!
Fikrin Çöpe Gitmesin
SA
R
A
V
İN
R
İK
F
İR
B
İ
İB
G
BOMBA
İCAT ÇIKAR
HİZMETLERİYLE
E
V
N
Ü
R
Ü
IK
IL
C
A
K
N
A
B
LAR İÇİN:
İLGİLİ FİKİRLERİ OLAN
Öğrenci -Yeni Mezun
Kategorisi Ödülleri
00 TL
.000 TL / Üçüncüye 5.0
İkinciye 10
Birinciye 20.000 TL /
iste
Kategorisi’nde 3 final
Öğrenci- Yeni Mezun MBA Bursu
tesi
Bahçeşehir Üniversi
ülleri
Müşteri Kategorisi Öd
Birinciye 20.000 TL /
üncüye 5.000 TL
İkinciye 10.000 TL / Üç
rros
de birinciye Roland Ga
Müşteri Kategorisi’n
Tenis Turnuvası Turu
FİKİRLERİ
TEKNOLOJİK GİRİŞİM
OLANLAR İÇİN:
gorisi Ödülleri
Kate
Teknolojik Girişimci
0 TL / Üçüncüye 5.000
İkinciye 10.00
Birinciye 20.000 TL /
Kategorisi’nde ilk 5’e
Teknolojik Girişimci liği
ce
Girişim Evi Katılım Ön
Başvuru için: www.icatcikar.com
Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2015
/TEBKariyer
/TEBKariyer
teb.com.tr
0 850 200 0 666
TEB
TL
Download

teknolojik girişim fikirleri olanlar için