NEDEN PROJE YÖNETİMİ
İşletmelerin tüm süreçlerinde başarıyı getiren bir yöntem
olan “PROJE YÖNETİMİ” kullanılması gereken bir
sistem anlayışıdır.
Tüm süreçlerin proje yönetim metodolojisi ile
yürütülmesi; kontrollü olmamız ve başarıya ulaşmamız
için ön koşuldur.
Kapsamlı Proje Yönetim Eğitimi Sayesinde;
 Uluslararası PMI Standartlarında Etkin ve Verimli
projeler oluşturulur.
 Profesyonel bakış açısı ile projelerdeki başarı
kriterleri doğru bir şekilde belirlenir ve eylem
planına aktarılır.
 Kapsam, Bütçe, Süre ve Kalite Parametrelerinin
doğru oluşturulması sağlanır.
PROJE YÖNETİM EĞİTİMLERİ
Proje Yönetimi Metodolojisi
MS Project
PMI EĞİTİMİ
MS PROJECT EĞİTİMİ
1.GÜN
4.GÜN
 Proje Yönetimi, Gelişim Süreci ve
 MSP Programının Tanıtımı ve Özellikleri
Kavramlar
 MSP ile PMI Planlama Metodolojisi Adımları
 Proje Yönetim Süreçleri ve Bilgi Alanları
 Örnek Bir Proje ile PMI Planlama Metodolojisi
 Proje Yönetiminde Başarı Kriterleri,
Adımlarının MSP ile Planlanması
Projedeki Öncelikler
 Dosyanın Kişiselleştirilmesi
 Proje Yönetim Sistemi, Proje Yönetim
 Yapılacak İşler ve İş Paketlerinin
Ofisleri, Proje Yönetim Proses Grupları
Tanımlanması, İDA Yapısı
 Projedeki Roller ve Sorumluluklar,
 Bağımlılıkların-Mantıksal İlişkiler
Proje Yöneticisi
 Proje Kaynaklarının Tanımlanması
 Proje Yönetim Süreci ve Değişkenlikleri
 Aktivite Süre Tahminleme
 Proje Tanımlama
 Örnek Bir Proje ile PMI Planlama Metodolojisi
Adımlarının MSP ile Planlanması
2. GÜN
 Aktivite Süre Tahminleme
 Proje Kalite Seviyesi
 Proje Programlama CPM
 Proje Yönetim Fonksiyonları
 Proje Kaynaklarının Analizi–Seviyelendirme
 Entegrasyon ve Koordinasyon Yönetimi
 Risk Yönetim Uygulaması
 Proje Planlama Süreci
 Temel Plan Oluşturma
 WBS Tanımlaması
 Projede Zaman Yönetimi
5. GÜN
 CPM (Kritik Yörünge Yöntemi) ile
 MSP ile İzleme ve Kontrol Süreçleri
Programlama
 Veri Giriş Yöntemleri
 Maliyet Yönetimi ve Uygulamaları
 Projenin MSP ile Gerçekleşme Bilgilerinin
Girilmesi
3.GÜN
 Projenin MSP ile Analiz ve Kontrolü
 Projelerde Raporlama Teknikleri
 Görsel ve Sayısal Analiz
 Projelerde Değişim Yönetimi
(Planlanan/Gerçekleşen Analizi)
 Projelerde Risk Yönetimi Teknikleri
 MSP Raporlamaları ve Uygulamalar
 Proje Yönetim Metodları
 MSP ile Özel Uygulamalar
 Organizasyonel Yapılar
 Yeni Tablo ve Rapor Oluşturma
 Maliyet ile İlgili Uygulamalar
 Timeline Sunum Hazırlama
 Kolonlarda Kişiselleştirmeler, Hesaplamalar
EĞİTİM YERİ:
EĞİTİM TARİHİ:
EĞİTİM SAATLERİ:
EĞİTİM SÜRESİ:
EĞİTİM ÜCRETİ:
BAM Kobi Geliştirme Merkezi- Eğitim Salonu
11-12-13-19-20 Nisan 2014
09.00-17.45
5 gün
475,00 TL + KDV
PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI
AMACI: Projelerde verim ve performansı geliştirmek, kaynak
israfının azaltmak, maliyetleri ve proje sürelerini düşürmek,
istenen kalite seviyelerine erişmek için yapılması önerilen proje
yönetimi temel kavramları ve metodoloji eğitimidir. Bu eğitim
sürecinin amacı projelerde ekip lideri/çalışanı olarak görev alan
kişilere proje/ekip dinamikleri temel bilgilerini, performans,
kapsam, süre, maliyet, verim ve kaliteyi hedeflenen seviyelere
ulaştırma amacıyla kavratmaktır. İşletmelerin temel sorunu olan
koordinasyon ve entegrasyon konuları örneklerle ele
alınmaktadır.Bu eğitim organizasyonun proje yönetim süreçlerine
geçişinin ilk adımıdır.
YÖNTEM: Metodolojik konu anlatımlarının yanı sıra, aktif
katılım ve grup çalışmalarıyla proje yönetim kavramları gerçek
hayattan güncel örnekler ile ele alınır, firmaya özgü örnek olaylar
üzerinde çalışılarak katılımcıların öğrendiklerini hemen
uygulayabilmeleri sağlanır.
MS PROJECT EĞİTİM PROGRAMI
AMACI: Proje Yönetiminde günümüzde kullanılan en önemli
araçlardan biri MS Project yazılımıdır. MS Project yazılımında
PMI metodolojisi izlenerek daha gerçekçi, daha doğru ve daha
verimli proje planları hazırlanabilmektedir. Bu eğitimin temel
amacı projelerde çalışan herkesin PMI metodolojisini kullanarak
MS Project ile proje planlarının nasıl hazırlanacağını
öğrenmesidir. Bir diğer önemli amaç ise, katılımcıya MS
Project’in temel ve ileri seviye özelliklerini kullanma yeteneğinin
kazandırılmasıdır.
YÖNTEM: İnteraktif bir ortamda yapılan eğitim MS Project 2010
yazılımında bilgisayar başında uygulamalı olarak gerçekleştirilir.
Aktif katılım ve uygulama örneği üzerinden PMI metodoloji
adımları izlenir, Proje Yönetim süreçleri takip edilerek, proje
planları oluşturulur.
BAM KOBİ GELİŞTİRME MERKEZİ
Vizyonumuz
Gücünü ve farklılığını bilgisinden alarak 5 yıl
içerisinde hizmet vermiş olduğu müşterilerine bilginin
lojistiğinde multi – disipliner bir organizasyon olarak
hizmet vermektir.
EĞİTİM HİZMETLERİ
 Stratejik Yönetim
 Mali Finans
 Satış Pazarlama
 İnsan Kaynakları
Misyonumuz
Multi – disipliner bakış açılarıyla çözümler sağlayan
Entegre İş Yönetim Çözümleri üretmektir. Ülkemizin
büyüme sürecinde kalkınmasına destek vererek, bu
süreçte; Türkiye`den Dünya`ya İş Yönetim Modelleri
geliştirmek, bu alanda bilginin akış yönünü
Türkiye`den Dünya’ya yayılacak noktaya taşımaktır.
Buradan hareketle, eğitim, değişim ve gelişim merkezi
olarak;
 Üretim Planlama ve Kontrol
 Proje Yönetimi
 Koçluk Eğitimleri
Alanlarında kişilere ve kurumlara özel eğitimler vermekteyiz.
Kurumsallaşma Hizmetleri
Yönetim Organizasyon Sistemi
Mali Finans Yönetim Sistemi
danışmanlık
Satış Pazarlama Yönetim Sistemi
İnsan Kaynakları Yönetim sistemi
Üretim Planlama Yönetim Sistemi
Proje Yönetim Sistemi
Yönetim Kurulu Danışmanlığı
Yönetici Geliştirme Programı
Aile Anayasasının Hazırlanması
Veraset Yönetiminin Hazırlanması
Koçluk Hizmetleri
Yönetici Koçluğu
Yaşam Koçluğu
Aile Koçluğu
Kariyer Koçluğu
Kurumsal Check Up
Müşterilerimize,
Hissedarlarımıza,
HİZMETLERİMİZ
Kurumsal Yönetim Hizmetleri
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞERLER İÇİN…
Mali Finans Hizmetleri
Çalışanlarımıza,
Satış Pazarlama Hizmetleri
Topluma ve Çevreye kattığımız değeri sürekli ve
belirgin bir biçimde arttırmaktayız..
İnsan Kaynakları Hizmetleri
danışmanlığı
satış
işe alma
destek
Üretim Planlama Hizmetleri
Doğru
SİSTEM
Doğru
STRATEJİ
Proje Yönetim Hizmetleri
Doğru
İNSAN
.
Download

Proje Yönetimi Metodolojisi MS Project