Bülten, 2013
Yenilenebilir
Enerji Sistemleri
GÜNEŞ PANELLERİ
RÜZGÂR TRİBÜNLERİ
HİBRİT SİSTEMLER
PROBİM, müşterilerine sektörel çözüm, bilişim ürünleri, iş çözümleri, güvenlik sistemleri,
sistem entegrasyonu, dış kaynak kullanımı, servis ve bakım hizmetleri, network çözümleri ve danışmanlık
hizmetleri sunan teknoloji firmasıdır.
İletişim, bilgi çağında yaşıyoruz. Gelişen iletişim teknolojilerinin sunduğu araçları doğru,
gerektiği gibi kullanmak nerdeyse zorunluluk haline geldi. Teknoloji, hayatımızın her alanında köklü
değişiklikler yaratıyor, tüm iletişim araçlarına, tüm endüstriyel alanlara nüfuz ediyor. Ticaret ve rekabette
ulusal sınırlar adım adım kalkıyor. Bu koşullarda yenilikçi, buluşçu ve yaratıcı çözümlere duyulan
gereksinim giderek artıyor.
Firmamız, Türkiye İletişim ve Bilişim Teknolojileri sektöründe, bilişim ürünleri distribütörlüğü,
yapısal kablolama, sistem kurulumu, enerji projeleri, otomasyon ve güvenlik sistemleri projeleri
yürütmektedir. Yeni iş modellerimiz ve tüketici odaklı, özgün ve farklı yaklaşımımızla, gelişim sürecine
artı değer katacak lider iletişim teknolojileri şirketlerinden biri olmayı amaçlıyoruz. Bu amaç
doğrultusunda, kaliteyi artırmak, müşterilerimizle uzun soluklu işbirliği ve hedef ortaklığı gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.
Çözümlerimizin hem ileri teknolojilerin sunduğu olanaklardan kolayca yararlanılması ve
insanlığa yeni olanaklar sunması, hem de sürdürülebilir, mutlu bir yaşam sunması için çalışıyoruz. Bizler,
yaşamınızı kolaylaştırmak, iş hayatınızda verimi artırmak, ölçeklendirmek için, makul ve kabul edilebilir
maliyetlerle, uzun vadeli işbirliği kurmak istiyoruz.
Yüksek teknolojik kalite, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve iş disipliniyle yürüttüğümüz
projelere her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu anlamda sektörde ölçüt sayılan lider firma olmayı
amaçlıyoruz.
Hedeflerimiz
* Geçen 10 yılda planladığımız hedeflerimizin tamamına ulaştık.
* Kamu projelerinde daha fazla yer alabilmek için başkente şube açmayı planlıyoruz.
* Bilişim Network Projelerindeki %4 lük pazar payımızı, %6 ya çıkarmayı hedefliyoruz.
* 3 yıl sonra, Sistem Entegratörü olarak ilk on firmadan biri olmayı planlıyoruz.
* 5 yıl içinde, Uluslararası projelerde, iş ortağı olarak yer almayı hedefliyoruz.
hedeflerimize ulaşabilmek için
güvenilir kadromuzla,
yüksek bilgi birikim ve tecrübemizle
çok çalışıyoruz...
NETWORK
SİSTEMLERİ
Yapısal Kablolama Altyapısında
Anahtar Teslim Çözümler
*
*
*
*
*
*
*
Projelendirme,
Ürün temini, Kurulum, Devreye alma,
Anahtarlama, Yönlendirme
LAN ve WAN kurulumu ve iyileştirilmesi,
Güvenli Kablosuz Ağ tasarımı,
Sistem Odası kurulumu
IT altyapısı ve iş süreçleri planlaması
Firmamız, Data Bakır kablolama, Fiber optik kablolama, sonlandırma, Tempest Kablolama (üst düzey güvenlik),
Yükseltilmiş döşeme uygulamaları, Ses Sistemleri, Coax, Yangın Algılama, kapalı Devre Kamera Kablolamaları, Sıva
üstü kablo kanalı uygulamaları, Kablo tavası, rack uygulamaları, Televizyon, Uydu, Telefon kablolama, İklimlendirme,
Orta Zayıf Gerilim Enerji kablolama, Sistem odaları, Data Center Kablolama, Özel Topraklama uygulamaları, UPS ve
Şebeke beslemeleri gibi konularda servis vermektedir.
Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi bircok haberleşme ekipmanının en
ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce değil, ortak çalışmalarını sağlar.
Network, veri, yazılım ve ekipman paylaşımıdır. Küçük bir ağ iki
bilgisayardan oluşabileceği gibi, büyük bir ağ binlerce bilgisayar,
fax-modem, cd-rom sürücü, printer ve bunun gibi ekipmanlardan
oluşabilir.
