Akdeniz Üniversitesi
F. Ders Tanıtım Formu
Dersin Adı
Acenta Otomasyonları I
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (x)
Dersin Türü
Zorunlu (x)
Seçmeli ( )
Kuramsal Saat
3
Uygulama Saat
Ön Lisans ( )
Lisans ( x )
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
İkinci Örgün Öğretim (x)
Uzaktan Öğretim( )
Dersin Alan Kodu
Ders Kodu
1013304;1014304
Toplam Saat
3
Yarıyılı
Güz/Bahar/Yaz
Ulusal Kredi
4
AKTS Kredi
Dersin Amacı
Öğrencilere, Türkiye’de seyahat acentalarında kullanılan otomasyonlarını
kullanarak kontrat, rezervasyon, tur rezervasyonu, operasyon ve fatura
bilgilerini girebilme becerisi kazandırmak
Dersin Özet İçeriği
Ders seyahat acentası programlarından SEJOUR Acenta Otomasyonu
programını kullanarak, öğrencilere paket program kullanma becerisi
kazandırmak için program modüllerinden kontrat, rezervasyon, tur
rezervasyonu, operasyon ve fatura menülerinde örnek girişler yaparak
acentacılık bilgilerinin otomasyon üzerinde uygulamasını içertmektedir.
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Seyahat acentalarının otellerde yaptığı kontratları okumayı bilir.
Kontratı, ara sezonları, kontenjanları, alış ve satış fiyatları,
aksiyonları ile birlikte otomasyon sistemine girer.
2. Otel, Ürün, Tur vb. rezervasyonlarını bilir ve bunlarla ilgili bilgileri
otomasyon sistemine girer.
3. Yolcuların transfer bilgilerinin (araç, şoför, rehber, vb) otomasyon
programına girişini yapar.
4. Seyahat acentasının ticari faaliyetlerde bulunduğu firmalardan
gelen ve onlara gönderilen faturaları kaydeder.
5. Muhasebe fişlerini (mahsup, tediye, tahsilat) girer ve resmi
muhasebe evraklarının (bilanço, büyük defter, yevmiye defteri)
çıktısını alır.
Dersin Koordinatörü
Birim Yöneticisi tarafından doldurulacak…
Dersin Öğretim Elemanı
1. Öğr. Görevlisi Abdullah AKGÜN
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
(x) Sözel Anlatım
(x ) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) Deney
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemleri
(x) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
(x) Proje
(x) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
( ) ………………….
( ) ………………….
1. Sejour Incoming Acenta Otomasyonu, Abdullah AKGÜN,2009
2. www.sansejour.com
3. www.bilisimsarayi.com
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
( ) Bağıl Değerlendirme
1/4
Akdeniz Üniversitesi
Ölçme ve Değerlendirme
Araçlar
Derse Devam ve Katılım
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama
(Lab., Atölye, Arazi, PDÖ Raporları)
Diğer (………………………………………….)
Yarıyıl Sınavı
Toplam
2/4
Sayı
15
Oran
1
0,3
1
0,7
% 100
Akdeniz Üniversitesi
13
Haftalara Göre Ders Konuları
Konular
Newage Acenta Otomasyonunun tanıtımı
Otel Tanımlama – Oteldeki oda, oda tipi ve pansiyonların
tanımlanması
Ana sezon bilgilerinin girişi, Periyotların ve Kontenjanların
girişi, Oda fiyatları, çocuk fiyatları, kontrat bilgileri
Otel rezervasyonu girişi, Otel rezervasyonun konfirme
edilmesi,– Otel değişikliği, Transfer bilgileri, Rezervasyon
raporları
Satış durdurma--Kontenjanlar, Aksiyonların sisteme girişi
Yolcuların havaalanından otele kadar transferlerinin
yapılabilmesi için araç, rehber girişlerinin yapılması
Rezervasyon Uygulamaları (İki ayrı oda, iki ayrı otel, farklı
zamanlarda giriş ve çıkışların olduğu rezervasyon
uygulamaları)
Tur düzenleme ve tur fiyatlarının girişi
Tur bileti satışı, Tur araçlarının belirlenmesi, bilet ücretlerinin
tahsili, tur masraflarının girişi,
Ara Sınav
Newage Back Office programına giriş
Otelden gelen ve tur operatörüne gönderilen faturaların ve
ödemelerin sisteme girişi
Standart Hesap Planı ve şirket hesap planlarının girilmesi
14
Muhasebe Fişlerinin Girilmesi
15
Resmi Muhasebe Evraklarının çıktısının alınması (Bilanço,
Defteri Kebir, Yevmiye Defteri, Gelir Tabloları)
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Program Yeterlilikleri
01
PY 01
PY 02
PY 03
PY 04
PY 05
PY 06
PY 07
PY 08
PY 09
PY 10
PY 11
PY 12
1
4
02
2
5
03
04
3
2
Ön Hazırlık
Konu ile ilgili okuma
Örnek Kontratların incelenmesi
Örnek Kontratların incelenmesi
Rezervasyon fişi örneğinin
incelenmesi
Konu ile ilgili okuma
Örnek transfer listelerinin
incelenmesi
Rezervasyon fişi örneğinin
incelenmesi
Örnek turların incelenmesi
Örnek turların incelenmesi
Sınava Hazırlık
Konu ile ilgili okuma
Örnek faturaların incelenmesi
Konu ile ilgili okuma
Örnek Muhasebe fişlerinin
incelenmesi
Örnek Bilanço ve Defterlerin
incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
05
06
07
08
09
10
Toplam
16
17
1
2
1
1
2
6
3
5
4
5
6
2
2
2
2
Dersin, Program Yeterliliklerine Katkısı
7
8
9
10
11
12
13
3/4
14
15
18
Akdeniz Üniversitesi
Dersin Öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
15
2
Uygulamalı Ders
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer bilgi edinme çalışmaları
26
1
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
1
4
Yarıyıl Sınavı
1
5
Toplam İş Yükü (Saat)
84
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
3
4/4
Download

Ders İçeriği