1
Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur?
I.  (ve),  (veya),  (ise),  (ancak ve ancak)
terimlerine önerme bağlaçları denir.
II. En az iki basit önermenin önerme bağlaçları ile
birleştirilerek elde edilen yeni önermelere bileşik
önerme denir.
III. Bir bileşik önerme,bileşenlerinin tüm değerlerine
karşılık daima doğru ise bu önermeye bir totoloji,
daima yanlış ise çelişki denir.
IV. Bir önermenin doğruluk değeri 1 (doğru) yada 0
(yanlış) olabilir.
V. Bir bileşik önerme hem totoloji,hem de çelişki
olabilir.
A)
1
3
BİLEŞİK ÖNERMELER
Test 1 02
2
B)
C) 3
D)
4
5
pq
pq
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
Tabloda aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin
doğruluk değeri gösterilmemiştir?
A) p  q B) p  q
C) p  q
D) p  q E) p  r
C
3.Soru
B
4.Soru
5.Soru
C
D
B
E
B
A
Tabloda beş soruluk bir test sınavına giren beş öğrencinin vermiş olduğu cevaplardan bazıları gösterilmiştir.
Tablo, bu kişilerin verdikleri diğer yanıtlarla tümüyle
doldurulduğunda hiçbir satır ve hiçbir sütunda harf
tekrarı bulunmadığına göre, Ahmet'in 3. soruya verdiği
cevap nedir?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
6
Ahmet YAZICI
pq
A
Sevgi
Ahmet
Ecem
Alper
E) 5
pq
2.Soru
Emek
2
p q
1.Soru
p
1
1
0
0
p q
0 0
0 1
1 0
1 1
q
1
0
1
0
pq
1
0
0
0
 p  q 
p  q
0
1
1
1
0
1
1
1
Tabloda,aşağıdaki denkliklerden hangisinin doğruluğu
gösterilmiştir?
A) p  q  q  p
B) p  q  q  p
C) p  p  p
D)  p  q   p  q
E)
 p  q   p  q
7
3
p
1
0
p
0
1
p  p
0
0
p  p
1
1
p  p
0
1
Tabloda,aşağıdaki denkliklerden hangisinin doğruluğu
gösterilmemiştir?
C) p  p  p
A) p  p  0
B) p  p  1
D) p  p  0
E) p  p  p
p
1
0
p  p
0
0
p
0
1
p p
1
0
p p
1
0
p p
1
1
pp
1
1
Tabloda,aşağıdaki denkliklerden hangisinin doğruluğu
gösterilmemiştir?
A) p  p  p
B) p  p  p
D) p  p  1
E) p  p  p
C) p  p  1
8
4
p
1
1
0
0
q
1
0
1
0
p q
0 0
0 1
1 0
1 1
pq
1
1
1
0
 p  q 
0
0
0
1
p  q
0
0
0
1
Tabloda,aşağıdaki denkliklerden hangisinin doğruluğu
gösterilmiştir?
A) p  q  q  p
B) p  q  q  p
C) p  p  p
D)  p  q   p  q
E)
 p  q   p  q
p q
p
p  q
pq
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
Tabloda,aşağıdaki denkliklerden hangisinin doğruluğu
gösterilmiştir?
A)  p  q   p  q
B) p  q  q  p
D) p  q  p  q
E) p  q  q  p
D
E
E
D

E
C) p  p  p
E
E
D
4
ELEMENTLER
9
1.CİLT
13
pq
pq
 p  q  p
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
p q
p  q
p  q q  p 
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
p q
Tabloda,aşağıdaki denkliklerden hangisinin doğruluğu
gösterilmiştir?
Tabloda,aşağıdaki denkliklerden hangisinin doğruluğu
gösterilmiştir?
A)  p  q   p  q
B) p  q  q  p
A)  p  q   p  q
B) p  q  q  p
D)  p  q   p  q
E) p  q  q  p
D)  p  q   p  q
E) p  q   p  q   p
C) p  p  p
14
10
pq
pq
p   p  q
p   p  q
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
pq
q p
pq
 p  q  q  p
1 1
1
1
1
1
1
1 0
0 1
0 0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
q
Tabloda,aşağıdaki denkliklerden hangisinin doğruluğu
gösterilmiştir?
A)  p  q   p  q
B) p  q  q  p
D)  p  q   p  q
E) p  q   p  q    q  p 
C) p  p  p
11
Aşağıdaki önermelerden hangisinin her zaman doğru
olduğu söylenemez?
A) p   q  r    p  q   r
B) p   q  r    p  q   r
C)  p  q   p  p   p  q 
D) p   q  r    p  q    p  r 
p q
Ahmet YAZICI
p
C) p  p  p
Tabloda,aşağıdaki denkliklerden hangisinin doğruluğu
gösterilmiştir?
A) p   p  q   p  p   p  q  B) p  q  q  p
D)  p  q   p  q
C)  p  q   p  p
E) p  q  q  p
15
Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur
I. 1  p  p
II. p  0  p
IV.  p  p
VI. 0  1  0
C) 4
D) 5
III. p  1  p
V. 1  1  1
A) 2
B) 3
E) 6
E) p   q  r    p  q    p  r 
12
16
Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur
I. p  0  0
II. p  1  p III. p  1  1
IV. p  0  p
A) 2
B) 3
V. p  1  1
C) 4
VI. p  0  p
D) 5
E) 6
p   p  q  önermesinin indirgenmiş biçimi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) 0
B) 1
E
D) p  q
C) p  q
E
C
E

E
E) p  q
A
D
A
Download

örnek sayfalar - Ezbersiz Matematik