VII. Lisansüstü Turizm Öðrencileri
Araþtýrma Kongresi
03 - 06 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuþadasý, Aydýn
Turizmin Akademik Kurumsallaþmasýnda 50 Yýl (1964 - 2014)
Sunum Programý
4. Uluslararasý Turizm Karikatürleri Yarýþmasý’ndan..
Farhad Rahim Gharamaleki, Ýran
5 NİSAN 2014
CUMARTESİ
4 NİSAN 2014
CUMA
Tarih
20:00 – 24:00
15:50 – 17:20
15:30 – 15:50
14:00 – 15:30
12:30 – 14:00
10:50 – 12:30
10:30 – 10:50
09:00 – 10:30
17:20 – 18:40
15:50 – 17:20
15:30 – 15:50
14:00 – 15:30
12:30 – 14:00
11:00 – 12:30
11:00 – 11:15
10:30 – 11:00
09:30 – 10:30
09:00 – 09:30
Saat
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Neva
Prelude II
AÇILIŞ KONUŞMALARI
KAYIT
Panorama
Salon A
Salon B
Hazırlanmakta Olan
Doktora Tezleri
Hazırlanmakta Olan
Doktora Tezleri
Hazırlanmakta Olan
Doktora Tezleri
Tamamlanan Doktora
Tezleri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Disiplinlerarası
Kongre
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
Araştırma
Bildirileri
GALA YEMEĞİ (Neva Salonu)
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÇAY VE KAHVE ARASI
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÖĞLE ARASI
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÇAY VE KAHVE ARASI
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÇAY VE KAHVE ARASI
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÖĞLE ARASI
Tamamlanmış Yüksek
Lisans Tezleri
ÇAY VE KAHVE ARASI
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
TURİZM EĞİTİMİNE VE ARAŞTIRMALARINA HİZMET ÖDÜLLLERİ TÖRENİ
(Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi)
Tamamlanan Doktora
Tezleri
Prelude I
KONGRELER GENEL PROGRAMI
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Disiplinlerarası
Kongre
Salon C
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum : Açılış Konuşmaları
Salon : Neva
Saat : 09:00 - 10:30
10:30 – 11:00
Turizm Eğitimine ve Araştırmalarına Hizmet Ödülleri Töreni
11:00 – 11:20
ARA
Oturum No: Tamamlanan Doktora Tez Çalışmaları - I
Salon: Prelude I
Yöneten: Prof. Dr. Alp TİMUR
11:20– 11:40
Turizmde Deneyimsel Pazarlama: Tur Operatörlerine Yönelik Bir Uygulama
Ayşe ÇELİK
11:40 – 12:00
Türkiye’de Geleneksel Turistik Hediyelik Eşyanın Sürdürülebilirliği
Ayşem YANAR
12:00 – 12:20
Birinci Sınıf Restoranlarda Kurumsallaşma Durumunun Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
Ebru ZENCİR
12:20 – 12:40
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
Oturum No: Tamamlanan Doktora Tez Çalışmaları - II
Salon: Prelude I
Yöneten: Dr. Tunay AKOĞLU
14:00 – 14:20
Otel Yatırımcıları ile Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma
Esra GÜL YILMAZ
14:20 – 14:40
Yemek Turizmine Katılma Niyeti: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir İnceleme
Gülşah AKKUŞ
14:40 – 15:00
Turistlerin Otellere Dağıtım Problemine Bir Çözüm Önerisi ve Alanya’da Bir Uygulama
Kenan KARAGÜL
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
KAHVE ARASI
3
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Hazırlanmakta Olan Doktora Tez Çalışmaları - I
Salon: Prelude I
Yöneten: Prof. Dr. Asker KARTARI
15:50 – 16:10
Muğla’nın Jeoturizm Kaynakları ve Değerlendirilme Olanakları
Bekir DERİNÖZ
16:10 – 16:30
