KIRIKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KISA FİLM YARIŞMASI
Health4life (Yaşam için Sağlık) Comenius Regio Projesi
KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konu : Sağlıklı Yemek Tarifleri
AMAÇ:
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Portekiz’in Santa Maria de Feira Belediyesi ile birlikte yürüttüğü
“Health4life” isimli Sağlık için yaşam Comenius Regio Projesinin sağlıklı beslenme temasını yerelde
öğrenciler arasında yaygınlaştırılmasının sağlanması.
Sağlıklı beslenme öneminin Ortaokul ve Ortaöğretim öğrencileri arasında benimsetilmesi sağlanarak
dil yeterlilikleri gelişimi ve öğrenciler arasında web 2.0 araçlarının kullanımının geliştirilmesi amacıyla,
bu yarışma organize edilmiştir.
KATILIM ŞARTLARI:
1. Kategoriler
1.1 Ortaokul kategorisinde : 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler
1.2 Lise kategorisinde : Bütün sınıflar
2. Yarışma katılımcısı sunduğu videonun sahibi olduğunu beyan eder ve herhangi bir film
müziğini veya video sahibinin haklarıyla bağlantılı hiçbir yasal saklı hakkı ihlal edemez.
3. Videolar dijital olarak resim düzenlemeleri ve video uygulamaları gibi programlarla işlenebilir,
üzerinde değişiklikler yapılabilir.
4. Her katılımcı 1 video ile yarışmaya katılabilir.
5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, videonun
tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir.
6. Videolar özellikle yemek tariflerinin aynısının yeniden yapılabilmesi amacıyla yemeğin
yapılışını tüm basamaklarıyla gösteren (malzemeler, içerikler
ve tariflerden oluşan)
bir yapım aşaması ayrıca Office word dosyasında sunmalıdır.
7. Yemek yapım aşaması öğrenciler tarafından, basit bir İngilizce kullanılarak anlatılmalıdır.
Bunun için okullarında görevli İngilizce öğretmenlerinden yardım alabilirler.
8. Videonun ses ve görüntü kalitesinin iyi olabilmesi için aydınlık ve sessiz bir mekanda bu
videonun çekilmesi gereklidir.
9. Videonun belirli bölümlerinde Yaşam için Sağlık (health4life) projesine sözlü olarak atıfta
bulunulabilir, videoya projenin logosunu http://h4l.edu.pt/ websitesinden indirerek
kullanabilirsiniz.
10. Video yarışmasına kabul edilecekler
a) Video formatı: mpeg4,avi,mov ya da wmv dosyası olabilir.
b) 50 MB'i aşmayacak
c) Videonun teması ve görüntüleri yarışmanın temasına uygun olacak
11. Öğrencilerin velilerinden yarışmaya katılacaklarına dair izin dilekçesini doldurulup; CD/DVD
üzerine okul ve öğrenci adı-soyadı, sınıfı ve okul numarası yazılarak bir zarfın içerisinde
Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimine Teslim edilecektir.
12. Eserler Yaşam İçin Sağlık Projesinin koordinatörlerinden oluşmuş bir jüri tarafından
değerlendirilecektir.
13. Değerlendirme Kriterleri : “Orjinallik, yaratıcılık, teknik kalite ve konu.”
14. Yarışma 01 Ocak 2015 tarihinde başlayacak olup, eserlerin son teslim tarihi 13 Mart 2015’tir.
BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
Birincilik ödülü : Plaket, kitap ve Tablet Bilgisayar
İkincilik ödülü : Plaket , kitap ve Mp4 müzik çalar
Üçüncülük ödülü : Plaket , kitap ve Mp4 müzik çalar
YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI:
6 Nisan 2015 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü http://kirikkale.meb.gov.tr/ websitesinde
yayınlanacaktır.
Sorulanız için :
Mustafa Can HİÇYILMAZ
Ar-Ge Birimi
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Eurodesk Kurum Koordinatörü
[email protected]
03182246103/1170
"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr)
yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada
yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz." Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü
VELİ İZİN DİLEKÇESİ
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından 01 Ocak – 13 Mart 2015
tarihleri arasında düzenlenen Yaşam için Sağlık (health4life) Comenius Regio Projesinin
yereldeki faaliyetlerinden birisi olan Sağlıklı Yemek Tarifleri konulu kısa film yarışmasına
…………………………..okulu,……………………….sınıfında velisi bulunduğum………………………………….’ın
katılmasında bir sakınca görmüyorum.
Adres:
Tel:
………/……..2015
Veli Adı Soyadı
Download

Yarışma Şartnamesine Ulaşmak için tıklayınız