Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
F5 – Ders Bilgi Formu
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Medya İngilizcesi I
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Dersin Türü
Zorunlu (X)
Seçmeli ( )
Teorik Saat
3
Uygulama Saat
Dersin Verildiği Program(lar)
Ön Lisans ( )
Lisans (X)
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
Ulusal Kredi
AKTS Kredi
4
Ders Kodu
İLT 103
Toplam Saat
3
Yarıyılı
Güz
Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Dersin Amacı
Öğrencilere basılı, görsel, işitsel medyada yapım ve yayına özgü kalıpları
ve uygulama biçimlerini; sinema, yeni medya, reklam ve pazarlama
alanlarındaki İngilizce terimleri, kavramları öğreterek, bu alandaki
çalışmalarında İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak.
Dersin Özet İçeriği
Bu ders, öğrencilerin İletişim alanına ait İngilizce ihtiyaçlarını karşılayacak
okuma, yazma, dinleme ve konuşma çalışmalarını içerir ve mesleki
hayatlarında ihtiyaçları olacak geniş bir çapta İngilizce eğitimi verir.
Ön Koşullu Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğretim Elemanı
1. Öğrenci İngilizce basılı ve görsel kaynaklara ulaşabilir.
2. İletişim alanında kullanılacak olan İngilizce konusunda farklı
yazma ve söylem becerileri kazanır.
3. Yabancı basın ve yayın kuruluşları hakkında bilgi sahibi olur.
4. İngilizce yapılacak günlük sunum, iş planı, haber bülteni gibi
etkinliklerde beceri kazanır.
5. İletişim alanındaki İngilizce dinleme parçalarının üstesinden gelir.
Yrd. Doç. Dr. M. Özgür SEÇİM
[email protected]
(256) 212 58 94 – 3593
Ofis saatleri: Salı 14:00-16:00
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
(X) Anlatım (Takrir)
( ) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) ………………….
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemleri
( ) Deney
( ) Örnek Olay
(X) Bireysel Çalışma
( ) ………………….
1. Ferrell, P. (2011). Marketing Foundations. China:South-Western
Cengage Learning
2. Ceramella, Nick and Lee, Elizabeth. Cambridge English for the Media
Student's Book. Cambridge University Press, 2008.
3. Crowley, D. and Heyer, P. (2007). İletişim Tarihi: Teknoloji, Kültür,
Toplum. (çev:Berkay Ersöz)Ankara: Phoenix Yayınevi
Araçlar
Ölçme ve Değerlendirme
( ) Gösterip Yaptırma
( ) Proje Tabanlı Öğrenme
( ) ………………….
( ) ………………….
Derse Katılım
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Sayı
1
1
Oran
15
25
12
60
1
Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama
(Lab., Atölye, Arazi, PDÖ Raporları)
Diğer (………………………………………….)
Yarıyıl Sınavı
Toplam
F5 – Ders Bilgi Formu
% 100
2
Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi Paketi
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Haftalara Göre Ders Konuları
Konular
Tanışma; Dersin amaçlarının ve içeriğinin tanımı. (15 Eylül
2014)
Okuma: Gazete; “Haber bulma”
Konuşma: Haberi anlatım (22 Eylül 2014)
Yazma: Gazete; “Haber yazım”
Konuşma: Haber anlatım (29 Eylül 2014)
Kurban Bayramı Resmi Tatil
(6 Ekim 2014)
Dinleme: Sinema; “Good night, good luck” filmi gösterimi
(13 Ekim 2014)
Yazma: Haber Bülteni Hazırlama (20 Ekim 2014)
Konuşma: Reklam; Ajansı Yönetimi – Üretim Süreci
(27 Ekim 2014)
Konuşma: Reklam; Üretim Süreci (3 Kasım 2014)
Yazma-Konuşma: Kitle İletişim Araçları Tarihi (10 Kasım
2014)
Konuşma: Röportaj Teknikleri (17 Kasım 2014)
Yazma-Konuşma: Televizyon; Yabancı Diziler (24 Kasım 2014)
Kısa Sınav: Okuma (1 Aralık 2014)
Dinleme: “People I know” filmi gösterimi (8 Aralık 2014)
Yazma: İngilizce Özgeçmiş hazırlama (15 Aralık 2014)
Dönemin gözden geçirilmesi & Tartışmalar (22 Aralık 2014)
F5 – Ders Bilgi Formu
Ön Hazırlık
Dersin Öğrenme, öğretme ve derğerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
15
3
45
Uygulamalı Ders
Ödev(ler) / Seminer(ler)
12
3
36
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer bilgi edinme çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
1
19
19
Ara Sınav(lar)
Yarıyıl Sınavı
Toplam İş Yükü (Saat)
100
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = Dersin AKTS Kredisi
4
3
Download

ilt 103 - medya ingilizcesi ı - Adnan Menderes Üniversitesi