2015 TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Katılım Formu
Bütün bilgiler tam ve doğru olmalıdır
Yaş Kategorisi:
(2) 8-11 yaş
(1) 8 yaş altı
Eserin Başlığı:
(3) 12-15 yaş
Lütfen çizdiğiniz “Hayalimdeki Araba” fikrini açıklayınız
Katılımcının Adı:
Adı
İkinci Adı
Soyadı
Katılımcının yaşı:
Yaş:
YIL
Katılımcının cinsiyeti:
Erkek
AY
GÜN
Doğum Tarihi:
yaşında
Katılımcının ebeveyn(lerinin) veya yasal temsilcisinin ismi *:
Kız
Adı
İkinci Adı
Soyadı
Posta adresi:
Posta Kodu
Ülke
T U R K E Y Adres
Telefon numarası :phone number :
Ülke Kodu
Cep Tel:
Sabit Tel:
9 0
9 0
Anlaşma:
E-posta adresi (eğer varsa):
Numara
Ben, Katılımcı ve Bizler/Ben ebeveyn/ler veya yasal temsilci 2015 Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Katılım Şartları ve Koşullarını
okuyup anladığımızı beyan ederiz. Buna ek olarak yukarıdaki Katılım Şartları ve Koşullarında belirtilen maddelere uyacağımızı
ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili şu anda ve ileride herhangi bir talepte bulunmayacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
KaHlımcının ebeveyn(ler)inin veya yasal temsilcisinin imzası*: KaHlımcı imzası:
YIL
AY
GÜN
*Not: Tarih:
• Eğer ebeveyn imza atabiliyorsa ebeveyn/ler imzalasın. • İki ebeveyn de mevcutsa iki ebeveynin de imzalaması gerekmektedir. Birinin imzalayabildiği durumlarda tek imza geçerli kabul edilecekEr. • Yukarıdaki durumlar geçerli olmadığında yasal koruyucunun imzası geçerli kabul edilecekEr.
Nasıl katılacaksınız?: Katılım Tarihi 15 Kasım 2014 – 13 Şubat 2015
• LüKen eserinizle beraber kaHlım formunu da gönderiniz. •  KaHlımcının birden fazla eser yollaması durumunda her esere birer tane kaHlım formu eklenmelidir.
Başvurular: Toyota Türkiye Pazarlama ve SaHş A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-­‐5 Yan Yol No: 11 Yakacık 34876 Kartal -­‐ İSTANBUL Toyota İleEşim Merkezi (0212) 354 0 354 www.toyota.com.tr
Danışma: Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması Merkez İdare Ofisi
Telefon Numarası: Toyota İletişim Merkezi 0212 354 0 354
E-posta adresi: [email protected]
İdari amaçlıdır (Lütfen doldurmayınız)
Kayıt numarası(Toyota Türkiye Pazarlama ve Sa2ş A.Ş. Tara7ndan doldurulacak )
Takip numarası
Yaş kategorisi
(1)
(2)
(3)
Bayi Kaşesi
Kabul Tarihi
YIL
Toyota Türkiye Pazarlama ve Sa2ş A.Ş.
AY
GÜN
Download

2015 TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması