Volume: 5 Issue: 4
Year: 2014
ISSN: 13091309-2448
Table of Contents
Page
1
Strengths and Weaknesses of Financing Hospitals in Germany
Kemal Yaman
1-17
2
Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı
(The Use of Cost Information in Frozen Food Logistics)
Mustafa Gurol Durak, Idil Unverdi
19-41
3
Türkiye’de Kamu Denetim Birimlerinde Saydamlık Uygulamalarının Genel
Bütçeli Kuruluşlar Açısından Değerlendirilmesi
(An Evaluation of the Transparency in the Inspection Practices of the Turkish
Government Auditing Units over General Budget Institutions)
Musa Gok, Sevda Akar
43-69
4
Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği
(Credit Spreads during the Global Financial Crisis: Evidence from the Japanese
Bond Market)
Aydin Yuksel, Asli Yuksel
71-88
5
Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi
(The Impact of Central Bank Interest Rate Releases on Financial Markets)
Neilan Soylu, Turhan Korkmaz, Emrah Ismail Cevik
6
Türkiye Ekonomisinde İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik
İlişkisi
(Causality Relationship between Export and Economic Growth in Turkish
Economy)
Suna Korkmaz
119-128
7
Türkiye’de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
(An Investigation on the Relationship Between Credit Volume and Current
Account Deficit in Turkey)
Aydanur Gacener Atis, Fatih Saygılı
129-141
1/2
89-118
Table of Contents
Page
The Role of Corporate Communication and Perception of Justice during
8 Organizational Change Process
143-166
Nese Saruhan
2/2
Download

İçindekiler [Table of Contents]