun ilk iki rakamı öğrencinin okula giriş yılının son iki
rakamı (09,10, 11, 12, 13 gibi), Üçüncü ve dördüncü rakamları, Örgünler için 13, II. Öğretimler için 14
ve son iki rakamının da okul numarasının son iki rakamı olması gerekir. Örneğin, okul numarası
20111013089 olan bir öğrencinin otel kodu 111389 olmalıdır. Bunun dışındaki otel kodları değerlendirmeye alınmayacaktır. Otel isimleri de öğrencilerin kimliklerinde yazılı olan isimleri olmalıdır.
Uçuş Kodları
Uçuş kodu 4 rakamdan oluşur. Uçuş kodunun ilk rakamı öğrencinin okula giriş yılının son rakamı
(9,0,1,2,3 gibi), İkinci rakamı, Örgünler için 3, II. Öğretimler için 4 ve son iki rakamının da okul
numarasının son iki rakamı olması gerekir. Örneğin, okul numarası 20111013089 olan bir öğrencinin
uçuş kodu 1389 olmalıdır. Bunun dışındaki uçuş kodları değerlendirmeye alınmayacaktır. Geliş ve
Dönüş uçuşları için farklı iki firma kullanılacaktır. SG: Seyahat Geliş ve SD: Seyahat Dönüş
2
Voucher No
Voucher No 8 karakterden oluşur. Voucher no olarak sistemin verdiği otomatik numaraların ders
anlatımı esnasında kullanımı mümkün olmadığından kullanılan voucherların hangi öğrenciye ait
olduğunu bilmek açısından okul numarasından oluşturulmuş voucher numaraları dönem sonuna
kadar kullanılacaktır. Voucher numarasının ilk 6 rakamı öğrenciye ait otel kodu ile aynıdır. Son iki
rakamı ise 00 dan başlayarak girilerek her rezervasyonda bir arttırılacak ve 99 a kadar kullanılacaktır.
Tur operatörü değiştiğinde voucher numaraları da tekrar 00 dan başlar.
Sınavlar ve Değerlendirme
Acenta Otomasyonları II için 3 adet sınav notu girilir. Vize ve Final sınavları Turizm Fakültesi
yönetiminin belirlediği tarihlerde bilgisayar laboratuarında yapılır. Sınav haftası bilgisayar laboratuarı
öğrencilerin serbest çalışmaları açık olmayacaktır. Ayrıca programlara giriş için verilen kullanıcı
kodları sınav haftası sınav dışında çalışmayacaktır.
Sınavlarda kâğıt üzerinde verilen uygulamaların program kullanılarak her öğrencinin tek bir
bilgisayarda işlemesi istenmektedir. Bu durumda,
- Sınav sonucunu etkileyen öğrencinin verdiği kâğıt değil, o kâğıt üzerindeki bilgileri bilgisayara
işleyip işlemediğidir.
- Her öğrenci tek bir bilgisayar kullanacağı için sınav tek seferde yapılamamakta, sınıf mevcuduna göre birbirini takip eden iki/üç grup halinde yapılmaktadır.
- Dönem boyunca yapılacak sınavlara ait detaylar aşağıda verilmiştir.
1-Ödevler ve Uygulamalar
Ders işleyişi esnasında, öğrencilerin anlatılan konuları daha iyi kavramaları için dersten önce, derste
geçecek kavramların öğrenilmesi için teorik ödevler verilir. Ödevler teslim tarihinde şahsen ders
başlamadan önce yapılır. Ödevler tarihleri sonrasında ya da öncesinde kabul edilmeyecektir.
Ödevlerini mail aracılığıyla göndereceklerin dersten bir gün önce ödevlerini göndermeleri gerekmektedir. Geç getirilen ödevler ve öğrencinin sözlü kontrolde başarısız olduğu ödevler kabul edilmez.
Teorik Ödev (?? Puan, No:T01)
Ödev: Seyahat acentalarının veya tur operatörlerinin web sitelerinin
tanıtımı yapılacaktır. Site seçiminde kriter sitenin turistik ürün
satıyor olması yeterlidir. Online rezervasyon yapan otel siteleri de
kullanılabilir.