Her Şey Dâhil Sistemine Göre Hizmet Vermekte Olan Otel İşletmelerindeki Yiyecek-İçecek Hizmetlerinin Finansal Performansının BelirlenmesindeFaaliyet Temelli Bütçeleme Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi
Erdem KORKMAZ
16:30 – 16:50
Muhafazakâr Otel Müşterilerinin Otel İşletmelerinde Aradıkları Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Hüseyin ÖZDEMİR
16:50 – 17:20
SORULAR VE TARTIŞMA
4
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Hazırlanmakta Olan Doktora Tez Çalışmaları - II
Salon: Prelude I
Yöneten: Prof. Dr. Hasan Işın DENER
09:00 – 09:20
Güven Güvensizlik Yargılarında Nedensel Yükleme Tutumları:
Turizm Tüketicisi Örneği
Mehmet ŞİMŞEK
09:20 – 09:40
Türkiye Kış/Kayak Turizmi Destinasyonlarının Rekabetçi Konumlandırması
Savaş EVREN
09:40 – 10:00
Otel İşletmelerinde Çalışan Motivasyonunun Sağlanmasında ABCD Modelinin Kullanılması
Onur ÇAKIR
10:00 – 10:30
SORULAR VE TARTIŞMA
10:30 – 10:50
ÇAY / KAHVE ARASI
Oturum No: Hazırlanmakta Olan Doktora Tez Çalışmaları - III
Salon: Prelude I
Yöneten: Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK
11:00 – 11:20
Turistik Destinasyonlarda Marka Stratejileri: Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Samet ÇEVİK
11:20 – 11:40
Ekoturizm Girişimcilerinin İnovasyona Yatkınlığının Ölçülmesi: Muğla Yöresinde Yer Alan Ekolojik Oteller Kapsamında Bir Alan Araştırması
Murad Alpaslan KASALAK
11:40 – 12:00
Türkiye’de Turizm Tesislerinde Evrensel Tasarım İlkeleri Üzerine Bilgi Geliştirilmesi, İstanbul Örneğinde İrdeleme
Selin YILDIZ
12:00 – 12:30
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
5
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Çalışmaları - I
Salon: Panorama
Yöneten: Prof. Dr. Orhan İÇÖZ
11:20– 11:35
Turizm Gelişiminin Girişimcilik Faktörleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Beypazarı ve Safranbolu Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Ali Haydar ÖZTÜRK
11:35 – 11:50
Çalışma Yaşamında Kadın ve Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerde Cam Tavan Sendromunu Önlemeye Yönelik Stratejiler: İstanbul Örneği
Arife MAYUK
11:50 – 12:05
Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma
Selda KAHİLOĞULLARI
12:05 – 12:20
Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemleri Kullanımının Mali Tablolara Yansıması: Çanakkale İlinde Bir Uygulama
Aslı GEZEN
12:20 – 12:40
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
Oturum No: Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Çalışmaları - II
Salon: Panorama
Yöneten: Doç. Dr. Ebru GÜNLÜ
14:00– 14:15
İzmir İli Örneğinde Otel İşletmelerinin Ulaşılabilirlik Standartlarına Uygunluğu Üzerine Bir Durum Analizi ve Otel Yöneticilerinin Engelli Turizmine Bakış Açıları
Burçin KIRLAR
14:15 – 14:30
İşgörenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Davranışlarının Güvenlik İklimi ve Planlı Davranış Kuramı Kapsamında İncelenmesi:Konaklama İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Departmanlarında Bir Uygulama
Ceren AVCI
14:30 – 14:45
Sosyal Mübadele Teorisi Kapsamında Otel İşletmeleri Çalışanlarınca Algılanan Toplam Turizm Etkisi ile Turizme Verilen Destek Arasındaki İlişki
Çağrı ERDOĞAN
14:45 – 15:00
Frigya Bölgesine Alternatif Konaklama Tesisi Önerisi: Karavancılık
Ece DOĞANTAN
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
ÇAY / KAHVE ARASI
6
