ŞAH-MAT 2014
SAKARYA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ADAPAZARI ÖZEL ŞAHİN ORTAOKULU
25.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK OLAN
“5. ŞAH-MAT” BÜTÜN DERSLER
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konu:
Madde 1: 9 Mart 2014 Pazar günü saat 10.00 ve 13.00’de iki oturum halinde yapılacak Sakarya ili
geneli ilkokul 4. sınıflar ve ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflar arası TÜM DERSLER (5. ŞAH-MAT
YARIŞMASI.)
Amaç:
Madde 2: Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları doğrultusunda, ilk ve orta öğretim kurumlarında
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 22.maddesi kapsamında ve okulumuzun kuruluşunun 25. Yıl
etkinlikleri çerçevesinde Sakarya’daki öğrencilerin başarılarını arttırmak amacıyla, ilkokul 4.sınıf ve
ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine sınav deneyimi, okulu temsil etme bilincinin
kazandırılması ve tüm derslerin öğrencilere sevdirilmesi, başarılı olanların teşvik edilmesi ve
ödüllendirilmesi..
Kapsam:
Madde 3: Bu şartname Adapazarı Özel Şahin Ortaokulunun düzenlediği “5. ŞAH-MAT TÜM
DERSLER YARIŞMASI” nın kural ve yöntemlerini kapsar.
Yasal Dayanak:
Madde 4: Yarışma esasları 26.02.2002 tarih ve 24679 sayılı resmi gazetede yayımlanan ödül
yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.
Katılım Şartları:
Madde 5: Yarışmaya sadece Sakarya İli ilkokullarının 2013-2014 öğretim yılında 4.sınıfta okuyan
öğrencileri ile ortaokullarının 5., 6., 7. ve 8. sınıfta okuyan öğrencileri katılacaktır.
Madde 6: İlkokul 4.sınıf ve ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflar düzeyinde yapılacak olan “5. ŞAH-MAT TÜM
DERSLER YARIŞMASI” nda sınava girecek her öğrenci bireysel olarak yarışacaktır.
Madde 7: Sınava katılım ücretsiz olup katılanlar yarışma yeri olan aşağıdaki adrese kendi
imkanlarıyla geleceklerdir.
Adres: Adapazarı Özel Şahin Ortaokulu. Karakamış Mah. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı No:178
Özel Şahin Okulları
Madde 8: Yarışmaya katılacak öğrenciler nüfus cüzdanlarını yanlarında getirmek zorundadırlar.
Kimlik belgesini getirmeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Başvuru yöntemi
Madde 9: Bireysel ya da danışman ile başvuru yapacak olan öğrenci ve öğretmenler;
www.sahinokullari.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak online başvuru
yapabilirler.
Yarışma ve başvuru ile ilgili bilgileri www.sahinokullari.com adresinden ulaşabilirler.
Başvuru Tarihi:
Madde 10: 15 Şubat 2014 – 8 Mart 2014 tarihleri arasında 17.05’e kadar yapılacaktır.
Yarışmanın tarihi, yeri ve süresi:
Madde 11: Yarışma Adapazarı Özel Şahin Ortaokulu’nda 9 Mart 2014 günü iki oturum halinde 1.
OTURUM saat:10.00 da 4. ve 5. SINIFLAR ve İKİNCİ OTURUM 13.00 de 6., 7. ve 8. SINIFLAR için
düzenlenecektir.
Yarışma süresi 100 dakikadır.
Yarışmanın Şekli, Uygulanması ve Ödüller:
Madde 12: Yarışma 4. ve 5. Sınıflar için 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen ve Teknoloji, 15 Sosyal
Bilgiler, 10 İngilizce olmak üzere 70 sorudan oluşmaktadır. 6. Sınıflar için 19 Türkçe, 16 Matematik,
16 Fen ve Teknoloji, 16 Sosyal Bilgiler, 13 İngilizce olmak üzere 80 sorudan oluşmaktadır. 7. ve 8.
Sınıflar için 21 Türkçe, 18 Matematik, 18 Fen ve Teknoloji, 18 Sosyal Bilgiler, 15 İngilizce olmak
üzere 90 soru bulunmaktadır. Yarışma, müfredat konularından ve sayısal-sözel yetenek
sorularından oluşacaktır.