Başarı için işletmenin sadece ofis içinde değil, tüm dünya ile
haberleşmesi gerekir. Paylaşım söz konusu olduğundan donanım
tüm personel tarafından kullanılabilir, herbir birey için extra printer,
modem, disk ünitesi gerekmez. Internet erişimi de bir ağ üzerinde
paylaştırılabilir. Bugün tüm uygulamalar ağ altyapısı üstünde çalıştırılmaktadır. Bundan dolayıdır ki güçlü
bir Ağ altyapısı nın kurulması şirketler için artık olmazsa olmazlardan birisi olmuştur.
Network Güvenliği
Sayıları günden güne artan güvenlik açıkları, virüsler, casus yazılımlar
ağlar için büyük sorunlar oluşturuyor. Bu gibi durumlar için çeşitli
çözümler geliştirilmiştir. Bu çözümler;
- LAN güvenliği: Sisteme büyük çapta zarar veren sadırıların
localden geldiği düşünülürse, güvenlik poitikalarının olması gerekir.
Aynı zamanda en uçtaki kullanıcıdan backbona kadar sistemin
korunuyor olması gerekir. Bu gibi durumlar için daha iyi bir alternatif
çözüm oluşturan NAC teknolojisi ağ altyapısını kullanarak
kullanıcıların gerekli güvenlik politikalarına uyup uymadıklarını kontrol
ederek ağları tehlikelerden koruyor.
- WAN güvenliği: Dışarıdan şirketimize bağlanan kullanıcıların
güvenli bir şekide bağlanmasını sağlamak (VPN , IPSEC,vb).
İnternete çıkan kullanıcıların kontrollü bir şekilde internete çıkarmak,
dışarıdan gelen ataklara karşı koymak gibi durumlar WAN güvenliği
içerisinde yer almaktadır.
YENİLENEBİLİR
ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ, Solar Paneller
Günümüzde yaşanan iklim değişiklikleri
dolayısı ile küresel ısınmanın neden olduğu enerji kaynağı
temini sorunları ve çevre kirliliği sorunları yeni - farklı kaynak
gereksinimini arttırmaktadır. Bu alanda en önemli
kaynaklardan biri de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sistemleri
olarak adlandırılan ve yaygın olarak doğal enerji
kaynaklarından güneş enerjisini kullanarak elektrik elde
edilmesini sağlayan sistemlerdir.
Özel Konutlardan, 24mw lık Dev Solar tarlaları projelerine kadar her alanda kullanılabilen Güneş Enerjili Yenilenebilir
Enerji Sistemleri, %35 oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır.
RÜZGÂR TRİBÜNLERİ
Rüzgar enerjisi türbinlerimiz ile zor ulaşılabilen rüzgar
bölgelerinde dahi çok daha ekonomik tesisler kurulabilmektedir.
Modüler yapı sistemi sayesinde, karayolu ile problemsiz bir
nakliye ve normal boyutlardaki bir vinç ile çok basit ve çabuk bir
kurulum mümkün olabilmektedir.
Ekonomik açıdan değerlendirmeye ve size en uygun olan
projeyi gerçekleştirmeye kadar uzanan tüm hizmet yelpazesini
sizlere sunmaktayız.
LED AYDINLATMA, Ekonomik Aydınlatma Ürünleri
LED'ler, elektrik enerjisini ışığa çeviren katı-hal yarı iletken aygıtlardır.
LED'ler katı hal aygıtlar oldukları için, küçük ve dayanıklıdırlar. Aynı
zamanda diğer kaynaklardan çok daha uzun lamba ömrü sağlarlar.
LED teknolojisinin 50.000 saat ömrü, hem iç mekânda, hem de dış
mekânda kullanılabilirliği, suya dayanıklılığı, kolay kurulumu, maliyet
verimi, çevre dostu olması, üstün ve ayırt edici özellikleridir.
Kullanıcıya % 60 oranında tasarruf sağlar.
Standart Aydınlatma ile Led Aydınlatma Mali ve Teknik karşılaştırma analizini isteyiniz.
GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
ALARM Sistemleri
Hırsızlıkları önlemek için değişik tipte önleyici tedbir ürünlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Marka bağımsız, ürünlerle ihtiyaca göre kaliteli ve ekonomik çözümler üretiyoruz.
YANGIN Uyarı ve Söndürme Sistemleri
Adresli yangın algılama sistemimiz geniş ,ürün yelpazeli,
çok farklı uygulamalar için kullanılabilen, modüler yapıya sahip
teknolojiyi kullanan uluslararası onay sertifikalarına
sahip son teknoloji ürünü bir algılama ve ihbar sistemidir.
Yangın algılama sistemi çok değişik donanımları ve
birbiriyle değiştirilebilir ekipmanları ile dizayn edilen, network edilebilen
gerektiği ve istendiği takdirde uzaktan izlenebilen ve kontrol edilebilen gelişmiş bir sistemdir.
GEÇİŞ KONTROL Sistemleri
Access kontrol sistemleri;
belirli bir alana giriş
ve çıkışları sınırlandırmak
ve kontrol altında tutmak
amacı ile kullanılmaktadır.
Bunun için; her kontrol noktası için
bağımsız cihazlar kullanılabileceği gibi
bir merkezden yazılımla kontrol edilebilen sistemler de kullanılmaktadır.
KAMERA CCTV İzleme ve Kayıt Sistemleri
- İşletmelerde yaşanabilecek hırsızlık ve şiddeti gözlemlemek,
- Kasalar ve gizli belgelerin bulunduğu hassas bölgelerin gözetlenmesi,
- Potansiyel kaza bölgelerinin izlenmesi, trafiği gözlemleme,
BİLİŞİM
ÜRÜNLERİ
HYUNDAI DIGITAL
Bilişim Ürünleri
Bilişim Ürünlerinin Türkiye Lisansörlük ve Münhasır Distribütörlük hakkı
firmamızda bulunan Hyundai Digital, yaklaşık yirmi yıldır ülkemiz bilgi
teknolojileri pazarında kendine tartışılmaz bir yer edinmiştir.
Türkiye ve komşu ülkelere satışı sunulan: Dizüstü, masaüstü, sunucu,
iş istasyonu, benzeri bilişim ürünleri firmamız aracılığıyla dağıtımı yapılmaktadır.
Avrasya Pazarında, Doğu Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Eski Sovyet ülkelerinde temsilcilik
verme çalışmalarımız hızla sürmektedir.
Bilgisayar, Sabit Disk Koruma
DONANIM ve YAZILIM Çözümleri
Temel Özellikler
► Bilgisayarınızı, virüslere ve kullanıcı hatalarına karşı korur.
► Kurulu Bilgisayarlarda İşletim Sistemi çökmez.
► Tamamen silinmiş program, dosya veya programları geri getirir.
► Belirlenen şifre olmadan kullanıcılar hiçbir şekilde program yükleyemez ya da silemez.
► CMOS ve BIOS’ a tam koruma sağlar.
► Donanım ve yazılımın ömür boyu güncellemesi (update) ücretsizdir.
► Ürünlerin tüm yazılım, kurulum, kullanım menüleri, kullanıcı ara yüzleri Türkçe dir.
► Desteklediği İşletim Sistemleri : MS-DOS, WINDOWS 95/98/NT/2000/ME/XP/VISTA
AKILLI TAHTA, Eğitim ve Sunum Teknolojileri
İnteraktif Beyaz Tahta Elektromanyetik algılayıcı teknolojisi ile çalışır.
DBT 8192 x 8192 pixsel çalışır, bu sayede düşük yüzey yansıtma sağlanır.
Her türlü ve marka projeksiyon cihazı ile birlikte entegre çalışabilir.
Ürün ebatları: 180 cm x125 cm, aktif kullanım alanı; 155 cm x110 cm dir.
Bilgisayarınıza ara kablo ile bağlanarak, diğer fonksiyonları yerine getirir.
Bilinen tüm işletim sistemleri ile uyumlu çalışır.
Elektromanyetik kalemler mouse gibi kullanılabilir.
Duvara asılarak ya da mevcut ayakları üzerinde kullanılabilir.
Düşük enerji tüketir (5W), 220 volt ile çalışır.
Gösterimler farklı fırmatlarda;.jpeg, .bmp, .html vb. formatlarda saklanabilir.
Yaklaştırma ve flaş özelliği sayesinde izleyicilerin dikkatinin toplanması sağlanır.
Uzak erişim sağlanarak, net üzerinden yapılan toplantılarda, presentasyon ve tanıtım toplantılarında kullanılabilir.
Probim Communication Technologies
KVM Switch Drawer Ürünleri
Temel Özellikler
► KVM Switch, Entegre 106 Türkçe Tuş Klavye ve Touchpad Mouse
► 15”-17”-19” TFT LCD Monitör Seçenekleri
► Çift taraflı yeni teknoloji ray sistemi
► Şifre koruma desteği, Otomatik tarama fonksiyonu
► Daha iyi görüş için TTF 107 derecelik açılabilme yeteneği
► Elle ya da Zaman kontrollü Konsol Kilitleme sistemi
► Yüksek çözünürlük, 1280x1024 - Standart 17” Rack – Kabinetler için tasarlanmış, ergonomik yapı
PCT kombinasyonlarıyla 256 adet sistemi destekleyen, data centerlar için tasarlanmış son teknoloji ürünler.
bilişim
KABLOLAMA
Projeleri
Güneş
Enerjisi
LED
Aydınlatma
Rüzgâr Enerjisi
Salacak Mh. Hacı Emin Paşa Sk. 36/1 34668 Üsküdar, İstanbul
tel : (216) 341 45 60
[email protected]
www.probim.com
Download

Yenilenebilir Enerji Sistemleri