Ödevin teslim tarihi: 09.05.2014 tarihidir. Ödevi kağıt üzerine yazarak ya da bilgisayar çıktısı ile veya
mail ile [email protected] adresine göndererek teslim ediniz. Ödev mail ile ya da çıktı ile
gönderilebilir yalnız kişinin. Savunulmayan ödevler kabul edilmeyecektir.
Ödevler teslim edildikten sonra ödev yapan öğrenciye yaptığı ödev ile ilgili sorular sorulur. (Ödev
bizzat ödevi yapan kişi tarafından savunulur). Bu sorulara doğru cevap verebilen öğrencilere puanları
verilir. Yaptığı ödevden haberi olmayan öğrencilere kâğıtları mükemmel bile olsa puan verilmez.
Puanların verilip verilmediğinin kontrolünü ilgili listeden takip ediniz.
3
Uygulamalar
Derslerde işlenen konuların pekiştirilmesi için her konudan sonra konu ile ilgili uygulama örnekleri
yapılır. Öğrenciler uygulama yaparken gerekli bölümleri kendilerine göre özelleştirmek zorundadırlar.
Örneğin öğrenciler sistemde hesap kodları olarak sadece kendi isimlerine kayıtlı olanları
kullanabilirler.
Uygulama ödevleri U harfiyle numaralandırılır ve derste konu işlendikten sonra bilgisayarda uygulanır
ve teslim tarihinde de hoca tarafından değerlendirilir. Dönem boyunca 12 (değişebilir) adet uygulama
yapılacaktır.
Ödevler ve Uygulamalar başarı notunu %10 etkilemektedir.
3-Vize
Dönem içinde fakülte yönetiminin ilan ettiği bir tarihte vize sınavı yapılır. Vize başarı notunu %30
etkilemektedir.
4-Final
Dönem içinde fakülte yönetiminin ilan ettiği bir tarihte yarı yılsonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavı
başarı notunu %60 etkilemektedir.
5-Başarı Belgesi
Ara sınavdan (Vize - SanFinans) 85 ve üzerinde not alan öğrencilere SAN BİLGİSAYAR tarafından
BAŞARI BELGESİ verilir.
4
15 HAFTALIK DERS PROGRAMI
15 Hafta boyunca anlatılacak konular ve yapılacak ödev ve uygulamalar aşağıda verilmiştir.
Haftalar akademik takvime göre ayarlanmıştır ama yine de bazı haftalarda dersin konuları değişebilir,
değişiklikler en az bir hafta önce duyurulur.
1. Hafta (10 -14 Şubat 2014)
Dersin Konusu: Öğrencilerle tanışma, dersten beklentileri, Acenta Otomasyonları II ders içeriğinin
tanıtımı Paket Program bilmenin avantajları, sektördeki kullanım alanları ve bir sonraki haftanın ödevi
2. Hafta (17-21 Şubat 2014)
Dersin Konusu: Ön Muhasebe - Muhasebe
Cari ve Muhasebe Hesaplarının tanımlanması
Cari hesap ile muhasebe hesabı arasındaki entegrenin sağlanması
Öneriler: Derse gelmeyen öğrenci bir sonraki dersten önce mutlaka kendi adına kurallarına uygun
bir SATICILAR hesabı girmelidir. Hesabı cari hesap ile entegre etmelidir.
Gelecek hafta derse örnek bir fatura ile geleceksiniz.
3. Hafta (24 -28 Şubat 2014)
Dersin Konusu: Alış Faturası Girişi
Alış Faturasının girişi, Girilen faturanın muhasebeleştirilmesi ve faturanın ödenmesi
Gelecek hafta derse örnek bir fatura ile geleceksiniz.
4. Hafta (3-7 Mart 2014)
Dersin Konusu: Satış Faturası Girişi
Satış Faturasının girişi, Girilen faturanın muhasebeleştirilmesi ve faturanın tahsilatı
Sejour Incoming Acenta Programı final sınavından 85 ve üzeri not alan öğrencilerin BAŞARI
BELGELERİ verilecektir. Program 3 Mart 2014 tarihinde Örgün Öğretimlerin ders saatlerinde
gerçekleşeceğinden II. Öğretimlerin yoklamaları 21 Mayıs 2014 tarihine sayılacaktır.
Gelecek hafta derse örnek bir fatura ile geleceksiniz.
Uygulama 01- Alış faturası ve Ödeme
- Adınızı ve Soyadınızı kullandığınız otel hesabını “ 320.şube_kodu.02.Öğrenci_hesap_kodu ”
U1
muhasebe hesap planına cari hesapla entegre çalışacak şekilde kaydediniz.
- İlgili otelden 1500 TL konaklama faturası gelmiştir. Faturanın kaydını yapınız.
- Acentamız ilgili otele 1500 TL nakit ödeme yapmıştır. Ödeme kaydını giriniz.
5
5. Hafta (10-14 Mart 2014)
Dersin Konusu: Alış ve Satış Faturalarının Girilmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Faturaların tahsilâtı ve ödenmesi
Uygulama 02- Satış faturası ve Ödeme
- Soyadınızı kullandığınız operatör hesabını “ 120.şube_kodu.02.Öğrenci_hesap_kodu ” muhasebe
U2
hesap planına cari hesapla entegre çalışacak şekilde kaydediniz.
- İlgili operatöre konaklama bedeli olarak 1500 TL ve transfer giderleri olarak 200 TL
tutarında fatura kestik. Faturanın kaydını yapınız.
- İlgili operatörden 1700 TL nakit ödeme aldık. Kaydını giriniz.
Muhasebe derslerinde yapılan günlük defter örneklerinden birisi ile derse gelinecek ve ders
sonunda muhasebe fişi olarak sisteme girilecektir.
6. Hafta (17 – 21 Mart 2014)
Dersin Konusu: Muhasebe Fişleri ve Raporlar
Muhasebe hesabı oluşturma
Cari muhasebe hesabı entegrasyonu
Uygulama 03- Muhasebe Fişi
- Muhasebe derslerinde yapılan günlük defter örneklerinden birisi ile derse gelinecek
U3
ve ders sonunda muhasebe fişi olarak sisteme girilecektir.
- Muhasebe fişini girmeden önce ana ve detay hesaplar açılmalıdır. Sistemde bulunan
hesapları (KASA, BANKA, Yurt içi satışlar, Hizmet Üretim Maliyeti) tekrar açmayınız.
-Girdiğiniz fişin NUMARASINI bir yere not ediniz.
-Muhasebe fişini girdikten sonra günlük defteri mail ile konuya "UYGULAMA 3" ve
Açıklamaya da ADINIZI yazarak [email protected] adresine gönderiniz.
7. Hafta (24 – 28 Mart 2014)
Dersin Konusu: Sanfinans Raporları
Uygulama 04- Faturalar
SAN TUR (120.10.002) müşterilerinden Marina ve ailesi KORKUT OTEL’de
(320.10.002) acentamız müşterisi olarak konaklamıştır. KORKUT OTEL söz konusu
müşterilerimiz için 28.03.2014 tarihinde …….. nolu, KDV dahil 2400 TL tutarında
konaklama faturası göndermiştir. Faturanın kaydını giriniz ve muhasebeleştiriniz.
-
U4
- Seyahat acentamız adı geçen müşterilerimiz için SAN TUR’a 28.03.2014
tarihinde …… nolu, KDV dahil 3000 TL konaklama ve 300 TL transfer faturası
kesmiştir. Fatura kaydını giriniz ve muhasebeleştiriniz.
8. Hafta (31 Mart – 4 Nisan 2014)
Dersin Konusu: Sinaps Acenta Programı
6
Sistemin genel özelliklerinin tanıtılması
Sistemin avantajları ve arayüzün kullanımı
Tanımlamalar: Marketing Group / Acente / Ülke (Country)
Otel kartı açma (her öğrenci kendi adı ve soyadı ile otel açacak)
Uygulama 04- Ödeme ve Tahsilât-
U5
- SAN TUR (120.10.002) müşterilerinden Marina ve ailesinin konaklama bedeli olarak
acentamız KORKUT OTEL (320.10.002)’e 2400 TL nakit ödeme yapmıştır. Ödeme
kaydını giriniz ve muhasebeleştiriniz.
- SAN TUR (120.10.002), müşterilerinden Marina ve ailesinin konaklama ve transfer
bedeli olarak seyahat acentamıza 3300 TL ödeme yapmıştır. Yapılan tahsilâtın
kaydını giriniz ve muhasebeleştiriniz.
9. Hafta (7 -11 Nisan 2014)
Vize Haftası olarak ayrılmıştır. Sınav programına göre bir önceki ya da bir sonraki hafta olabilir.
Gelecek hafta derse örnek bir fatura ile geliniz.
10. Hafta (14-18 Nisan 2014)
Ödev No:U04 (4 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
Dersin Konusu: Kontrat
Otel Kontratı
Ana sezonun açılması
Alış fiyatlarının girilmesi
Çocuk fiyatlarının girilmesi
Markup
Kuralların oluşturulması
Satış fiyatlarının getirilmesi
Rezervasyon
Girişlerin yapılması
Hesaplama
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U06
Öneriler: SEJOUR Incoming Acenta Programı kitabındaki konu sonlarındaki uygulamaları kendi
adınıza açtığınız otel için sisteme işleyin. Ödev No:U01 için ek süre verilmeyeceğini unutmayınız.
(Ödev No:U01) Sisteme işlediğiniz kontratı kontrol edilmesi için teslim etmeyi unutmayınız.
Kontratları teslim etmediğiniz takdirde sisteme girdiğiniz kontratlar kontrol edilmeyecektir.
11. Hafta (21 – 25 Nisan 2014)
Ödev No:U06 (4 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
Derse acentaların araç firmaları ile yaptığı kontratlardan bir örnek ile geliniz.
7
Dersin Konusu: Kontrat
Kontratın Diğer Adımlarının Girilmesi
Early Booking (erken rezervasyon)
Komisyon
Kick-Back (özel indirimler)
Due-Date (ön ödeme)
Rezervasyonun Hesaplatılması
Uçuş Tanımlama
Uçak rezervasyonlarının girilip transferlerin oluşturulması
Öneriler: SEJOUR kitabındaki konu sonlarındaki uygulamaları inceleyerek sisteme giriniz.
12. Hafta (28-30 Nisan 2014)
Ödev No:U07 (4 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
Dersin Konusu: Aksiyonlar
Promosyon Tanımlama (normal aksiyonlar (spo) ve gün promosyonu)
Rezervasyon Hesaplatma
Ücret Arama Ekranının Kullanımı
Stop Sale
Öneriler: SEJOUR kitabındaki konu sonlarındaki soruları inceleyerek cevaplarını bulunuz.
Derse getirdiğiniz örnek rezervasyon fişinden yaralanarak rezervasyon girişi yapınız. Fiş
üzerindeki her bir bilginin sistemde hangi alana girildiğini mutlaka
mutlaka öğreniniz.
13. Hafta (5 – 9 Mayıs 2014)
Derse örnek bir fatura ile geliniz.
Dersin Konusu: Fatura ve Muhasebe
Muhasebe: Otel ve acente cari hesapları
Faturalama işlemleri
Otelden gelen ve tur operatörüne gönderilen faturalar
Döviz kurları
Raporlar
Genel Tekrar
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U09
14. Hafta (12 – 16 Mayıs 2014)
Ödev No:U09 (4 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
8
Ödev No:T10 (5 Puan):
Dersin Konusu: Operasyon
Operasyon: Araç ve rehber tanımlamaları
Rezervasyonların Oluşturulup Transfer Atamalarının Yapılması
Transfer ve Araç Yönetimi: Ekranın kullanımı
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U10
15. Hafta (19 – 23 Mayıs 2014)
Ödev No:U10 (4 Puan) – Uygulama Teslim Tarihi: Ders başlamadan uygulama yapılmış olmalıdır.
Dersin Konusu: Tur Rezervasyonu +Rezervasyon
Turlar: Tur tanımlamaları
Shoplar - Rehber komisyonları - Esnaflar
Rezervasyon Ekranı İle İlgili Diğer Adımlar
Dersten sonra yapılacak uygulama: Ödev No:U11
9
YAPILAN UYGULAMALAR
Yaptınız uygulamaları aşağıdaki listede takip edebilirsiniz.
Uyg
Tarih
Açıklama (Voucher no, tur operatörü vb.)
U01
U02
U03
U04
U05
U06
U07
U08
U09
U10
U11
U12
U13
10
Download

San Finans