T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
YETERLİLİK SINAVI
08.09.2014
10:00 - 12:00
BÖLÜM
BAŞARI DURUMU
HAVACILIK VE YER HĠZMETLERĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
ALKILIÇ
MEKATRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1305.06023 ABDÜLBAKĠ
GÜNEġ
MEKATRONĠK MÜH.
BAġARILI FAKÜLTE
1321.09008 AHMET
KONAKLI
HAVA LOJĠSTĠĞĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1305.06035 AHMET FURKAN
ÖNEY
MEKATRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1321.09010 ALĠ HAYDAR
KARAHACIOĞLU
HAVA LOJĠSTĠĞĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1303.06009 ALĠ OSMAN
TEMĠZ
ĠNG ĠġLETME
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1303.07031 BEKĠR
ġAKAR
ĠNG. ĠKTĠSAT
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1305.06011 BERK
ġIDIM
MEKATRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1303.08010 BERK
SÜLEYMANOĞLU
EKONOMĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
11
1303.07021 BEYZA
KÖMÜRCÜ
ĠNG ĠKTĠSAT
BAġARILI FAKÜLTE
12
1321.09024 BĠLGEN
TANRIVERDĠ
HAVA LOJĠSTĠĞĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
13
1321.10015 BURCU
ĠLALDI
HAVACILIK VE YER HĠZMETLERĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
14
1305.05033 BURHAN
AKYÜZ
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
15
1321.10002 BUSE
YÜKSEL
HAVACILIK VE YER HĠZMETLERĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
16
132109013 BÜġRA NUR
YURTTAġ
HAVACILIK VE YER HĠZMETLERĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
17
1303.07024 DĠLVĠN
BAYRAM
ĠNG ĠKTĠSAT
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
18
1005.01010 DUYGU
YILDIZ
ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ
BAġARILI
19
1303.07017 EFE CELAL
BALABAN
ĠNG ĠKTĠSAT
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
20
1305.06033 EMĠR
GÜMÜġ
MEKATRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
21
1305.06028 EMRE
ÖZÜKAN
MEKATRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
22
1305.05029 EYÜPCAN
BOZKURT
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK. MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
23
100019469 F.ECE
TELLĠ
HAVACILIK VE YER HĠZMETLERĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
24
122.110007 HAYDAR GÖKALP
UZUN
HAVACILIK VE YER HĠZMETLERĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
25
1305.05013 HĠKMET ALPER
ENER
ELEKTRĠK- ELEKTRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
26
1303.06006 ĠBRAHĠM
YAZGAN
ĠNG ĠġLETME
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
27
1321.10005 ĠREM
YILDIRIM
HAVACILIK VE YER HĠZMETLERĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
28
1321,09009 ĠREM ELĠF
BUDAK
HAVA LOJĠSTĠĞĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
29
1321.10011 ĠSMAĠL FURKAN
BÜYÜKSÜ
HAVACILIK VE YER HĠZMETLERĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
30
1305.07006 LĠVA
SEZGĠN
MÜCEVHERAT MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
NO
1
NUMARASI
ADI
SOYADI
1321.10014 ABDULLAH
ALTINTAġ
2
1305.06034 ABDULLAH ABĠ
3
4
5
6
7
8
9
10
31
Y1303.06002 MAHĠR
MAġLAK
ĠNG ĠġLETME
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
32
Y1303.06002 MAHĠR
MAġLAK
ĠNG ĠġLETME
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
ĠNG. ĠġLETME
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
ĠġLETME
BAġARILI
ĠKTĠSAT ĠNG
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
33
1303.06004 MEHMET
NAMLI
34
1003.01035 MELTEM
BAġ
35
1303.07032 MERT
ÇINAR
36
1305.05034 METĠN
CEVAHĠR
37
1305.05030 MUHAMMED FURKAN
ÖZNER
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
38
1305.06020 MURTAZA KAAN
GÜZEL
MEKATRONĠK MÜH.
