06.07.2014
2.DERS
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz
organizasyonları için önemi
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
T.C. Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi
[email protected]
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ
KÜRESELLEŞME
• Küresel  Bütün dünyayı kapsayan demektir.
• Küreselleşme
• Teknolojideki Gelişmeler
Küresel Pazar
Küresel İşgücü
– Üretim Teknolojilerindeki Gelişmeler
Küresel Ürün
– Bilişim (Bilgi + İletişim) Teknolojilerindeki
Küresel Kültür
Gelişmeler
Küresel Rekabet
• Rekabetin Değişen Yüzü
Küresel İşletme
3
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
4
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
1
06.07.2014
KÜRESELLEŞME
KÜRESELLEŞME
• İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki ilerlemeler
fiziksel uzaklıkların önemini azaltmış, farklı
• Küreselleşme, sosyal anlamda benzer kültürel
kültürel yapıya sahip toplumların birbirlerine
yapılara sahip olma, ekonomik anlamda da
yakınlaşmasını kolaylaştırmıştır.
paranın küresel boyutta tam dolaşım serbestisi
• Bu sayede toplumlar arasında bulunan sosyal,
kazanması gibi sonuçlar doğurmuştur.
kültürel ve ekonomik sınırların ortadan kalkması
gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır.
5
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
6
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM KAYNAĞI OLARAK TEKNOLOJİ
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM KAYNAĞI OLARAK TEKNOLOJİ
• Teknolojik buluşlarla birlikte bir yandan insan hayatı
kolaylaşmakta diğer yandan toplumsal yapıda önemli
değişikler meydana gelmektedir.
• “Devrim niteliği taşıyan teknolojik bir ilerleme üretimde
kullanıldığında, büyük çapta sürdürülebilir başarı sağlarsa,
toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, hukuki,
teknoloji
alanlarında kalıcı değişimler meydana getirir.”
teknoloji
• Alvin Toffler, 3. Dalga kuramı.
Tarım toplumu
2. Dalga
Sanayi Devrimi
7
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Sanayi toplumu
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
Bilgi toplumu
3. Dalga
Bilgi Devrimi
8
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
2
06.07.2014
REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI
2010’lar
Sosyal Taleplere Cevap Verebilme
Üstünlüğü ile Rekabet Gücü
• Personel Yönetimi’nden İnsan Kaynakları Yönetimi’ne Geçiş
2000’ler
90’lar
• 1970'li yıllardan itibaren işgücünün niteliğinde yapısal
Yenilik ve Yaratıcılık Üstünlüğü ile
Rekabet Gücü
değişimin ve gelişimin yaşandığını söylemek mümkündür.
Hız Üstünlüğü ile Rekabet Gücü
Özellikle "mavi yakalı" olarak nitelendirdiğimiz beden gücüne
80’ler
dayalı çalışma kompozisyonuna sahip insan kaynaklarından,
Kalite Üstünlüğü ile Rekabet Gücü
70’ler
daha çok zihni çalışma potansiyelini kullanan "beyaz yakalı"
Maliyet Üstünlüğü ile Rekabet Gücü
bilgi işçisine doğru bir dönüşüm yaşanmıştır.
60’lar
Üretim Üstünlüğü ile Rekabet Gücü
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
9
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
10
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
İSTİHDAMDA YAŞANAN DEĞİŞİM
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
BİLGİ İŞÇİLERİ
• Bilgi toplumunda birçok kavram yeniden
şekillenmiştir;
 Bilgi toplumunda yeni işçi kavramı; BİLGİ İŞÇİLERİ
Bilgi işçisi niteliklidir ve geleneksel işçiye nazaran;
• farklı üretim araçlarına sahiptir,
• ikame edilmesi oldukça güçtür,
Araştırma ve geliştirmede çalışanlar
Ürün ve iş geliştirmede çalışanlar
Satışta çalışanlar
Üretim ve dağıtımda çalışanlar
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
• değişime, belirsizliğe ve esnek örgütlenmeye yatkın ve
Yamashina, H. “Challenge to World-Class
Manufacturing”, International Journal of Quality &
Reliability Management. Vol.17, No.2, 2000
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
bireyselliği daha fazladır.
11
12
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
3
06.07.2014
PERSONEL YÖNETİMİ İLE
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ARASINDAKİ FARKLAR
İş odaklı İnsan odaklı
Operasyonel faaliyet Danışmanlık hizmeti
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
YAKLAŞIMI
Kayıt sistemi Kaynak anlayışı
Statik bir yapı Dinamik bir yapı
İnsan maliyet unsuru İnsan önemli bir girdi
Kalıplar, normlar Misyon ve değerler
Klasik yönetim Toplam kalite yönetimi
İşte çalışan insan İşi yönlendiren insan
İç planlama Stratejik planlama
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
13
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
14
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMI
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMI
• İş yaşamının özellikle son yıllarda yoğun bir biçimde yaşadığı
değişim sürecinde insan kaynakları yönetimi alanındaki evrim,
kayıt tutuculuktan, stratejik ortaklığa geçiş, işletmenin
rekabet gücünün ve kârlılığının arttırılmasında insan kaynakları
yönetiminin artan değer ve önemini ortaya koymaktadır.
•
ÖRNEK; M. Porter’ın Jenerik Stratejileri
1.
Maliyet Önderliği Stratejisi; En düşük maliyetle, uygun
kalitede mal ve hizmet sunmak.
2.
Farklılaşma Stratejisi; Piyasaya “farklı” (yeni) bir ürün
sunmak.
3.
Odaklanma Stratejisi; En uygun pazar kesimini tespit edip,
bu alanda yoğunlaşmak.
15
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
16
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
4
06.07.2014
Maliyet Önderliği Stratejisi
Farklılaşma Stratejisi
17
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
18
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
Odaklanma Stratejisi
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımı
• Kurumların sahip oldukları farklı stratejiler, bu kurumlarda
farklı insan kaynakları politika ve uygulamalarını gerektirir mi?
19
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
20
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
5
06.07.2014
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İHTİYACININ
“DIŞ KAYNAK” KULLANIMI YOLU İLE KARŞILANMASI
22
21
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle…
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
T.C. Marmara Üniversitesi
İşletme Fakültesi
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker
©Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
6
Download

İndir - M. Volkan Turker