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Çalışmaları - III
Salon: Panorama
Yöneten: Prof. Dr. Metin KOZAK
15:50– 16:05
Türkiye’de Turizm Pazarlaması Alanyazınının Gelişim Süreci (1990-2012)
Gözde TÜRKTARHAN
16:05 – 16:20
Hac ve Umre Organizasyonu Düzenleyen İşletmelerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Gül ERKOL
16:20 – 16:35
Türk Mutfağının Gelişiminde Gurmelerin Rolü Üzerine Bir Çalışma
Hande TÜRKOĞLU
16:35 – 16:50
Konaklama Sektörünün Rekabet Edebilirlik Açısından
İncelenmesi: Antalya Örneği
Hande UYAR
16:50 – 17:20
SORULAR VE TARTIŞMA
7
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Çalışmaları - IV
Salon: Panorama
Yöneten: Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ
09:00– 09:15
Çalışanların İş Değer Algısının Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
Kutlay ORHAN
09:15 – 09:30
Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına Etkisi
Serap ÖZDEMİR
09:30 – 09:45
Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Hizmet Kalitesi Algılamaları: Sinop İlinde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama
Mehmet KESKİN
09:45 – 10:00
İş Ortamının Yaratıcılık Performansına Etkisi: Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
Merve AYDOĞAN ÇİFÇİ
10:00 – 10:30
SORULAR VE TARTIŞMA
10:30 – 10:50
ÇAY / KAHVE ARASI
Oturum No: Tamamlanan Yüksek Lisans Tez Çalışmaları - V
Salon: Panorama
Yöneten: Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU
10:50– 11:05
Doğa Deneyimleri Açık Alan Rekreasyon Güdüleri ve Tatil Aktivite Tercihleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Kübra AŞAN
11:05 – 11:20
Pazar Yönlülük ve Tedarikçi İlişkilerinin İşletme Performansına Etkileri: Otel İşletmeleri Örneği
Seyit Ahmet SOLMAZ
11:20 – 11:35
Kültürel Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Zekânın Rolüne İlişkin Konaklama İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma
Aslı ERSOY
11:35 – 12:05
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
8
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Hazırlanmakta Olan Yüksek Lisans Tez Çalışmaları - I
Salon: Panorama
Yöneten: Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER
14:00– 14:15
Milli Parkların Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetlerde Sürdürülebilir Kullanımı: Isparta İli Örneği
Adile Gül ERYILMAZ
14:15 – 14:30
Gönüllü Turizmine Yönelik Üniversite Gençliğinin, Yerel Yönetimlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaklaşımlarının İncelenmesi: Eskişehir Örneği
Begüm İLBAY
14:30 – 14:45
Diasporaların Anavatan Ziyaretleri: Almanya Türk Federasyon Türkiye Kültür Gezisi 2013 Üzerine Bir Alan Araştırması
Emrullah TÖREN
14:45 – 15:00
Termal Tesislerin Ekolojik Mimarlık Tasarım Ölçütlerine Göre İncelenmesi: Bingöl ve Yakın Çevresi Örneği
Kürüm VAROLGÜNEŞ
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
ÇAY / KAHVE ARASI
Oturum No: Hazırlanmakta Olan Yüksek Lisans Tez Çalışmaları - II
Salon: Panorama
Yöneten: Prof. Dr. O. Avşar KURGUN
15:50– 16:05
Köy Tasarım Rehberlerinden Köy Eylem Planlarına: Denizli Örneği
Gizem ÖZDEMİR
16:05 – 16:20
Konaklama İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları: Alanya Bölgesinde Bir Çalışma
Mustafa SÖĞÜT
16:20 – 16:35
Turistlerin Satın Alma Karar Sürecine Sosyal Medyanın Etkisi
Önder YAYLA
16:35 – 16:50
Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Kitle Turizmi ve Otel Tasarımlarının İrdelenmesi
Pınar ERCAN
16:50 – 17:20
SORULAR VE TARTIŞMA
9
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Araştırma Bildirileri - I
Salon: Prelude II
Yöneten: Prof. Dr. Mustafa TEPECİ
11:20– 11:35
Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013)
Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
11:35 – 11:50
Türkiye’de Turizm Alanyazınının İncelenmesi: “Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası (1929-1984)” Üzerine Bir İnceleme
Gözde TÜRKTARHAN
11:50 – 12:05
Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri (1984-2013)
Arzu TURAN
12:05 – 12:35
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
Oturum No: Araştırma Bildirileri - II
Salon: Prelude II
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Hatice GÜÇLÜ NERGİZ
14:00 – 14:15
Annals of Tourism Research Dergisinde 2004 – 2013 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi
Burcu KAYA
14:15 – 14:30
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Üzerine Bir Atıf İncelemesi
Seher GEYİK
14:30 – 14:45
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Süreli Yayın Olarak Gelişiminin Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi
Çağıl Hale ÖZEL
14:45 – 15:00
International Journal of Wine Business Research (IJWBR) Dergisinin Bibliyometrik Özellikleri Açısından İncelenmesi
Davut KODAŞ
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
KAHVE ARASI
10
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Araştırma Bildirileri - III
Salon: Prelude II
Yöneten: Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
15:50– 16:05
Konaklama İşletmelerinde İş Kontrol Odağı Analizi
H. Kader ŞANLIÖZ ÖZGEN, Sonay KAYGALAK, S. Seda TÜRKSOY,
S. Emre DİLEK, Özkan TÜTÜNCÜ
16:05 – 16:20
Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Gıda Güvenliği Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
Miray KILIÇALP, Osman Nuri ÖZDOĞAN
16:20 – 16:35
Arkeolojik SİT Alanlarına Yönelik E-Yorumların İçerik Analizi
Özlem KÖROĞLU, Gülhan CEVİZKAYA, İbrahim Halil KAZOĞLU, Hilmi AR,
Onur ERASLAN, Fatih AYDOĞMUŞ, Övgü AÇIKSÖZLÜ
16:35 – 16:50
Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Farklı Etkinliklere Katılım Güdüleri Açısından Karşılaştırılması
Ceyda LALE, Ebru GÜNLÜ
16:50 – 17:20
SORULAR VE TARTIŞMA
Oturum No: Araştırma Bildirileri - IV
Salon: Prelude II
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Gül Erbay ASLITÜRK
17:20– 17:35
Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma
Sonay KAYGALAK, S. Emre DİLEK, Ebru GÜNLÜ
17:35 – 17:50
Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Gönüllü Turizmi ve Permakültür İlişkisi: Permakültür Çiftik ve Köy Uygulamaları
Hilmi AR, Sabriye ÇELİK UĞUZ
17:50 – 18:10
SORULAR VE TARTIŞMA
11
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Araştırma Bildirileri - V
Salon: Prelude II
Yöneten: Prof. Dr. İge PIRNAR
09:00– 09:15
Gençlerin Serbest Zaman Aktivitesi Olarak Doğa Yürüyüşüne Katılım Kısıtlarının Belirlenmesi
Engin DERMAN
09:15 – 09:30
Yiyecek-İçecek Bölümü Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutumları: 4 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama
İlhami MORÇİN, Sine ERDOĞAN MORÇİN
09:30 – 09:45
