TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması
Katılım Şartları ve Koşulları
2014
UYGUNLUK KOŞULLARI
・ Katılım/giriş ücreti yoktur. Herhangi bir satın alma işlemi gerekmemektedir.
・ Katılımlar aşağıdaki şartlara uygunluk göstermeli ve çocuk katılımcıya ait (bundan sonra
Aday diye anılacaktır) orijinal resim çalışması ile yapılmalıdır: (a) Adayın yaşı katılım
formunda belirtilen kategori içerisinde yer almalıdır ve (b) Aday, başvuru esnasında
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal olarak ikamet ediyor olmalıdır.
・ Adaylar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü şahısların
haklarını ihlal eden eserlerle yarışmaya katılamaz. Bu nitelikteki ve yarışmanın temasına
uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmaz.
•
Kazanan Adayın ve Adayın veli, vasi (ebeveynler) veya yasal temsilcisinin bu eserle daha
önce başka yarışmalara katılmadığını ve eserin üçüncü şahısların haklarını ihlal
etmediğini doğrulaması gerekmektedir.
・ Bir Aday yarışmaya istediği kadar eserle katılım gösterebilir; ancak her bir başvuru
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’ye (bundan sonra ‘Toyota Türkiye’ olarak
anılacaktır) ayrı bir zarfla gönderilmelidir veya doğrudan belirtilen Toyota Plazalara
teslim edilmelidir. Ödüller her bir Aday için birer taneyle sınırlıdır.
・ Yarışmaya katılacak eserler bir kenarı 270 - 300 mm, diğer kenarı 420 – 450 mm
arasındaki ebatlara sahip kağıtlara yapılmalıdır. Eserlerin el çizimi, renkli ve bir arka
plana sahip olması esastır. Eserler dijital olarak yaratılmış olmamalıdır. Her türlü kağıt
cinsine müsaade edilmektedir ve istenilen resim malzemesi (sulu boya, renkli kalemler,
pastel boya, vs. de dahil olmak üzere bütün boyalar) kullanılabilir.
・ Her başvuru için katılım formu eksiksiz doldurulmalı ve eserle birlikte teslim edilmelidir.
•
Katılım formu yarışmanın resmi web sitesinden (http:www.toyota.com.tr) indirilebilir
veya Toyota Plazalardan temin edilebilir. Katılım formu ile birlikte teslim edilmesi
gereken anket formu da bu adreslerden temin edilebilir.
・ Katılım formunda doldurulması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Anlaşmanın
11. maddesi Aday ile birlikte adayın ebeveynleri ya da yasal temsilcisinin imzalarını
gerektirmektedir.
1. Yaş kategorisi,
2. Eserin başlığı,
3. Adayın çizdiği “Hayalimdeki Araba” fikri,
4. Adayın adı,
5. Adayın yaşı ve doğum tarihi,
6. Adayın cinsiyeti,
7. Adayın ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin adı,
8. Posta adresi,
9. Telefon numarası (cep ve/veya sabit),
10. E-posta adresi (eğer varsa),
11. Adayın ve ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin onayını gösteren imzaları.
・ Her iki ebeveynin de ebeveynlik haklarına sahip olması durumunda her ikisinin de imzası
gereklidir. Eğer sadece biri bu hakka sahipse tek ebeveynin imzası yeterlidir.
Ebeveynlerin imzalayamadığı durumlarda yasal temsilcinin imzalaması gerekmektedir.
・ Aday ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin (a) Japonya’ya giriş yapmasında yasal
bir engelin olmaması gerekmektedir ve (b) Toyota Motor Corporation’ın (bundan sonra
TMC olarak anılacaktır) belirleyeceği tarihlerde Japonya’ya seyahat etmeyi kabul ediyor
olması ve buna ek olarak (c) TMC’nin vize konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığını ve
sorumluluk kabul etmediğini biliyor olması gerekmektedir.
・ Başvuru yapan Aday ve Adayın ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi, bu şartlara ve
koşullara bağlı kalacaklarını ve Toyota Türkiye ve TMC tarafından ayarlanmış olan
jürinin kararına itiraz etmeyeceklerini ya da buna karşı herhangi bir yasal, hukuki girişim
ya da eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
・ TMC, Toyota Türkiye ve Toyota Plaza çalışanlarının çocukları da yarışmaya katılabilme
hakkına sahiptir.
SON KATILIM TARİHİ
・ Katılımlar aşağıdaki belirtilen yöntemlerden biriyle 17 Şubat 2014 tarihine kadar
gerçekleştirilmelidir.
KATILIM
・ Katılımlar aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
(1) Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın aşağıda belirtilen adresteki
merkezi idare ofisine posta yoluyla:
Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11
Yakacık 34876 Kartal İstanbul
(2) Toyota Plazalar’a bizzat teslim yoluyla.
Şehrinizdeki Toyota Plaza’yı öğrenmek için aşağıda belirtilen web sitesini ziyaret ediniz:
http://www.toyota.com.tr
DEĞERLENDİRME
・ Sadece yukarıdaki kriterlere uygunluk gösteren başvurular Türkiye ve Dünya
Yarışması’nda değerlendirmeye alınırlar.
・ Türkiye Yarışması’ndaki her yaş kategorisinde ilk 3 (toplam 9 kazanan) Mayıs 2014’te
Japonya’da yapılacak olan Dünya Yarışması’na katılım hakkına sahip olur.
Türkiye Yarışması’na ve Dünya Yarışması’na başvuran eserler, TMC ve Toyota Türkiye
sorumluluğunda belirlenen jüri ve konunun uzmanları tarafından prensip olarak
orijinallik ve yaratıcılık bakış açısıyla değerlendirilecektir.
・ Dünya Yarışması’nda ödül kazananlar (altın ödül, gümüş ödül, bronz ödül) ve finalistler,
katılımcı birçok ülkeden gelen başvurular arasından seçilecektir. Bunun yanı sıra, ödül
kazananlar arasından da özel ödüle layık olan eser seçilecektir. Ancak, Türkiye yarışması
ile Dünya Yarışması’nın sıralaması arasında herhangi bir bağlantı olmayacaktır.
・ Jüri kararları kesindir.
KAZANANLARIN AÇIKLANMASI
•
Dünya Yarışması’nın kazananları Ağustos 2014 tarihinde açıklanacaktır.
・ Yarışma sonuçları yarışmanın resmi web sitesinde (http://www.toyota.com.tr)
yayınlanacaktır. Türkiye Yarışması ve Dünya Yarışması kazananları Toyota Türkiye
tarafından ayrı ayrı bildirilecektir.
・ TMC her kazananın ve kazananın ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin
uygunluk/erişilebilirlik ve tanıtım için kazananın yükümlülük/tanıtım haklarından
vazgeçme beyanı imzalamasını şart koşmaktadır. Eğer beyan imzalanmamışsa ödülden
feragat edinilmiş kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
・ Ödülün sahibi, ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi değil kazananın kendisi olması esastır.
Kazananın ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin yarışmaya dahil olması durumu,
herhangi bir sınırlama olmaksızın, ödül kazanma aşaması da dahil olmak üzere, bu kişilere
Toyota Türkiye ya da TMC’den herhangi bir şekilde talep hakkı kazandırmaz. Ödül
bilgilendirmesi veya ödülün kendisinin kazanana ulaşmaması veya iadesi durumunda,
ödülden feragat edinilmiş kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
・ Toyota Türkiye veya TMC tarafından onaylanmadığı sürece ödüller üçüncü şahıslara
transfer edilemez ya da satılamaz.
・ Kazananlar, herhangi bir sebeple, Toyota Türkiye ve TMC tarafından verilen seyahat
ödülünü gerçekleştiremeyecekleri durumlarda, bu ödülün nakit dengini talep etme
hakkına sahip değillerdir.
・ Katılımcı, herhangi bir katılım koşulunu ihlal etmesi durumunda diskalifiye edilir ve
kazandığı ödülden feragat etmiş kabul edilir.
・ Türkiye Yarışması veya Dünya Yarışması sonuçlarına ilişkin yapılacak sorgulama
taleplerini Toyota Türkiye ve TMC kabul etmezler.
ÖDÜLLER
・ Türkiye Yarışması sonucunda her kategoride ilk 3 dereceye giren adaylara verilecek
ödüller aşağıdaki gibidir:
10 yaş altı: 1’inciye Nintendo Wii, 2’nciye PSP (PlayStation El Oyun Konsolu),
3’üncüye fotoğraf makinesi ve resim seti
10-12 yaş arası: 1’inciye Apple iPad 2, 2’nciye iPod Touch, 3'üncüye fotoğraf makinesi ve
resim seti
13-15 yaş arası: 1’inciye Apple iPhone 4S, 2’nciye Samsung Galaxy Note 2, 3’üncüye
fotoğraf makinesi ve resim seti
•
Dünya Yarışması’nda her altın, gümüş ve bronz ile özel ödül kazananlar, bir ebeveynleri
veya yasal temsilcilerinin de eşlik edeceği Japonya seyahati kazanacaklardır. Ödül,
Japonya’ya gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak biletlerini ve Japonya’da TMC tarafından
belirlenecek yerlerdeki konaklama ve yeme içme (özel harcamalar hariç) bedellerini
içermektedir. Türkiye içerisindeki havaalanına gidiş, geliş ve diğer yerel seyahat
giderleri (otobüsle olmak üzere) Toyota Türkiye tarafından karşılanacaktır. Uçak
biletlerinin tarihinde değişiklik yapılamaz. Seyahat tarihi Ağustos 2014 olarak
belirlenmiştir. Kazananlar daha sonraki bir tarihte kesin seyahat tarihi konusunda
bilgilendirileceklerdir. Duyurusu yapılan ödülün erişilemez bir duruma gelmesi halinde
TMC aynı değerde başka bir ödül sunma hakkını saklı tutar.
