T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Adı
Öğretim Dili
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (X)
Dersin Türü
Zorunlu
Seçmeli
Ortak
Zorunlu ( )
(X)
()
ÖLÇME TEKNİĞİ
Türkçe
Ön Lisans ( )
Kuramsal Saat
2
Toplam (saat)
Yarıyılı
Lokal Kredi
AKTS Kredi
2
II
2
3
Günlük yaşamda dahil olmak üzere her alanda ölçme ve gözlem
tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçme işlemlerinin belirli kurallar
çerçevesinde ve belirli standartlar içinde yapılması önemlidir. Bu dersin
amacı, Makine Mühendisliği öğrencilerine temel ölçme yöntemleri
hakkında bilgiler sunmak ve ölçme ve kontrolün önemini kavratmaktır.
Ölçme ve kontrolün önemi, uzunluk, derinlik, boyut, hız, sıcaklık, basınç,
akış ölçüm yöntemleri
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenci,
1. Temel ölçme yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
2. Ölçü aletlerinin tasarımı ve kullanımı için yeterli donanım
kazanır.
3. Kontrolü ve kontrolün önemini kavrar.
Uygulama Saat
0
Dersin Amacı
Dersin Özet İçeriği
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Lisans (X)
Yüksek Lisans ( )
Doktora ( )
Uzaktan Öğretim( )
Dersin Alan Kodu
Diğer ( )
Ders Kodu
MM
104
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Doç. Dr. A. Fatih YETİM
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
Öğretim Yöntemleri
(X) Sözel Anlatım
( ) Örnek Olay
( ) Bilgisayar Destekli Uygulamalar
( ) Tartışma
( ) Drama
( ) Laboratuvar
(X) Problem Çözme
( ) Buluş Yoluyla
(X) Tekrar Uygulaması
( ) Deney
( ) Proje
( ) Sektör Temsilcisi Sunumları
1. Ölçme Tekniği, Prof. Dr. Osman F. GENCELİ, Birsen Yayınevi
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
2. Experimental Methods for Engineers, J. P. Holman, 7th Ed., McGraw Hill, 2001. Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
(X) Öğretim Üyesi Takdiri
( ) Bağıl Değerlendirme
Dersin Alt Limit Değeri
40
Dönem Sonu Barajı
Araçlar
Sayı
Oran
Ölçme ve Değerlendirme
Derse Devam ve Katılım
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama
(Lab., Atölye, Arazi, PBE Raporları)
Diğer (…………………………….)
Yarıyıl Sonu Final Sınavı
Toplam
1 3
1
-
30
30
-
-
-
1
40
% 100
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Haftalara Göre Ders İçerikleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Ölçmenin Tanımı, Önemi ve Temel Prensipler
Uzunluk, Alan ve Açı Ölçme Yöntemleri (Kumpaslar)
Uzunluk, Alan ve Açı Ölçme Yöntemleri (Mikrometreler)
Uzunluk, Alan ve Açı Ölçme Yöntemleri (Mastarlar)
Uzunluk, Alan ve Açı Ölçme Yöntemleri (Komparatörler ve
Diğer Uzunluk Ölçme Yönt.)
Açı Ölçme Yöntemleri
Basınç Ölçme Yöntemleri
Basınç Ölçme Yöntemleri
Sıcaklık Ölçme Yöntemleri
Sıcaklık Ölçme Yöntemleri
Elektrikli Ölçme Aletleri
Elektrikli Ölçme Aletleri
Akış Ölçme Yöntemleri
Akış Ölçme Yöntemleri
Ön Hazırlık
-
ETÜ Makine Mühendisliği Lisans Program Çıktıları
PÇ1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahiptir.
PÇ2
Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ3
İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi ne sahiptir.
PÇ4
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ne sahiptir.
PÇ5
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir.
PÇ6
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
PÇ7
Etkin iletişim kurma becerisi ne sahiptir.
PÇ8
Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutta etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
almıştır.
PÇ9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahiptir.
PÇ10
Çağın sorunları hakkında bilgilidir.
PÇ11
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisine sahiptir.
Dersin Öğrenme Çıktıları*
ÖÇ 01
ÖÇ 02
ÖÇ 03
*
1: Çok Düşük
2: Düşük
PY
01
3
3
3
3: Orta
PY
02
4
4
5
PY
03
4
4
4
4: Yüksek
Program Çıktıları ve Yeterlilikleri
PY
PY
PY
PY
PY
PY
04
05
06
07
08
09
3
4
4
3
4
4
5: Çok Yüksek
2 PY
10
PY
11
4
4
4
T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Dersin öğrenme, öğretme ve değerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Ön Hazırlık Süresi Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
1,5
2
49
Uygulamalı Ders
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer bilgi edinme çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Yarıyıl Sonu Final Sınavı
0,5
1
2
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
3
1
1
3
10
15
3 10,5
11
17
87,5
2,917
Download

Ders Bilgi Paketi - Erzurum Teknik Üniversitesi