BAġARILI FAKÜLTE
39
1005.05006 MUSTAFA
SADIKOĞLU
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK
BAġARILI FAKÜLTE
40
1305,05024 MUSTAFA
KILINÇ
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
41
1305.05035 MUSTAFA AFġĠN
YÜRDÜRÜN
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK. MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
42
1303.07029 MUSTAFA MUHAMMED AYDIN
ĠNG ĠKTĠSAT
BAġARILI FAKÜLTE
43
1303.06007 MUSTAFA ġÜKRÜ
DEVELĠOĞLU
ĠNG ĠġLETME
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
44
1303.07033 OĞUZHAN
ÇELĠK
ĠKTĠSAT ĠNG
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
45
1303,07039 ONUR
KARADAġ
ĠKTĠSAT ĠNG
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
46
1205.02032 ONUR
AYANOĞLU
BĠLGĠSAYAR MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
47
1303,07038 ONUR CAN
ÖĞRÜNÇ
ĠKTĠSAT ĠNG
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
48
1321.09017 RESUL CEM
AYDOĞAN
HAVA LOJĠSTĠĞĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
49
1321.09005 SELEN
ÖRS
HAVA LOJĠSTĠĞĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
50
1305.07008 SENA
KASAPOĞLU
MÜCEVHERAT MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
51
1305.05017 SENĠYE
ġAHAN
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
52
122.109.041 SERCAN
DOĞAN
HAVA LOJĠSTĠĞĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
53
1303.07031 TALHA
ÇEVĠK
ĠNG. ĠKTĠSAT
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
54
1305.07007 TARIK
GÜLERYÜZ
MÜCEVHERAT MÜH
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
55
122.109.017 TUĞBA
BOZKAYA
HAVA LOJĠSTĠĞĠ
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
56
1305.07012 TUĞÇE
TOPALOĞLU
MÜCEVHERAT MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
57
1303.07020 TUNCAY
AYGIN
ĠNG ĠKTĠSAT
BAġARILI FAKÜLTE
58
1305.05022 YAĞIZ ALĠ
YALÇIN
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK. MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
59
1305,06003 YUNUS EMRE
AYDIN
MEKATRONĠK MÜH.
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
60
0721.03078 YUSUF
ENGĠN
BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠSĠ VE PROG.
BAġARILI
61
1303.06010 YUSUFCAN
ÖZARSLAN
ĠNG ĠġLETME
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
62
1303.07023 ZENNUR
DUMAN
ĠNG ĠKTĠSAT
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
T.C.
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
YETERLİLİK SINAVI
08.09.2014
10:00 - 12:00
BÖLÜM
BAŞARI DURUMU
SERT
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1403.03002 ġEYDA
TAÇ
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1403.03003 ELMAS
ÖZTÜRK
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1403.03004 MELĠSA
BAYRAKTAR
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1403.03005 EMĠNE HANDE
SALCUK
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1403.03007 ECREN
GENÇ
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
1403.03008 DĠLARA
ÖCALAN
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
8
1403.03009 ASENA
ALTINTAġ
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
9
1403.03013 MERYEM
TATLISES
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
10
1403.03014 ĠBRAHĠM ETHEM
BERK
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
11
1403.03019 AYġE MĠNE
ALTINÖZ
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
12
1403.03020 ALĠ KEMAL
TÜRKMEN
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
13
1403.03012 BĠNNAZ
KUTLU
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
14
1403.03017 LEYLA
AKA
Bankacılık ve Finans Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
15
1405.05001 CĠHAD
GÜLLÜ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
16
1405.05002 MAHMUT BERA
GÜNASLAN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
17
1405.05003 FATĠH ĠLHAMĠ
TAġKIRAN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
18
1405.05004 AYġENUR
KARAKAġ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
19
1405.05005 MEHMETCAN
AKSU
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
20
1405.05006 BERKE
BALABAN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
21
1405.05007 KAAN
ĠRKEN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
22
1405.05008 AHMET SERDAR
DOĞAN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
23
1405.05011 ÖZGE
KAYA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
24
1405.05009 OĞUZCAN
YILDIRIM
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
25
1405.05010 ARMAĞAN BERKAY
YILMAZ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
26
1405.05012 FATĠH
TOPUZ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
27
1405.05013 BURAK
TUNA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
28
1405.05014 KAMĠL
MERT
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
29
1405.05015 RECEP TALHA
BÜYÜKESEN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
30
1405.05016 MURAT ATAKAN
ESER
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
