İZMİR KONAK BELEDİYESİ
5. ÜMRAN BARADAN “İŞTE BENİM İZMİR’İM” RESİM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ: Türkiye Cumhuriyeti'nin sanat ustalarından, Devlet Sanatçısı Ümran Baradan’ın
anısını yaşatmak, sanat çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı
eserler kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir.
2. KONU: “İşte Benim İzmir’im”
3. KATILIM ŞARTLARI:
3.1.Her katılımcı yarışmaya, daha önceden herhangi bir sergide ödül almamış ya da
sergilenmemiş en fazla 2 (iki) eseriyle katılabilir.
3.2.Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar ve Belediyemiz çalışanları
dışında, İzmir genelinde yaşayan tüm lise öğrencileri yarışmaya katılım hakkına sahiptir.
3.3.Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun olarak tuval
üzerinde karakalem dışında her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
3.4.Yarışmaya verilecek olan eser tuvallerinin uzun kenarları 60 cm, kısa kenarı 40 cm
olmalıdır. Ölçü dışına çıkan çalışmalar diskalifiye olacaktır.
3.5.Eserler sergilemeye hazır teslim edilmelidir.
3.6.Ekteki Katılım Formu eksiksiz olarak doldurulup üzerinde " 5. Ümran Baradan İşte Benim
İzmir’im Resim Yarışması" ibaresi ve katılımcının adı ve soyadının yazılı olduğu bir zarfa
konularak, nüfus cüzdan fotokopileri ve eserle birlikte, en geç 20 Şubat 2015 Cuma günü
mesai saati bitimine kadar İzmir Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi’
ne teslim edilecektir.
4. ESERLERİN TESLİM YERİ:
İzmir Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi
Adres: Halil Rıfatpaşa Caddesi No:31 Konak İzmir
Tel: 0232 425 75 13
5. DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul 25 Şubat 2015 Çarşamba günü toplanacak ve ödül almaya hak kazanan eserlerle
birlikte sergilenmeye değer eserleri belirleyecektir.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
1-Faden Suzan KUDSİOĞLU
2-Lale TEMELKURAN
3-Nurullah AYDIN
4-Salim ÇETİN
5-Taner SARIÇAM
6. ÖDÜLLER
Birinciye 3 Tam Altın ve Başarı Belgesi
İkinciye 2 Tam Altın ve Başarı Belgesi
Üçüncüye 1 Tam Altın ve Başarı Belgesi
Seçici Kurul Mansiyon Ödülleri:
Üç Kişiye Birer Çeyrek Altın ve Başarı Belgesi
Tüm katılımcılara Katılım Belgesi.
7. SERGİLEME
“5. Ümran Baradan İşte Benim İzmir’im Resim Yarışması”’nda sergilemeye değer görülen
eserler, Ödül Töreni tarihinden itibaren iki hafta süreyle Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi
Sergi Salonu’nda sergilenecektir.
8. ESERLERİN İADESİ
Yarışmaya teslim edilen ve sergilenen eserlerin iadesi sergi bitiminde yapılacaktır.
Sergileme ve ödül almayan eserlerin sergi bitim süresini takip eden 15 (onbeş) işgünü içinde
teslim alınması gerekmektedir.
- İade işlemlerinin başlama tarihi Belediyemiz ve Müzemiz web adresinden duyurulacaktır.
- İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 (onbeş) işgünü içinde, teslim edildikleri
adresten geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan İzmir Konak
Belediyesi sorumlu değildir.
9. DİĞER HUSUSLAR:
-Dereceye giren çalışmalar müzemiz demirbaşına kaydolacak ve sergilenmeye devam
edecektir.
- Katılım Formları ve Şartnameler, Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak
Müzesi’nden ve Belediyemiz web sitesinden temin edilebilir. (http://www.konak.bel.tr)
-İzmir Konak Belediyesi ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür
gibi çalışmalarda kullanma hakkına sahip olacaktır.
- Yarışmaya katılan bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
- Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde İzmir Konak Belediyesi 'nin
kararları geçerlidir.
10.ÖDÜL TÖRENİ:
04 Mart 2015 Çarşamba günü 13:00-16:00 saatleri arasında Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
KATILIM FORMU
Eserin Adı:
Katılımcının
Adı - Soyadı
Adresi
Okulu-Sınıfı
Cep Telefonu
Ev Telefonu
E-Posta Adresi
Konak Belediyesi tarafından düzenlenen “5.Ümran Baradan İşte Benim İzmir’im” Resim
Yarışması ile ilgili olarak belirlenen katılım koşullarını tüm maddeleri ile aynen kabul ediyorum.
Tarih
Katılımcı Adı Soyadı ve İmzası
Download

İZMİR KONAK BELEDİYESİ 28