Ekoturizmin Bir Çeşidi Olan Ekolojik Çiftliklerin Yöre Turizmine Etkisi: Fethiye ve Beyşehir Örnekleri
Murad Alpaslan KASALAK, Ertuğrul TEKİN
09:45 – 10:10
SORULAR VE TARTIŞMA
10:30 – 10:50
ÇAY / KAHVE ARASI
Oturum No: Araştırma Bildirileri - VI
Salon: Prelude II
Yöneten: Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT
10:50– 11:05
Otel İşletmelerinde Örgütsel Yaratıcılık Kültürü
Emrah Köksal SEZGİN, Ülker ERDOĞAN, Ülker ÇOLAKOĞLU
11:05 – 11:20
Turistler Açısından Şehir içi Demiryolu Taşımacılığının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
İsmail KIZILIRMAK, Fazıl KAYA, İbrahim ÇİFÇİ
11:20 – 11:35
Otel İşletmelerinde Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi (E-İKY) Uygulama Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme
Rahman TEMİZKAN, Dönüş ÇİÇEK
11:35 – 11:50
Odalar Bölümü Çalışanlarının Bilgi Paylaşımı Tutum Düzeyleri: 4 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama
Sine ERDOĞAN MORÇİN, İlhami MORÇİN
11:50 – 12:15
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÇAY / KAHVE ARASI
12
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Araştırma Bildirileri - VII
Salon: Prelude II
Yöneten: Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
14:00– 14:15
Seyahat İşletmeciliği Literatürünün Gelişim Süreci: Türkiye’de Hazırlanan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Olarak İncelenmesi
Reşat ARICA
14:15 – 14:30
Öğrenen Turizm Bölgeleri ve Kent Turizmi: İzmir
Gözde EMEKLİ
14:30 – 14:45
Turizm Talebinin Terör Olayları Karşısındaki Duyarlılığı: Türkiye Örneği
Mehmet KARAÇUKA, Necmettin ÇELİK
14:45 – 15:00
Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Rize / Ayder Yaylası Örneği
Özge GÜDÜ DEMİRBULAT, Düriye BOZOK, Cevdet AVCIKURT
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
Poster Bildiri
Kongre ve Toplantı Otellerinin Rekabet Stratejileri: İzmir Örneği
Sami Sonat ÖZDEMIR
13
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Araştırma Bildirileri - VIII
Salon: Salon A
Yöneten: Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK
11:20– 11:35
Turizm Personeli Meslek Yasası Mümkün mü?
Rahman TEMİZKAN, Ali ERBAŞ, Duran CANKÜL
11:35 – 11:50
Yüksek Öğretim Düzeyinde Verilen Turizm Eğitiminde Staj: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Modeli
S. Pınar TEMİZKAN, Beybala TİMUR
11:50 – 12:05
Turizm Öğrencilerinin Üniversite Yemekhanelerinde Servis Hizmeti: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Uygulamalarının Karşılaştırılması
Rahman TEMİZKAN, Barış DEMİRCİ
12:05 – 12:20
Meslek Yüksekokulları Bünyesinde Yer Alan Turizm - Otel İşletmeciliği Programları ve Uygulama Alanı Yeterlilikleri
Sait DOĞAN, Ercan TUTAN, Yasin ÖZASLAN
12:20 – 12:50
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
Oturum No: Araştırma Bildirileri - IX
Salon: Salon A
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Hılmi Rafet YÜNCÜ
14:00– 14:15
Seyahat Acentaları İnternet Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirmesi: İzmir Örneği
Nuray TETİK, Eray POLAT
14:15 – 14:30
Turizm Pazarlamasında Üniversite Öğrencilerinin Rolü: Kütahya DPÜ Örneği
Ercan TAŞKIN, Cevat SÖYLEMEZ, Abdulbaki BARAN
14:30 – 14:45
Eskişehirde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Dış Kaynaktan Yararlanma Alanları Üzerine Bir Araştırma
Reşat ARICA
14:45 – 15:00