・ Finalistlerin ödülleri ise kendilerine gönderilecektir.
ŞARTLAR
•
Yasalar tarafından engellenmediği sürece Toyota Türkiye, TMC ve iş ortakları ticari veya
ticari olmayan amaçlar doğrultusunda Adayın kimliğini açıklama veya herhangi bir
şekilde tazminat ödeme zorunluluğu olmadan başvuruları herhangi bir ülke veya yetki
alanında ve herhangi bir medya içeriğinde ilan etme, kullanma, uyarlama, düzenleme ve
revize etme hakkına sahip olacaklardır.
・ Katılım hakları feshedilemez şekilde Aday ve ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisinden
Toyota Türkiye ya da TMC’ye devredilmiş sayılır, katılımın bütün hakları, başlığı ve katılım
ile bağlantı, sınırlama olmaksızın içerdiği bütün çıkarlar, patenti, tasarım hakları ve telif
hakları Toyota Türkiye ve TMC’ye ait olacaktır ve iade edilmeyecektir. Telif hakları
devredilemez, tüm haklar TMC ve Toyota Türkiye’ye aittir. Yarışma başvuruları katılımcıya
iade edilmez.
・ Postalama sırasında oluşabilecek kaybolmalardan, zararlardan veya gecikmelerden
dolayı ne Toyota Türkiye ne de TMC sorumlu tutulamaz.
・ Lütfen unutmayınız ki Dünya Yarışması’nda yarışmaya hak kazananlar ve ebeveyn(ler)i
veya yasal temsilcileri aşağıdaki koşulları kabul etmelidir:
(a) Dünya Yarışması’yla ilgili olarak ortaya çıkabilecek bütün anlaşmazlıklar ve
farklılıklar Japonya’daki Tokyo mahkemelerinin münhasır yargı yetkisi dâhilindedir.
(b) Herhangi bir anlaşmazlık veya farklılık durumunda bu münhasır yargı yetkisine
uyum göstermeli.
(c) Dünya Yarışması ile ilgili oluşacak anlaşmazlıkları çözümlemek adına hiçbir diğer
yasa ile çakışmaksızın Japonya yasaları tarafından mutabakata ulaştırmalıdır.
KİŞİSEL BİLGİLER
・ Adayın ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin bilgileri TMC veya Toyota Türkiye
tarafından alınarak yalnızca iki yarışma için idari amaçlı kullanılacaktır. Bu bilgiler iki
yarışmayla da ilgili olarak veri işleme ve idari işlemler için Toyota bayilerine, Toyota
Türkiye’ye ve TMC’ye, TMC reklam ajanslarına, danışmanlara, tanıtım ve pazarlama
ajanslarına sunulabilir.
・ Katılımcının ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin yarışmalara katılımları ve
yarışmalarla ilişkili etkinlikler süresince çekilen resimlerin ve video görüntülerinin
Toyota Türkiye veya TMC tarafından web siteleri, broşürler vb. mecralarda kullanılmasını
kabul ederler.
2014 TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Katılım Formu
Bütün bilgiler tam ve doğru olmalıdır.
1 Yaş kategorisi:
2 Eserin başlığı:
(1) 10 yaş altı.
(2) 10-12 yaş
(3) 13-15 yaş
(Adayın yaşını 15.02.2013 itibarıyla kaç yaşında olacağına göre işaretleyiniz.)
3 Lütfen çizdiğiniz “Hayalimdeki Araba” fikrini açıklayınız.
4 Katılımcının adı:
Adı
İkinci Adı
Soyadı
5 Katılımcının yaşı:
Yaş:
YIL
yaşında
6 Katılımcının cinsiyeti:
Erkek
AY
Doğum Tarihi:
/
GÜN
/
7 Katılımcının ebeveyn(lerinin) veya yasal temsilcisinin ismi*:
Kız
Adı
İkinci Adı
Soyadı
8 Posta adresi:
Posta Kodu
Ülke
T U R K E Y
Adres
9 Telefon numarası:
Ülke Kodu
Cep Tel:
9 0
Sabit Tel:
9 0
11 Anlaşma:
10 E-posta adresi (eğer varsa):
Numara
Ben, Katılımcı ve Bizler/Ben ebeveyn/ler veya yasal temsilci 2014 Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Katılım Şartları ve Koşullarını okuyup anladığımızı
beyan ederiz. Buna ek olarak yukarıdaki Katılım Şartları ve Koşullarında belirtilen maddelere uyacağımızı ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili şu anda ve ileride
herhangi bir talepte bulunmayacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Katılımcı imzası:
Katılımcının ebeveyn(ler)inin veya yasal temsilcisinin imzası*:
YIL
*Not:
Tarih:
• Eğer ebeveyn imza atabiliyorsa ebeveyn/ler imzalasın.
• İki ebeveyn de mevcutsa iki ebeveynin de imzalaması gerekmektedir. Birinin imzalayabildiği durumlarda tek imza geçerli kabul edilecektir.
• Yukarıdaki durumlar geçerli olmadığında yasal koruyucunun imzası geçerli kabul edilecektir.
AY
/
GÜN
/
Nasıl katılacaksınız?: Katılım Tarihi 15 Aralık 2013 – 17 Şubat 2014
• Lütfen eserinizle beraber katılım formunu ve anketi de gönderiniz.
• Katılımcının birden fazla eser yollaması durumunda her esere birer tane anket ve katılım formu eklenmelidir.
Başvurular: Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11 Yakacık 34876 Kartal - İSTANBUL Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 0 354 www.toyota.com.tr
Danışma: TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Merkez İdare Ofisi
• Telefon Numarası: Toyota İletişim Merkezi 0 212 354 0 354
• E-posta adresi: [email protected]
İdari amaçlıdır. (Lütfen doldurmayınız)
Kayıt numarası (Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından doldurulacak)
Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş.
Takip Numarası
Bayi kaşesi:
Yaş kategorisi
(1)
(2)
(3)
Kabul Tarihi
YIL
(
/
AY
GÜN
/
)
2014 TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Anketi
*Ebeveyn(ler) veya yasal temsilci için anket
Bu yarışmadan nasıl haberiniz oldu? Lütfen uygun olanı daire içine alınız.
Okul aracılığıyla
Arkadaşlar ve tanıdıklar aracılığıyla
Toyota Plaza / Bayi çalışanları aracılığıyla
Poster veya broşürlerden
Toyota’nın web sitesinden / Yarışmanın resmi web sitesinden
Reklamlardan
Televizyon haberinden veya makalelerden
)
Diğer (
Aşağıdaki her bir ifadenin yarışmaya katılmanızda ne derece etkili olduğunu belirtiniz.
Lütfen her biri için uygun kutuyu işaretleyiniz.
Etkili Oldu
Az Etkili
Oldu
Kararsızım
Pek Etkili
Olmadı
Etkili Olmadı
Çocuğumun resme olan ilgisi.
Çocuğumun otomobillere olan ilgisi.
Yarışmanın çocuk eğitimi için iyi olduğunu düşünüyorum.
Yarışmanın prestijli olması.
Yarışmanın dünya çapında olması.
Ödüllerin cazip olması.
Bu yarışmaya katıldıktan sonra Toyota hakkındaki fikirlerinizle ilgili aşağıdaki her bir ifadeye ne derece
katıldığınızı belirtiniz. Lütfen her biri için uygun kutuyu işaretleyiniz.
Katılıyorum
Az
Katılıyorum
Kararsızım
Evet
Belki
Kararsızım
Pek
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Toyota’ya yakınlık hislerim arttı.
Toyota’ya ilgim arttı.
Toyota’ya olan güvenim arttı.
Toyota çocukların eğitimi konusunda istekli.
Toyota toplumla ilişki kurmak için gayret gösteriyor.
Toyota’ya yönelik olumlu hislerim arttı.
Toyota satın alma isteğim arttı.
Gelecekte böyle bir yarışma olursa,
çocuğunuzun yeniden katılmasına
izin verir misiniz?
Lütfen uygun olanı işaretleyiniz.
Çocuğunuzun yaş kategorisi
Birini yuvarlak içine alın.
Çocuğunuzun cinsiyeti
Birini yuvarlak içine alın.
Sahip olduğunuz araç
10 yaş altı
Erkek
Toyota marka
10 -12 yaş
Kız
Başka markalar
13 -15 yaş
Sanırım
Hayır
Aracım yok
Hayır
Uygun olanları yuvarlak içine alın.
Download

TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Katılım