31
1405.05018 YUNUS EMRE
HIRKALI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
32
1405.05019 BAHADIR
YALIN
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
33
1405.05020 OĞUZ
ER
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
34
1405.05021 ġÜKRÜ ONUR
DEMĠR
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
35
1405.05017 MEHMET EMĠN
GÜNEġ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
36
1405.04001 ÇAĞATAY
BURCU
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
NO
NUMARASI
SOYADI
ADI
1
1403.03001 BÜġRA SÜMEYYE
2
3
4
5
6
7
37
1405.04002 HATĠCE
DÜNDAR
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
38
1405.04003 AHMET
KARAKURT
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
BAġARILI FAKÜLTE
39
1405.04004 MEVHĠBE
KOÇ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
40
1405.04006 MÜGE
ERARPAT
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
41
1405.04008 SÜMEYYE
ġENTÜRK
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
42
1405.04010 MERVE
SERTTAġ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
43
1405.04011 HĠLAL
EROL
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
44
1405.04012 AYġE
KUMBAR
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
45
1405.04013 GAMZE
KÜLEGEÇ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
46
1405.04014 MERVE
ERDEM
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
47
1405.04016 SALĠH
YÖRÜK
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
48
1405.04017 SÜMEYYE
BEKLEVĠÇUYLASI
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
49
1405.04018 NAZ
KESTĠ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
50
1405.04019 EYLÜL DENĠZ
ÇELEBĠ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
51
1405.04021 HĠLAL
GÜNDOĞDU
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
52
1405.04022 ELĠF
BAġAK
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
53
1405.04024 ALPER
MALKELĠ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
54
1405.04025 AYġE ZEHRA
COġKUN
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
55
1405.04028 TUĞBA
ÖZDEMĠR
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
56
1405.04029 BETÜL
ELDOĞAN
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
57
1405.04031 SERRA
YILDIZLI
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
58
1405.04032 SUDE NUR
KESKĠN
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
59
1405.04034 CĠHAN
DAMAR
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
60
1405.04038 KÜBRA ELĠF
YILMAZ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
61
1405.04039 GÜLġAH
KILINÇ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
62
1405.04040 CEYDA
AKÇAY
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
63
1405.04044 ġEYMA NUR
ÇOBAN
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
64
1405.04046 NESLĠġAH
CAMADAN
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
65
1405.04047 ALEYNA
ALBAYRAK
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
66
1405.04048 HAVVA BERNA
CANAYAKIN
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
67
1405.04050 HĠLAL
YENĠCE
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
68
1405.04051 MUHAMMED
KARATAġ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
69
1405.04052 SĠNEM
YÜKSEL
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
70
1405.04054 GÜLNUR BETÜL
TUNA
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
71
1405.04007 NUR
HORANSUYU
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
72
1405.04009 EMĠNE
YILMAZ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
73
1405.04015 ABDULLAH ALĠ
YERĠNDE
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
74
1405.04017 SÜMEYYE
BEKLEVĠÇUYLASI
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
75
1405.04020 BAKĠYE
AKSU
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
76
1405.04027 ÇAĞLA
ÇALIġKAN
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
77
1405.04036 RUKĠYE
KAZANCI
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
78
1405.04041 ġEYMA
EKER
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
79
1405.04043 ADEM
YILDIZTEKĠN
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
80
1405.04045 YAĞMUR
DEMĠROK
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
81
1405.04049 BURAK
DEMĠRCĠOĞLU
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
82
1405.04054 GÜLNUR BETÜL
TUNA
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
83
1405.04023 HAZAL NUR
AYDIN
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
84
1405.04037 MERVE
ÇELĠK
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
85
1405.04053 ZEYNEP
CEVAHĠREFENDĠOĞLU
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
86
1405.04055 EBRU
EKĠNCĠ
Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
87
1403.07009 YUSUF
BAYTEKĠN
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
88
1403.07001 ZEYNEP
BIYIK
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
89
1403.07002 MUHAMMED HAYRĠ
ġEKER
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
90
1403.07003 ABDULLAH HĠLMĠ
BARAN
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
91
1403.07004 ARDA BERK
KAYA
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
92
1403.07005 RÜMEYSA
YÜCEL
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
93
1403.07006 BERNA
FAZLIOĞLU
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
94
1403.07007 DĠLARA
KÖKSAL
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
95
1403.07008 MURAT
EGE
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
96
1403.07010 FĠLĠZ ÇĠĞDEM
ÇAYIR
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
97
1403.07011 HÜSEYĠN
OCAK
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
98
1403.07012 BEKĠR
ġAHĠN
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
99
1403.07013 EDA
GENĠġEL
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
100
1403.07014 BERNA
DĠNÇ
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
101
1403.07015 VEYSEL
SÜNGER
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
102
1403.07016 YĠĞĠT
GÖKPALA
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
103
1403.07017 BĠLAL
ġAHĠN
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
BAġARILI FAKÜLTE
104
1403.07018 FATĠH HÜSNÜ
BAġBAĞI
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
105
1403.07019 TĠBET
ATEġ
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
106
1403.07020 ARZU
YAMAN
Ġktisat (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
107
1221.02011 OSMAN MERĠÇ
GÖZÜKÜÇÜK
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
108
1403.06001 MURAT
ÇEÇEN
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
109
1403.06002 NEBĠ
ÇĠFTÇĠ
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
110
1403.06003 MERVE
MELĠKOĞLU
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
111
1403.06004 MAHMUT
ULUBAġ
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
112
1403.06005 CANER
ARSLAN
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
113
1403.06006 ÖZGE
BĠLKĠN
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
114
1403.06008 BERRĠN
SANCAK
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
115
1403.06009 ASLINUR
KILIÇ
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
116
1403.06010 MELĠS ġĠRĠN
TÜRKDOĞAN
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
117
1403.06011 ALĠ
ÖZKAN
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
118
1403.06007 ĠSABEL
METĠN
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
119
1403.06016 ABDULLAH YAHYA
ÇAMURLUOĞLU
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
120
1403.06019 MEHMET
YILDIRIM
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
121
1403.06021 BURAK
HĠKMET
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
122
1403.06022 AYÇA ĠREM
TURAN
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
123
1403.06012 HACI
KUTLUER
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
124
1403.06013 ENES BARAN
YANMIġ
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
125
1403.06014 AHMET SAĠD
KILIÇKIRAN
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
126
1403.06015 CANBERK
AYAS
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
127
1403.06017 KENAN KAYHAN
CĠNKARA
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
128
1403.06018 ELĠF EFNAM
DOĞAN
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
129
1403.06020 SEDAT
ALKURT
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
130
1403.06023 ġEVVAL NUR
ATEġ
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
131
1403.06024 RĠDA
ERLALELĠTEPE
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
132
1403.06025 PELĠN
BEYDÜZ
ĠĢletme (Ġngilizce) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
133
1405.06013 ONUR CAN
BAYSAL
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
134
1405.06020 ÖMER
GÖLCÜ
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
135
1405.06001 SEMĠH
UÇAR
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
136
1405.06002 RÜMEYSA BANU
GÜLER
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
137
1405.06003 EMRE
GÜR
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
138
1405.06004 MUHAMMET TURGUT
KURġUNLU
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
139
1405.06005 MUHAMMET MUSTAFA BAYIR
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
140
1405.06006 AHMET
SERĠN
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
141
1405.06007 HALĠM CAN
DĠNÇ
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
142
1405.06008 NĠZAMETTĠN FURKAN
SAMAT
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
143
1405.06009 ADEM
NADĠR
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
144
1405.06010 ENES
GÜNAY
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
145
1405.06011 ĠLKER
YILDIZ
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
146
1405.06012 MUHLĠS
AKKAYA
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
147
1405.06014 ALARA BETÜL
AYHAN
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
148
1405.06015 BURAK
ALTUNER
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
149
1405.06016 ĠLKAY OSMAN
ALTINAY
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
150
1405.06017 AHMET MÜSLÜM
ÇADIRCIOĞLU
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
151
1405.06018 UMUT
YILDIZ
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
152
1405.06019 ATIF REHA
DOĞAN
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
153
1405.06021 YAVUZCAN
ÇOLAK
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
154
1405.06022 ÖMER FARUK
ÖZMEN
Mekatronik Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
155
1405.07005 ĠLKAY GÜMÜġ
CEREN
Mücevherat Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
156
1405.07002 MERVE
HAYMANA
Mücevherat Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
157
1405.07001 MUHAMMED ESAD
YILDIRIM
Mücevherat Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
158
1405.07003 SÜMEYRA YAĞMUR
ÇALIġKAN
Mücevherat Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
159
1405.07007 HÜSNĠYE SEBA
DĠKYAR
Mücevherat Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
160
1405.07005 ĠLKAY GÜMÜġ
CEREN
Mücevherat Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
161
1405.07006 MERVE NUR
BAYER
Mücevherat Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
162
1405.07009 MURAT
TUNALI
Mücevherat Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
163
1405.07004 BURCU
KARACA
Mücevherat Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
164
1405.07010 SÜHEYDA
FINDIKÇI
Mücevherat Mühendisliği(Ġng.) Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
165
1401.02001 SUDE
KORKMAZ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
166
1401.02002 HAVA
KIRKIZ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
167
1401.02003 MERVE
TOZAN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
168
1401.02005 MERVE
BATOK
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
169
1401.02006 AYBÜKE SÜMEYYE
DÖNDÜ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
170
1401.02007 ĠREM
ARAL
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
171
1401.02008 BERNA
ÖZALP
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
172
1401.02009 MERVE
YORULMAZ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
173
1401.02012 YASEMĠN
ġENSES
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
174
1401.02013 NĠSANUR
SARĠGÜL
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
175
1401.02014 ÇĠĞDEM
GEZĠCĠ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
176
1401.02016 KARDELEN
ÖZDEġ
Psikoloji Bölümü
BAġARILI FAKÜLTE
177
1401.02017 ALPEREN
BAL
Psikoloji Bölümü
BAġARILI FAKÜLTE
178
1401.02018 BERNA
KARA
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
179
1401.02019 ÖYKÜ
SÜRER
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
180
1401.02020 ZEYNEP ġEVVAL
KOÇAL
Psikoloji Bölümü
BAġARILI FAKÜLTE
181
1401.02021 BURCU
GÖKBULUT
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
182
1401.02023 HĠLAL NUR
SATILMIġOĞLU
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
183
1401.02024 SELMA
ġENOCAK
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
184
1401.02025 EZGĠNUR
KARAER
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
185
1401.02026 MÜNEVVER
ÖZEN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
186
1401.02027 ECEM
ERDOĞAN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
187
1401.02028 EDANUR
BÜYÜKCEYLAN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
188
1401.02031 ĠPEK
DELĠKKULAK
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
189
1401.02032 ĠREM
ĠSKENDEROĞLU
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
190
1401.02033 HAZAL
HASGÜL
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
191
1401.02034 ABUBEKĠR SIDIK
KAHRĠMAN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
192
1401.02035 EMĠNE
KARAARDIÇ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
193
1401.02036 ESEN
GÜNAY
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
194
1401.02037 TUĞBA
METĠN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
195
1401.02038 EVĠNDAR
KANAġ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
196
1401.02039 NĠDA
BĠÇEN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
197
1401.02040 AYSUN
AKDOĞAN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
198
1401.02041 SEVDE
AKPĠNAR
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
199
1401.02043 BÜġRA
YILDIRIM
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
200
1401.02044 NURSENA
ÖZTÜRK
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
201
1401.02045 CEYDA NUR
YILMAZ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
202
1401.02046 BEHĠCE EBRAR
KESER
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
203
1401.02047 ġEYMA NUR
ABACI
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
204
1401.02049 DĠLEK
ODUNCU
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
205
1401.02050 ASLI
DEMĠR
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
206
1401.02052 BEYZA
TEMĠZCĠ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
207
1401.02055 BÜġRA
ÖNER
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
208
1401.02057 ĠREM
ÖZZAĠM
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
209
1401.02059 MUHAMMED FARUK
KOÇ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
210
1401.02061 RABĠA
KESKĠN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
211
1401.02062 BUSE
DURMAZ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
212
1401.02063 ECE NAZ
AġKIN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
213
1401.02065 SILA
VAR
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
214
1401.02067 HACER
YALÇIN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
215
1401.02069 ZEYCAN
ERDEMĠRLER
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
216
1401.02070 ASLIHAN
ġENLĠ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
217
1401.02072 ġAFAK SĠMGE
SÖNMEZ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
218
1401.02074 EZGĠ
YALIM
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
219
1401.02075 HAKAN
KARAKAYA
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
220
1401.02076 SERAY
DEDE
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
221
1401.02078 SENA NUR
KILINÇ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
222
1401.02079 YAREN
SAFĠ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
223
1401.02080 ARDA
TANLI
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
224
1401.02081 SEVCAN
ÖZCAN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
225
1401.02085 TUĞÇE
ULAġ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
226
1401.02004 FATIMA YILDIZ
ARSLANLAR
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
227
1401.02010 SELEN AFĠDE
YILDIZ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
228
1401.02011 YAġAR
BULUT
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
229
1401.02015 DAMLA
KARAYAKA
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
230
1401.02018 BERNA
KARA
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
231
1401.02022 SEMĠHA
USTA
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
232
1401.02030 SEDEF
KILIÇ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
233
1401.02048 FĠLĠZ
ER
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
234
1401.02054 ġEYDA
DURMUġ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
235
1401.02058 SEVDA
ÖGET
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
236
1401.02060 BERRA
ÖZEL
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
237
1401.02064 SELVA NUR
AKKURT
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
238
1401.02068 ASYA
DEMĠR
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
239
1401.02084 SU
ZENT
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
240
1401.02066 MUHAMMED RAġĠD
PĠRANOĞLU
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
241
1401.02077 SERPĠL
SAPAN
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
242
1401.02083 MURAT
AKSU
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
243
1401.02085 TUĞÇE
ULAġ
Psikoloji Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
244
1403.10001 AYBĠKE
ARSLAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
BAġARILI FAKÜLTE
245
1403.10003 GĠZEM
KALAYCI
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
246
1403.10004 CĠHAT
YILMAZ
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
247
1403.10006 OZAN
TAġDEMĠR
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
248
1403.10007 MUHAMMET EMĠN
KAYAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
249
1403.10008 AHMET
YELER
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
250
1403.10009 MUHAMMED EMĠN
MEMĠġ
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
251
1403.10010 BAġAK
POYRAZ
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
252
1403.10011 SEVDA NUR
TURUNÇ
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
253
1403.10012 ERVANUR ZEYNEP
GÜL
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
254
1403.10013 BAHAR
ÖZCAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
255
1403.10014 ALĠ
BAYHAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
256
1403.10016 AMĠNE ZEYNEP
DĠNLER
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
BAġARILI FAKÜLTE
257
1403.10017 MĠRAY
GENÇYILMAZ
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
258
1403.10019 KAAN
TIRANBAġOĞLU
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
259
1403.10020 DORUK CAN
ÜNSAL
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
260
1403.10022 AYBUKE
ÖZTANIK
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
261
1403.10023 BĠRSEN
SIĞINAK
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
262
1403.10024 NEVĠN
AKTAġ
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
263
1403.10026 HALENUR
YAZICI
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
264
1403.10027 MERVE
YILDIRIM
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
265
1403.10028 ĠLKNUR
ÜNER
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
266
1403.10030 KADĠR OĞUZHAN
ÖREN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
267
1403.10031 MUHAMMED
DÜZYURT
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
268
1403.10033 SENA NUR
ÇELĠKBAġ
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
269
1403.10034 BURAK
ORHON
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
270
1403.10035 KÜBRA
OVAT
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
271
1403.10036 MEHMET BURAK
ÖZKAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
272
1403.10040 OĞUZHAN
UZAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
273
1403.10041 FURKAN
AYDOĞDU
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
274
1403.10048 YAĞMUR
ÖZCAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
275
1403.10049 AHMET EREN
TOPAÇ
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
276
1403.10050 TUGAY
TUNCEL
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
277
1403.10001 AYBĠKE
ARSLAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
278
1403.10002 BÜġRA
UYSAL
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
279
1403.10005 MUHAMMED TAHA
ERTÜKEL
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
280
1403.10007 MUHAMMET EMĠN
KAYAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
281
1403.10011 SEVDA NUR
TURUNÇ
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
282
1403.10015 BÜġRA ĠLAYDA
DEMĠRKAYA
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
283
1403.10018 AHMET ĠHSAN
ÇELĠK
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
284
1403.10032 ABDULMECĠD
DÜNDAR
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
285
1403.10043 ÜMĠT CAN
DEMĠRCĠ
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
286
1403.10044 HAZAL GÜNEġ
ÖZKAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
287
1403.10021 EMĠNE
KIRġAN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
288
1403.10029 ĠBRAHĠM
ÇAKIR
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
289
1403.10037 MELĠS FATMA
KARA
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
290
1403.10039 SUMEYYE
YAġIN
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
291
1403.10045 ENES
KANDUR
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
292
1403.10051 ÖMER FARUK
SEFER
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
293
1403.10052 KÜBRA
DĠCLE
Siyaset Bilimi ve uluslararası iliĢkiler Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
294
1406.04002 UMUTCAN
ÜZER
Turizm iĢletmeciliği Bölümü (UBF)
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
295
1406.04003 MERT
TANERÖZ
Turizm iĢletmeciliği Bölümü (UBF)
BAġARILI FAKÜLTE
296
1406.04005 ALPER
ATAK
Turizm iĢletmeciliği Bölümü (UBF)
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
297
1406.04001 MUHAMMED RAġĠT YĠĞĠT
AKALIN
Turizm iĢletmeciliği Bölümü (UBF)
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
298
1406.04006 ÖZGÜR
DEMĠR
Turizm iĢletmeciliği Bölümü (UBF)
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
299
1406.04007 ONUR
KARA
Turizm iĢletmeciliği Bölümü (UBF)
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
300
1406.04008 MURAT
ALP
Turizm iĢletmeciliği Bölümü (UBF)
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
301
1406.02001 GÜLCAN
GÜRATEġ
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
302
1406.02002 YAĞMUR
ġEHSUVAROĞLU
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
303
1406.02003 BÜKRA
DOĞANER
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
304
1406.02013 MUHAMMET TAHA
ERDOĞAN
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
305
1406.02014 MEHMET FURKAN
ÇELĠK
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
306
1406.02019 AHMET KAĞAN
KISMET
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
307
1406.02020 SEMĠH
KADIOĞLU
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
308
1406.02021 MEHMET FURKAN
GÖKÇEK
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
309
1406.02005 YEġĠM
TOROS
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
310
1406.02006 ÖZGÜR
ERDOĞAN
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
311
1406.02008 ABDULLAH ENES
MAHMUTOĞLU
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
312
1406.02011 ÇETĠN BERTUĞ
ATĠLA
Uluslararası Lojistik Bölümü
BAġARILI FAKÜLTE
313
1406.02012 MERVE
BAġKAN
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
314
1406.02009 TALHA
ÇAVUġOĞLU
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
315
1406.02016 ONUR
KILIÇ
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
316
1406.02022 ABDÜSSAMET
SAYAN
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
317
1406.02004 OĞUZHAN ġEVKĠ
KARATOPRAK
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
318
1406.02007 SÜHEYP
GÜLDAġ
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
319
1406.02010 HÜSEYĠN
TAYLAN
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
320
1406.02015 BATUHAN
ĠYĠGEL
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
321
1403.02012 HELĠN
KUROĞLU
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
322
1403.02035 FATMANUR ZEHRA
GĠRGĠN
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
323
1403.02037 ONUR
BAġTUĞLU
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
324
1403.02049 AZĠZCAN
UZUN
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
325
1403.02055 ĠSMAĠL ENES
ÇEBĠ
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
326
1406.02017 ALĠ GĠRAY
GÜNEN
Uluslararası Lojistik Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
327
1403.02023 ĠLAYDA
ÖZYAKALI
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
328
1403.10046 YAĞMUR YAZ
DUMAN
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
329
1403.10047 SAFA NEVZAT
AKSAKAL
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
330
1403.10054 MEHMET ġĠVAN
BAYRAM
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
331
1403.02001 MEHMET BERKĠN
BĠNAY
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
332
1403.02013 EMĠR MERT
DEMĠROĞLU
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
333
1403.02016 FADIL
HASESOĞLU
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
334
1403.02026 YUNUS EMRE
KOCA
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
335
1403.02027 HASAN HÜSEYĠN
AKIN
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
336
1403.02034 AHMET
KOCABAġ
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
337
1403.02006 HALĠL ĠBRAHĠM
ÜNVER
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
338
1403.02007 ELĠFNAZ
GÜRBÜZ
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
339
1403.02008 CEREN
ÇOLAK
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
340
1403.02009 MAHMUT ONUR
KOÇ
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
341
1403.02010 SELĠN
ASLAN
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
342
1403.02011 YUSUF
MANKAOĞLU
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
343
1403.02014 ECEM
VURAL
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
344
1403.02015 NĠLAY
KARACA
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
345
1403.02017 ELĠF
ARAL
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
346
1403.02044 ÜSAME
YAZ
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
347
1403.02018 ġEYMANUR
KÖSE
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
348
1403.02019 GÜLBEN
AĞAOĞLU
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
349
1403.02020 BERKEHAN
AKKUZU
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
350
1403.02021 YUNUS
BAġKAYA
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
351
1403.02022 MERVE
BEYPINAR
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
352
1403.02002 AHMET YUNUS
BAYRAK
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
353
1403.02003 HATĠCE
TOĞAÇAR
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
354
1403.02004 MELĠH
BAL
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
355
1403.02005 MERT CAN
KÖKCÜ
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
356
1403.02028 EMĠRHAN
TEKTAġ
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
357
1403.02030 ġEYDA GÜL
BALĠ
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
358
1403.02031 FATĠH
ÇATALKAYA
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
359
1403.02032 ERTUĞ
ÖZTÜRK
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
360
1403.02033 AHMET
TUNCER
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
361
1403.02036 NĠSA
ÜÇER
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
362
1403.02038 FATĠH
ATEġ
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
363
1403.02039 AHMET MESUT
ÇAKIR
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
364
1403.02040 ALPER
GÖKAY
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
365
1403.02042 AHMET MUHAMMED
ÇAKMAK
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
366
1403.02043 EMĠN
ÖZYAZICI
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
367
1403.02045 ABDULLAH
KABA
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
368
1403.02046 MAHMUT ESAD
ORHAN
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
369
1403.02048 FARUK
ĠNCĠ
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
370
1403.02050 AYġE
CÖMERT
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
371
1403.02051 FIRATCAN
ÇÖL
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
372
1403.02052 MUHAMMED ġAMĠL
EKġĠOĞLU
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
373
1403.02053 MEHMET HANĠFĠ
ASOĞLU
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
374
1403.02054 YUSUF
BĠLĠRDÖNMEZ
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
375
1303.02.015 YEMĠLHAN
KAROĞLU
Uluslararası Ticaret Bölümü
11 EYLÜL SEVĠYE TESPĠT SINAVI
Download

tc istanbul ticaret üniversitesi yeterlilik sınavı 08.09.2014 10:00