Seferihisar’da Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Bütünleşik Turizm Olanakları
Volkan ZOĞAL
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
15:30 – 15:50
ÇAY / KAHVE ARASI
14
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
04 Nisan 2014, Cuma
Oturum No: Araştırma Bildirileri - X
Salon: Salon A
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL
15:50– 16:05
Turizmde Sistem Yaklaşımı
Aktolkin ABUBAKİROVA, Aziza SYZDYKOVAÜ
16:05 – 16:20
Öğrencilerin Üniversiteden Rekreasyon Aktiviteleri Konusunda Beklentileri
Lokman TOPRAK, Sadık SERÇEK, Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK
16:20 – 16:35
Türkiye’deki Ziyaretçi Hareketlerinin Vize Uygulamaları Bağlamında İncelenmesi
Merve DOĞAN
16:35 – 16:50
İstanbul Otelcilik Sektörünün Türk Turizminde Yeri, Önemi ve Geleceğinin İncelenmesi
İsmail KIZILIRMAK, Sema KÜÇÜKALİ
16:50 – 17:20
SORULAR VE TARTIŞMA
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Araştırma Bildirileri - XI
Salon: Salon A
Yöneten: Prof. Dr. Osman Avşar KURGUN
09:00– 09:15
Turizm Pazarlamasında Göstergebilim: Bir Turistik Tanıtım Görselinin Göstergebilimsel Analizi
Kübra AŞAN
09:15 – 09:30
Turizmin Çeşitlendirilmesi Stratejisi Kapsamında 2007-2013
Yılları Arası Türkiye Genel Tanıtım Filmlerinin Değerlendirilmesi
Bahattin RIZAOĞLU, Kansu GENCER
09:30 – 09:45
Turistik Hediyelik Eşyada Kimlik Bilgisinin Önemi
Ayşem YANAR, Mustafa ARLI
09:45 – 10:00
Otel İsimlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Muğla ve Aydın’da Faaliyet Gösteren Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
Barış ERDEM, Pelin YAĞCI, Aslı Ceren SAYGI, Çisem KAYA, Cansu SÜMER
10:00 – 10:30
SORULAR VE TARTIŞMA
10:30 – 10:50
ÇAY / KAHVE ARASI
15
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
04 - 05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın
05 Nisan 2014, Cumartesi
Oturum No: Araştırma Bildirileri - XII
Salon: Salon A
Yöneten: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Han ERGÜVEN
10:50– 11:05
Termal Turizmde Ürün Çeşitlendirmesi Olarak Termal Uzun Yaşam Köyü: İzmir Örneği
Nesibe MİRZA
11:05 – 11:20
Termal Otelcilik Sektöründe Gelecek On Yılda Pazarlama: Nitel Bir Araştırma
Ercan TUTAN, Yasin ÖZASLAN
11:20 – 11:35
Ekoturizmin Bir Çeşidi Olan Ekolojik Çiftliklerin Yöre Turizmine Etkisi: Fethiye ve Beyşehir Örnekleri
Murad Alpaslan KASALAK, Ertuğrul TEKİN
11:35 – 11:50
Eğlence Temalı Parklar ve Turizm Potansiyeli
Mükerrem ARSLAN
11:50 – 12:15
SORULAR VE TARTIŞMA
12:30 – 14:00
ÖĞLE ARASI
Oturum No: Araştırma Bildirileri - XIII
Salon: Salon A
Yöneten: Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER
14:00– 14:15
Orta Asya’dan Cumhuriyet Dönemine Türk Mutfağındaki Yemeklerin Değişimi: Yazılı Kaynaklar Üzerinden Bir Değerlendirme
Osman GÜLDEMİR
14:15 – 14:30
Seyahat Acentalarında Müşteri Değerinin Oluşturulmasında Veri Tabanlı Pazarlamanın Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
Ülker ERDOĞAN ARACI, Nilüfer KOÇAK
14:30 – 14:45
Bir Makale Yayım Sürecinin Yayın Etiği Açısından Değerlendirilmesi
Serhat Adem SOP
14:45 – 15:00
Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (YÖKTEZ) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi
Bülent AYDIN
15:00 – 15:30
SORULAR VE TARTIŞMA
16
Download

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi