20.08.2014
9. DERS
İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı
6. Fonksiyon:
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
KARİYER YÖNETİMİ
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
T.C. Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
KARİYER YÖNETİMİ
Kariyer; bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı
boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst
kademelerine doğru ilerlemesidir.
- Yatkınlık testinizin sonuçlarına göre; şuan da en
uygun olduğunuz pozisyon; emeklilik!
3
4
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
1
20.08.2014
Kariyer Yönetimi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır
Kariyer Yönetimi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır
1- Bireysel Kariyer Planlaması : Birey odaklı ve bireyin iş yaşamını
2- Örgütsel Kariyer Planlaması: Örgüt odaklıdır ve kariyer basamaklarıyla
algılamasına bağlıdır.
ilişkilidir.
Bu plan,
• kendini tanıma ve değerleme,
• Bir firmanın içerisindeki bireyler için kariyer yolları ve faaliyetleri
• alternatif meslekler, örgütler ve sektörleri tanıma,
oluşturma sürecidir.
• kişisel özelliklerle alternatifleri karşılaştırıp örgütsel yaşam için
• Örgütler, hem şimdiki hem gelecekteki nitelikli işgören ihtiyacını
hazırlanma,
karşılamak, hem de çalışanların kariyer geliştirme arzu ve beklentilerine
• iş önerileri alma, öneriler içerisinden en iyi olanını seçme,
yardımcı olmak amacıyla kariyer planlaması yapmaktadır.
gibi aşamaları içermektedir.
5
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
6
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kariyer yönetimi plan ve programlarının önemini
şu maddeler altında toplayabiliriz
- Buyrun,
ailenizin diş
sağlığı planı.
• İnsan kaynaklarını en iyi şekilde geliştirerek, örgütün
amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunur.
• Çalışanlara yaptıkları işe dair tatmin duygusu ve memnuniyet
kazandırır ve yaptıkları işe değer vermelerini sağlar.
• İş gücü devir oranını ve bu sayede maliyetleri azaltır.
• Yüksek nitelikli personelin belirli noktalarda yığılmasını azaltır.
8
7
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
2
20.08.2014
Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle…
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
T.C. Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi
[email protected]
3
Download

İndir - M. Volkan Turker