Madde 13: Yarışma 4. Ve 5. Sınıflar için 70, 6.sınıflar için 80, 7.sınıflar için 90 test sorusundan
oluşmaktadır. Yarışmada her test sorusu eşit puanda olmak üzere toplam 700 puan üzerinden
değerlendirilme yapılacaktır.
Madde 14: İlk 30 dakika sonrasında gelen öğrenciler yarışmaya katılamayacaklardır.
Madde 15: Test seçenekleri 4 seçenekli olup yanlışlar doğruyu götürmeyecektir.
Madde 16: İki oturumun sonunda test sorularının okunmasının ardından yarışma derecelendirmesi
yapılacaktır.
Madde 17: Sınav sonuçlarına göre sınavın 1.si, 2.si ve 3.sü belirlenir. Sıralama her kategoriden
bireysel olarak yapılacaktır. Puanların eşit olması durumunda. Nüfus cüzdanındaki doğum tarihine
göre yapılır. (Yaşı küçük olana öncelik tanınır.)
Özel Şahin Okulları
Madde 18: Yarışmada yapılacak ödüllendirilmeler aşağıdaki gibidir.
Her Kategoride
Birinciye
İkinciye
Üçüncüye
Öğrenciye
Çeyrek altın
Fotoğraf Makinesi
MP3 Çalar
Danışman Öğretmene
Çeyrek Altın
Çeyrek Altın
Çeyrek Altın
Madde 19: Ferdi başvuru yapan öğrencilerin danışman öğretmenlerine ödül verilmez.
Madde 20: Sınavda hesap makinesi, pergel, cetvel, sözlük sınavı gibi araç gereç kullanımına izin
verilmez. Sınava cep telefonuyla girilemez.
Madde 21: Yarışma soruları Adapazarı Özel Şahin İlkokulu ve Ortaokulu branş öğretmenleri
tarafından incelenecektir; bundan dolayı Özel Şahin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri bu yarışmaya
katılamaz. Değerlendirme aşağıda isimleri belirtilen jüri üyeleri tarafından yapılacaktır.
Adı Soyadı
Branşı
Türker ERTUĞRUL
Türkçe Öğretmeni
İbrahim GÖKÇE
Matematik Öğretmeni
Hadiye BALABAN
Fen ve Teknoloji
Öğretmeni
Elif HABALI
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Figen ÇANKAYA
İngilizce Öğretmeni
Okulu
Adapazarı Özel Şahin
Ortaokulu
Adapazarı Özel Şahin
Ortaokulu
Adapazarı Özel Şahin
Ortaokulu
Adapazarı Özel Şahin
Ortaokulu
Adapazarı Özel Şahin
Ortaokulu
Madde 22: Yarışma sonunda soru kitapçıkları öğrencilere verilmeyecektir.
SONUÇLARIN DUYURULMASI
Madde 23: Yarışma sonuçları, okulumuzun web sayfasında duyurulacak ve ödüller de 18 MART
2014 günü saat 16.30’da Adapazarı Özel Şahin Ortaokulunda yapılacak olan Çanakkale Şehitlerini
Anma programının ardından verilecektir.
İRTİBAT
ÖZEL ŞAHİN ORTAOKULU
TEL: 264 – 777 17 00-02
FAX: 264 – 777 17 03
Özel Şahin Okulları
ADAPAZARI ÖZEL ŞAHİN ORTAOKULU 25. YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN 2014
5. ŞAH-MAT
TÜM DERSLER YARIŞMASI ÇALIŞMA TAKVİMİ
TARİH
YAPILACAK EYLEM
15 Şubat 2014 - 8 Mart
2014
Başvuru formlarının doldurularak başvuruların
okul müdürlüklerine yapılması.
8 Mart 2014
Başvuru formlarının doldurularak okul müdürlüklerine
son teslim tarihi.
09.03.2014
I. Oturum Saat: 10.00
4. ve 5. SINIFLAR
II. Oturum Saat: 13.00
6., 7. ve 8. SINIFLAR
Sınavların yapılması
18 Mart 2014
Saat: 16.30
Çanakkale Şehitlerini Anma Programı ve program
sonunda Şah-Mat Ödüllerinin Verilmesi
Özel Şahin Okulları
Download

5. şah-mat - Şahin Okulları