Şirket profili
GEÇMİŞ
KALİTE VE ÇEVRE
RCGroupfaaliyetlerine1963yılındabaşlamışveçalışmalarınıdaha
sonradangelişenData Centersoğutmateknolojisi,
telekomünikasyon,meteorolojilaboratuarları,vb…teknolojilerinde
yoğunlaştırmıştır..
Projelerindeki orjinallik doğrultusundasürekliyenilikçiyanıtlargeliştirenRC
Group,yenivefarklıtalepleriderhalyönlendirmevekarşılamabecerisine
sahiptir.
Kısabirsüresonra,konforadınahertürlütalebikarşılamakvefarklı
endüstriyel soğutma süreçlerinetekbiradrestenyanıtverebilmekamacıyla,
RCGroupgeniş ürün yelpazesinde bulunan soğutma, ısı pompası ve çok
fonksiyonlu cihazları ile yeni bir çığır açtı.
2011 yılından itibaren RC Group, De’Longhi grubunun holding şirketi olan ve
özellikle iklimlendirme ekipmanlarının üretimi ve satışı için faaliyet gösteren
DeLclima SpA’ya katıldı.
RC Group fabrikalarında üretilen bütün ürünlerin kaliteleri, laboratuarlarda
ve cihazların her bir müşterinin özel gereksinimlerine göre fonksiyonel
kalibrasyonlarının yapılması amacıyla elektrik ve hidrolik bağlantılarına sahip
test tezgahlarında yapılan titiz testler sonucunda güvence altına alınmaktadır.
Bütün tasarım, üretim ve test prosedürleri ISO 9001 standardına uygundur.
Çevrenin korunması ile ilgili olarak RC Group ISO 14001 standardında
sertifika almıştır.
www.del-clima.com
www.rcgroup.it
MEMNUNİYET
TERZİ USÜLÜ ÇÖZÜMLER
RC Group olarak, zaman, alan, teknolojik gelişmeler, kalite ve çevre
duyarlılığı ve terzi usülü çözümler ile birlikte yalnızca başlıca hedefimizi
başarmaya odaklandık :hemdüzgünbirşekildetestedilmişürünlerle,
hemherbirimdedeneyimliteknisyenlerinmevcudiyetiylevebölgede
yoğunservisağıyardımylaünitelerinbakımlarının gerçekleştirlmesi ile,
eksiksiz müşteri memnuniyetini sağlamak.
RC Group gelişen pazardaki yeni uygulamalar karşısında bütün
müşterilerinin ihtayaçlarına yönelik terzi usülü çözümler sunarak karşıaşılan
tüm zorlukları her zaman aşmaktadır.
Süreklideğişimdeyakıngeçmişinbirözetinebakacakolursak,verimlilik
vefonksiyonellikiçineksiksizçözümlerönerilebilmesidurumunda
piyasadandoğrutepkialınabilmektedir.
Bu, son kullanıcılara, satın almacılara ve RC Group’a mükemmel memnuniyet
sonuçları sağlayan günümüz teknolojisidir.
19632013 fiftycoolyears • RCGROUP SpA • G_ITC_0114
Enkritikuygulamalardadayenilikçilikdeneyimisayesinde,RCGroup
verimliveözelçözümlersunmuşvegerçekleştirmiştir.
Projeleringerçekleştirilmesürecinihızlandıranenstrümanlarsayesinde
müşterimemnuniyetoranıartmaktadır.
Günümüzde RC GROUP ürünlerini, her türlü ihtiyacı karşılamak için ünite
başına 5kW'dan 2000kW üzerine kadar soğutma kapasitelerine sahip ürün
serileri ile klimalar ve soğutma grupları olarak sunmaktadır.
7
Şirket profili
TEKNOLOJİK GELİŞİM
ALAN
RCGroupürünleri,küçük,ortavebüyükkapasitelisoğutmavesuısıtma
ihtiyaçlarıiçintamamıözelekipmanlardanoluşançözümlerinyanısıra,
Data Center,meteorolojilaboratuarları,telekomünikasyon
uygulamalarındakonforsağlayaniklimlendirmeçözümlerindeelliyılıaşkın
süredekazanılandeneyimlertemelindeortayaçıkanteknolojikgelişimin
sonucudur.
Şirketin karakteri ve araştırma ve geliştirme, tasarım ve üretim felsefesi önce
İtalya’da ve sonra tüm dünyada hemen fark edildi ve piyasada takdir gördü.
Şirket, yürürlükteki Avrupa yönetmelikleri ile Dünya çapındaki yönetmelikler
uyarınca mükemmel ve yüksek kaliteli ekipmanlar elde etmek için tasarım
ve üretimlerini sofistike bilgisayar destekli sistemler aracılığıyla yapmaktadır.
Makineler ve tesis tasarımlarında üç boyutlu CAD, termodinamik ve akustik
simülatörler ve RC World.
Satış ağının kullanımına sunulmuş eşsiz bir ticari yazılım olan RC
WORLD, teknik verilerin karşılaştırılmasından, ticari teklif hazırlanmasına
ve sipariş işlemlerine kadar birçok prosese olanak sağlamaktadır.
RCGroup,Pavia(İtalya)’dabulunanüçtesisindehassas kontrollü klimalar
ileküçük,ortavebüyükkapasitelisoğutmagruplarıimalatıyapmaktadır.
Sadece hassas iklimlendirme ekipmanlarının imalatını yapan dördüncü üretim
tesisi, Uzak Doğudan alınan tüm taleplere hızlı ve ekonomik olarak rekabetçi
yanıtlar verebilmek amacıyla, Foshan (Çin)’de bulunmaktadır.
Genişbiralanayayılmışsatışveservisağları,İtalyaiçindeçoksayıda
acenteveservismerkezi ile temsil edildiği gibi dünyanın geri kalanınında
da birçok ürün distribütörü ve servis şirketinden oluşmaktadır.Nerede
olursanızolun,RCGroupherzamanyanınızdadır.
ÜÇ ÜRETİM SEKTÖRÜ SADECE TEK ÇÖZÜMDE
IT Soğutma
Soğutma Grupları
Isı Pompaları ve Çok Fonksiyonlu Ürünler
IT Soğutma
Data Centerlar,telefonsantralleri,barınaklariçintasarlanmışhassasklimalar.
Soğutma Grupları
Gıda,tekstil,eczacılıkveelektroniksektörleriiçinsoğutmagrupları.
Isı Pompaları ve Çok Fonksiyonlu Ürünler
Süpermarketlerveişmerkezleri,bankalar,kamukurumları,havaalanlarıvehastanelerdekurulumauygunçokfonksiyonlusoğutmagruplarıveısı
pompaları
Elli yılı aşkın bir süredir, RC Group güvenilir ve esnek çözümler sağlamaktadır ve günümüzde hassas iklimlendirme ve soğutma alanlarında son teknoloji ürünleriyle
pazar lideri konumundadır.
8
G_ITC_0114 • RCGROUP SpA • 19632013 fiftycoolyears
Download

Şirket profili - Alarko Carrier