Bağımlı ve Bağımsız Öncüller
Bazı durumlarda bir çıkarımda birbirine bağımlı ve bağımsız
olan öncüller bir arada kullanılmaktadır.
Örneğin aşağıda üçüncü öncül ilk iki öncüle bağımlıdır:
1. Köpekler sadık hayvanlardır.
2. Köpekler iyi arkadaştır.
3. Sadık olan ve iyi arkadaş olan hayvanlar iyi ev hayvanı
olabilirler.
4. Öyleyse köpekler iyi ev hayvanlarıdır.
Bağımlı ve bağımsız öncüllerin bir arada kullanılmasındaki
amaç mümkün olduğunca çok öncül kullanarak çıkarımın
gücünü artırarak sonuç önermesinin kabul edilebilirliğini
sağlamaktır.
Ancak çıkarım işinde birbirinden bağımsız önermelerin
kullanılması çıkarımı güçlendiriyor gibi görünse de aslında
öyle olmamaktadır.
Aşağıdaki örnekte ise ikinci öncül birinciye bağımlı ilen
dördüncü öncül üçüncüye bağımlıdır. Sonuç önermesi ise
birbirinden bağımsız iki öncüle dayanarak oluşturulmuştur.
Bu örnekte fazla sayıda bağımsız önerme kullanılması
çıkarımı daha güçlü yapmamaktadır.
1. Kargalar çirkindir hayvanlardır.
2. Çirkin olan hayvanlar sevimsizdir.
3. Kargalar hain hayvanlardır.
4. Hain olan hayvanlar tehlikelidir.
5. O halde kargalar sevimsiz ve tehlikeli hayvanlardır.
Download

4. Bağımlı ve Bağımsız Önermeler 7Sunum Dosyası